Spreidpootjes kan voorkomen worden.

 

Agaat pastel rood mozaiek 2


Spreidpootjes hoeft  niet voor te komen.

Soms stelt men dit vast in onze kweekperiode gelukkig ,en dat kan men wel stellen eigenlijk relatief weinig ,maar af en toe hoort men het toch wel eens.Als men het dan tijdig vast stelt is dit nog te verhelpen maar dan moet je wel tijdig ingrijpen. Er zijn enkele oorzaken aan te wijzen hoe dit komt ,maar over het algemeen is het misschien beter een aantekening te maken in je kweekboek ,en komt het nogmaals voor dan is het beter de pop van de hand te doen . Maar nogmaals het is te voorkomen in de meeste gevallen .en zeker bij onze kanariekweek. 

Wat kunnen de oorzaken zijn ? 

       Een van de meest voorkomende oorzaak is ,dat er maar een of twee jongen in het nest liggen en dat er geen andere zowel kunsteitjes ,of nog onbevruchte eitjes bij de jongen in het nest liggen ,de pop als deze dan nog wat vast zit drukt dan met zijn volle gewicht op de jongen ,en deze zullen echt plat gedrukt worden onder dit gewicht met het gevolg dat de pootjes opzij gedrukt worden ,en zich zo ontwikkelen ,dus spreidpootjes 

         Een andere oorzaak is dat er ook weer maar enkele jongen in het nest liggen ,maar dat het nest erg slordig is gemaakt ,met andere woorden het nest is erg ondiep en plat van vorm ook dan komt het volle gewicht op de jongen ,en de kans is erg groot dat de pootjes zich hier ook slecht zullen ontwikkelen ,dus spreidpootjes. 

   Ook een oorzaak kan zijn ,dat de pop veel te vet is ,de man de pop zodanig     verwend ophet nest ,dat deze   niet of nauwelijks van het nest komt de jongen groeien door maar  kunnen zich niet voldoende omhoog ontwikkelen ,met het gevolg spreidpootjes.

        Een andere voorkomende oorzaak ,maar met de huidige voeding die we ter beschikking hebben hoeft dit zeker niet voor te komen .Is een te kort aan vitamine A en D. Deze vitamine zorgt voor het kalkgehalte en dus voor de opbouw der beenderen ,een gebrek kan dus leiden tot zwakkere pootjes .Het zal dus duidelijk zijn als hier een gebrek aan is dat de vogel moeilijk de kracht in de pootjes kan ontwikkelen,dus weer kans op spreidpootjes. 

       Het ontbreken zeker van kleine nesten ,van enkele kunsteitjes, is de kans erg groot dat er spreidpootjes ontstaan. Blijf zulk nesten controleren,maar leg altijd kunsteitjes bij.

U ziet dat er enkele zaken zijn aan te wijzen,waardoor er spreidpootjes ontstaan,maar ook moet je opvallen dat we er zelf ook iet aan kunnen doen ,en dus schuldig aan kunnen zijn Mijn bootschap hier is dan ook blijf opserveren ,ook je jonge pas uitgekomen vogels. Zorg voor goed nestmateriaal zodat de pop een goed nest kan maken ,zorg dat er bij kleine nesten voldoende kunsteitjes bij de jonge liggen ,en uiteraard zorg dat je een goede uitgebalanceerde voeding geeft met voldoende vitamnine A/D Hou de broedende pop goed in de gaten ,en zeker als deze erg vet is ,pak je de man weg als deze er bij zit. Komt het probleem dan noch voor bij een van de koppels dan is het raadzaam deze vogels van de hand te doen ,maar maak er zeker aantekeningen van in je kweekboek.

Conclusie :

Worden eventuele spreidpootjes vast gesteld,is de kans erg groot dat de fout bij u zelf licht, als je het tijdig vast stelt en de maatregelen worden goed genomen dan is het resultaat achter af nog goed en is het herstel mogelijk,dus geen spreidpootjes meer. Succes Wout van Gils.   E-mail  wout@woutvangils.be

 

Werking darmconditionerings product Comed.

Comed logo

 

De werking van een darmconditionering :

MEGABACTIN : ( Comed product )  

Een belangrijke ontdekking was Megabactin, een plantaardig biologisch product dat platte mest, van welke oorzaak ook afkomstig, controleert. Megabactin maakt in de darm een soort gelei (is reeds zichtbaar als men het product met een beetje water vermengt) met merkwaardige eigenschappen. Door een aantal factoren zoals stress, uitscheidingen van ziektekiemen en te krachtige voeding (de vogel in de natuur moest echt zoeken en werken voor zijn eten, wij brengen het op een schoteltje) krijgt men een verhoogde productie van minderwaardig slijm.De lussen van de darm slibben toe en een groot deel van de darmoppervlakte die uiteindelijk het uitwisselingsgebied van de voeding met het systeem van de vogel uitmaakt, valt weg. Deze vermindering van nuttige darmoppervlakte bedraagt soms zelfs 60 % (meer dan de helft). Megabactin kan dit belangrijk probleem oplossen. Het bestaat uit plantaardige vezels, die op “schrapende” wijze het darmoppervlak reinigen. Door het opstijven van de mest via de geleivorming houden we het water vast in de darmholte. Het blijft als het ware als een extra voorraad, niet gekend door het systeem van de vogel, waardoor hij meer zal drinken. Dagelijks te geven aan de jongen bij het spenen, gedurende I week. Het is belangrijk te weten dat vooral bij jonge vogels een verlies van 10 % van het lichaamsgewicht aan water binnen de 24 uur, een volledige ontregeling van de waterhuishouding veroorzaakt met meestal de dood tot gevolg. Dit is precies het probleem van de kweker. Voor hij uitgevonden heeft wat de oorzaak van “platte mest” kan zijn en welke geneesmiddelenbehandeling hiervoor moet opgestart worden, (coccidiosis, salmonellosis, coli, wormen) is het meestal te laat. Het zijn niet de ziekteverwekkers zelf waterverlies. Vergeet verder niet dat elke kuur met geneesmiddelen een deel van de flora bedreigt. Bovendien gaat bij platte mest de darminhoud (flora inbegrepen) van de hoger gelegen darmgebieden, met een belangrijke verteringsfunctie, weg en wordt door niets vervangen. Megabactin moet dus dagelijks gegeven worden bij elke aanzet tot platte mest.

Bijgaande overzicht werking met en zonder Megabactin .

comed darmen

Liefhebber zijn : soms een combinatie van idealisme en …gebrek aan kennis

Veel liefhebbers zweren bij de “natuurlijke” methode. Ze nemen een categorieke houding aan. Ze houden geen rekening met een aantal feitelijkheden. Een “natuurmethode” is “ini’. Groen, bio etc. klinkt modern maar is meestal een vlag die een onduidelijke lading dekt. Voor vorsers is het enorm frustrerend tegen deze stroom in te roeien. Mijn eigen ervaring leert mij dat een combinatie van idealisme en gebrek aan kennis aan de basis liggen van het probleem. 

Planten of chemicaliën ?Een aantal mensen zweert bij exclusief gebruik van planten, zonder zich daarbij te realiseren dat sommige planten niet zo onschuldig zijn en soms een krachtige en schadelijke werking hebben. Onlangs is er in België een laboratorium in Chinese planten gesloten, wegens een tiental levensgevaarlijke nierbeschadigingen ten gevolge van kruidenbehandeling. Anderzijds kunnen sommige chemicaliën (calciumfosfaat, natriumbicarbonaat, enz.) nuttig en zelfs levensnoodzakelijk zijn Ons onderzoeksteam pluist deze zaken tot op het bot uit. De bedoeling is met de liefhebbers in een lino nonsenseli relatie te treden wat betreft hulpmiddelen die vrij van geneeskundig voorschrift kunnen aangeschaft worden. Inderdaad, knoeien met geneesmiddelen zal in de toekomst bijzonder moeilijk en gevaarlijk worden. Steeds meer kijkt de overheid argwanend naar het gebruik van geneesmiddelen te pas en te onpas.Het WHO (World Health Organization) heeft onlangs afgekondigd dat infectieziekten bij mensen opnieuw de derde oorzaak van sterven zijn. (na kanker en cardiovasculaire ziekten). Er wordt met een vermanende vinger gewezen naar de misbruiken van antibiotica, vooral bactericide middelen. Tot voor kort had de wetenschap wel altijd nog enkele nieuwe mole-cules achter de hand om resistent geworden kiemen aan te pakken. Spijtig genoeg zijn we momenteel uitgepraat. Het laatste nieuwe en meest doeltreffende antibioticum van het moment is Vancomycine. Tot enkele jaren geleden was dit de stok achter de deur bij levensgevaarlijke infecties in combinatie met AIDS, TBC,enz. Op dit ogenblik sterven er vele van deze patiënten ondanks Vancomycine, zelfs gecombineerd met andere antibiotica. Erger nog, op dit ogenblik zijn er micro-organismen ontdekt die enkel kunnen overleven in aanwezigheid van Vancomycine !Wij kunnen ons dus verwachten aan bijzonder strenge regelgeving in het gebruik van antibiotica. En niet het minst bij de (nuts)dieren, laat staan hobby-, sport- en gezelschapsdieren. Een aa~tal ziekten zijn niet weg te denken bij het houden van dieren. Zij zijn het rechtstreekse gevolg van het wegnemen van de natuurlijke biotoop en het kunstmatig kweken. Laat ons bovendien niet vergeten dat vogels in het algemeen in de natuur een bikkelhard bestaan hebben. Zij moeten optornen tegen roofdieren, klimatologische variabelen en vooral soortgenoten die het territorium en de seksuele partner betwisten. De zo romantisch ogende roodborstjes op kerst- en nieuwjaarskaarten is van de meest moorddadige soort ons bekend. Zij schakelen, in een volière samengebracht, binnen de 24u mekaar uit tot er nog één exemplaar overblijft. KUREN-EN GEZONDHEIDS PROGRAMMA VOOR SIERVOGELS

 kanarie organen

Dank aan Hr Jorrissen Comed producten .3730 Hoeselt               Tel 089-51.01.35

Info Comed producten klik hier.

 

  ..

Zwarte stip ( ingezonden )

zwarte stip a

 

Beste vogelliefhebbers,Kanariekwekers :       ( ingezonden )

Je website staat vol mooie tips voor de vogelliefhebber en ik zal hier nog enkele opmerkingen en tips geven voor al je bezoekers want ook in het ziekte onderzoek naar vogels staat men niet stil.:  

1.Zweetziekte= een darmontsteking (meestal Escherichia Coli- infectie)waardoor de vogel de vloeibare uitwerpselen (diarree), die normaal omgeven zijn door een vliesje, niet meer uit de nestschotel kan werpen. Hierdoor blijven de vogels in de nattigheid zitten en denken sommige liefhebbers dat hun vogels zweten. Omdat E.-Coli bij de meeste vogels in de normale darmflora voorkomt, zal deze infectie regelmatig weerkeren. In probleembestanden met de zweetziekte kan men dus het best 3-4 dagen voor het uitkippen van de eitjes tot 12 dagen na het uitkippen van de eitjes een behandeling geven met vb. THERAPRIM, AMOXICURE. De jonge vogels worden geïnfecteerd via de faeces van hun ouders. Indien de ouders vrij zijn van deze facultatief-pathogene kiem (=na behandeling) in hun mest, vooraleer de jongen uitkippen, kan er dan ook geen besmetting plaatsvinden. Aangezien Baycox en ESB-3 geen antibiotica zijn, heeft behandeling hiermee weinig resultaat. 

2.Zwarte stip= een Circo-virus zoals de Beak and feather disease bij de psittaciformen. Dit virus geeft een aantasting en een duidelijke opzetting van de galblaas. Hierdoor ziet men op het abdomen van nestjongen de bekende zwarte stip. Zoals bij alle infecties door virussen bestaat er geen curatieve behandeling. Preventief vaccineren zoals bij het pox-virus is nog niet mogelijk (=nog geen efficiënt vaccin). Vooreerst zal men dus moeten zorgen dat vogels vrij zijn van alle andere pathogene organismen (Atoxoplasmose, coccidiose, Giardia,…). Ook zal men, indien men de prevalentie wil doen dalen, veel strenger moeten gaan selecteren en zal de hygiëne in de volière een groter rol gaan spelen!!

3.Ornithose= Bij een piepende ademhaling, neusvloei, oogvloei en opzetting (unilateraal) moet de kweker steeds aandachtig de situatie opvolgen. Deze symptomen worden immers hoofdzakelijk veroorzaakt door Chlamydia psitacci.Dit is een intra-cellulaire kiem, die overdraagbaar is op de mens(=zoönose)!! Indien een kweker last heeft van ademhalingsproblemen of chronisch vermoeid is, mag hij/zij niet vergeten te vermelden aan de dokter dat hij/zij vogels kweekt. Doordat de kiem intra-cellulair leeft, moet men de vogels behandelen met een antibiotica (tetracycline) dat de cel penetreert zoals vb.ORNICURE

4.Atoxoplasmos, Lankesterella= Aandoening veroorzaakt door ééncellig organisme. Dit is een vorm van coccidiose die zich verspreid via het bloed naar lever, milt, longen, geslachtsorganen(=slechte kweekresultaten) en de hersenen. Dit is nog steeds een van voornaamste doodsoorzaken bij kanaries.Door de meestal sterk opgezwollen lever wordt dit de volksmond nogal eens “de dikke leverziekte” genoemd. De exacte diagnose kan het best gesteld worden door een bloedkleuring. Zoals voor coccidiose worden hoofdzakelijk sulfonamiden gebruikt zoals COXI PLUS, Esb-3. Meestal wordt aangeraden deze middelen intermitterend te verstrekken (1 week behandelen, 1 week niet,opnieuw 1 week). Bij veel problemen soms aangewezen langer te behandelen. 

5.Aankoop nieuwe vogel= Altijd de vogels gedurende 2 weken in quarantaine plaatsen en al deze vogels behandelen. Dit om de insleep van pathogene kiemen in gevoelige bestanden te vermijden!!! Zelfs de beste kweker kan met subklinische geïnfecteerde vogels zitten en zich daarvan niet bewust zijn!Daarom aandachtig de vogels, die in quarantaine zitten, observeren gedurende2 weken en ondertussen behandelen met vb. een combinatie van THERAPRIM (trimethoprim) & COXIPLUS (sulfonamide)= in 2 liter water 1 zakje THERAPRIM en 1 zakje COXIPLUS.

Nog veel succes,Dr. Vermeire J.

Foniopaddy tegen Coccidiose ??

voeren


NIEUW Bestrijd Coccidiose met Natuurlijk Product !!!!    ( Foniopaddy ) W.v.Gils.

Via een Duitse collega vogelvriend kwam ik in contact met dit natuurlijke nieuw product ter bestrijding van coccidiose .Hij vertelde mij hierover en melde dat hij erg goede resultaten mee had, de vogels waren coccidiose vrij geworden met het geven van dit zaad. Nieuwsgierig als ik ben moest ik hier natuurlijk meer over weten. Heb me het product laten bezorgen ,en ben ook in bezit gekomen van een folder over dit zaad wat de vogels coccidiose  vrij zou maken. Zou de vogel daarna nog bv met opgezette darmen of buik zitten ,of blijven dan is er duidelijk een vast stelling het is geen coccidiose maar een andere zwaardere infectie als atoxoplasmose ,ook wel een voordeel dit zo te weten te komen. Het zou een zaad product zijn uit Uganda waar jaren geleden een onderzoek is gedaan naar graslanden waar steeds ontzettend veel vogels kwamen aan en afvliegen ,zelfs van erg grote afstanden ,allemaal zaadeters. .Men is zich gaan afvragen waarom ,en is een onderzoek begonnen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zo goed als alle vogels die daar gevangen werden voor onderzoek vrij waren van coccidiose .Latere onderzoeken bracht dit in combinatie van het graszaad wat de vogels daar kwamen eten een veel belovende ontdekking zou later blijken!!.

 

Foniopaddy : Kan men bestellen bij : F Pirard   Habrouck  8  3840 Borgloon .

Telefoon 012 – 67.23.61 ( B)    Fax 012 – 67.23.60 (B)  Zij zullen zorg dragen voor een correcte verzending van uw bestelling .

Wat is nu dit product :

Bijgaand een vertaling uit het schrijven van de door aan mij verstrekte folder. 

Coccidiose is vogelvriend vijand nummer EEN . Coccidiose geld algemeen als het grootste probleem bij het kweken en verzorgen van kanarievogels en andere zaadeters .Deze hardnekkige ziekte moet men zwaar met medicamenten bestrijden ,maar door de nevenwerking van de medicamenten ,wat daarbij de lever,darmen en nieren erg belast en ook weer wordt ontregelt. Het is daarom dat men na een kuur met medicamenten weer een vitamine kuur moet geven aan je vogels.

Heden is er een mogelijkheid om dit natuurlijk en eenvoudig te bestrijden Dank zij het product “ FONIOPADDY “

 Wat is nu FONIOPADDY ??

 Dit is een natuurlijke graszaad die diverse plantage,s in Uganda geoogst wordt Omdat Foniopaddy een natuurlijk product is ,kun je de vogels nooit te veel geven. De drie jaar durende onderzoek wat daar opvolgde ,gaf verbluffende resultaten op .Alle vogels die regelmatig met “FONIOPADDY “ gevoerd werden ,werd geen coccidiose meer vastgesteld,een schitterende ontdekking.

 Hoe FONIOPADDY geven ??

 Je geeft je vogels twee a drie maal per week 5 a 7 gram ( Snoepbakje ) Foniopaddy ,je geeft dit het beste in een snoepbakje of ander ,als je het door het zaad mengt zakt het door zijn erg fijne harde korrelig uiterlijk naar de bodem toe ,en krijgen ze niet voldoende binnen,en wordt zodoende verspilt. (lijkt veel op blauwe maanzaad maar de kleur is donkerbruin ) Het is absoluut geen probleem als je meer geeft dan twee a drie maal per week Het is een natuurlijk product ,en over voederen is zo onmogelijk

Zolang je “ FONIOPADDY “ blijft verstrekken aan je vogels, zijn gegarandeerd je vogels coccidiose vrij ,en geeft je vogel zijn natuurlijke gezondheid terug. Het zaad is verkrijgbaar bij F Prirard   Tel 012-67.23.61  Ik en meerder collega,s voeren dit al .

 

Antibiotica hoe gaan we er mee verder

Comed logoCOMEDhan


 Antibiotica.

Hoe gaan weer mee om /of verder?        W.v.Gils.

Ik krijg regelmatig E-mail over de artikels op mijn kanariehomepage ,dit geeft voldoening dat je weet dat je artikels gelezen worden en je site goed bezocht wordt.Ik krijg ook Af en toe E-mail van dieren en veeartsen ,en andere met op en aanmerkingen ,ik ben hen hier dankbaar voor we zijn immers nooit te oud om te leren .Vele gaan dan over opmerkingen over de antibiotica.We kunnen het ook regelmatig lezen in kranten en tijdschriften.We zullen in de korte nabije toekomst het moeten gaan doen met minder antibiotica ,en deze producten zullen dan ook moeilijker te verkrijgen zijn. We zullen dus moeten gaan vooruitzien !!! Wij als vogelliefhebbers willen hier ook wel eens naar grijpen ,bv het keuren voor en tussen de kweek met antibiotica wordt wel eens aangeraden ,de gevaren kennen we allemaal ,bij een te langdurig verstekken van deze antibiotica wordt de darm flora aangetast .Dit wil niet meer zeggen dat de antibiotica niet alleen de ziekteverwekkende bacteriën aanpakt maar ook de ( Goede) eigen bacterieflora van het darmstelsel .Met andere woorden de bacteriën die de vogel nodig heft voor het instandhouding van het afweermechanisme worden dan ook tegelijkertijd bestreden ,dat is niet te voorkomen ,maar is slecht voor de vogels.En als we dan ook nog eens gaan afwijken van de juiste dosering dan zijn de gevolgen voor de vogel helemaal fataal.Als bij een zieke vogel na de voorgeschreven behandeling van de antibiotica niet beter is geworden ,en de symptomen zijn het zelfde ,neem dan de beslissing om te stoppen hier mee de oorzaak van de ziekte van de vogel kan wel eens iets anders zijn ,wat we niet moeten bestrijden met antibiotica ,antibiotica gebruiken we voor bestrijden van Bacteriën ,en niet voor bv virussen ,en andere. Het is dus eigenlijk van groot belang te weten wanneer men Antibiotica geeft ,er moet dus duidelijk een bacteriële besmetting zijn ,en die wordt het best vast gesteld door bv en mest onderzoek.Dus via je veearts ,beslis dit niet zelf ,wand je kunt de schade groter maken als dat ze al is.Geef je deze kuur antibiotica te lang dan kan er een immuniteit optreden ,en dat wil zeggen dat de vogel op een latere kuur niet meer zal reageren ,en dus de antibiotica kuur geen effect meer.Langdurige of onjuist gebruik kan dus grote gevolgen hebben. De lichaams eigen goede bacteriën worden vernietigd waardoor het afweer mechanisme en ook de conditie van de vogels sterk afneemt ,en je dus problemen krijgt. Zoals dikwijls gezegd een kuurtje kan geen kwaad ,is dus echt niet waar ,het is dan ook dat de E- mails die ik hierover krijg over gaan ,gebruik antibiotica alleen als je zeker weet dat het nodig is en het zeker weten moet door een dierenarts meestal worden vast gesteld ,en handhaaf dan ook de door hem voorgeschreven dosis.

megabactin 50 - 250 gramZelf beslissen is eigenlijk uit den boze ,en zal ook over een aantal jaren niet of nauwelijks nog kunnen ,antibiotica zal in de toekomst erg moeilijk te verkrijgen zijn ,en alleen op voorschrift laat ons nu al gaan beginnen met een betere en strengere selectie op te gaan bouwen ,zodat we straks als het zo ver is ,we zonder antibiotica kunnen ,of toch zeker zo weinig mogelijk nodig hebben ,want het zal niet makkelijk meer zijn er dan nog aan te komen .De laatste jaren komen er steeds meer producten uit voor onze vogels die we kunnen toevoegen ,onder ons eivoer ,en of in het drinkwater ,een goede en interessante ontwikkeling waar we met mee moeten gaan ,ik zelf gebruik Bv de ” Comed “ producten ,maar er zullen er ongetwijfeld nog wel meer zijn .Dit is de toekomst wat betreft de gezondheid van onze vogels uiteraard gepaard met een goede huisvesting ,weinig vocht ,goede uitgebalanceerde voeding,een strenge selectie handhaven ,en doorvoeren ,en uiteraard een goede en blijvende hygiëne .Kortom zorg dat de vogels sterk en gezond zijn en de natuurlijke selectie zijn gang laten gaan ,dit zal voor ons de komende jaren een uitdaging worden ,trouwens zo zou het eigenlijk al vele jaren moeten zijn .Met antibiotica kuren is zonder toedracht van een onderzoek van een dierenarts eigenlijk niet verstandig ,er moet een juiste diagnose gesteld worden ,en die kan alleen goed gesteld worden door een dierenarts .die dan ook de juiste dosis kan voorschrijven die verantwoord is .en ga nooit met antibiotica bestrijden of kuren als je niet weet waarvoor ,je brengt meer schade toe dan er als is meestal,het is ook dat wat me deze personen ook toesturen als advies.

Maar ook zullen wij kwekers zullen het in de komende jaren ondervinden dat de tijd van antibiotica flink aan banden wordt gelegd ,en erg moeilijk nog te verkrijgen zal zijn .Laat ons dan beginnen ,met andere zaken ,goede selectie,s sterkere vogels ,en maak gebruik van de bv darmconditionerings producten en andere die veel firma,s tegenwoordig op de markt brengen ,en dan zonder antibiotica .Denk er eens over na , de weg die je wilt inslaan met je vogels ,als het goed gaat hou je bij je methode ,gaat het minder leg je oren te luisteren ,en probeer de nieuwe producten eens uit ,en ga niet meer zonder advies kuren met Antibiotica ,onthouw dat dit over een aantal jaren veel minder en moeilijker wordt om deze te verkrijgen ,zorg dat je tijdig weet welke weg in te slaan ,en deze is nu eigenlijk al zo , gebruik geen antibiotica ,als je niet weet waarvoor je hem gaat gebruiken ,ook niet preventief. Het is dit wat ik ook regelmatig te horen krijg de laatste tijd ,en ik denk terecht het is ook daarom dat ik dit artikel geschreven heb .over een aantal jaren zullen we het zonder of alleen op streng voorschrift ( van antibiotica ) moeten doen We zullen strenger moeten gaan selecteren ,verzorgen ,en uiterst kritisch zijn op onze selectie en het onderkomen van de vogels ,en op sommige zaken ( producten )moeten we ook met de tijd meegaan ze zijn er voor gemaakt op vrijwel natuurlijke basis. Succes .Wout.  E-mail  wout@woutvangils.be

 

Vogelpest wat nu ?

kanarievogels


Vogelpest !!! Wat nu.                Wout van Gils.

Naar aanleiding van diverse E-mails over deze ziekte ben ik eens wat informatie gaan opzoeken ,om toch wat meer informatie te kunnen verstekken over deze ziekte bij onze volière vogels .Vogelpest influenzavirus(=aviaire influenza).( Aviaire Influenza) wordt veroorzaakt door een virus en wordt als zeer besmettelijk aangemerkt .Ook wordt het wel eens genoemd New Castle Disease ,maar er zijn verschillende stammen in deze ziekten . Het is een zeer acuut verlopen ziekte van hoenderachtig en kalkoenen en ander pluimvee .De ziekte kent een korte incubatietijd en gaat gepaard met sufheid ,Ademhaling stoornissen ,bewegings stoornissen en ernstige diaree met een hoge mortaliteit. Besmette vogels scheiden het virus uit via luchtwegen ,oogvocht en natuurlijk via de mest. De verspreiding van de ziekte kan plaats vinden via direct contact tussen vogels of indirect via luchtstromingen of door blootstelling aan besmet materiaal ,mest ,voer ,kratten ,kooien en andere transportmiddelen. En het kan uiteraard ook via de mens worden overgedragen . De vogelpest zou voor ons mensen niet schadelijk zijn.

Aviaire influenza (ook aviaire griep of vogelpest genoemd) is een virale aandoening met een tropisme voor het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel of het zenuwstelsel die pluimvee en vogels in het wild of in gevangenschap treft. De zwaarste vorm manifesteert zich als een ernstige en veralgemeende ziekte die een zeer hoge mortaliteit veroorzaakt. Deze bijzonder zware klinische vorm werd vroeger “vogelpest” genoemd, maar sinds het symposium van Beltsville in 1981 werd deze benaming aangepast tot “infectie met zeer pathogeen influenzavirus”.

BESMETTING en TRANSMISSIE.
Influenzavirussen kunnen zeer talrijke diersoorten infecteren en het concept “speciesbarrière” beïnvloedt hun ecologie maar weinig.influenza A virussen geïsoleerd bij zoogdieren komen voort uit de genenpoel van aviaire influenza. De verschillende virale stammen zijn in belangrijke mate gastheerspecifiek, maar toch werden er periodieke interspecifieke uitwisselingen waargenomen van virale genen en zelfs van influenzavirus met de uitbraak van pandemieën bij de mens, bij kleine zoogdieren en bij vogels als gevolg. De genenpoel van influenzavirussen bij watervogels wordt waarschijnlijk onderhouden door een continue, maar beperkte virale transmissie in deze soorten gedurende het ganse jaar. Het varken speelt een rol van tussengastheer bij de uitwisseling van viraal genetisch materiaal tussen influenzavirussen van vogels en die van de mens Kalkoenen en vogels die genezen zijn, blijven dragers van het influenzavirus gedurende verschillende maanden en vormen dus ook een contaminatiebron voor andere vogels. Anderzijds blijven talrijke besmette voorwerpen, zoals bij de meeste virusziektes, een rol spelen als vector. Voorbeelden hiervan zijn, bijvoorbeeld, de laarzen en kledij van iedere persoon die een direct contact heeft gehad met de dieren en ook de kratten en voertuigen voor transport van gevogelte. Belangrijke hygiënische voorzorgen (reiniging, desinfectie) moeten worden toegepast om de voortzetting van de ziekte door deze vectoren te vermijden. Een aerogene transmissie zoals beschreven voor de mens en het varken kon nog nooit worden aangetoond voor vogels.
ZIEKTEBEELD
De pathogeniciteit van influenzavirussen is zeer variabel en hangt voornamelijk af van de virulentie van de virusstam. Nochtans kan de pathogenese ook worden beïnvloed door het type vogel, hun leeftijd en de aanwezigheid van eventueel voorkomende infecties of ongunstige omgevingsfactoren.
De virulentie van influenzavirussen hangt af van het soort klievingsplaats van hun hemagglutinine. Toch moeten alle stammen van het subtype H5 of H7 als mogelijke pathogenen voor gevogelte worden beschouwd. De sequentiebepaling van de klievingsplaats van het H gen laat toe om pathogene stammen te identificeren.
KLINISCHE SYMPTOMEN.
Na een natuurlijke infectie met een HPAI virus bij kippen of kalkoenen neemt men een zeer hoge mortaliteit waar (tot 100 %) geassocieerd met klinische symptomen beschreven voor ” vogelpest ” : ademhalingsmoeilijkheden, tranende ogen, sinusitis, oedeem van de kop, cyanose van de kam en de lellen, en diarree. Bij bepaalde vogels, vooral bij zeer jonge dieren, komen vooral een plotse dood, zonder klinische symptomen voor.
Onder pluimvee wordt verstaan :

Alle bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden pluimvee en vogels ,kippen kalkoenen,hoenders ,eenden ganzen,fazanten,patrijzen enz die in gevangenschap worden gehouden. Sportduiven vallen niet onder deze regeling omdat duiven niet geïnfecteerd zouden kunnen worden.Omdat deze duiven een jaarlijkse verplichte enting tegen het virus moeten ondergaan die deze ziekte veroorzaakt .En moet door een dierenarts uitgevoerd worden met overhandiging van een officieel bewijs .(zie opmerking )

Welk risico hebben onze kanarie vogels nu :

wat betreft het risico voor uw kanaries: dit is moeilijk te zeggen omdat er geen wetenschappelijke artikels zijn welk effect het H7N7 (het type dat nu problemen geeft in Belgie, Nederland en Duitsland) virus heeft op kanaries.Er zijn wel artikels bekend waar uitbraken van HPAI(andere serotypen) ziekte en sterfte veroorzaken bij kanaries.
Dus beter voorzorgen nemen:
       * bezoekers: handen ontsmetten,voetbad in volière. 
       * wanneer er een uitbraak is in uw buurt: vogels binnen houden,indien niet mogelijk bovenkant volière   afdekken
       *aankoop van nieuwe vogels: quarantaine van 3 weken,best geen vogels aankopen waar recent(jonger dan 3 weken) een uitbraak is geweest.

Besluit :

Ondanks heb ik ook gelezen in de pakara nieuwsbrief ,gaat het voor een belangrijk deel om zogenaamde media angst een paniek die wordt aangewakkerd bij mensen met siervogels papegaaien enz .Maar ondanks alles is het toch raadzaam erg voorzichtig om te springen met hoenderachtige in de buurt van je vogels ,en de voorschriften die we krijgen via de overheid en de media             strikt op te volgen . Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron : Pakara nieuwsbrief .Kliniek voor vogels. Dr Hooimeyer. En Coda centrum voor dieren onderzoek.

Opmerking aangaande duiven : ( ingezonden )

Opmerking aangaande duiven:de vaccinatie die wettelijk verplicht is bij de duiven is een vaccinatie tegen pseudovogelpest(=Newcastle=paramyxovirus serotype 1) en heeft niets te maken met vogelpest .
Volgens een Amerikaans artikel speelt de duif geen rol in de verspreiding van de vogelpest omdat uit een studie is gebleken dat de duif na experimentele besmetting geen ziektesymptomen vertoont en bovendien het virus niet uitscheidt.

Voor meer informatie raadpleeg onderstaande Websites.

http://www.var.fgov.be/vogelpest_nl.php :dit is de website van het FAVV(federaal agentschap voor de voedselveiligheid) waar up to date informatie wordt gegeven aangaande de vogelpest. 
http://www.favv.be/indexNL.htm : dit is de website van het CODA(centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie)
http://www.cbspigeon.com/av/index.html : dit is het bewuste duivenartikel waarin staat dat duiven niet kunnen geïnfecteerd raken met aviaire influenza en dus geen rol spelen in het verspreiden van het virus
http://www.pipa.be/ : dit is een website die up to date informatie geeft over de situatie bij de duiven

Oogontsteking snel behandelen.

ontstoken oogoog ontstekingterramycin


Oogontstekingen .                                                                                

Bij onze kanarie vogels komt men ook tegen de oogontsteking,zeker bij de vogels met de recessief factor bij zich komt dit nogal eens voor .Bij de meer ervaren liefhebber zal het eerder zeldzaam voorkomen ,maar even niet opletten met de voeding en of andere kan een oogontsteking te weeg brengen.

Oogontstekingen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan de meest voorkomende zijn . 

 1. Een gebrek aan vitamine A .
 2. Door vervuilde zitstokjes.
 3. Door vechtpartijen.
 4. Ontstoken bindvlies.
 5. Vogel zit erg in de trek en of kou.
 6. Eczeem infectie,s
 7. Vogels plaatsen in te fel licht zeker vogels met rode ogen.
 8. Vuile zitstokken.

Als men ontstekingen vast stelt dit kan zijn door tranende ogen ,dichtgeplakte oogleden ,korstjes rond de oogleden, vervuilde bevedering rond oogleden ,genepen oogleden ,knobbels op en rond de ogen kortom voldoende ernstige en minder ernstige signalen om in te grijpen..Ga direct na of het licht aan de lichtinvloed ,of vervuiling van de zitstokken ,overbevolking (vechtpartijen) enz.Maar meestal zal de oorzaak toch zijn een gebrek aan vitamine A ,en het is dan ook noodzaak de vogels direct de ze vitamine ter beschikking te stellen ,maar dit dan ook regelmatig blijven doen.En uiteraard zorg dragen voor zuivere hokken en zitstokken.De behandeling van de ontstoken oog kan erg goed en snel op de volgende manier ,men kan deppen met boorwater en daarna oogzalf TERRAMYCINE in de oog doen herhaal dit na 3 dagen en je zult zien de ooginfectie is zo goed als voorbij en ook genezen. Wacht men te lang dan kan de vogel er blind van worden ,en dat is natuurlijk iets dat we ter aller tijden moeten voorkomen!!!!

Dus voorkomen van Oogontsteking zorg voor goede zuiver hygiëne ,goede voeding ,geen overbevolking maar vooral voldoende en op regelmatig tijdstip van vitamine A .Komt er dan toch een ontsteking voor gebruik dan TERRAMYCINE of .Ooggel Fucithalmic  10mg/g dit is te verkrijgen bij uw apotheker.

Oogzalf 3.5 G  Terramycine plus polymyxine B van Ffizer.Ooggel Fu

Collibacillose of wel zweetziekte.

Comed logoCOMEDhan

 

De collibacillose of wel de zweetziekte :                  Wout van  Gils.

Dit is puur een ziekte voor jongen nestvogels en erg zichtbaar door erg waterige gele ontlasting ,en ook zichtbaar aan de erg vuile natte bevedering van de verzorgende pop . Deze ziekte wordt zoals ik in een eerder artikel al schreef niet veroorzaakt door het zweten van de vogels ,want dat doen namelijk onze kanarie vogels niet maar voornamelijk door een bacterie ( E-Colli ) slechte hygiëne, overbevolking ,slecht of bedorven voedsel ,slecht gekiemd zaad al deze zaken bespoedigen het ziekte proces En de bacterie zorgt voor de darm infectie,s ,met alle gevolgen van dien vooral van de jonge toch al erg zwakke vogels .Het is een erg veel voorkomende ziekte bij onze kanarievogels dit is toch wel jammer ,omdat hier ook dikwijls de omstandigheden ,en de inzet van de liefhebber ter gronde liggen.Daar ook de meeste vogelliefhebbers hun vogels onnodig willen storen op het nest ,stelt men ook nog dikwijls in een laattijdige periode de ziekte vast ,en het kwaad is dan al geschied.3vogels comedDe ontlasting van de vogel die normaal voorzien moet zijn van een vliesje ,is bij vogels met deze vernoemde ziekte niet meer voorzien van dat vliesje en is dus geelachtig vloeibaar geworden ,en verspreid zich zo over het gehele nest. Doordat de nestjongen door de pop nog warm worden gehouden zullen de bacteriën zich razend snel verspreiden en vermenigvuldigen .met gevolg dat de bukwand en de darmen geïnfecteerd raken met alle gevolgen van dien Doordat de liefhebbers in paniek ook nog snel jongen gaan verleggen onder andere vogels is binnen de korte keren het hele hok besmet ,een regelrechte ramp. De sterfte zal dan meestal niet lang op zich laten wachten en binnen een dag of vier vallen de dode jongen. De volwassen vogels genezen wel ,en kunnen het overleven ,maar zijn wel gevoeliger voor de herinfectie van de ziekte. Bij de ouder vogels is de ontlasting ( Diaree) erg waterig en geelachtig ,verder zijn ze erg vuil aan de buik ,en sufheid en bol zitten zijn ook symptomen.

Behandeling :

Dagelijks en zo snel mogelijk beginnen met het zuiver maken van de nesten je voeding controleren ,en hokken zuiver maken .Zo snel mogelijk beginnen met het geven van een grote kuur van Esb3 of Baycox .en ook geen enkele vorm van groenvoer meer geven . en dit zeker over een periode van een week of 4 (of langer ) Onder het eivoer nog wat tetracycline toevoegen kan ook zeker geen kwaad . En dan nogmaals controleer je voeder ,en eind datum van je eivoer en voeding en probeer te achterhalen waarom dit is ontstaan meestal vindt men de oorzaak wel ,ga zeker geen vogels vast leggen ,maak de jongen en het nest dagelijks zuiver ,en als je het tijdig onderschept kan de schade nog mee vallen.een een erg goed product  is  de Megabactin of Roni van  Comed  Maar nog beter is voorkomen is beter dan genezen . Succes Wout van Gils  E-mail wout@woutvangils.be

De stokrui .

Geel schimmel


De Stokrui:                                 ( veel komend probleem met een vogel in huis.

Veel E-mail komt er ook binnen over vogels die in de rui vallen en die maar blijven ruien de vogel komt er niet meer uit.Dit is meestal een ziekte die vogels overkomt die in huis gehouden worden ,en die onderhevig zijn aan diverse tijden van lichturen .Ik bedoel daarmee de ene dag gaat het licht aan om bijvoorbeeld 6 uur s,morgen en uit om 11 uur s,avonds de andere dag om 8 uur s,morgens en gaat uit om 10.00 Uur s,avonds en in het weekend is het dikwijls nog gekker .De vogel weet hier na een jaar bijna niet meer hoe hier mee om te gaan .De vogel valt in de rui en komt er maar zelden weer uit men noemt dit de stokrui ,de vogel blijft maar ruien ,verliest hier erg veel energie ,en dikwijls zal hij er ook aan sterven .Dit is dan erg jammer ,want dit is zeker te voorkomen ik hoop met dit kort artikel wat gegevens aan te dragen om dit te voorkomen .

Waar men zeker rekening mee moet houden als men een kanarie gaat houden in de huiskamer, een van deze zaken is dat de lichturen omstreeks de 11 uren te houden.Doet men dit niet en de ene keer heeft de vogel BV 11 uren de andere keer 16 uren, en dan weer meer of minder dan zal men geen jaren plezier hebben van je huiskamer kooivogel. Wat gebeurt er nu.De hypofyse van de vogel reageert op het aantal licht uren ,met andere woorden de vogels in de natuur gaan broedrijp worden naar gelang de lichturen verlengen de temperatuur doet daar maar weinig aan ,zo ook als de dagen weer korter worden stopt de vogel in de natuur met broeden ,en begint aan het vervangen van zijn verenkleed.Nu wat gebeurt er nu bij de vogel thuis als je niet telkens om een bepaalde tijd je vogel donker zet ? Nu de vogel zijn Hypofyse slaat langzaam op tilt hij of zij weet niet meer vast te stellen of het nu lente ,zomer herfst of winter is Kortom gezegd de vogel raakt totaal van slag ,gaat aan het ruien(vervangen verenkleed) en omdat de vogel van slag is komt hij niet meer uit de rui zal niet meer fluiten ,en de veren en pluimpjes blijven in de kamer rondvliegen .De vogel is in de zogenaamde stokrui gevallen en hij komt hier erg moeilijk,en dikwijls niet meer uit. Na een lange weg zal zelfs de vogel deze energie niet meer kunnen opbrengen vermageren en sterven.Dus je ziet hoe belangrijk het is om dagelijks het aantal lichturen goed in de gaten te houden.

Men kan dit voorkomen zoals ik hier boven reeds vermelde door de vogel maximum 11.00 uur licht te geven per dag ,hoe dat is vrij eenvoudig .Je verdeelt de 11.00 uur licht over de dag die jouw het beste uitkomt Bokvoorbeeld je staat altijd om 8.00 uur op tel daar bij 11.00 uur bij en je komt op 19.00 Uur s,avond uit. Nu op die tijd leg je een donkere doek over je kooi heen ,en s,morgens als je weer precent bent haal je hem om 8.00 uur weer er af .Je zult zien dat na een week  de vogel omstreeks 19.00 uur al in een hoekje gaat zitten in een bolletje ,en geeft zo aan dat ze wil gaan slapen .Doe je het zo dan zal de vogel elk jaar ook weer ruien maar zal na een week of zeven hier weer uit zijn en weer beginnen met fluiten ,de vogel komt zo nooit in de stokrui en je zult er lang plezier van hebben ,vergeet natuurlijk niet wekelijks grit en vogel mineralen te geven op de boden van de kooi ,erg voorzichtig zijn als je groenvoer geeft liever niet doe je het toch dan niet meer als wat op een uurtje geheel op is ,is dit niet zo dan geef je te veel ,en is de kans op darm stoornissen erg groot ,geef ook hooguit maar  twee maal per week ,en dit ook met badwater ,al mag dit ook dagelijks zijn. Succes Wout van Gils E-mail   wout@woutvangils.be

Avitaminose gebrek aan vitamine.

avicur


 

Avitaminose : ( Een gebrek aan vitamine )                        Wout.van.Gils.

Als een vogel ziek is kan dit verschillende oorzaken hebben ,maar een van de ziekte die eigenlijk niet of nauwelijks mag voorkomen zijn de GEBREKSZIEKTEN .Eigenlijk is het geen ziekte maar zoals het woord zich zegt een gebrek aan.Hierdoor treden ziekte verschijnselen op ,maar deze zullen snel weer verdwijnen vaak zonder een spoor na te laten zo gauw de oorzaak is verholpen. Wel in de periode dat dit gebeurt is erg belangrijk voor de vogels (s ) Gebeurt dit in het nest of tijdens de groei van een jonge vogels kunnen hier wel onherstelbare gebreken optreden ,meestal misvormingen vergroeiingen aan de tenen poten nagels ,blindheid vedergroei enz en de meeste daarvan zijn daarna niet meer te herstellen. Het is dus van groot belang ook hier met verstand van zaken om te gaan ,Gelukkig zijn onze voedingsmiddelen tegenwoordig zo betrouwbaar dat ,bij een juiste keuze van voeding de gebreksziekten weinig of niet hoeven voor te komen.Maar niet een te kort maar ook een teveel kan ziekte verschijnselen veroorzaken.Zo kan bijvoorbeeld een teveel aan eiwit leiden tot verlammingen en een groei stop lijden ,een teveel aan vetten kan leiden tot vetzucht een gebrek aan vitamine A aan oogontstekingen enz. 

Wanneer er nu sprake is van een gebrek aan een bepaalde vitamine of aan meerder vitaminen,spreekt men van AVITAMINOSE .Deze komen gelukkig bij goed verzorgde vogels en goed gevoerde vogels praktisch niet voor .Ze treden hoofdzakelijk op bij slecht gevoederde vogels ,bij pas geïmporteerde vogels ,en uiteraard bij al zieke vogels,die daardoor het vermogen missen vitaminen in hun lichaam te vormen en weer op te nemen..Of en dit is ook zeer god mogelijk door de aanwezigheid van stoffen in de vogel ,die de goede opneming van vitaminen verhinderen .Men noemt deze en iedereen zal dit wel eens gehoord hebben de Anti – Stoffen. Een van deze anti – stoffen kan zijn door het te veel geven van houtkool aan de vogels ,dit omdat de houtskool de vitamine tijdens de spijsvertering observeert en daardoor hun werkzaamheid verhindert.Dus niet een te weinig aan vitamine kan ook in bepaalde gevallen een te veel een gebrek veroorzaken .Het is ook hier erg noodzakelijk om er goed mee om te gaan en je aandacht op blijven vestigen..

De kweker ziekten en zijn vogels

megabac foto


De kweker ,de ziekten ,en zijn vogels. Wout van  Gils

Inleiding : 

Wij als houder en kweker van kanaries en andere vogels ,proberen altijd onze vogels gezond te houden maar nog belangrijker er ook mee en goed te kunnen kweken ,Met andere woorden veel jongen ,en weinig zieke vogels en ook een zo laag mogelijk sterfte cijfer .Dat dit niet altijd meevalt zal menig liefhebber bevestigen ,al zien we de afgelopen jaren toch dat het kweken van vogels steeds meer liefhebbers goed afgaat ,men kweekt steeds meer soorten ,en ook steeds meer jongen .Op een bepaald moment word t ook een liefhebber geconfronteerd met wat afvallers ,door ziekte of ouderdom ,en of andere oorzaken .Er vallen vogels af ,dikwijls wordt er dan wat  kanarie geel ziek paniekerig gehandeld maar is dit wel juist .Verplaats je eens even in de natuur waar ruim 50 % van de jonge vogels geen jaar wordt ,liefhebbers waar praten wij dan over die enkele vogels die er ,en meestal rond de rui periode afvallen !!! Maar ik weet uit eigen ervaring dat dit niet plezierig is en kost wat kost dit probeert te voorkomen. Natuurlijk zijn er oorzaken aan te halen waardoor er in de natuur meerder vogels afvallen ,als bij ons liefhebbers ,een ieder kan ze wel opnoemen ver onderstel ik .Bij ons de het kweekhok of volière staan de zaken er anders voor. Schommelingen in de vogelpopulatie in de natuur als gevolg van een extra koude winter, een koud en nat voorjaar, voedselgebrek roofvogels ,mensen enz. komen in een ziek kooivolière niet of veel minder voor. De vogels worden er beschut en gekoesterd, beschermd tegen vijanden en voorzien van alle goede voeding ,onderdak ,weersomstandigheden enz. . Voor onze kanarievogels en de volièrevogel bestaat er geen schaarste en gevaar van roofvogels ,mensen enz. Het is dan ook normaal , dat bij de kanarie kwekers en volièrebezitter veel minder vogels afvallen dan in de natuur ,en zelfs ook veel langer in leven blijven. Wij vogelliefhebbers kunnen daar zeker fier op zijn en het geeft aan met hoeveel zorg wij onze vogels wel verzorgen .Maar dit vereist wel constante aandacht ,werk om je hokken zuiver te houden ,en ongedierte enz te bestrijden ,met andere woorden je vogels blijven opserveren .Maar dat opserveren is een onderdeel van onze hobby ,en gebeurt dan ook met regelmaat .En daardoor zal hij ook kritisch blijven ,en niet gouw tevreden zijn .Hij is immers liefhebber van vogels en dat houdt in, dat hij ernaar zal streven zijn vogels gezond te houden en het sterftecijfer nog te verlagen.Dat betekent, dat hij zieke vogels dus met alle middelen en ervaring waarover hij beschikt zal trachten te genezen, ook al zal dit in sommige gevallen niet makkelijk zijn.Vogels genezen is niet altijd makkelijk voor velen is een juiste diagnose stellen nog moeilijker en vaak tast men wat de aard van de ziekte bij vogels betreft, in de mist.En wordt er alsnog hulp ingelopen van een bevriende vogelvriend en of dierenarts,waarvan er gelukkig de laatste jaren ook meerdere gespecialiseerd zijn in vogels een goede ontwikkeling waar menig liefhebber dankbaar gebruik van maakt. En regelmatig met goed gevolg .Dus er zijn voldoende redenen waardoor onze vogels het veel langer uithouden dan vogels in de natuur ,wij moeten trachten dit zo te behouden en of zelfs nog te verbeteren. 

Helaas en ondanks : 

Helaas ondanks de beste verzorging zullen we niet alle problemen en vogelziekten kunnen voorkomen ,ook zij staan onderhevig aan de wetten van de natuur ,er zijn de virussen bacillen ,ongedierte enz .die onze gezonde vogels ziek kunnen maken .De vogels kunnen door trek te veel vocht kou vatten ,besmet raken in de volière door mest van een vogel in de natuur ,wat te denken van parasieten ,en andere ziektekiemen. Kortom ook voor onze vogels gelden de van de wetten van de natuur ,en zijn ze afhankelijk zoals alle levende wezens van leven en dood.Maar door kennis ,verzorging ,huisvesting ,en veel andere zaken kunnen onze vogels thuis wel veel langer leven ,en het tijdig vaststellen van oorzaken ,en of ziekten kan het een met het ander langer worden uitgesteld . 

Herkennen van zieke vogels

Hierover is al veel geschreven ook op mijn site de Kanarie homepage zult u hier menig artikel over vinden ,maar ik wil in dit artikel nog wel wat punten aanhalen ,om toch tijdig te kunnen vaststellen dat onze vogel zich niet lekker voelt.

1 – Zodra een vogel zich niet 100 % voelt ,zal de vogel niet meer fier zijn ,en wat het meeste opvalt niet meer mooi in zijn of haar verenpakje gaan zitten. Zij zullen ook minder helder uit hun ogen gaan zien ,zal niet of nauwelijks nog gaan zingen .Maar wat vooral opvalt de vogel gaat dik zitten met opgezette veren ,is minder bang en slaapt veel ,zijn poten zijn dikwijls vervuild ,en de vogel zal veel aan de zaadbak zitten pellen maar eet weinig of niets. Dit moet iedereen opvallen ,en een signaal zijn om deze vogel extra te gaan verzorgen. 

2 – Een ervaren liefhebber ziet dit direct dat er met zo een vogel iets mis is ,en de kans is bij deze kwekers groter dat de vogel nog kan worden genezen dan bij een kweker die dit te laat of niet opmerkt.Het is daarom ook zo belangrijk dagelijks je vogels goed te opserveren,er mag geen enkele vogel worden overgeslagen .Maar door de punten te letten genoemd onder een ,zal dit ook veel makkelijker zijn ,om een zieke vogel direct te kunnen waarnemen.

Wat ook erg belangrijk is te letten op de aarsbevedering ,is deze vuil door ontlasting dan geeft dit ook dikwijls aan dat de vogel een begin van een infectie heeft ,en ook zal men dan snel moeten ingrijpen .Erg dunne mest kleurloos ,zonder witte stip duidt meestal op het begin van ingewanden stoornissen en of andere ziekten .Niet voor niets doen veel grotere kwekers terecht voor aanvang van de kweek een mest onderzoek uitvoeren bij hun dierenarts.Dit is zeker aan te raden ,als men kweekt met veel koppels vogels.Kortom toont uw vogel bij observatie ziekte verschijnselen dan moet men onmiddellijk ingrijpen en niet uitstellen ,want deze vogel kan ook weer andere vogels besmetten. Denk nooit het is vanzelf gekomen het is niet zo erg het zal ook wel weer overgaan. 

Ziek wat nu ? 

Het is van belang zo snel mogelijk de vogel apart te plaatsen als het mogelijk is op een wat warmere plaats ,en is de vogel ernstig ziek dan is een ziekenkooizeker aan te bevelen.Wat verder ook erg belangrijk is probeer een diagnose te stellen door de vogel te onderzoeken ,zie punten genoemd onder een ,verder kan men zien of voelen of de vogel een scherp borstbeen heeft ,mager is .Met andere woorden men tracht een diagnose te stellen .Natuurlijk zijn we geen dierenarts ,maar onze ervaringen ,en of de beschrijvingen op diverse site,s ,maandbladen ,voordrachten enz helpen en al heel dikwijls om een vrij goede diagnose te stellen .Al zal in meerdere gevallen het een en ander kort met elkaar verbonden zijn ,en het zeker niet makkelijk is om de diagnose te stellen .en ook een dierenarts kan dit niet zo op ge gezicht ,hij zal ook verdere onderzoeken ,via het mest ,of zelfs bij een dode vogel te onderzoeken.Maar in de meeste gevallen is het steeds de moeite waard om althans te proberen de vogel te genezen ,of van een dood te redden .En elke vogelliefhebber heeft er dat voorover om zijn vogels te redden als het mogelijk is.Het is dan ook altijd een voldoening als men een vogel heeft weten te redden ,een ervaring ,en leerzaam voor de lieghebber die dit bij andere gevallen misschien ook weer kan gebruiken.Ook leert hij de voorgeschreven geneesmiddelen kennen ,en bij juist gebruik en er verstandig mee om te gaan zal hij ook zelden of nooit stukken maken door het toedienen van geneesmiddelen .Maar hou wel altijd voor ogen geef nooit meer ,en langer als wat is voorgeschreven of op de verpakking staat. 

Vraag u zelf eens af . 

Ook bij ziekte of meerder dode vogels kan men ook eens verder uitzien ,naar bijvoorbeeld naar je verzorging hygiëne ,vitaminen ,mineralen voeding enz. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk ,en kan daar door de vogel niet ziek of verzakt zijn geworden .Bijvoorbeeld is er voldoende vitamine A voor je recessieve vogels ,Hebben ze daarom tranende ogen witte hoorndelen enz .Darm ontstekingen ,zijn er genoeg sporenelementen ,en maagkiezel voor handen ,staat je zaadbak goed en zuiver opgesteld ,wat te denken van je drinkwater, en zitten de vogels niet in de trek ,te vochtig en of in de wind.waardoor ze ziek kunnen of zijn geworden . Je begrijpt dat dit ook belangrijke aanwijzingen zijn waardoor de vogel ziek kan worden ,en waar we zelf voor verantwoordelijk zijn .Dus wees ook hier alert op. En daardoor is het dikwijls ook makkelijker om de ziekte en de oorzaak van de ziekte vast te stellen .  E-mail   wout@woutvangils.be 

Kanarie na zijn ziekte.

alvityl


De kanarievogel na zijn Genezing (ziekte ) Wout van Gils . 

Als een vogel ziek is proberen wij als liefhebber alles in het werk te stellen om de vogel weer beter te krijgen,meestal lukt dit wel.Maar het gebeurt ook dat de vogel niet meer te redden valt helaas ,maar zo zit de natuur nu eenmaal in elkaar.Waar ik het in het kort over wil hebben is een vogel die ziek was ,en weer vrij goed genezen is terug te brengen naar je vogel bestand .Hier moet men toch nog een weekje erg voorzichtig mee omgaan ,zeer zeker als de vogel ook nog wat dagen in een ziekenkooi heeft gezeten met hogere temperaturen ,als in het vogelverblijf ,Dat zal wel duidelijk zijn denk ik zo. In de ziekenkooi zal de vogel minder eten door de warmte verliest hij minder energie ,drinken zal hij meer doen dit brengt ook deze warmte mee .Het is ook om die reden dat een verwarmingskooi ook is aan te bevelen bij het behandelen van een zieke vogel . 

Als een vogel wee beter wordt is het toch nog even opletten geblazen met het toedienen van zaad en andere voedingsmiddelen. Als de vogel weer wil gaan eten is dit een goed teken let wel dat hij eet ,en niet alleen pelt want dan is de vogel nog bij langen niet genezen ,en is je mag het gerust stellen nog ernstig ziek. Maar zie je de vogel echt weer eten ,verplaats hem dan in bijvoorbeeld kweekkooi ,zorg voor voldoende zand ,maagkiezel ,en mineralen in deze kooi .En ook van voldoende vers zaad ,met wat toevoeging van wat maanzaad ,gepelde haver en bijvoorbeeld wat wildzaad in een snoepbakje.Verder dagelijks zeker vanaf de eerste dagen wat zacht voedsel in de vorm van Bv beetje brood gedrenkt in melk , of wat eivoer .Maar voorlopig geen enkele vorm van groenvoer geven..En zo zal de vogel weerlangzaam terug gebracht kunnen worden naar de normale zaadmengeling en verzorging die bij die periode past. Afhankelijk van de medicatie die de vogel heef gehad wel of geen ,en in welke mate is het verstandig een vitamine keur te geven bijvoorbeeld met Alvytil .Ook kan men sommige wat vettigere medicijnen en of vitamine uitstrooien over het brood wat is gedrenkt in de melk ,let wel dit kan alleen in periode dat het minder warm is ,anders vraag je ook weer om problemen .Het is dus van belang dat vogels die behandeld zijn door medicatie ,en of meerdere dagen in een ziekenkooi te hebben gezeten .Langzaam en doordacht weer terug te brengen op hun normale zaad en eetgewoonte ,en de vogels niet direct in de volière te plaatsen .Zo voorkom je dat de vogel weer terug valt in de ziekte en al je werk voor niets is geweest. Succes .W.v.Gils. E-mail   wout@woutvangils.be

 

 

Opgezwollen darmlussen.

 

 

comed darmen

 

Opgezwollen buik / darmlussen (coccidiose )                                           Wout.van.Gils

comed hanWie kent dit niet,iedere vogelliefhebber heeft er wel eens mee te maken gehad ,gelukkig zijn steeds meer liefhebbers er zich van bewust ,dat meestal de oorzaak niet bij de vogel maar bij de liefhebber zelf licht. Bij deze symptomen zien we naast de vermagering van de vogel ook diaree,en een fel roodgezwollen buikje ,met daarover heen duidelijk zichtbare opgezwollen darmen .vooral bij onze jonge pasgeboren jonge is dit meestal fataal .De volwassen vogels zijn er wat beter tegen bestand en zullen er meestal niet van sterven ,al zullen in uitzicht deze vogels niet mooi en gezond overkomen ,en mee gaan kweken is natuurlijk ook uit den boze ,het is vragen naar een teleurstellende kweek. Deze ziekte kent eigenlijk ook wel iedereen van naam Nl : “ Coccidiose “

Een van de belangrijkste oorzaken van deze ziekte is minder goede verzorging ,vocht en voeding ,maar zeker de hygiëne speelt ook een grote rol in. Vooral de bodembedekking speelt een belangrijke factor in de ontwikkeling van coccidiose als men schelpenzand op de bodem van de kweekkooi heeft en het wordt vochtig door Bv vochtige omgeving of door drink water of badwater ,en het vochtig blijft is dit een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van coccidiose ,het is ook dit wat we altijd moeten zien te voorkomen. Men kan het beste door een lichte laag van schelpenzand een laag kattebak korrels / en of wat houtsnippers doen .Deze houd de bodem droog en ontrekken het vocht aan de ontlasting. Het is ook om deze reden dat tegenwoordig veel kwekers hun vogels op draadbodems houden !!! Maar wekelijks je hok ken zuiver maken ,en op een goed vochtgehalte kan veel problemen voorkomen

De behandeling :

Aan te bevelen is alvorens de kweek te beginnen een mest onderzoek te laten doen bij uw veearts,afhankelijk daarvan kunt u de vogels behandelen ,Maar de meeste doen altijd een keur voor ze met de kweek beginnen ,aan u de keuze ,al is de eerste aan te bevelen. Deze is redelijk goed te behandelen mits dat je er tijdig bij bent ,maar erg jonge en kleinere vogels zullen het bij acute zware gevallen toch het loodje leggen. Bij het vaststellen van coccidiose dan moet een behandeling gegeven worden met Baycox (Bayer) of Esb3 30 % . De dosering is als volgt : megabac fotoMen voegt 2.1/2 Cc toe aan een liter water ,en je geeft dit 3 opeenvolgende dagen ,geef tijdens deze dagen geen badwater,daarna geeft u een 3 tal dagen niets ,en daarna geeft u nogmaals twee dagen een behandeling ,.u kunt dit herhalen tussen elke ronde van je kweek,ik wil adviseren is er geen reden toe om dit te doen tussen deze kweek ronden doe het dan ook niet. Baycox is verkrijgbaar bij uw veearts,het is raadzaam dit product te halen voor meerdere liefhebbers tegelijk ,de veearts heeft meestal grotere verpakkingen ,en dat is dan makkelijk te verdelen incl de kosten onder je andere vogelliefhebbers .

Maar uiteindelijk moeten wij kwekers voorkomen dat er zich coccidiose ontwikkeld ,of is of was het nu Atoxaplasmose ? En die  herkent  men door  de evenwichtstoornissen die de vogel dan  laar zien.En is deze er, dan moet men tijdig ingrijpen ook hier geld weer tijdig opserveren ,en reageren .Succes             Wout.van.Gils 


Met uw vogel naar de dierenarts.

Rood intensief

Onderzoek van  uw  vogel bij de  dierenarts.      wout van  gils.

Inleiding :

Een aantal jaren werd door de meeste kwekers gesteld wat moet ik met mijn kanarievogel bij eendierenarts gaan doen,deze kreet hoorde men ook regelmatig op voordrachten ,en vergaderingen ,keuringen ,en tentoonstellingen kortom op veel plaatsen waar kanarie en vogelkwekers bij elkaar kwamen .Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik me dit ook wel eens afgevraagd heb,maar .De meeste dierenartsen zijn of waren niet gespecialiseerd in vogels ,en een ervaren kweker weet ook wel wat te doen .Die stelregel stelde ik ook.Maar gelukkig zijn er de afgelopen jaren bij veel dierenartsen ook veranderingen opgetreden ,en de meeste ,en er zijn ook al heel goede tussen zijn heden ten dagen ook goed thuis ,en er zijn  er ook al die gespecialiseerd zijn in vogels .Bij de parkieten vooral de grote was dit al langer het geval ,maar bij onze kleinere vogels en kleurkanaries was dit nog niet zo gelukkig is hier verandering in gekomen .En ik adviseer dan ook bij ernstige twijfel of zelfs voor aanvang kweek een onderzoek in te laten stellen bijvoorbeeld een eenvoudig mestonderzoek.Natuurlijk grote ervaren kwekers weten heel goed wat ze de vogels kunnen en moeten geven ,en zij zullen dan ook niet snel naar een dierenarts toegaan .Maar voor aanvang van de kweek laten de meeste toch ook even een mestonderzoek uitvoeren ,wat dan de gezondheid toestand van de kweekvogels perfect weergeeft ,zijn er problemen in dit onderzoek naar voren gekomen dan zal deze dierenarts dit vermelden en een kuur voorschrijven.Natuurlijk zijn er heel veel zaken die wij als kwekers makkelijk zelf kunnen oplossen ,en verzorgen ,diverse site,s  geven informatie over ziekten met een advies erbij .En meestal lukt het ook de vogel of vogels weer snel op het juiste pad te krijgen .We weten ook perfect hoe we onze vogels moeten verzorgen ,veel voeders en producten staan ons ter beschikking ,zoals ik al meerdere malen schreef een goed voorbeeld zijn de darmconditionering producten  ,wat te denken van de appelazijn en de verschillende vogelmineralen ,kortom allemaal goede producten om onze vogels gezond te houden .Maar komen er toch problemen ,en zeker voor de kweek een mestonderzoek te doen zal zeker een bezoek aan de je dierenarts resultaat opleveren .Alvorens naar de dierenarts te gaan is het van belang even de volgende zaken in het oog te houden.Om zo  de vogel zonder stres daar te krijgen ,en de dierenarts voor de nodige informatie te voorzien.

Deze punten zijn  :

A : Maak voorafgaande aan het bezoek aan de dierenarts een lijst van aan de vogels verstrekte voedingsmiddelen, inclusief de toevoegingen en de hoeveelheden. Als de vogel meer dan normaal drinkt, probeer dan de opgedronken hoeveelheid water per dag nauwkeurig te meten met behulp van een huishoudelijke maatbeker. Neem verpakkingen van het voeder en de eventuele toevoegingen mee.

B  :Noteer de geneesmiddelen / vitaminen die u heeft gegeven aan uw vogels (middel en dosering). Heeft U de medicijnen nog, neem die dan mee .

C  :Als het een ‘kleine kooi’vogel betreft kunt U ‘m het beste in een niet schoongemaakte ( TT Kooi )kooi meenemen waar de vogel enkele dagen heeft in gezeten. Het onderzoek van de kooi kan vaak waardevolle informatie opleveren voor het stellen van een diagnose.

D  :Indien mogelijk dient 24 uur voor het bezoek aan de dierenarts de bodem van de kooi te worden bedekt met papier. Daardoor zullen de uitwerpselen minder uitdrogen zodat Uw dierenarts een goede indruk kan krijgen omtrent het aantal en de aard van de uitwerpselen van de patiënt. Bovendien is het eenvoudig om vanaf het papier monsters van de uitwerpselen te verzamelen voor nader onderzoek. Dit is een erg belangrijk punt zorg dat de ontlasting goed wordt opgevangen die is erg belangrijk voor de dierenarts ,voor een onderzoek.

E  : Vóór het transport naar de dierenarts het waterbakje leeg maken en weer in de kooi ophangen, om morsen tijdens het transport te voorkomen.

F  :Tijdens het transport moet de kooi worden bedekt met een hoes om afkoeling van de vogel voorkomen en om de vogel rustig te houden.

G  :Deel uw dierenarts ook mede of het om een routine mestonderzoek gaat ,of wel degelijk om zieke vogels ,als in de kweek veel jonge vogels doodgaan ,is het belangrijk om een jonge vogel mee te nemen voor onderzoek.uiteraard als er ouder vogels dood gaan moet men ook zo een vogel meenemen voor onderzoek.

Besluit :

Ondanks veel kennis bij de meeste vogelliefhebbers kan een tijdig bezoek ,aan een goede en in vogel gespecialiseerd dierenarts waardevol zijn ,en u veel leed besparen ,of een kweek te laten mislukken.Wees alert op uw vogels ,zorg voor goede hygiëne en zorg voor de juiste voeding ,mineralen ,en sporenelementen enz.Verzorg zieke vogels direct ,en neem de beslissing tijdig als u hulp inroept ja of nee .Deze mensen zijn er voor ,weet je het niet of je collega,s wacht niet te lang en roep deze kennis van deze mensen in .Succes . E-mail   wout@woutvangils.be

Aanzuren drinkwater waarom ?

ziek kooi


Waarom het drinkwater aanzuren ?                                       Wout van Gils .

De laatste jaren horen we eigenlijk niets anders dan ,het aanzuren van ons drinkwater voor onze vogels ,met allerlei zaken wordt dit gedaan ,enkele voorbeelden zijn Appelazijn zoutzuur 10 % ,molkosan ,kwark ( onder eivoer ) en of citroenzuur enz. En laat ons eerlijk zijn dit is zeker niet verkeerd mits goed gebruikt .Over het aanzuren komen regelmatig vragen naar voren hoe moet het nu ,en wat is het beste .Daar ik zelf alleen met appelazijn werk ,en mijn collega met zoutzuur 10% kan ik daar alleen maar iets over schrijven ,al kan ik me voorstellen dat de andere middelen mits goed gebruik ook goed kunnen werken. In de vrije natuur weten de vogels heel goed wat ze moeten eten om bijvoorbeeld op kleur te komen ,en welke zaden enz ze moeten zoeken en eten om ziekten te kunnen voorkomen .Omdat wij in onze vogelruimten de natuur nabootsen ,en onze voeding van de vogels beschikbaar stellen is de kans dat er iets mis gaat groter dan in de natuur .Het is ook daarom dat we eivoer ,en vele andere bijvoeren aan onze vogels om te komen tot een goed uitgebalanceerd voedsel .Wat gelukkig in verschillende merken te koop is ,en onze vogels ten goede komt.

Maar om in het vogellichaam een goed uitgebalanceerd evenwicht te verkrijgen is het aanzuren van het drinkwater een aanrader.We kennen daarin twee zuren de zwakzuren ,en de sterk zuur .Het is vanzelf sprekend dat wij een zwakzuur moeten gaan toevoegen ,en dit kan in de vorm van bv appelazijn met het doel een lagere zuurgraad ( PH- waarde ) te krijgen .Zoutzuur is een sterk geconcentreerd zuur met een PH van 1 – 2 zeer agressief ,en kan flinke brandwonden op de huid veroorzaken .Het kan niet genoeg gezegd worden hoe gevaarlijk dit goedje is als het in aanraking komt op het menselijk lichaam ,in mijn vroegere tijd heb ik zelf hier een ongeluk mee gehad op het bedrijf met zwavelzuur koste me toen 14 dagen ziekenhuis dus wees gewaarschuwd ,ook voor je ogen een bescherming zorgen. De PH Waarden die we kennen heb ik opgezocht licht tussen de 1 en 14 Hoe lager het getal hoe hoger de zuurwaarde. Ons drinkwater heeft over het algemeen een PH waarde van 7 – 8 .We noemen dit neutraal ,is het lager dan noemen we het zuur. 

Wat en hoe geven             : 

Ik persoonlijk ben voor het geven van Appelazijn 1 eetlepel ( is ongeveer 10 Ml )per 1 ½ liter water,en ik vindt dit een positieve bijdrage levert aan mijn vogels .ik geef dit in de kweek de eerste 8 dagen ,en daarna 4 dagen per week ,al zijn er velen die het dagelijks doen en dit kan ook zonder problemen. Het appelazijn kan je het beste kopen in een bioform winkel. En de prijs valt echt niet tegen met een fles kom je al heel ver mee. Wat betreft zoutzuur ben ik niet direct voorstander van je moet zelf gaan aanlengen .en fouten zijn zo gemaakt ,je moet er voorzichtig mee omgaan gevaarlijk in aanraking met je lichaam.,en ik vindt de kosten erg hoog ,ga maar eens vragen bij je veearts ,en of apotheker. Het is daarom dat ik persoonlijk de voorkeur geef aan appelazijn. Maar zoutzuur kan ook mits dit zeer goed is gedoseerd!!!!!!!Als je appelazijn of zoutzuur wilt gaan geven in je drinkwater en je vogels kennen het nog niet doe het dan de eerste weken met de helft van de dosering ,het is mogelijk ,maar niet altijd dat sommige vogels enkele dagen iets dunnen ontlasting laten zien maar dit kan geen kwaad is zo weer weg ,en de meeste hebben dit niet ,het zijn vogels die iets zijn afgezwakt. 

Voordelen aanzuren . 

1 –             Wekt de eetlust wat op bij onze vogels.

2 –             Vogels hebben minder last van coccidiose.

3 –             Vogels nemen meer grit op onder invloed van aangezuurd drinkwater.

4 –             Er hoeft minder medicatie gebruikt te worden zoals ESB3 of Baycox ,Birdyl enz.

5 –             Ook zou de megabacterie minder kans krijgen zich uit te breiden .

6 –             Door het aanzuren van het drinkwater ondersteund u de vertering van het opgenomen voedsel ,en het stimuleert de diverse verteringssappen ,waaronder het opgenomen voedsel beter en sneller wordt verteerd. Kortom de stofwisseling wordt positief in stand gehouden.

7 – De ziektewekkende bacteriën worden afgeremd of doet de ontwikkeling er van te niet de aanwezige bacillen e.d die leven in het zure milieu van de maag en darmen en broodnodig zijn voor de vertering van het voedsel kunnen overleven in het zure milieu .

8 – Zuur is een lichaamseigen stof en wordt in kleine deeltjes afgescheiden in de maag ( maagzuur ) . 

Besluit : 

Het aanzuren van drinkwater is een goed middel om onze vogels op een natuurlijke manier gezond te houden ,veel beter dan het geven van Bv antibiotica middelen en andere hiermee kunnen de vogels nooit een weerstand opbouwen Gezonde vogels kunnen meestal zelf wel een virus overwinnen ,en kan daarom voldoende antistoffen opbouwen .het aanzuren van drinkwater zal daar zeker bij helpen .Als onze vogel onvoldoende weerstand zal de vogel meestal sterven en of een kneusje blijven.

Gaarne nog even je aandacht als je appelazijn geeft in je drinkwater of een ander om aan te zuren dan mag je er nooit andere zaken bv een vitamine aan toevoegen dit geeft een gevaarlijk effect .Hou daar terdege rekening mee .

Vogels gezond zonder antibiotica !!!

Comed logoCOMEDhan

 

Hou uw vogels gezond zonder antibiotica : Wout van Gils :

Inleiding :

Iedere vogelkweker ,en ook wij kanarie kwekers willen graag onze vogels gezond houden ,,en we doen er dan ook alles aan om dit te verwezenlijken. De meeste onder ons weten ondanks de goede zorgen dat dit niet altijd even makkelijk is .Ondanks onze goede zorgen ,voeding hokken zuiver houden ,vitamines ,goede zaden enz. blijkt toch dat er problemen ontstaan . Kortom het gezond houden van vogels is dikwijls moeilijker dan het kweken van de vogels. Diverse jaren geleden ging men dit te lijf met antibiotica. Bij kwekers die wisten wat ze deden en hoe ze het moesten doen ging dit vrij goed ,maar bij de meeste kwekers werd er maar wat gegeven ,en bleef men het dikwijls geven ,en het waren deze vogels die de problemen veroorzaakten, en niet het minst ook bij de kwekers die daar hun vogels aankochten.. Deze bacteriën hadden bij de vogels een resistentie opgebouwd tegen deze antibiotica ,en als nu de vogels zonder deze antibiotica komen te zitten zullen ze ziek worden ,of erg verzwakt ,kortom de vogels konden niet meer zonder. Gelukkig is het geven van antibiotica veel minder geworden ,en het zal in de toekomst ook steeds moeilijker worden om er aan te geraken dit is alleen maar goed voor onze vogels. Trouwens horen wij mensen dit ook al niet ? Probeer een weerstand op te bouwen en grijp niet te snel -ook voor onze gezondheid- naar antibiotica .We moeten meer naar de natuurlijke producten terug ,wat te denken van in de rust periode wat meer onkruidzaden voorzien ,en extra toevoegen ,stukje appel – komkommer,andijvie wortel enz . Zeker in de rust en koude periode is variatie van voeding erg welkom bij onze vogels .let wel op dat het groenvoer op een erg korte tijd is opgegeten. Maar meer over de natuurlijke producten later in dit artikel. Vogelverblijf zuiver houden : Om uw vogels gezond te houden is er een goede hygiëne vereist in al zijn aspecten ,dit wil zeggen in voeding goede en zuivere zaden ,en een goede variatie,het bewaren opslaan ervan ,het drinkwater goed zuiver ,en regelmatig verversen .Het zuiver houden van onze kooien vooral de bodembedekking en zitstokken. Zorg dat er steeds mineralen en grit ter beschikking staat ,de vogels kunnen niet zonder. Weet ook dat er variatie moet zijn in de zaden en eivoer in de periode kweek – rusttijd en ruitijd .En wat te denken van het bestrijden van ongedierte ,en als laatste. Regelmatig badwater ter beschikking stellen met daarin badzout. Het mag -enkele dagen per week -ook niet ontbreken .Zeker opletten met een te veel aan vocht ,vooral in onze bodem bedekking, het is dikwijls de oorzaak ervan dat vogels niet 100 % gezond zijn ,het zijn ook die kwekers die geconfronteerd worden met een vochtig hok ,en waar niet regelmatig de bodembedekking vervangen wordt die sneller problemen krijgen tegenover diegenen die een droog hok hebben. Met andere woorden hygiëne op de eerste plaats verkomt ziekten. Geen antibiotica maar natuurlijke producten. Dit moet duidelijk een streven zijn voor ons zelf maar ook voor onze vogels ,wat dit laatste betreft zijn er gelukkig de laatste 5 jaar diverse producten op de markt gekomen een grote aanwinst voor onze hobby ,diegene die mijn site goed kent weet dat ik voorstander ben van de Comed producten ,ik zal in dit artikel ook enkele vernoemen ,een ieder maakt zelf uit welke keuze hij of zij maakt ,maar gebruik het wel- is mijn advies. Enkele producten zijn ; Megabactol : Een erg goed middel op natuurlijke basis .Het is een oliehoudende vloeistof met natuurlijke essentiële oliën ,oa lookolie – levertraan – tarwekiemolie –zonnebloemolie en lecithine het gebruik er van is 3 ml op 250 gram Eivoer . Megabactin : Dit zorgt voor een darmevenwicht van de vogels, regelt de darmtransit .geeft de mest een mooie natuurlijke vastheid ,geeft de darmslijmvliezen een beschermende film en zorgt voor een goede PH ( Zuurtegraad= bacteriengroei remmend ) tijdens de vertering. Comed raad aan dit samen te geven met Megabactol ,ik kan dit zeker bevestigen. Winmix Bird : Geeft de vogels alle vitaminen en oligo-elementen die noodzakelijk zijn voor een harmonieus en actief leven .Het bevat proteïnen die zorgen voor een stevig spierstelsel en die onontbeerlijk zijn tijdens de kweekperiode .Andere bestanddelen zijn plantaardige vezels voor een evenwichtige spijsvertering,en de toevoeging van plantenextracten die heilzaam zijn voor de gezondheid .Voor kwekers die het beste willen voor hun vogels is Winmixbird en Cometavis samen een uitstekende toevoeging. Cometaves : een erg goed vitamineleverancier en ook leverancier van minerale aminozuren +/- 40 % stoffen ,ook te gebruiken in combinatie van Megabactol – Megabactin ,en Winmix. Het zijn deze producten die ik zelf ook met succes gebruik ,en vele met mij. Diegene die meer wil weten over deze producten verwijs ik graag naar de site van COMED toe. Appelazijn : wie heeft daar de laatste jaren nu niet van gehoord ,het is zeker een heel goed middel om op natuurlijke wijze uw vogels gezond te houden ,de dosering is 2 soeplepels per liter water zodat de zuurgraag op ongeveer PH 5 uitkomt .Appelazijn heeft een goede anti –bacteriële werking door het zuurgehalte .Hierdoor krijgen de gevreesde Mega Bacterien bijna geen kans zich te ontwikkelen. .Het kan ook samen gebruikt worden met de COMED producten ,maar mijn ervaring is dat dan 2 a 3 maal per week voldoende is ,in de eerste 10 levens dagen van de jonge vogels. Molkosan : Ook wel melkwei genoemd heeft een gunstige werking op de gal ,en de lever .Het is een product met een sterk zuiverende werking zowel in als uitwendig toepasbaar .Het product verbeterd de spijsvertering en reguleert de stofwisseling en werkt sterk desinfecterend .De dosering een eetlepel per liter water niet hoger komen als een PH van 5.Zoals ik verneem ook een goed natuurproduct ,maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Citroenzuur : Ook een goed product zoals ik vernomen heb ,en kan ook gebruikt worden in het drinkwater de dosering is 1 gram per liter drinkwater .Maar opgemerkt dient te worden dat het meer gebruikt wordt als antioxidant bijvoorbeeld voor diegene die eivoer op voorraad maken ,en bewaren in hun diepvries de verhouding zou dan zijn 0,2 t ot 0,5 gram per kgr eivoer .Ook met dit product heb ik zelf geen ervaring. Spirulina : Is een microalgen soort dat simuleert het broeden ,en verhoogt de vruchtbaarheid en het weerstandsvermogen en heeft ook we een gunstig aminozuur gehalte .Ook bevat het zeer veel B1 en het oxidant bètacaroteen .kortom het zou een zeer goede vervanger zijn voor de antibiotica . Ook met dit product heb ik zelf geen ervaring. Maar ik hoor er wel positieve reacties over ,en zou ook toe te voegen zijn in combinatie van enkele genoemde Comed producten. Probiotica : Dit zouden micro-organismen zijn ,welke van nature in het darmkanaal van onze vogels voorkomen en erg belangrijk zijn van het lichamelijk welzijn van de vogels Het zou een goede werking hebben op verterings – en het afweersysteem en gezondheid van de vogels. Ze zijn veelvuldig aanwezig in de Comedproducten.

 

Besluit : Inclusief een brief uit de Comed nieuwsbrief . Je ziet er zijn voldoende natuurlijke producten die een zeer goede vervanger kunnen zijn van de antibiotica ,en dan is dit nog maar een klein deel van

 de in de handel zijnde producten waarvan ik meer wist of ook gehoord heb .Alleen van de COMED producten kan ik de goede eigenschappen bevestigen ,als ook van toevoegen van appelazijn. Maar ben er van overtuigd dat er ook nog andere producten goed zijn een ieder maakt uiteraard zijn keuze zelf.Maar weet de middelen op natuurbasis zijn een pluspunt geworden in onze vogelkweek ,ook het langdurig gebruik van deze producten kan zonder schade. Kortom antibiotica hoeft niet meer… gelukkig we hebben goede vervangers Dus gebruik ze dan ook daarvoor Succes .Wout van Gils .

 

Uit Comed nieuwsbrief voor u gelezen. Planten of chemicaliën? Een aantal mensen zweert bij exclusief gebruik van planten, zonder zich daarbij te realiseren dat sommige planten niet zo onschuldig zijn en soms een krachtige en schadelijke werking hebben. Anderzijds kunnen sommige chemicaliën (calciumfosfaat, natriumbicarbonaat, enz.) nuttig en zelfs levensnoodzakelijk zijn.Ons onderzoeksteam pluist deze zaken tot op het bot uit. De bedoeling is met de liefhebbers in een “no nonsense” relatie te treden wat betreft hulpmiddelen die vrij van geneeskundig voorschrift kunnen aangeschaft worden. Inderdaad, knoeien met geneesmiddelen zal in de toekomst bijzonder moeilijk en gevaarlijk worden. Steeds meer kijkt de overheid argwanend naar het gebruik van geneesmiddelen te pas en te onpas. Het WHO (World Health Organization) heeft onlangs afgekondigd dat infectieziekten bij mensen opnieuw de derde oorzaak van sterven zijn. (na kanker en cardiovasculaire ziekten). Er wordt met een vermanende vinger gewezen naar de misbruiken van antibiotica, vooral bactericide middelen. Tot voor kort had de wetenschap wel altijd nog enkele nieuwe molecules achter de hand om resistent geworden kiemen aan te pakken. Spijtig genoeg zijn we momenteel uitgepraat. Het laatste nieuwe en meest doeltreffende antibioticum van het moment is Vancomycine. Tot enkele jaren geleden was dit de stok achter de deur bij levensgevaarlijke infecties in combinatie met AIDS, TBC,enz. Op dit ogenblik sterven er vele van deze patiënten ondanks Vancomycine, zelfs gecombineerd met andere antibiotica. Erger nog, op dit ogenblik zijn er micro-organismen ontdekt die enkel kunnen overleven in aanwezigheid van Vancomycine ! Wij kunnen ons dus verwachten aan bijzonder strenge regelgeving in het gebruik van antibiotica. En niet het minst bij de (nuts)dieren, laat staan hobby-, sport- en gezelschapsdieren. Een aantal ziekten zijn niet weg te denken bij het houden van dieren. Zij zijn het rechtstreekse gevolg van het wegnemen van de natuurlijke biotoop en het kunstmatig kweken. Laat ons bovendien niet vergeten dat vogels in het algemeen in de natuur een bikkelhard bestaan hebben. Zij moeten optornen tegen roofdieren, klimatologische variabelen en vooral soortgenoten die het territorium en de seksuele partner betwisten. De zo romantisch ogende roodborstjes op kerst- en nieuwjaarskaarten is van de meest moorddadige soort ons bekend. Zij schakelen, in een volière samengebracht, binnen de 24u mekaar uit tot er nog één exemplaar overblijft. Verzwakking van het ras Dit is door de eeuwen heen het selectiecriterium geweest met als resultaat het vogelbestand in zijn huidige vorm. Onze vorm van kweken houdt dus in dat er bepaalde soorten gecreëerd worden die bv. niet meer kunnen bestaan zonder bepaalde ziektebestrijdingsmiddelen. De overheid wenst hierin niet meer mee te gaan. Ze zullen ons verplichten dieren te kweken die zonder geneesmiddelen kunnen overleven. M.a.w. ze vragen ons vogels, die zware besmettingen opgelopen hebben, desnoods te laten sterven. Ga maar na wat er reeds allemaal verboden werd voor nutsdieren : Furaltadone, Chloramfenicol (Altabactine®), Nitrofurane, Furoxone (Furoxine® – Fabry), Nitroimidazole, Dimetridazole (Emtryl®), Ronidazole (Ridzol®, Trichocure®, Trichoplus®), Carnidazole (Spartrix®), Aminonitrothiazole (Tricoxine®). Alle geneesmiddelen worden maximaal voor 5 jaar toegelaten. Om de toelating te hernieuwen, worden steeds strengere voorwaarden opgelegd. Recentelijk vroeg men bijvoorbeeld een eco-toxiciteitsstudie. D.w.z. dat de aanwezigheid van resten ontwormingsmiddel in mest mogelijk in de bodem de regenwormen zou doden. Wie dus een ontwormingsmiddel op de markt wil brengen, moet bewijzen dat hij dit effect op de bodem onder controle heeft. Het is dus meer dan tijd om over te schakelen op een geneesmiddelenarme liefhebberij. Moge Comed U hierbij van dienst zijn. Veel succes ! Meer informatie klik dan door naar de uitgebreide Site van Comed.

Kanarie zit dik met opgezette bevedering.

kanarie geel ziek


 Vogel zit dik met opgezette bevedering : Wout van Gils

Dik zitten wie van ons kanarie kwekers kent dit gezegde niet ,en dan de aansluitende vraag waarom zit de vogel nu wat dik. En ondanks onze beste verzorging komt dit helaas voor. Ja de meeste weten ook als de vogel wat dik op stok zit dat de vogel kort bij een ziekte staat ,om die reden zet hij zijn veren op om zo meer lucht vast te kunnen houden om wat energie (warmte ) vast te houden . Vaak ziet men de vogel als een bolletje  op de bodem van de kooi zitten helaas moet ik dan melden dat de kweker hier niet goed heeft opgelet heeft ,want  nu is de vogel wel erg ziek ,en heeft al veel energie verloren .Alvorens de vogel zover is heeft hij meestal al andere signalen uitgezonden ,die men als liefhebber kweker moet zien als men voldoende de vogels observeert. Enkele zaken die zeker eerder moeten opvallen zijn  ;

 1. Tranende ogen.

 2. Vogel zit erg veel aan de zaadbak.

 3. Vogel ademt met de staart op en neer gaand.

 4. Vogel geeft een piepend en knarsend geluid weer.

 5. Vogel heeft een verkleurde bek ,en of poten.

 6. Bevedering aan de aars erg bevuild.

 7. Erg ruw en slordige bevedering.

 8. Vervuilde pootjes en nagels. 

kanarie geel ziekKortom de vogel heeft al diverse signalen gegeven alvorens als een bolletje in de hoek van de kooi weg te kruipen ,helaas voor de vogel is het door de liefhebber kweker te laat opgemerkt. En het zal nu moeilijker worden om de vogel er boven op te krijgen dan als men dit in een eerder stadium had opgemerkt .Bij het zien naar onze vogels moeten we steeds goed opletten ( opserveren ) dit kan veel narigheid en problemen voorkomen ,als men goed observeert dan ziet men zeer zeker een van de hierboven genoemde punten ,en dan is de vogel nog lang niet zodanig ziek dat hij als een bolletje in elkaar kruipt .Als men zo een vogel ziet vang hem dan er uit en controleer de vogel ,heeft hij soms een piepende ademhaling ,of een vergrote lever  of mild .laat de vogel zijn darmlussen rood opgezwollen zien ,heeft de vogel soms een scherpe borst .en vogels met de rec wit factor ,hebben die soms tranende ogen ,en of erg witte hoordelen .Stelt men een van die zaken vast kan men actie nemen ,zeker de meer ervaren liefhebber kan snel zien wat er mankeert en een medicament geven . Indien men groenvoer geeft is het beter hier onmiddellijk mee te stoppen. En de vogel er af vangen en apart zetten  Bv :

Controleer je eivoer ,is dit niet verzuurd.

Zitten de vogels niet te vochtig en of in de trek

Een vergrote lever Sedocol geven in het drinkwater.

Opgezwollen darmlussen  EsB3 30 % ,en of  Coxi –Plus ,ea

Piepende of knarsende geluiden . Gezasept of andere.

Dunne ontlasting en of plakkerig  Bacox ,en of  Bytril ,ea

Uiteraard zijn er vele andere middelen ,maar een ieder heeft wel zijn keuze ,of krijgt deze voorgeschreven van zijn dierenarts,Kortom direct actie ondernemen ,en ook je andere vogels controleren ,ben je niet zeker wat er hapert ,haal een bekende liefhebber er bij ,en of ga naar je dierenarts voor een diagnose te stellen .Zet de vogel als het kan in een verwarmde ziekenkooi n geef een goede zaadmengeling met dagelijks vers water ,met je medicijn .Laat dit ook nooit 2 af 3 dagen hangen dagelijks vers geven .Verder dagelijks een snoepbakje wildzaden ,en een snoepbakje eivoer. Normaal bij een tijdige waarneming van de ziekte is de vogel nog te redden ,erg grote lever en of mild is moeilijker te genezen ,maar al de andere mits tijdig waargenomen en verzorgd komen de vogels er weer boven op .en zitten niet meer dik . Succes. E-mail   wout@woutvangils.be

Cocidiose beter voorkomen.

agaatpatelroodmozaikt2Klik op banner voo mer info.

Coccidiose maar beter voorkomen :            W.v.Gils.

Inleiding :

Een van de bekendste ziekten bij onze vogels is coccidiose. Coccidiose is een protozoaire ziekte , dat wil zeggen dat deze wordt veroorzaakt door een protozo (ééncellig dier). Deze protozo leeft in cellen van de darmwand die hierdoor vernietigd  worden. Bij een ernstige besmetting leidt dit tot ontsteking in de darmwand en daardoor kunnen grotere infecties”ontstaan”die in het gunstigste geval tot conditie verlies leidt. Maar in de meester gevallen zal het, bij jonge vogels, tot veel sterfte leiden. Bij sommige kwekers bestaat de indruk dat hun vogelbestand een zekere weerstand heeft opgebouwd tegen coccidiose, zodat zij gevrijwaard blijven van deze ziekte. Uit proeven blijkt echter dat na een besmetting van coccidiose nauwelijks enige weerstand tegen een nieuwe infectie wordt opgebouwd.megabac foto

Jonge vogels die een gevarieerde voeding hebben gehad zullen een besmetting beter kunnen doorstaan dan vogels die een eenzijdig voeding hebben gehad. Er zijn verschillende stadia in de coccidie – cyclus. In de eerste stadia delen ze zich ongeslachtelijk. Ze vernielen dan de darmwand cellen, dringen daarna in andere darmwandcel en vermenigvuldigen zich weer. Op een bepaald moment ontstaan er mannelijk en vrouwelijke vormen die zich geslachtelijk gaan voortplanten. In dit stadium gaan deze “eitjes” produceren, deze noemen we oocysten, zij worden via de ontlasting uitgescheiden. Als deze zich kunnen ontwikkelen gaat het razend snel ,en kan er ook een flinke ontwikkeling plaats vinden in enkele dagen !!!!! vanaf dat moment zullen de darmwand  cellen vernietigen en kan een grote besmetting van coccidiose niet uit blijven .Het is ook vanaf dat moment dat men sterfte in flinke aantallen voorkomen ,veel vogels zitten dik ,en levenloos .Het is vanaf dat moment belangrijk snel de niet aangetast vogels te scheiden van de zieke vogels ,en direct te beginnen met  een langdurige  ESB 3 30 % kuur .

Coccidiose voorkomen.

 1. Een heel belangrijke regel is hou je hokken droog ,vocht is ideaal voor het ontstaan van  coccidiose

 2. Gebruik korrel als bodem bedekking ,zijn in diverse merken te koop

 3. Houtsnippers kan ook ,zorg wel voor regelmatig vervanging.

 4. Of een roosterbodem kan ook.

 5. Laat voor aanvang van de kweek een mestonderzoek doen.

 6. Geef aan voor aanvang kweek,of na het mestonderzoek een kuur met ESB3 30 %.

 7. Bij een ernstige besmetting, of bijvoorbeeld preventief bij jonge vogels die enkele weken uitgevlogen zijn, kan gekuurd worden met BAYCOX  2,5 % ( toltrauril). In tegenstelling tot E.S.B. 3 dood BAYCOX alle stadia van coccidiën. Het bezit als kenmerk dat het een kortstondige toepassing heeft n.l. 48 uur. Eventueel kan men de behandeling naar vijf dagen herhalen. Geef wel tussen de kuur door een vitamine preparaat .

 8. Geef een goede uitgebalanceerde voeding ,zowel zaad als ei voerders.

 9. En nogmaals let op de hygiëne ,en op een goed droog hok (bodem )

 10. Zieke of symptomen van zieke vogels direct scheiden van je gezonde vogels.

Besluit :

Cocidiose is bij elke kweker bekend ,en het komt gelukkig  bij de meeste kwekers weinig of niet meer voor. Zij hebben hun hokken en verzorging goed onder controle ,en zoals al eerder vermeld sluiten ze een mestonderzoek voor aanvang  van de kweek niet uit .Ook zorgen ze dat vogels die niet  100 % de winter zijn doorgekomen ,gekuurd worden ,of ze doen ze van de hand. Beter voorkomen dan genezen is hun standpunt. Ook de darmconditioner geven onder je eivoer is zeker aan te raden ,en ook een grote verbetering om coccidiose te voorkomen  .Er zijn voldoende middelen om deze ziekte te voorkomen ,maak er dan ook gebruik van !!!!

OPM : 

Soms wordt er een verkeerde diagnose gesteld ,men stelt dat de vogel Coccidiose heeft ,en gaat men hem zo ook behandelen ,Maar men ziet over het hoofd dat bv de vogel (s) ook evenwichtstoornissen hebben ,Dan gaat het in de meeste gevallen niet meer over  Coccidiose ,maar over Atoxoplasmose ofwel dikke lever ziekte.!!!!! En deze is nog veel moeilijker te bestrijden ,en geeft nog meer slachtoffers Dus let ook hier goed op. Meer hierover vindt u ook op mijn site in de rubriek ziekten..

Atoxoplasmose of Lankastarella.

ziek kooiKlik door voor meer informatie van Giantal.


 Atoxoplasmose of lankasterella .  Wout van Gils.

Inleiding  :

Atoxoplasmose is een vorm van coccidiose. Het is vooral een ziekte van jonge vogels tot +/- 9 maanden en is meestal niet te miskennen in zijn optreden. Typisch is ook hier weeral de gezwollen lever die blauw tot zwart gekleurd is en in eerste instantie rechts onder het borstbeen te zien is. Later kan zich dit uitbreiden tot een brede blauwzwarte band. De uitwerpselen zijn meestal lichtgroen gekleurd. Jonge kanarie geel ziekvogels kunnen ook in het nest besmet worden en vertonen ziekte verschijnselen vanaf +/- 8e dag. Ze verlaten dikwijls te vroeg het nest en lijden soms aan hersenstoornissen. Het is erg belangrijk deze ziekte tijdig te herkennen, en zo snel mogelijk te behandelen want deze ziekte verspreid zich razend snel met meestal een dodelijke afloop als men niet tijdig heeft ingegrepen met een behandeling. Parasieten vermenigvuldigen zich in de milt, merg, lever, longen enz. Daardoor ontstaat ook bloedarmoede. De keel en huid zijn daarom bleker van kleur en is vooral bij nest jongen opvallend. De buik is ook gezwollen. Bij sectie valt naast de lever de zeer sterk vergrote donkerrode milt op. De oudere vogels worden niet dodelijk ziek omdat zij een grotere weerstand hebben. Zij hebben echter een minder goede conditie en omdat zij drager zijn blijven ze zonder geneesmiddelen de jongen besmetten. De infectie treedt vooral in de nazomer op.milt lever

Ziektebeeld.

De vogels gaan dik zitten en vertonen soms hersenstoornissen (ongecontroleerd vliegen, missen van de zitstokjes,evenwichtstoornissen etc.). Leververgroting, blauw tot zwart gekleurd, uitlopend tot een brede blauw zwarte band. Vaak diarree, die lichtgroen gekleurd is. Aangetaste jonge vogels waarbij de protozoa de ingewanden hebben verlaten en zich in andere lichaamsdelen en bloedbaan bevinden, zullen meestal sterven. Alleen de uitscheiding van oöcysten (eitjes) en besmetting wordt met geneesmiddelen voorkomen.

Bestrijden  :

Atoxoplasmose is een vreselijke en erg moeilijk te bestrijden ziekte ,als deze wordt vast gesteld bij onze vogels ook zo snel mogelijk handelen ,en de ziek vogels er snel uitvangen .Daarna zo snel als mogelijk beginnen met een  ESB# 30 % kuur ,5 dagen ,daarna een vitamine kuur van  2 dagen ,en dan weer Esb3 – 30 % enz  dit zeker 3 maanden lang  afhankelijk van de uitbraak.

OPM : 

Soms wordt er een verkeerde diagnose gesteld ,men stelt dat de vogel Coccidiose heeft ,en gaat men hem zo ook behandelen ,Maar men ziet over het hoofd dat bv de vogel (s) ook evenwichtstoornissen hebben ,Dan gaat het in de meeste gevallen niet meer over  Coccidiose ,maar over Atoxoplasmose ofwel dikke lever ziekte.!!!!! En deze is nog veel moeilijker te bestrijden ,en geeft nog meer slachtoffers Dus let ook hier goed op. Meer hierover vindt u ook op mijn site in de rubriek ziekten..

 

Krakende en piepende geluidjes.

 

refona-bnr-webshop

De Luchtpijpmijt. Geeft krakende  en gorgelende  geluidjes  weer

Inleiding ;

iluchtpijp mijtenDe meeste vogelliefhebbers kennen deze mijt  wel ,maar meerdere  kleine  kwekers  ,en mensen die  enkele  vogels houden voor  het  plezier  weten dikwijls  niet  wat er aan de  hand  is  ,als de vogel dergelijke  gorgelende  ,en krakende  geluiden laten horen .die tot stand  is  gebracht  door de luchtpijpmijt .De mijt, oternostoma tracheacolum, komt voor bij diverse vogelsoorten. Luchtpijpmijten vestigen zich in de luchtpijp en luchtzakken, hierdoor veroorzaken ze ademhalings moeilijkheden .En ook goed herkenbaar  een knarsend ,en gorgelend geluid ,tevens schudden ze ook regelmatig  met het kopje .
Ziekteverschijnselen.
De mijten veroorzaken ontstekingen, mede doordat zij zich met hun klauwen vasthaken in slijmvliezen en bloed van de gastheer zuigen. Uitwendig ziet men enig verlies van conditie, wat bol in de veren zitten, verlies van stem (zangvogels), ademhalings moeilijkheden/ hapt zichtbaar naar lucht met knarssende en piepende geluidjes. Indien men zo’n vogel ter hand neemt en vlak bij het oor houdt hoor je een piepende/zware ademhaling. Met vrij regelmatige tussenpozen worden slikbewegingen gemaakt en ziet men wurgende pogingen om iets uit de luchtpijp omhoog te werken, waarbij vaak de kop zodanig bewogen word alsof de vogel iets wil wegslingeren. Bij zware infecties kunnen sterfgevallen optreden. Ook zullen sommige  vogels minder  goed  vliegen  ,en ook dan  komt  het  krakend  geluid  naar voren
Hoe komt deze besmeting  met deze mijten .
Zowel de volièrevogels als vogels in de vrije natuur kunnen gedurende langere tijd dragers van de mijt zijn zonder ziek te worden. Het kan dus weken tot maanden duren voordat een besmetting zichtbaar wordt .Op deze wijze kan ongemerkt de mijt in een vogelbestand ingebracht worden. Besmetting van de andere vogels vindt plaats door de jonge mijten die in de neusholte voorkomen. Uitwendige omstandigheden, zoals een te hoge of een te lage luchtvochtigheid en temperatuur, voeder – of omgevingswisseling en sociale stress kunnen de ziekte plotseling acuut maken. Via het voer kan het tijdens het voederen van de jonge vogels door hun ouders overgebracht worden. Vanaf het besmet raken met de mijt kan het weken tot zelfs maanden duren voordat de ziekteverschijnselen optreden. Maar ondanks  alles  als  men het op tijd  vast stelt  kan dit  nog goed  te genezen zijn .
Bestrijding Luchtpijpmijt   ( met Bogena anti luchtpijpmijt .)
Om de luchtpijpmijt effectief te kunnen bestrijden is het van belang dat alle mijten, dus ook die in diepere gedeelten van het luchtzaksysteem of in de buikholte, worden bereikt. Vandaar dat Beaphar heeft gekozen voor het zogenaamde spot-on systeem . Hierbij wordt het werkzame middel direct op de huid aangebracht. De vloeistof dringt door de huid heen, wordt opgenomen in het bloed en doodt alle in het lichaam aanwezige mijten. Vroeger gebruikte  men Gezasept  ,en ook dat had een vrij goede  genezende  werking.

 Werkzamestof: Ivermectine 0,12 %
Bij constatering van luchtpijpmijt dienen alle vogels in de voliere behandeld te worden.
De dosering is een druppel per vogel, aan te brengen op de onbevederde huid in het halsgebied of onder de vleugel(oksel). Het is beslist noodzakelijk de veertjes wat opzij te houden en er zorg voor te dragen dat de druppels op de huid komen, en niet op de veertjes, teneinde goed opgenomen te worden.
Om te voorkomen dat door een vogel die aan de aandacht is ontsnapt alsnog de rest weer besmet, verdient het de aanbeveling om na 4 weken de behandeling nog eens te herhalen. Als luchtpijpmijt regelmatig in u bestand voor komt dan bij voorkeur vogels 1-2 maanden voor de kweekperiode behandelen. Ook ouders besmetten de jongen in het nest. (voorkom nestbesmetting)
Na deze behandeling zal het zeker gedaan zijn met deze mijt ,maar kan er toch nog een knarsend en piepend geluid blijven hier en daar, maar dan hebben de mijten duidelijk schade aan de luchtpijp en longen teweeg gebracht ,en dit zal dan blijvend zijn ,zeker bij een schrikreactie van de vogel zal hij dit knarsend geluid laten horen ,over het algemeen gaan de vogels hier niet dood aan ,mits je ze op tijd behandeld natuurlijk. Bij goed opserveren en tijdig ingrijpen zal dit probleem niet of nauwelijks voorkomen en gebeurt het toch dan is het bij tijdig ingrijpen te bestrijden.

Succes Wout van  Gils.   E mail   wout@woutvangils.be

 

Kuren van vogels wel zinvol.

Zwart geel mozaiek type 1


Vogels  Kuren  is dit zinvol ?   Wout van gils.                                                            

 Vogels kuren om te kuren is mijn inziens  niet direct noodzakelijk . Ik ben zeker tegen kuren om te kuren. Je gaat pas  kuren als de vogel ziek is. En dat is juist het grote probleem. Wanneer is een vogel ziek?? Hij kan het je niet vertellen, wel laten zien, maar dan is het dikwijls al te laat!  Coccidiose is een van de ziektes die het meest voorkomt en heel wat vogels lijden eraan. Als men dan gaat kuren voor de kweek of na de kweek, kan je daar eigenlijk niets op tegen hebben. Je kan ook naar de dierenarts gaan en vragen voor een algemeen onderzoek van de mest van je vogels. Zo weet je met zekerheid of de vogel een of andere ziekte heeft. Maar omdat coccidiose zo frequent voorkomt, wordt er door veel mensen gekuurd. Ook is het meestal na  een  mest onderzoek ,dat je toch een kuur krijgt voorgeschreven door je dierenarts.

Alhoewel ik niet direct een voorstander ben van het kuren, doe ik het ook: voor de kweek en  in de  rui periode . Ik geef Baycox, 3 dagen 1 ½  cc op 1liter water. Ik vind het zinloos om maar 1 cc te geven of ESB3 of baytril aan halve dosis. Halve dosissen doen niet veel af, integendeel, mocht de vogel de ziekte hebben, gaat hij stammen opbouwen die beter tegen de ziekte (=resistent) kunnen. Ik geef altijd een curatieve kuur (kuur alsof de vogel de ziekte heeft).
Voor de rest gebruik ik alleen medicatie als een vogel ziek is en zoveel mogelijk gericht. Als er slechts één vogels ziek is, krijgt alleen die vogel een geneesmiddel, niet het ganse vogelbestand, zoals nogal wat kwekers plegen te doen. Deze vogel die ziek  krijgt van  mij een eenmalige kans  geneest hij niet 100 % dan doe  ik de vogel van de  hand ,al  hoe  mooi  hij  of zij  ook is.Door (alternatieve) voeding tracht ik de vogels in optimale conditie te houden. Zo is  het geven van  appelazijn ,of Birdy health ,of Megabactin en andere van Comed een goede  zaak om onze  vogels in goede  conditie te houden En ik denk dat dit de weg van de toekomst is! En … in de natuur sterven ook wat vogels, waarom mag dat dan niet in onze kweekhokken? Wij willen een nest met zes eieren, zes jongen en zes vogels door de rui! In de natuur is het wel even anders! We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat onze vogels ziek worden door ze in optimale omstandigheden te huisvesten en een uitgebalanceerde voeding te geven.

Ook ik ben geen voorstander van continu kuren. Maar preventief kuren helpt mijns inziens wel degelijk. Ook mensen krijgen ter preventie tegen bijv griep een prik. Ik ben dus van mening dat een preventief kuurtje, hooguit 1 a 2 maal per jaar wel nut heeft. Wanneer je moet gaan kuren wanneer er daadwerkelijk een ziekte optreedt, kun je voor dat jaar waarschijnlijk de vogel(s) niet meer gebruiken. Immers zullen we voor de kweek vogels moeten hebben die in topconditie zijn. Vogels die ( te) kort voor de kweek nog ziek zijn geweest, zijn in mijn ogen niet in topconditie. Nogmaals ik gebruik liever andere natuurlijke producten ( comed ) om mijn vogels gezond te houden. Dus beter voorkomen dan genezen.

 Succes Wout van  Gils.   E -Mail   wout@woutvangils.be

 

Tijdig vast stellen van ziekten.

 

Agaat rood intensief man


Tijdig vaststellen van kanarie ziekten.    Wout.van.Gils

 Het is van grootbelang  dat men bij je  vogels vaststelt dat er iets niet 100 % goed  is bij je vogels .Als  men dit tijdig herkend  zal men veel leed kunnen verkomen,en daar bedoel ik dan mee  veel jongen die  mogelijk sterven ,en of  oudere vogels die ziek worden ,niet  meer bevruchten  ,niet  voeren ,en  meestal ook sterven .Meestal als men het tijdig  vaststelt  kan  men ingrijpen  ,via  je  eigen kennis  of  door  inschakelen van je  dieren arts .Veel kwekers  onder ons kennen ,en waarnemen  ook de ziekte  tijdig  ,en voorkomt  zo veel ergernis .Meestal begint  het  dat de vogel dik gaat zitten ,dit  doet  hij  om zo warmte  vast te houden  ,en op die  manier  nog wat energie vast te  houden .Ook ziet  men vogels wat naar  lucht happen  ,en ademen  met  een op en neer  gaande  staart. Dit  zijn veel komende signalen die  aangeven dat je vogel er niet  goed  bijzit .Ook de vuile stuitveren ,die  besmeerd  zijn met  een geelachtige  mest ,zijn tekenen  dat er iets  mis  is .en het hoog  tijd wordt  om de  vogel (s) een geneesmiddel te geven ,of er mee  naar  je dierenarts toe gaat.Hieronder geef ik een aantal punten aan die  aangeven dat je  vogel ziek is  of wordt. Met de waarschijnlijke  oorzaak ??. Aan u om actie te ondernemen .Of misschien nog eens een goede  opfrisser voor ons allen. 

Vaststellingen bij nestjongen, en jonge  vogels. 

 

Vatstelling

Waarschijnlijke  oorzaak.

Vochtig  of  natte nest . Collibacillose
Dunne drijvende ontlasting op en in het  nest Collibacillose
Natte bevedering bij de pop ,op het  nest Collibacillose
Stilstand van de groei van de vogel. Collibacillose
Zwarte stip onder in de buikstreek Zwarte stip moeilijk geneesbaar !!!
Jongen sterven  op 2 a 5 dagen. Collibacillose
Bleke keelholte  bij het sperren. Bloedluizen.
Gele  dunne  ontlasting. Campylobater.
Slechte vedergroei ,stilstand groei ,bevedeing vuil. Avitaminose of te veel / kort aan vitamine
Opgezwollen buik  of darmlussen. Cocidiose.
Paars blauwe en vergrote  lever. Atoxoplasmose
Evenwicht stoornissen . Atoxoplasmose
Acute sterfte ,en regelmatig tot wel 75 %. Atoxoplasmose
Schudden  met de kop ,en slijm. Trichmoniasis.
Moeilijk ademhaling –naar lucht happen – Kanarie pokken.
Zweertjes  op de oogleden – bek of poten.- Kanarie pokken.
Veel sterfte oude als jonge vogels Kanarie pokken.
Roodbruine lever,groen slijmerige  ontlasting Slmonella
Krarserende  piepende ademhaling Luchtpijp mijten.
Veel in de veren pikken ,futloos Bloedluizen / Vedermijten.
Ademhalings problemen ,natte ogen / blind en zaadresten  in de  ontlasting. Atoxoplasmose.
Dunne geelachtige  ontlasting vuile  stuit. Campylobactor.
Ontstekingen ,neus ,ogen ,slechte conditie. Collibacterie infectie.
Slijmerige  groenachtige  ontlasting Salmonella ,pseu tuberculose.
Jonge vogels groeien  niet door Salmonella.
Futloze jonge vogels ,zitten wat dik. Samonella.
Tranende  ogen ,witte hoorndelen Vitamine  A Gebrek.
   
   

In dit  artikel zijn de meest voorkomende  vaststellingen  weer gegeven  ,Een ervaren  lief hebber zal deze problemen tijdig  onder controle  hebben . Al zullen er altijd  ziekten moeilijk te genezen zijn .Het ook tijdig  een mest onderzoek  laten  uitvoeren  door  je  dierenarts kan  ook veel problemen  voorkomen  . Dus wees waakzaam ,en grijp tijdig  in door  de vogel  die ziek is  of  symptomen vertoond tijdig  apart te zetten  en van de nodige  medicatie  te voorzien .Succes Wout van Gils.  E-mail   wout@woutvangils.be

Zweet ziekte bestaat niet

ziek kooiBruin rood intensief pop


De Zweetziekte

Nee, een kanarie kan niet zweten!

Het is een bekende kreet onder kanariekwekers, maar eigenlijk klopt het niet. Een kanarie kan niet zweten omdat ze geen zweetklieren hebben, in tegenstelling tot mensen. Ze zijn daardoor ook gevoelig voor een te warme omgevingstemperatuur.

De lichaamstemperatuur van een kanarie ligt tussen de 40 en 43 graden Celsius. Als de omgevingstemperatuur te hoog wordt, proberen ze een deel van de warmte van hun lichaam kwijt te spelen door vocht te laten verdampen via de slijmvliezen van de luchtpijp en de keel. Globaal zijn er maar twee mechanismen aanwezig die de kanarie daarbij helpen. De vogels gaan hun ademhaling versnellen en ze gaan met bepaalde goed doorbloede structuren in hun keel trillen. Een vogel die het warm heeft, zien we dan ook hijgen en in een aantal gevallen met de snavel open zitten. Wordt het erg warm, dan zal de kanarie ook nog zijn vleugels op tillen, en dan wordt een deel van de warmte afgegeven via de weinig bevederde onderkant van de vleugels. Wordt de lichaamstemperatuur van de kanarie hoger dan 47 graden Celsius, dan zal de vogel door oververhitting sterven.

Wat is de zweetziekte dan wel:

Waarom wordt deze kreet dan zo gebruikt bij onze kanariekwekers? Dit komt eigenlijk door het uiterlijk waarneembaar van de vogels en de jongen in het nest. Wat stellen ze vast? Een natte, plakkerige onderbuik van de pop, en in het nest hebben de jongen ook geen opstaande dons, maar ook een nat en plakkerig uitzicht. Ook het gele nest is een opvallend feit. Zoals hierboven reeds aangehaald, heeft een kanarie geen zweetklieren en kan dus niet zweten. Maar in feite is het een darmstoornis veroorzaakt door de Colibacterie. Normaal kan een volwassen vogel zich hier wel tegen wapenen, maar de jongen zijn er zeer gevoelig voor, met name door voedingsproblemen.

De Kenmerken:

De nesten zijn nat en smerig en erg geel van uitzicht. Dit komt doordat de pop de ontlasting met het vlies heen niet kan verwijderen, omdat deze ontlasting zeer dun is en eigenlijk niet meer in een vliesje zit. Als gevolg hiervan laat de pop een natte, smerige borst zien, en de jongen liggen ook erg nat in het nest. Men moet nu zeer snel ingrijpen, anders is het absoluut te laat.

Behandeling:

Deze is al meerdere malen aangehaald en iedereen kent de naam wel, maar men moet wel zorgen dat men deze in huis heeft. Onder andere Baycox of ESB 3 30% wordt gebruikt voor deze bestrijding. Wanneer het alleen de Colibacterie is, moet het met een van deze producten na ongeveer 3 dagen zo goed als weg zijn. Is dit niet het geval, dan kan er ook coccidiose of lankasterelle in het spel zitten. Dan moet men zeker zo snel mogelijk een mestonderzoek laten doen bij je dierenarts en volg dan ook zijn raad op. Trouwens, om deze problemen te voorkomen, is het zeker aan te bevelen als je met veel koppels kweekt van een aantal vogels voor aanvang van de kweek een mestonderzoek te laten uitvoeren en de vogels eens te kuren voor aanvang van de kweek. En zoals tegenwoordig ook overal te verkrijgen is, gebruik tijdens de kweek in je eivoer een darmconditioneringsproduct. Het is ervoor en het helpt tegen de Zweetziekte.

Och ja, een vogel kan toch niet zweten, dus als je dit ziet, dan is het dringend noodzakelijk in te grijpen, want anders kan het te laat zijn voor je nest jonge vogels. Zoals gezegd, de ouder vogels overleven dit wel. Wees dus alert, ik hoop met dit artikel dat je aandacht hierop niet verslapt. Een goede kweek.

Vitamine tabel.

Agaat topaas rood mozaiek

 Wout Van Gils

TABEL VOOR VITAMINEN – MINERALEN EN SPORENELEMENTEN

vitaminesoort

meest gebruikte

naam

komt voor in de natuur

Apotheek

naam

Ziekte bij een te kort aan:

Vit A
retinol

levertraan – carotheen

Arovit

Oogziekten, vermindering

 

axeroftol

wortelen – verse groenten

Duphasol

weerstand, vertraagde groei

VIT B1

aneurine

biergist – ongepelde zaden

aneurol

Zenuwziekten

     
Benerva

Strestoestand

VIT B2

Lactoflavine

Bier, bakkergist, melk

Beflavine

Huidziekten, krultenen

   

Eierdooier

Lactobenol

Slechte groei en rui,

VIT B3

Calsiumpanto-

bier en bakkersgist

bepantene

huidziekten en slechte

 

tenaat

zaden

 

bevedering,

VIT B5

Nikotnamide

bier en bakkersgist

Nicobion

Huidziekten

 

of Vit PP

zaden

ucemine PP

(pellagre)

VIT B6

Pyridoxide

Biergist, zaden

Benadon

huidziekten, zenuwziekten

     

Pyridoxine

perosis

Vit B8

biotine

Biergist, zaden

Murnil

huidziekten, slechte inpluiming

VIT B9

Foliumzuur

Spinazie, gist, blaren

?

Bloedarmoede, slechte groei

       

en slechte rui

ViT B12

Cyanokobalamine

levertraan, eieren melk

Beom -12

Bloedarmoede, slechte groei

     

novobedouze

 
VIT Bx

p,a,b,a

Alle groene planten

?

Weinig darmflora

VIT C

Askorbienzuur

vers fruit en groenten

Rodoxon

bloedingen (schuurbuik)

     

vio-C

verminderde weerstand stres

VIT D

Calciferol

Levertraan

A-D- Vitan

Engelse ziekte (beenderziekte)

VIT E

Tokoferol

Graan kiemolien

Enol 100

onvruchtbaarheid,huidziekten

       

Vertraagde groei,

VIT F

Linolzuur

Graan kiemolie

Dieetmagrine

vertraagde groei huidziekte

VIT K

Menadion bisolfiet

kool, spinazie, groen

Synkavit

Dodelijke bloedingen

VIT P

rutine

zurkel ,kastanjes

Fragavix

Doorbloedings moeilijkheden

Fytine

Fytokalcine

vele planten en zaden

?

Vette lever

Choline

?

eierdooiers, levertraan

?

vette lever pootverkromming

calcium
kalk en fosfaat
Melk, blaren
Calcigenol
slechte beendervorming
fosfor

?

Grit

?

vertraagde groei

ijzer

Ferrum en

     
koper

cuprum

Grit en blaren

?

bloedarmoede

Jodium

I2

Levertraan, grit

Lugol

kropziekten

         

Opmerkingen : Ik ben er me van bewust dat vele producten heden ten dagen een andere naam dragen, maar deze zijn met een kleine moeite aan te passen in deze tabel, zodat u zelf weer een up to date tabel heeft van de door u gebruikte producten. Sucses.

Aandacht : Pas goed op voor de Anti – vitaminen,

Van Vit B1 = Rauwe vis / varens *******
Van Vit B8 = Rauw wit van een ei ******
Van Vit Bx = Sulfamiden ******
Van Vit K = Zoete klaver ******

 

Vitamine A onmisbaar rec wit vogels

Recessief wit


Onmisbaar voor Recessief vogels. wout van Gils

 

De meeste onder ons weten maar al te goed wat een te kort doet bij de wit recessieve vogels ,en uiteraard bij alle vogels die drager zijn van de Rec wit factor. Een tekort geeft grote problemen bij de vogels met blindheid ,en of de dood tot gevolg.Het zal duidelijk zijn dat een goede kweek met vogels die een Vitamine”A’ te kort hebben zeker een mislukking wordt.

Vitamine “ A “        Axeroftol      (xeroftalmie is een erge oogziekte)

                             Retinol         ( retina is ooglens ) Retineen.

De eerste en belangrijkste bron was vroeger en nog altijd is LEVERTRAAN  .Dit is tranen of de olie opgestapeld in de levers van voornamelijk vissen .Ook bij de mens en bij onze vogels wordt de Vitamine “A” in de lever opgeslagen.Dit in tegenstelling van andere vitaminen ,het is erg belangrijk dit te weten ,men kan dus te veel geven (opnemen) en dit geeft ook weer negatieve reactie,s aan onze vogels.Pasgeboren kinderen hebben doorgaans een Vitamine”A” te kort ,de placenta (moederkoek) is ervoor ontoelaatbaar.Het is de eerste moedermelk (colostrum ),voor onze vogels (kropmelk sappen) is zeer rijk voorzien van Vitamine” A” .De natuur voorziet hier dus weer rijkelijk in.Maar toch zullen we verder zelf steeds Vitamine “A” moeten blijven geven aan onze vogels willen we de problemen voor blijven ,dit kan door het geven van Bv wortelen ,sinasappels ,citroen ,ajuin ,ook jonge kiemen van Bv spruiten ,groen planten ,en gekiemde zaden zijn rijkelijk voorzien.De kleur van Vitamine”A’ is oranje geel ,vandaar Bv de kleur van wortelen  

Oorzaken van een tekort aan vitamine “A” !!!!

1. Tranende ogen.

2. Dicht geplakte oogleden.

3. Erg witte  pootjes.

4. Erg vatbaar voor microben ( darm infectie,s)

5. Een vertraagde groei van jonge vogels   

6. Erg slechte broed resultaten.

Je ziet dat het funest is als er een gebrek ontstaat van Vitamine “A” het is dus erg raadzaam dit  goed en met mate te voorzien aan deze vogels ,teken van een tekort zijn vrij snel zichtbaar maar zorg ervoor dat je deze symptomen voorkomt.Let wel dat je altijd de juiste dosering geeft aan je vogels ,want zoals al eerder vermeld in dit artikel Vitamine “A” kan men te veel geven en dat geeft dan weer problemen met de lever.Het is dus erg belangrijk de juiste dosering te handhaven. Andere vitaminen die in de lever worden opgeslagen zijn D – E -K hou hier dus rekening mee !!

 Vitamnie “A” kan men geven :

In vloeibare vorm. ( Bv A vitamin Bogena)

In natuurlijke vorm

En gedeeltelijk in kiemzaden.

Maar toedienen extra in vloeibare vorm is aan te bevelen.

 De vitamine “A” is verkrijgbaar ;

Alle Divebo vogel en dieren winkels.

Op bijna alle vogelbeurzen ,of internationale tentoonstellingen.

Bij de apotheker bij u in de buurt.

En uiteraard bij een veearts.

Het zijn erg mooie vogels die drager zijn van de Recessief wit factor ,het zal duidelijk zijn na dit artikel dat men wel waakzaam moet blijven voor een tekort maar ook een te veel aan  Vitamine “A” Een gewaarschuwd kweker hoeft dit niet te overkomen.

 Een goede Kweek             Wout van Gils

Is mijn vogel wel gezond .

geelmozaiek koppel


Is mijn kanarie vogel Gezond ?   Wout van Gils.

 

 

Veel liefhebbers en kwekers van kanarie vogels hebben nog steeds moeite om vast te stellen als hun vogels en of aangekochte vogel nu wel of niet gezond is.Toch om deze vaststelling te doen zijn er een aantal richtlijnen ,en als men deze volgt moet het makkelijk zijn een diagnose te stellen in hoever je vogel of vogels gezond zijn ,en of behandeling nodig hebben .

Hieronder vindt u een vragenlijst ,wordt op een van de vragen MET ja beantwoord dan is uw vogel niet helemaal gezond en vraagt een behandeling.

 

1 – Kijkt de vogel troebel (waterachtig) uit zijn ogen ?                    J            N

2 – Piept hij bij het ademen ?                                                                 J            N

3 – Wipt hij tijdens het ademen met zijn staart op en neer ?          J            N

4 – Is hij onrustig en perst hij regelmatig bij de stuit ?                     J            N

5 – Is de bevedering vuil rond de stuitveren?                                      J            N

6 – Is de kleur van de snavel veranderd ?                                            J            N

7 – Zet hij zijn verenpak uit en of heeft kale plekken?                       J            N

8 – Is de ontlasting dun vloeibaar?                                                        J            N

9 – Zit de vogel constant te eten aan de zaadbak?                            J            N

10 – Vertoont het lichaam puisten of verdikkingen ?                         J            N

11 – Ademt de vogel zwaar ,en wipt met staart op en neer ?           J            N

12 – Is de ontlasting geelachtig en waterig ?                                       J            N

 

Dit zijn de twaalf geboden voor een gezond en of niet gezonde vogel,het kan u zeker op weg helpen een diagnose te stellen bij uw eigen vogels ,of bij een vogel die u aankoopt.Als u ergens J antwoord dan is uw vogel niet 100 % gezond .In hoeverre u vogel dan ziek is natuurlijk een ander verhaal ,maar deze vogel moet apart verzorgd gaan worden ,en van uw gezonde vogels gescheiden worden ,om verdere uitbreiding van deze ziekte bij uw vogels te voorkomen ,en als u een vogel aankoopt en u moet hier ergens op deze bovengestelde vragen J op antwoorden kan u misschien beter een andere vogel kiezen.Het is aan u de keuze.!! Voor nog meer info lees het

Artikel Kanarie ziekten tijdig herkennen.

 Bij aankoop van vogels :

 Stelt u natuurlijk altijd de vragen de boven genoemde 12 geboden .Ondanks dat u nergens j op hoeft te antwoorden ,moet u bij aankoop uw vogels thuis altijd een 14 dagen apart zetten en ook blijven letten op de bovengestelde vragen ,de vogel moet wennen aan een andere omgeving ,ander voer ,benadering enz.Kan u na 14 dagen nergens J op antwoorden dan kan de aan gekochte vogel bij uw kweekvogels gezet worden zonder problemen te krijgen.Ook is het een goede manier om op deze manier steeds uw vogels te blijven opserveren ,je zult zo op een snelle manier een vogel waarnemen of hij iets mankeert.Ik hoop je met dit artikel wat informatie gegeven te hebben om tijdig te ontdekken dat je vogel(s) wat mankeren ,en dat je tijdig kan ingrijpen ,door bv mestonderzoek en of een Antibiotica kuur ,of een ander volgens voorschrift. Succes WOUT VAN GILS.  

Kanarie organen.

sexenmsexenp

 

De Kanarie Organen.

 

kanarie organen

Vitamine voor vogels

De vitaminen voor vogels.   wout van Gils

In tegenstelling tot de mineralen moeten we wat do vitaminen betreft aandacht schenken aan bewaring, en de ouderdom van e voedermiddelen. BI droog en koel bewaren (b.v. in de koelkast) is de houdbaarheid van enkele vitaminen beperkt tot 4 a 6 maanden. Dit geldt voor in de handel verkrijgbaar eivoer. Zelf gemaakt eivoer kan men hoogstens 1 week in de koelkast bruikbaar houden. Vitaminen zijn organische stoffen (geen eiwitten), die in geringe hoeveelheid voor de vogels noodzakelijk zijn. Ze bevatten vaak stikstof, soms zwavel en fosfor. B12 bevat O.a. kobalt. Alleen bij overdreven hoeveelheden vitamine A.en D aan vogels doen zich vergiftiging verschijnselen voor. Vitaminen A en D worden in de lever opgeslagen. Vit. D .Zorgt voor kalk in het bloed. Bij teveel vit. D te veel kalk in het bloed; dichtslippen van aderen. Granen en oliehoudende zaden bezitten weinig vit. A en D;wel vit. E en B.In vet oplosbaar zijn de vitaminen:A,D.E en K. In water oplosbaar zijn de vitaminen: BI,B2,B6.Bl2, Foliumzuur , nicotinezuur, pantibtheenzuur, Choline,inositol en vit. C  

Vitamine A :

 Vitamine A zorgt voor bouw en onderhoud van alle slijmvliescellen; dus van de ogen. bek en luchtwegen spijsverterings kanaal en geboortewegen. Bij een tekort ziet men dan ook de verschijnselen van: tranende ogen, ontstekingen huid, darmkanaal en problemen met de ademhaling. Vitamine A Is kleur loos en komt alleen voor In dierlijke producten (vis melk eierdooier etc.)Vitamine A wordt in de lever opgeslagen. Geeft men uitsluitend zaad dan is de eventuele voorraad gauw uitgeput De carotenoïden komen voor in wortelen, groenten, groene planten (niet in zaden en granen) behalve in gele maïs. De carotenoïden zijn pro-vitaminen. In het lichaam kan hier uit de vitamine A gemaakt worden. Ook de pro-vitamine A kan infecties voorkomen, gunstig zijn voor de vruchtbaarheid en bepalen de kleur van de veren. Sommige vogels zijn niet in staat uit het pro-vitamine A het vit. A te maken. Vitamine A komt het meest als tekort voor. Vooral is dit het geval bij papegaaien. BI een groot tekort zwellen zelfs de klieren in de tong op.In de broedtijd is de behoefte ‘2x zo groot als normaal. Behoefte : 8000 – 12000 IE per kg droogvoer

Vitamine D :

Vitamine D staat bekend als antirachitis vitamine. Vitamine D is belangrijk voor de opname van kalk en fosfor in het bloed. Is er een tekort aan Vit. D dan is er te weinig af zetting van kalk en fosfor In het bot. Is de verhouding van kalk en fosfor goed dan is de behoefte aan Vit. D gering. Vogels die van directe zon kunnen profiteren vormen .via een pro-vitamine D vitamine D In het niet bevederde deel van het dier. Veel vit. D komt voor in melk, eierdooier en levertraan. Zaden en groenvoer hebben geen vit. D. In de zon gedroogde producten hebben vit. D. Het beste is Vit– D3– Vit. D Is goed houdbaar Behoefte: 2000 – 2500 IE per kg voer.  

Vitamine E :

Ten onrechte werd Vit. E vroeger het antisteriliteit- vitamine genoemd.Vit. E is bij verschillende stofwisselingen betrokken; het komt In alle cellen voor en beschermt de celwanden. het Is een antioxidans,dus beschermt afbraak waardoor vit. A kan blijven werken. Is er een tekort, dan treedt vooral bij jonge vogels een beweging stoornis op. Door vit. E wordt het hersen en zenuwstelsel goed werkzaam. Vit. E komt in praktisch alle voedermiddelen voor; Vitamine E  Haver zelfs veel. Onjuiste bewaring veroorzaakt te weinig vit. E in de voedermiddelen.Behoefte: 15 – 25 mg/per kg. voer.Vit. E bevordert de houdbaarheid van onverzadigde vet zuren in plantaardige oliën (niet ranzig). liet heeft een gematigde invloed op de stofwisseling. Opname van vet wordt hierdoor gereguleerd. liet vormt dus een soort evenwicht in wat opgenomen wordt.

 VITAMINE K :

Het vit. K speelt een rol bij de celstofwisseling (eiwitsynthese) en bij het bloedstollingproces. Een tekort komt praktisch alleen voor bij voedselgebrek. Vit. K wordt door de darmflora gevormd. Het eerst hebben parkieten en papegaaien een tekort aan vit. K deze vogels hebben een zeer geringe darmflora.Vit. K komt voor In groenten. Behoefte 1 – 5 mg per kg droogvoer.(In moedermelk soms een te weinig aan vit. K waardoor soms bloedingen bij baby’s voorkomen).

In water oplosbare vitaminen.

Hiervan zijn er 11 bekend. Van deze vitamines kunnen door de vogels geen reserves worden aangelegd. Ze fungeren als fosforzure verbindingen.Geeft men de vogels dagelijks, regelmatig iets groenvoer dan wordt praktisch in de behoefte voorzien. Is er een tekort dan vindt geen goede vertering plaats. Het kan de oorzaak zijn van het slecht voeren van de jongen.

Vitamine Bl :

De functie van vit. BI In de eiwit en koolhydraten stof wisseling draagt bij tot de peristaltiek van de darmen.Het bevordert dus de eetlust. Bij een tekort treedt dus eetlustvermindering op; jonge vogels worden in de groei geremd, de spieren zijn niet best ontwikkeld en bij zitten van de vogels zakken de poten door tot op het hakgewricht. Bij een langdurig tekort worden de nekspieren aangetast;de kop wordt naar achteren getrokken (genezing blijft mogelijk). BIJ het behandelen van de vogels met een coccidiostatieum (=anti vit. Bl) dient extra vit. BI verstrekt te worden.Vit. Bl komt voor In groeiende planten, in vele plantaardige en dierlijke producten. In kiemen en zaden vruchten, melkpoeder, vismeel, gist, etc.Behoefte 2- 3 mg per kg voer .

Vitamine B2 :

De vit, B2 behoefte is groter als meer eiwit en vet in de voeding voorkomt. Bij een tekort kan diarree optreden door een ontsteking van liet darmslijmvlies, ook het naar binnen groeien van de tenen komt voor. Verder kan een afwijking aan de donsveren voorkomen. Door aan doening van het zenuwstelsel zijn ongecontroleerde bewegingen mogelijk. Vit. D2 komt vooral voor In dierlijk voeder. De granen zijn arm aan Vit. B2 Behoefte 5-8 mg per kg voer. ‘

Nicotinezuur:

Dit vitamine wordt wel het antipellagra vitamine genoemd.het dient voor de ademhaling van de cellen. Het kan uit het aminozuur tryptophaan gevormd worden. Bij een tekort krijgt men huidafwijkingen, aandoeningen van het darmkanaal en liet zenuwstelsel. De groei en bevedering zijn slecht. Nicotinezuur komt voor in gist, vismeel, lever, graankiemen en in plantaardig voedsel. Behoefte: 30-50 mg per kg droogvoer.

Vitamine B3 :

Vit- B3 speelt een rol bij de stofwisseling, de pigmentering en de synthese van cholesterol. Bij een tekort treden er huid aan doeningen, een ruig verenkleed, kale plekken in de nieuw gevormde veren, minder pigment bij de snavel hoeken, Rond de ogen en op de tenen knobbeltjes.Vit B3 komt in praktisch alle voedingsmiddelen voor.Behoefte: 6-12- mg per kg droog voer.

Vitamine B6 :

Vit. B6 is voor de vorming van tryptophaan en voor de stofwisseling van mineralen van betekenis. Bij een tekort komen huid- ontstekingen, bloedarmoede, storingen In het zenuwstelsel, slechte eieren met slechte uitkomsten, trage groei en slechte veervorming bij de jongen voor. Vit. B6 komt voor in Gist in kiemen en de zamelen van zaden. Dierlijke voeders zijn arm o aan vit. B6. Behoefte:3-6 mg per kg droog voer .

Vitamine B12 :

Evenals vit. A en D wordt vit. B12 In de lever opgeslagen.Bij een tekort komt de vorming van aminozuren in het eedrang. Dit geeft een slechte uitkomst van de eieren door embryo sterfte Ook komen voor been en veerafwijkingen bij de jongen (b.v. krullende veren) Vit. B12 komt uitsluitend voor in dierlijke producten.rauwe sojabonen hebben een anti vit. B12 werking.Behoefte: 15-30 microgr. per kg droogvoor. Vit. Be

Poliumzuur :

Sulfa producten verhinderen de synthese van foliumzuur in bacteriën Bij een tekort ontstaat een ernstige vorm van bloedarmoede. Poliumzuur komt in praktisch alle plantaardige en dierlijke voedermiddelen voor (melkpoeder, vismeel enz.) Behoefte: 015-1,5 mg per kg droogvoor.

Vitamine C :

Vitamine C wordt in het vogellichaam in lever en nieren gemaakt, en in de lever opgeslagen.Vit. C komt In groene planten In rozenbottels etc. voor.Behoefte: 30-60 mg per kg droogvoer.

Blotine :

Biotine wordt door de kropflora aangemaakt. Er kan een tekort ontstaan door een onoordeelkundig gebruik van een antibiotica, waardoor de kropflora kapot gemaakt wordt. Het zelfde vindt plaats als men de vogels rouwe eieren voert. Bij een tekort kan korstvorming aan de snavel en poten optreden. Biotine komt In dierlijke en plantaardige voor (melkpoeder, eierdooiers) Behoefte: 40-60 microgr. per kg voor.

Choline :

Choline is fosfaat bevattend en speelt een rol bij het transport van vet .Volwassen vogels kunnen het zelf maken .B ij een tekort treedt lever vetting op .Choline komt in praktisch alle voedermiddelen voor Oa Zaden,melkpoeder Enz .Behoefte : 500-700 Mg per Kgr droogvoer.