De azulfactor .

 De Azul factor. 

Over de azulfactor is de laatste tijd heel wat gesproken en allerlei meningen worden hierbij geuit. Proefondervindelijk heb ik het volgende vastgesteld.Azulvogels een iets mauvere lichaamskleur t.o.v. een klassieke vogel (als je natuurlijk met recessiefwitte vogels kweekt is dit niet op te merken).Azulvogels hebben een iets tragere groei t.o.v. klassieke vogels (al mag men dat bij goed voerende poppen niet overdrijven).De werking van de azulfactor is reeds zichtbaar in de nest.

De feomelanine – die bij een klassieke zwarte vogel voor de eerste rui zeer goed waarneembaar is als bruine feomelanine – is niet bruin meer. Deze melanine heeft een transformatie ondergaan en is grijs geworden. Alhoewel niet volledig. Bij sommige vogels blijft er in de zwartreeks nog een zweempje bruine feomelanine over. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de hoeveelheid feomelanine die in de vogel aanwezig is. Dus zomaar zeggen dat de azulfactor alle bruine feomelanine transformeert zodat deze grijs toont is niet correct. Na de ruiperiode kan men in de zwartreeks dit klein beetje overblijvende bruine feomelanine ook niet meer zien. Deze feomelanine heeft ook een grijze kleur gekregen. Daarvoor is de eerste optische factor verantwoordelijk.

Wat helemaal niet correct is, is het feit dat de azulfactor het feomelaninebezit vermindert. Sommige beweren zelfs dat de azulfactor hetzelfde zou zijn als een monomelanine vogel. Niets is minder waar natuurlijk. Heel wat monomelanine vogels zijn wel in het bezit van de azulfactor maar dit is totaal iets anders.De kleur van de bek wordt niet beïnvloed door de azulfactor. Naast de hoeveelheid eumelanine en feomelanine zijn er nog heel wat onbekende factoren en milieu-invloeden die vooral de kleur van de hoorndelen bepalen.

Aangezien bij vogels die in het bezit zijn van deze factor de kleur van de aanwezige melanine (zowel eumelanine als feomelanine) niet de natuurlijke kleur is, maar een meer (donker)grijze kleur, kan ik niet anders dan besluiten dat deze factor een optische factor moet zijn. Nergens heb ik in gespecialiseerde literatuur kunnen achterhalen dat bij vogels, zoogdieren of planten de bruine kleur van feomelanine grijs kan zijn. Wel grijs tonen door de inwerking van andere factoren. Deze factor noem ik in de toekomst dan ook de ‘tweede optische factor’.

Een analoog besluit als bij de werking van de eerste optische factor dringt zich op.@ gilbert van de Borre.  Bedankt Gilbert.        

Bontheid wat doen we er mee ?

Lutino


 Bontheid bij onze kleurkanaries . 

 Inleiding : 

De meeste kanarie kwekers weten maar al te goed wat er met bontheid wordt bedoeld ,zeker onze kwekers tentoonstellers worden er wel eens mee geconfronteerd Als ze het nu willen of niet af en toe komt er in het nest een vogel te voorschijn die hier en daar wat bontheid zal laten zien .Voor de keurmeesters is dit een zware fout ,en zullen dit ook moeten bestraffen met  NG  ( Niet gekeurd ) . Dikwijls is er op onze tentoonstellingen ook een discussie als nu deze vogel wel of niet bont is ,maar weet de keurmesters weten echt wel waar ze op moeten letten om bontheid vast te stellen ,en oordeel niet te snel ,om te zeggen de vogel is niet bont. De kweker die voor zijn plezier kanarie,s kweekt zal zich minder zorgen maken over eventuele bontheid in de bevedering ,maar het is toch types dat ook deze kwekers proberen een zuivere vogel te kweken ,zeker in de kleuren geel,wit,rood ,willen deze mensen ook graag geen bontheid in de bevedering hebben .Natuurlijk is dit helemaal uitgesloten bij kwekers die selectief kweken ,en op de standaard kweken .

Maar moeten we nu bontheid voor verder kweek nu resoluut uitsluiten ?? 

Bontheid uitsluiten voor de kweek ???. Het is deze vraag die regelmatig door kwekers gesteld wordt ,op lezingen ,voordrachten ,keuringen ,E-mails enz .Moet men nu echt bontheid uitschakelen voor verder kweek. In de bontheid kent men bonte phaeo ,en eumelanine .Deze kunnen kan voortkomen ,in de veren ,pluimpjes ,haakjes ,en baarden ,en op de hoorndelen kortom overal kan bontheid voorkomen .Maar bontheid kan zich ook uiten in bonte pennen  (kleurloos ) in de pigmentreeksen bijvoorbeeld. Het is niet makkelijk om nu direct te zeggen dat elke vorm van bontheid moet worden uitgesloten voor verdere kweek .Ik denk zelf dat dit zeker niet het geval hoeft te zijn. Menig grote kweker kweekt wel eens met vogels waar een minimale bontheid in voorkomt. Welke vetstof kweker weet eigenlijk niet dat  dikwijls een erg mooie diep doorgekleurde en heldere vogel ergens een minimaal bont pluimpje wil laten zien .en dat dit pluimpje zich meestal ook nog openbaard in de binnenkant van de dijen van de vogel . Hoeveel kwekers zouden daar al niet mee  geconfronteerd zijn geworden ,en hoeveel zouden er daar al tegen de lamp gelopen zijn  op de keuringen .Bij goede vetstofvogels moet men altijd letten op deze vorm van bontheid in de flanken ,het komt regelmatig voor ,,en je kan het bijvoorbeeld voor een TT vogel ook makkelijk weghalen ,zonder dat er bevederings fouten ontstaan. Dit valt zeker niet onder de noemer fraude ,dit is het opmaken van een vogel ,doe je het niet dan is het tijdens een keuring  NG ,haal je het pluimpje weg dan is het best mogelijk dat de vogel mee doet voor en titel. En het zijn ook deze vogels die zeker niet voor de verdere kweek uitgeschakeld moeten worden ,zoals eerder vermeld is de kleur van deze vogels meestal altijd erg goed. En kan dan ook gerust mee doorgekweekt worden .Natuurlijk moet de bontheid minimaal bedragen ,en niet een halve flank ,maar dat zal wel duidelijk zijn denk ik zo.Bontheid in de vleugel en of staartpenen ,zowel Phaeo of eumelanine ,en dan in grote mate is beter uit te sluiten ,al zijn ook hier kwekers die er anders er over denken ,zij weten dat er uit dit koppel bonte vogels komen ,maar weten ook dat het model ,en vorm ,en kleur van deze vogels perfect is als er geen bonte jongen  uit komt ,zij nemen bewust deze gok. Met andere woorden zij weten dat er bont uit komt ,maar als er geen uitkomen weten ze ook dat het dan erg goede vogels zijn. Maar de meeste kwekers schakelen toch de bontheid in de bevedering als deze voorkomt in grote mate volledig uit. .Ook bontheid bij de pigment vogels bijvoorbeeld witte pennen in staart of vleugels worden normaal niet meer ingezet voor de kweek ,daar de meeste jongen deze bonte pennen zullen overerven. 

Bontheid in de hoorndelen. 

Iedereen zal deze bontheid ook wel kennen ,wat te denken van een zwart streepje op de bek ,een vlekje op het loopbeen,een witte teennagel enz . een vervelend voorkomen wat weinig of niets meer aan te doen is .Als deze vogels uitgeschakeld moeten worden voor de selectieve kweek ,zijn de meningen nog wat verdeeld ,Ik persoonlijk ben van mening dat doorkweken met bontheid in de hoorndelen flink vererft, en dus regelmatig zal terug komen .Bij mijn kweek van vetstofvogels zal ik dan vogels uitschakelen die bontheid in de hoorndelen laten zien. Ik hoop zo het een en ander verduidelijkt te hebben ,maar ieder die zijn stam vogels goed kent weet nog beter om te gaan ,met het wel of niet doorhouden van licht bonte  pluimpjes in de bevedering .Succes Wout van Gils.

E-mail adres wout@woutvangils.be

 

Ontsmetten vogelverblijf regelmatig doen.

kweek kooi


Ontsmetten van kweekbakken en het vogelverblijf. 

 Het ontsmetten van je  vogelverblijf is een  must ,en het mag nooit  overgeslagen worden ,want  je  krijgt  gegaranded de  rekening  hiervoor  geprecenteerd.Het kan zijn door ziekten of door luizen.en te  weten dat  ontsmetten van je vogelverblijf  echt  niet  duur  is .Het kost wat tijd ja,maar  dat hoort ook bij deze hobby.Voor we aan de kweek beginnen , gaan we onze kooien, nesten, potjes, flesjes allemaal goed zuiver maken . Bij het schoonmaken van al die attributen gebruiken we een goed bloedmijtreinigingsmiddel dat zowel het vuil als het vet weghaalt. De beste manier is hier om gebruik te maken van warm water met een scheutje  javel . Daarna wordt alles goed afgespoeld met zuiver water. Let er wel op: we zijn hier nog niet aan het ontsmetten, maar wel alles netjes aan het zuiver maken.Het zal duidelijk zijn dat  je  eerst alles schoon moet maken alvorens  te beginnen met het ontsmetten.Het is heel belangrijk om alles goed zuiver te maken omdat vetten, voedselresten, eiwitresten, mest een negatieve invloed hebben op de werking van ontsmettingsmiddelen. Willen we goed en efficiënt gaan ontsmetten, moet er eerst duchtig worden schoongemaakt.Als alles  zuiver  is gemaakt  kan  men alles  laten staan tot  de voorbereiding van de  kweek .DAn gaat men beginnen  met  het ontsmetten .Let wel ontsmetten is niet  bestrijden hier worden  nog erg veel fouten  in gemaakt.Ontsmetten is eigenlijk het doden van zoveel mogelijk micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, gisten, protozoën). Bestrijden daarentegen is het doden van insecten (mijten, luizen, teken, Twee verschillende zaken.en erg belangrijk deze duidelijk van elkaar  te onderscheiden.Micro-organismen zijn de veroorzakers van ziekten in onze kweekhokken. Daarom gaan we, door te ontsmetten, preventief werken en proberen  zoveel mogelijk micro-organismen te doden. Een besmetting door virussen, bacteriën en dergelijke kan op verschillende manieren gebeuren: vooral door de lucht, het water, het voer, aangekochte nieuwe vogels Ook  spelen vochtigheid en temperatuur een zeer belangrijke rol voor de groei van micro- Zo zal bij warm en vochtig weer een sterkere ontsmettingsdruk aanwezig zijn. Voor een degelijke goede werkzaamheid van de meeste ontsmettingsmiddelen is een omgevingstemperatuur van minimum 15°C vereist. Hoe hoger, hoe beter. Daarom mis het ook belangrijk de kweekruimte zo warm mogelijk te maken zodat er een vergassing van de gebruikte middelen kan ontstaan en zo de gassen in alle spleten en hoeken terecht komt.De inwerkingstijd van het middel moet steeds gerespecteerd worden. Hoe lager de concentratie van het ontsmettingsmiddel, hoe hoger de noodzakelijke inwerkingstijd. Lees daarom steeds aandachtig de bijsluiter. 

In onze kweekruimten is  meestal een goede  omstandigheid aanwezig om de  vogels gezond  te  houden.de moderne vogelliefhebberij met zijn goede leefomstandigheden, voeding en medicatie is ook de kweek Voorkomen en uitroeien van besmettelijke ziektes kunnen we zeker voorkomen door een goede hygiëne op de eerste plaats. Een onderdeel van deze hygiëne is het ontsmetten van onze vogelbedrijven en alle attributen. Door preventief te gaan ontsmetten worden er heel wat ziekmakende kiemen gedood, zodat de besmettingsdruk bijna nihil is.Liefst verwijderen we de vogels uit het kweekverblijf als we beginnen  met  het ontsmetten . We hebben alles goed gereinigd. Nu kunnen we gaan ontsmetten. We proberen overal te geraken, ook in alle kieren en gaten. Door een goede verstuiver en een redelijke warme omgeving kunnen we dit doel bereiken. Hoe warmer de omgeving, hoe beter de ontsmettingsmiddelen zich gaan verspreiden Sommige ontsmettingsmiddelen zijn niet zo onschuldig. Daarom lees de bijgevoegde instructies goed. Het kan dat je je zelf moet beschermen met een masker, maar het kan ook zijn dat het ontsmettingsmiddel de materialen gaat aantasten Na het verstuiven van het ontsmettingsmiddel houden we de warmte een dag aan en sluiten deuren en ramen goed. ’s Anderendaags gaan we dan ventileren (verluchten). Nu kan men ook overgaan tot het bestrijden van insecten door een insecticide te gaan verstuiven.Onthoud goed: ontsmetten is niet hetzelfde als bestrijden! Beide moeten oordeelkundig gebeuren onafhankelijk van elkaar ,om later vrij te zijn van ziektes en bloedmijten. Lees mijn artikel hierover ook eens goed door.Welke middelen kunnen we gebruiken.zoals  ik al eerder vermelde is Javel (bleekwater ) breed werkingsspectrum, werkzaam op bacteriën, virussen, schimmels.De meest gebruikte  zijn wel Javel en dettol.Al zijn er  tegenwoordig  ook erg goede  producten verkrijgbaar in de  betere vogelzaken.

Tip  :

Zoals vermeld  bescherm je  eigen,ook goed tegen de  dampen van de  ontsmettings  ,en  of bestrijdingsmiddelen .En als  je allergise  reacties  krijgt ,wat mogelijk is  zeker als  je  met LATEX HANDSCHOENEN samen  met JAVEL werkt  zijn er  veel mensen die  daardoor  een allergiese reactie krijgen .Onder andere ik zelf. Het is  maar  dat u het weet,pas dus altijd  goed  op ,en lees ten aller tijden de  bijsluiter.

E-mail wout@woutvangils.be

 

Ontsmetten kweekbakken en vogelverblijf.

kweek kooi


Ontsmetten van kweekbakken en het vogelverblijf. Wout van gils

 Het ontsmetten van je  vogelverblijf is een must ,en het mag nooit  overgeslagen worden ,want  je  krijgt  gegaranded de  rekening  hiervoor geprecenteerd.Het kan zijn door ziekten of door luizen.en te  weten dat ontsmetten van je vogelverblijf  echt  niet  duur  is .Het kost wat tijd ja,maar  dat hoort ook bij deze hobby.Voor we aan de kweek beginnen , gaan we onze kooien, nesten, potjes, flesjes allemaal goed zuiver maken . Bij het schoonmaken van al die attributen gebruiken we een goed bloedmijtreinigingsmiddel dat zowel het vuil als het vet weghaalt. De beste manier is hier om gebruik te maken van warm water met een scheutje  javel . Daarna wordt alles goed afgespoeld met zuiver water. Let er wel op: we zijn hier nog niet aan het ontsmetten, maar wel alles netjes aan het zuiver maken.Het zal duidelijk zijn dat je eerst alles schoon moet maken alvorens  te beginnen met het ontsmetten.Het is heel belangrijk om alles goed zuiver te maken omdat vetten, voedselresten, eiwitresten, mest een negatieve invloed hebben op de werking van ontsmettingsmiddelen. Willen we goed en efficiënt gaan ontsmetten, moet er eerst duchtig worden schoongemaakt.Als alles  zuiver  is gemaakt  kan  men alles  laten staan tot  de voorbereiding van de  kweek .Dan gaat men beginnen  met  het ontsmetten .Let wel ontsmetten  is niet bestrijden hier worden  nog erg veel fouten  in gemaakt.Ontsmetten is eigenlijk het doden van zoveel mogelijk micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, gisten, protozoën). Bestrijden daarentegen is het doden van insecten (mijten, luizen, teken, Twee verschillende zaken.en erg belangrijk deze duidelijk van elkaar  te onderscheiden.Micro-organismen zijn de veroorzakers van ziekten in onze kweekhokken. Daarom gaan we, door te ontsmetten, preventief werken en proberen  zoveel mogelijk micro-organismen te doden. Een besmetting door virussen, bacteriën en dergelijke kan op verschillende manieren gebeuren: vooral door de lucht, het water, het voer, aangekochte nieuwe vogels Ook  spelen vochtigheid en temperatuur een zeer belangrijke rol voor de groei van micro- Zo zal bij warm en vochtig weer een sterkere ontsmettingsdruk aanwezig zijn. Voor een degelijke goede werkzaamheid van de meeste ontsmettingsmiddelen is een omgevingstemperatuur van minimum 15°C vereist. Hoe hoger, hoe beter. Daarom mis het ook belangrijk de kweekruimte zo warm mogelijk te maken zodat er een vergassing van de gebruikte middelen kan ontstaan en zo de gassen in alle spleten en hoeken terecht komt.De inwerkingstijd van het middel moet steeds gerespecteerd worden. Hoe lager de concentratie van het ontsmettingsmiddel, hoe hoger de noodzakelijke inwerkingstijd. Lees daarom steeds aandachtig de bijsluiter. 

In onze kweekruimten is  meestal een goede  omstandigheid aanwezig om de  vogels gezond  te  houden.de moderne vogelliefhebberij met zijn goede leefomstandigheden, voeding en medicatie is ook de kweek Voorkomen en uitroeien van besmettelijke ziektes kunnen we zeker voorkomen door een goede hygiëne op de eerste plaats. Een onderdeel van deze hygiëne is het ontsmetten van onze vogelbedrijven en alle attributen. Door preventief te gaan ontsmetten worden er heel wat ziekmakende kiemen gedood, zodat de besmettingsdruk bijna nihil is.Liefst verwijderen we de vogels uit het kweekverblijf als we beginnen  met  het ontsmetten . We hebben alles goed gereinigd. Nu kunnen we gaan ontsmetten. We proberen overal te geraken, ook in alle kieren en gaten. Door een goede verstuiver en een redelijke warme omgeving kunnen we dit doel bereiken. Hoe warmer de omgeving, hoe beter de ontsmettingsmiddelen zich gaan verspreiden Sommige ontsmettingsmiddelen zijn niet zo onschuldig. Daarom lees de bijgevoegde instructies goed. Het kan dat je je zelf moet beschermen met een masker, maar het kan ook zijn dat het ontsmettingsmiddel de materialen gaat aantasten Na het verstuiven van het ontsmettingsmiddel houden we de warmte een dag aan en sluiten deuren en ramen goed. ’s Anderendaags gaan we dan ventileren (verluchten). Nu kan men ook overgaan tot het bestrijden van insecten door een insecticide te gaan verstuiven.

Onthoud goed: ontsmetten is niet hetzelfde als bestrijden! Beide moeten oordeelkundig gebeuren onafhankelijk van elkaar ,om later vrij te zijn van ziektes en bloedmijten. Lees mijn artikel hierover ook eens goed door.Welke middelen kunnen we gebruiken.zoals  ik al eerder vermelde is Javel (bleekwater ) breed werkingsspectrum, werkzaam op bacteriën, virussen, schimmels.De meest gebruikte  zijn wel Javel en dettol.Al zijn er tegenwoordig ook erg goede  producten verkrijgbaar in de  betere vogelzaken.

Tip  :

Zoals vermeld  bescherm je  eigen,ook goed tegen de  dampen van de  ontsmettings  ,en  of bestrijdingsmiddelen .En als  je allergische reacties krijgt ,wat mogelijk is zeker als  je  met LATEX HANDSCHOENEN samen  met JAVEL werkt zijn er  veel mensen die  daardoor  een allergische reactie krijgen .Onder andere ik zelf. Het is  maar  dat u het weet,pas dus altijd  goed  op ,en lees ten aller tijden de  bijsluiter

Fouten in de hoorndelen.

Leegbl1


Fouten aan de hoorndelen bij Kanarievogels:  Wout van Gils

Over de hoorndelen van onze kanarievogels is over het algemeen niet veel te melden ,ze zijn niet zo zeer uitlopend van kleur Zo donker mogelijk bij de vogels uit de Zwartreeks en licht vleeskleurig bij vogels uit andere reeksen .Maar toch komen er nog regelmatig fouten naar voren tijdens keuringen ,ik wil ze hier even opnoemen om toch nog even jullie aandacht hier op te vestigen.

 1. qHoorndelen te licht van kleur bij de zwartreeks.
 2. qWitte teennagel bij vogels uit de zwartreeks.
 3. qTe lange onverzorgde teen nagels.
 4. qSchubben op het loopbeen.
 5. qKnobbels op de teentjes .
 6. qMist een of meerdere tenen ,en of teennagels.
 7. qKrom gegroeid loopbeen.
 8. qOntstoken tenen ,of teennagels.
 9. qKromme achterteen .of misvormde voortenen.
 10. qPoot of hielverdikking.
 11. qTe lange bovenbek ,en of schubbe op de bek.
 12. qMisvormde bovenbek.

     Een te lange boven bek

lange bek

 

Je ziet hoeveel fouten er kunnen optreden ,en jammer genoeg komt het nog regelmatig voor ,onherstelbare fouten worden vermeld als niet gekeurd,andere herstelbare fouten leveren onherroepelijk punten verlies op. En het zijn deze fouten waaraan de liefhebber zelf iets kan doen ,en dus punten kan verdienen ,zie bijgaande tekening voor een aantal fouten. Dus let er op en begin bij het opkooien van je vogels steeds bij het verzorgen van de pootjes en hoorndelen het levert je punten op succes.Wout v Gils. wout@woutvangils.be

 

Flagellaten .

Flagellaten.

 

Oogtziekte kanarieBij de siervogels zijn er verschillende soorten van protozoaire parasieten of flagellaten die een ziekte kunnen veroorzaken.

Trichomonas gallinae komt voornamelijk voor tijdens de zomermaanden bij kanaries en prachtvinken. De vogels worden suf,kortademig en hebben een verminderde voederopname.

Cochlosoma is een flagellaat die vooral voorkomt bij de Japanse meeuwtjes en bij de Zebravinken. De ziekte veroorzaakt door deze flagellaat wordt voornamelijk gezien bij prachtvinken die door Japanse pleegoudermeeuwtjes worden geaasd. Hier ziet men vooral een stinkende diarree met onverteerde zaden in de mest. De jongen groeien slecht en hebben een ruig vederkleed na de eerste rui. De Japanse meeuwtjes zelf hebben er nauwelijks last van.

Giardia is een flagellaat die vooral bij de grasparkieten een enteritis (darmontsteking) kan veroorzaken met diarree en gewichtsverlies tot gevolg.

 
Behandeling

Curatief (bij ziekte):

Bij protozoaire maagdarmontstekingen (Trichomonas gallinae, Giardia): 1 zakje (maatlepeltje) TRICHO PLUS per 2 liter water gedurende 7 dagen.Bij cochlosomose: 1 zakje (maatlepeltje) TRICHO PLUS per 4 liter drinkwater gedurende 5 tot 7 dagen.Belangrijke tip:
Steeds alle vogels gelijktijdig met TRICHO PLUS behandelen en het gemedicineerd water dagelijks verversen,bij voorkeur ’s morgens vers aanmaken.

Verkrijgbaar Tricho plus  bij Orofharma.

Colibacillose.

Colibacillose

kanarie geel ziekColibacillose of ‘zweetziekte’ is een van de belangrijkste vormen van diarree en oorzaken van neststerfte bij kanaries.Diarree bij deze jonge vogels wordt vaak veroorzaakt door kwaadaardige kiemen (E. coli en heel wat andere entero-acteriaceae). De jonge vogels worden geïnfecteerd door de mest van hun ouders bij het leggen van het ei of in deeerste levensweken. Er ontstaat een darmontsteking door de sterke groei van de bacteriën (E. coli) in de darm.De bacteriën produceren toxines en kunnen hierdoor een bloedvergiftiging veroorzaken bij het jong.Doordat de pop niet meer in staat is de mest (normalerwijs omgeven met een vliesje) uit de schotel te werpen, wordene schotels en de jongen nat. Vandaar dat men bij natte jongen en pop dan ook spreekt van de ‘zweetziekte’.

 Ziektebeeld

Slijmerige en groene diarree (vuile natte nesten en vogels)DehydratatieGroeiachterstandSterfte van jonge vogels Behandeling Curatief (bij ziekte):

Gemiddeld 8 dagen met THERAPRIM behandelen in een dosering van 1 zakje (maatlepeltje) per 2 liter water.In ernstige gevallen wordt aangeraden gedurende 14 dagen met THERAPRIM te behandelen.Preventief (ter voorkoming):
In probleembestanden met colibacillose kan men met THERAPRIM behandelen vanaf 3 tot 4 dagen voor
het uitkippen van de eitjes tot de jongen 10 à 12 dagen oud zijn.

Medicatie verkrijgbaar Oropharma.

 

Anti Luchtpijpmijt.

Anti luchtpijpmijt.                                                            Van Bogena. 

De mijt, sternostoma tracheacolum, komt voor bij kanaries en Gould Amadines,

maar is ook aangetroffen bij overige prachtvinken, Japanse meeuwtjes, putters,

zebravinken, muspapegaaien en grasparkieten.

Ziekteverschijnselen.

De mijten veroorzaken ontstekingen, mede doordat zij zich met hun klauwen

vasthaken in slijmvliezen en bloed van de gastheer zuigen. Uitwendig ziet men

enig verlies van conditie, wat bol in de veren zitten, verlies van stem (kanaries),

ademhalings-stoornissen met wat smakkende en piepende geluidjes. Met vrij

regelmatige tussenpozen worden slikbewegingen gemaakt en ziet men wurgende

pogingen om iets uit de luchtpijp omhoog te werken, waarbij vaak de kop zodanig

bewogen wordt alsof de vogel iets wil wegslingeren. Bij zware infecties kunnen

sterfgevallen optreden.

Aantonen van de luchtpijpmijt bij de levende vogel.

De mijten bevinden zich in de luchtpijp, de longen en de luchtzakken, ingebed

in wat slijm. Als de mijten in de luchtpijp aanwezig zijn, kunt u deze soms bij de

levende vogel waarnemen als u als volgt handelt. Maak de veren van de hals met

water vochtig en veeg deze dan zodanig omhoog en omlaag, dat aan beide zijden

van de hals een strook onbevederde huid vrijkomt. Door nu de halshuid naar de

borstzijde uit te trekken, komt de luchtpijp in de huidplooi te liggen.

Indien u vervolgens de vogel voor een lampje houdt ziet u de mijten als zwart

puntjes in de luchtpijp.

Hoe vindt de besmetting met de mijten plaats?

Zowel de volièrevogels als vogels in de vrije natuur kunnen gedurende langere

tijd dragers van de mijt zijn zonder ziek te worden. Op deze wijze kan ongemerkt

de mijt in een vogelbestand ingebracht worden. Besmetting van de andere vogels

vindt plaats door de jonge mijten die in de neusholte voorkomen. De besmetting

kan rechtstreeks, via het drinkwater, via het voeder of bij het voederen van de

jonge vogels door hun ouders overgebracht worden. Uitwendige omstandigheden,

zoals een te hoge of een te lage luchtvochtigheid en temperatuur, voeder- of

omgevingswisseling en sociale stress kunnen de ziekte plotseling acuut maken.

Vanaf het besmet raken met de mijt kan het weken tot zelfs maanden duren

voordat de ziekteverschijnselen optreden.

Bestrijding luchtpijpmijt

Om de luchtpijpmijt effectief te kunnen bestrijden is het van belang datalle mijten,

dus ook die in diepere gedeelten van het luchtzaksysteem of in de buikholte,

worden bereikt. Vandaar dat Beaphar heeft gekozen voor het zogenaamde spot-on

systeem. Hierbij wordt het werkzame middel direct op de huid aangebracht.

De vloeistof dringt door de huid heen, wordt opgenomen in het bloed en doodt alle in

het lichaam aanwezige mijten. Product  is  gemaakt  op basis  van  12.5 % Ivermectine.Het gebruik  is  een minimale  druppel in de  nek ,MEER NIET :!!!! 

Vedermijten of vederluis.

 

veer met vedermijt.vederluis

 De vedermijt en vederluis.                              Wout van Gils.

Men moet onderscheid maken tussen veerluizen en vedermijten Vederluizen worden wel op de vogel aangetroffen, namelijk in de donsbevedering. Deze beestjes kunnen zich snel in de bevedering en van vogel op vogel verplaatsen. Veerluizen zijn donker van kleur en één tot twee millimeter lang. Hierdoor zijn ze goed waarneembaar en zal de liefhebber de besmetting meestal snel opmerken.Vedermijten zijn echter beduidend kleiner en daardoor veel minder goed waarneembaar. Bovendien zijn vedermijten veel minder bekend dan veerluizen. Juist door deze onbekendheid hebben deze mijten bij vogels de meeste problemen veroorzaakt. Vedermijten zijn roodbruin van kleur en slechts ongeveer een halve millimeter lang en maar ongeveer eentiende millimeter breed! Toch kan een vedermijt besmetting goed met het blote oog worden waargenomen, met name doordat de verblijfplaats van deze mijten zeer karakteristiek is.
giamectinecage20bird-Vedermijten bevinden zich altijd, schijnbaar bewegings loos, aan de onderkant van vleugel- en staart- pennen, meestal dicht aan de schacht van de veer. Bovendien liggen ze vaak op rijen in de groeven van de veer. Met het blote oog kunnen de mijten het beste worden waargenomen door de onderkant van de staartveren bij voldoende opvallend licht, dus niet met doorschijnend licht, te bekijken. Een besmetting met vedermijt begint meestal in de staartpennen, pas bij een langdurige besmetting zullen ook de vleugelpennen mijten vertonen. Veel mensen verwarren een vedermijtbesmetting met vervuiling in de staart door ingedroogd bloed of denken dat het ontlasting van mijten betreft. Een ander wijdverbreid misverstand is dat een vedermijtbesmetting altijd gepaard gaat met gaten in de bevedering doordat deze door de mijten is weggevreten. Dit treedt echter alleen op bij een langdurige en zware besmetting animecdoor vedermijten. Veel vaker is het ontstaan van gaten in de bevedering het gevolg van een verontreiniging met bloed die niet of niet tijdig is uitgewassen.Behandeling van vogels met een luizen- of mijtenbesmetting dient voor vederluizen en vedermijten plaats te vinden door gebruik te maken van een geschikt insecticide. Hiervoor zijn een aantal doelmatige middelen in spuitbussen in de handel verkrijgbaar. Een kleine hoeveelheid van één van deze producten aanbrengen op de rug- en borstbevedering (vederluis) of op de vleugels en staart (vedermijten) zal er voor zorgen dat na enkele dagen de bevedering vrij is van luizen of mijten. Als dan nog ongedierte aanwezig is moeten we de behandeling herhalen. Omdat eieren van luizen of mijten niet of nauwelijks te lijden hebben van het insecticide kan het noodzakelijk zijn de behandeling na een paar weken een keer te herhalen.
Bedenk altijd bij het gebruik van insecticide dat u met vergif werkt. Lees daarom goed de gebruiksaanwijzing Ook hier  zal een behandeling van  Ivermectine 0,12 % goed helpen .Zeker als  men de  kuur  2 maal per jaar uitvoert. Dit voor  aanvang van de  kweek ,en na 3 maanden  nog  een keer.

E – Mail wout@woutvangils.be