Opvoeren roodfactorige kanarievogels.

     Roodschimmel d

OPVOEREN ROODFACTORIGE KANARIE VOGELS”

INLEIDING.

Over deze soort vogels is al heel veel geschreven, gepraat enz We hebben voor- en tegenstanders van deze vogels, o.a. is dit wel of niet natuurlijk, is het schadelijk voor de vogel ja of nee, en de regelmatige opmerking op onze T.T., “roodbezit is niet egaal”. Kortom, er zijn heel wat op- en aanmerkingen over deze vogels. Daarom nogmaals een artikel over het opvoeren van deze vogels, en de voor- en nadelen hiervan, als deze er zijn ?Wand zoals we de laatste jaren ziet zijn er in de roodfactor fantastische vogels te bewonderen totaal doorgekleurd tot in het einde van de pennen toe. 

ONTSTAAN VAN DE ROODFACTOR.

De rode of oranjerode kanarie is zoals de meeste onder U wel zullen weten ontstaan aan de kruising met kapoetsensijs. Tussen de mannen hiervan zaten namelijk vruchtbare vogels. Door met deze vogels verder te fokken (stamkweek) heeft men een gedeelte van het rood (oranje) in onze kanarievogel gekregen.Jammer voor ons kanariekwekers dat dit niet helemaal is gelukt! Dit omdat de structuur van de veren van onze kanarie anders is dan die van de kapoetsensijs. Verder zullen de kleurstoffen van onze vogels gevormd worden door de “caroteen”” en deze komt weer voor in zaden en planten en we kunnen deze zelf toedienen. Daarover gaat het in dit artikel hoofdzakelijk. 

ROOD OPVOEREN: IS DIT NATUURLIJK?

Veel liefhebbers, niet kenners enz. menen dat de rode vogels onnatuurlijk zijn.

Ze zeggen: ”Dit zijn geverfde vogels”. Wij kwekers weten wel beter en laat ons dat dan ook uitleggen aan deze niet kenners van deze vogelsoort. Dat er geverfde vogels zijn, dat klopt maar deze worden op onze TT” met een aparte code gewaardeerd!Maar dit is niet wat we bedoelen. Normaal opgevoerde vogels zijn geen onnatuurlijke vogels (overdreven opvoeren uitgesloten). Beste liefhebbers, kijk eens rond in de natuur. Denk eens aan onze mooie kneu, goudvink, barmsijs enz. Natuurlijk halen deze vogels het uit hun voedsel, wat ze daar in overvloed vinden. Ze weten precies hoezeer en wat ze moeten eten, en ze krijgen een prachtige kleur. Deze vogels geplaatst in een volière krijgen kleurverwatering en weg mooie rode kleur, of we moeten een kleurstimulant toedienen. Ook het gezegde, een gele kanarie wordt met dat goedje ook rood ZIJN FABELS, probeer het maar, de vogel wordt wel oranje, maar nooit rood.“Kortom” als men besluit om roodfactorige vogels te gaan kweken, bedenk dat dit nog verre van eenvoudig is. Men zal heel precies moeten werken, veel geduld en een stipte instelling er op na houden. En begin met enkele koppels, want ook hier zul je leergeld moeten betalen. Mensen die van mening blijven dat de rode kleur toch onnatuurlijk is, lijkt het mij beter dat ze zich met de andere kleuren gaan bezighouden, daar de overtuiging ontbreekt van de echtheid van de roodfactorige vogels. 

FOUTEN AAN DE ROODPACTORIGE VOGELS.

Deze zijn er zeer veel, de meeste zelfs nadelig voor de vogels zelf en voor zijn nakomelingen. Een van de meest gemaakte fouten is de veelgenoemde opmerking “tweekleurig”. Met deze opmerking worden dikwijls meer dan een fout aangegeven, want soms zijn ze wel drie, ja zelfs vierkleurig. Oa gele vlekken, paarse kop of borst, rood en oranje door elkaar, gele of rode pennen, onvoorstelbaar wat men allemaal ziet. En dan stellen dat het onze eigen schuld is, de vogel kan er totaal niets aan doen. Veel kwekers geven zo maar wat als ze tijd hebben of voor een week ineens (water), regelmaat ontbreekt. Kortom erg jammer dat sommige vogels er zo uitkomen te zien.MET REGELMATIGE EN JUISTE TOEDIENING EN STEEDS DE GELIJKE HOEVEELHEID, zouden deze vogels dikwijls in de prijzen vallen het tegenovergestelde is nu het geval. Ik zal nu proberen enkele tips te geven omdat te voorkomen, maar nogmaals: GEDULD – REGELMAAT en OVERTUIGING zullen steeds van u verwacht worden, anders werkt deze kleurstimulans “averechts”. 

WAARMEE GAAN WE OPVOEREN:

Hier zijn diverse producten voor en eenieder heeft hierin zijn eigen keus. Dat er producten zijn die slecht zijn voor de gezondheid van de vogel geloof ik niet. Nadelige bijverschijnselen komen bij de juiste en voorgeschreven toediening niet meer voor, maar let wel: “OVERDAAD SCHAAD”. Maar dit geld niet alleen voor onze roodstimulans, dit geld voor al onze voedings- en verzorgingsproducten. Dus, dit is geen rede om te stellen dat de roodstimulans schadelijk is.

Enkele goede producten zijn o.a.       l. CANTHAXANTINE

                                                       2. CAROPHYLL

                                                       3. B-CAROTHENE

                                                       4. INTENSIEVE (BOGENA)

Zeker zijn er nog meer goede producten verkrijgbaar en mits goede en tijdige dosering zullen alle vogels goed doorgekleurd worden,elke liefhebber kan en zal voor zijn eigen uitmaken welk product voor hem of haar het beste is

De liefhebbers van roodfactorige vogels hebben wel ieder hun merk. Sommigen maken zelfs een mengeling van enkele producten, weer andere geven extra veel carotheen houdende zaden tijdens de rui erbij. Veel is mogelijk maar nogmaals “overdaad schaad”. Ik zelf geef al een 15-tal jaren canthaxantine / inrensief, met goede kleurresultaten, weinig of geen levervlek. Maar hebt u een goed product met goede resultaten, verander dit niet en ga zo door. 

WANNEER BEGINNEN MET OP TE VOEREN.

De meeste kwekers beginnen als de jongen uitkomen, dan krijgen de vogels de kleurstimulans in het eivoer gemengd. Dit gebeurt door een hoeveelheid BV. canthaxantine op te lossen in een beetje warm water ± 70° C. Deze hoeveelheid mengt men goed door het eivoer wat men nodig heeft voor 1 dag en voor de nodige koppels. Als de jongen in het nest liggen raad ik het af om BV canthaxantine in het drinkwater te doen, dit geeft echt een knoeiboel, en mijn inziens ook een slechter resultaat bij de jonge vogels.Er zijn ook kwekers die al rood opfokvoer geven een 10 tal dagen voor de vogels hun eieren leggen. Het voordeel is,, dat de vleugel- en staartpennen dan beter doorgekleurd zijn. En het is dan ook aan te bevelen dit zo te doen. Let maar eens op de jongen uit de 2de ronde deze zijn beter doorgekleurd zijn dan de 1ste ronde. De standaard van jonge roodfactorige vogels vraagt om een volledig doorgekleurde staart- of vleugelpennen , door goed en tijdig beginnen met de kleurstimulator kunnen de vogels goed doorkleurd zijn tot in de vleugelen staart pennen.De laatste jaren zijn er meer kwekers begonnen met de kleurstimulans gewoon in de gewenste hoeveelheid door en over het eivoer te strooien, dit weer goed mengen en aan de vogels geven. Ik heb hier ook goed doorgekleurde vogels van gezien.Ook zijn er heden voeders in de markt die het vocht gehalte erg goed opnemen ,en als men daar de kleurstimulator door mengt geeft dit een nog beter evenwichtig balans in de dosering

Van ons eivoer ,door dit er door te mengen ,het voordeel is een goed vocht gehalte met een juiste dosering van de kleurstmulator. 

WELKE MANIER VAN TOEDIENEN.

Zoals ik hierboven al heb aangehaald zijn er verschillende methoden, maak zelf een keuze, maar met, de juiste hoeveelheid en dagelijks vers.

Enkele methodes:   A. Door het eivoer mengen opgelost in water.

                            B. Over het eivoer strooien en goed mengen.

                            C. In het drinkwater doen. (tijdens kweek niet aan te bevelen)

                             D.Mengen door Bv de kracht en opvoer korrel,dan mengen met eivoer. 

OPVOEREN VOGELS TOT ZELFSTANDIG ZIJN:

Als de vogels uit de kweekkooi komen, en na het overgangshok naar de volière gaan, geef ik de vogels de kleurstimulans na ± 4  à 5   weken in het drinkwater. Weer de juiste hoeveelheid per liter drinkwater (in koelkast bewaren). Het drinkwater 1MAAL DAAGS VERVERSEN. Nooit wachten tot de drinkflesjes leeg zijn, dagelijks nieuw en vers water geven en aanmaken. Met erg warm weer indien mogelijk zelfs 2 maal daags. Het is namelijk zo dat de kleurstof hoe langer die aan het daglicht word blootgesteld, hoe minder sterk deze zal werken. Jullie kunnen dan wel zeggen dat de hoeveelheid kleurstof hetzelfde is geweest de hele ruitijd door, maar de werking ervan was of is nog geen 50% meer. Ik geef u nu nog enkele punten waarmee u degelijk rekening moet houden tijdens het opvoeren in de ruitijd:

A. STEEDS DE JUISTE HOEVEELHEID l à2 MAAL DAAGS VERVERSEN.

B. BEWAREN IN KOELKAST OF DONKERE PLAATS (geld ook voor kleurstof zelf)

C. GEBRUIK GEEN OUDE KLEURSTOF (JAARLIJKS NIEUWE)

D. WEINIG KIEMZAAD – FRUIT – GROENVOER (VOGELS DRINKEN MINDER)  

E. BADWATER NIET TE LANG LATEN STAAN (OOK NIET DAGELIJKS GEVEN)

F.EN OF DE ROODSTIMULATOR NOG DOOR HET EIVOER MENGEN. 

HOEVEELHEID VAN TOEDIENEN:

Dit is dikwijls voor iemand die maar met enkele koppels kweekt moeilijk, ook de te geven hoeveelheid voor deze koppels is moeilijk te zeggen. Toch wil ik enige richtlijnen geven.

EN HOUD DEZE AAN:

  1. A.GEBRUIK ALTIJD DE VOORGESCHREVEN HOEVEELHEID VAN DE

     FABRIKANT. (niet meer of niet minder)

B.   DRINKWATER: ± 1 GR. PER LITER WATER.

C.   EIVOER VOOR ± 50 VOGELS: 3 à 4 GRAM. ( +/- 12 Gram  per kgr eivoer )

D. STOPPEN ALS VOGELS UITGERUID ZIJN T.T. VOGELS DOORGAAN TOT AAN

1e T.T. (Tot de vogel volledig is uitgeruid)

Overdoseren heeft totaal geen zin, de rode kleur doet dan paars aanzien. Vogel wordt vlek-kerig en is schadelijk voor de vogel en het kost ons meer geld zonder resultaat. Vooral bij overdosering zullen we vogels verkrijgen met leveraandoeningen. Als uw vogels, en neem dat van me aan, de juiste hoeveelheid verkrijgen en regelmatig zoals hier beschreven, en ze zijn nog niet goed doorgekleurd, dan is het jammer maar het roodbezit (factor) is te zwak van uw vogels, en zult u naar ander kweekmateriaal uit moeten zien. Overdoseren heeft hier geen zin. 

KWEEKMATERIAAL OPVOEREN.?

Dit hoeft niet en is zelfs wat beter voor de vogels zelf, ook u haalt er voordeel uit. U zult beter zien welke vogel een sterk of een zwak roodbezit heeft, en zodoende kunt u het roodbezit van uw vogels opvoeren. Maar met een goed kweekboek en een goede roodfactor die u ziet, kunt u later zeer goed uw koppels samen stellen. Enig nadeel is het minder fraai uiterlijk van uw kweekvogels in het vogelverblijf.OPVOEREN VAN ONZE T.T. VOGELS.

Indien u roodfactorige vogels kweekt, met veel zorg en geduld, dan kan ik me voorstellen dat u ze ook wilt laten zien op onze T.T. en terecht. Deze vogels die u uitzoekt voor de TT’s ga ik een 9-tal weken voor de T.T. eens controleren, en het is niet uitgesloten dat er enkele vleugel- of staartpennen gebroken zijn. Zijn het er l of 2, kan men deze met een korte ruk uittrekken. (Let wel als men het links doet dit dan ook rechts doen, dit om BV. een ongelijke staart te voorkomen)

Zijn het er meerdere, dan l cm achter de schacht afknippen en ± 1 week daarna kan men heel eenvoudig zonder de vogel te kwetsen de pennen verwijderen. Daarna doorgaan met het regelmatig toedienen van kleurstof. Tijdens het opkooien van de T.T. vogels het niet meer geven in drinkwater, maar in het eivoer. Vanaf de aanvang van de T.T.’s geen kleurstimulator geven als dit niet meer nodig is. De laatste jaren zijn er meer kwekers begonnen met de kleurstimulans gewoon in de gewenste hoeveelheid door en over het eivoer te strooien, dit weer goed mengen en aan de vogels geven. Ik heb hier ook goed doorgekleurde vogels van gezien. 

WELKE MANIEREN VAN TOEDIENEN.

Zoals ik hierboven al heb aangehaald zijn er verschillende methoden, maak zelf een keuze, maar met, de juiste hoeveelheid en dagelijks vers.

Enkele methodes:  A. Door het eivoer mengen opgelost in water.

                            B. Over het eivoer strooien en goed mengen.

                            C. In het drinkwater doen. (tijdens kweek niet aan te bevelen) 

OPVOEREN VOGELS TOT ZELFSTANDIG ZIJN:

Als de vogels uit de kweekkooi komen, en na het overgangshok naar de volière gaan, geef ik de vogels de kleurstimulans na ± 4 à 5 weken in het drinkwater. Weer de juiste hoeveelheid per liter drinkwater (in koelkast bewaren). Het drinkwater 1MAAL DAAGS VERVERSEN. Nooit wachten tot de drinkflesjes leeg zijn, dagelijks nieuw en vers water geven en aanmaken. Met erg warm weer indien mogelijk zelfs 2 maal daags. Het is namelijk zo dat de kleurstof hoe langer die aan het daglicht word blootgesteld,hoe minder sterk deze zal werken. Jullie kunnen dan wel zeggen dat de hoeveelheid kleurstof hetzelfde is geweest de hele ruitijd door, maar de werking ervan was of is nog geen 50% meer. Ik geef u nu nog enkele punten waarmee u degelijk rekening moet houden tijdens het opvoeren in de ruitijd:

A. STEEDS DE JUISTE HOEVEELHEID l à2 MAAL DAAGS VERVERSEN.

B. BEWAREN IN KOELKAST OF DONKERE PLAATS (geld ook voor kleurstof zelf)

C. GEBRUIK GEEN OUDE KLEURSTOF (JAARLIJKS NIEUWE)

D. WEINIG KIEMZAAD – FRUIT – GROENVOER (VOGELS DRINKEN MINDER)  

E. BADWATER NIET TE LANG LATEN STAAN (OOK NIET DAGELIJKS GEVEN) 

HOEVEELHEID VAN TOEDIENEN:

Dit is dikwijls voor iemand die maar met enkele koppels kweekt moeilijk, ook de te geven hoeveelheid voor deze koppels is moeilijk te zeggen. Toch wil ik enige richtlijnen geven.

EN HOUD DEZE AAN:

  1.   GEBRUIK ALTIJD DE VOORGESCHREVEN HOEVEELHEID VAN DE

     FABRIKANT. (niet meer of niet minder)

B.   DRINKWATER: ± 3 GR. PER LITER WATER. (12 gram  per kgr eivoer )

C.   EIVOER VOOR ± 50 VOGELS: 10 à 12 GRAM.

D. STOPPEN ALS VOGELS UITGERUID ZIJN T.T. VOGELS DOORGAAN TOT AAN

1e T.T. (Tot de vogel volledig is uitgeruid)

Overdoseren heeft totaal geen zin, de rode kleur doet dan paars aanzien. Vogel wordt vlek-kerig en is schadelijk voor de vogel en het kost ons meer geld zonder resultaat. Vooral bij overdosering zullen we vogels verkrijgen met leveraandoeningen. Als uw vogels, en neem dat van me aan, de juiste hoeveelheid verkrijgen en regelmatig zoals hier beschreven, en ze zijn nog niet goed doorgekleurd, dan is het jammer maar het roodbezit (factor) is te zwak van uw vogels, en zult u naar ander kweekmateriaal uit moeten zien. Overdoseren heeft hier geen zin.Maar een kuur met cedechol is zeker aan te bevelen bij deze hoge dosering.

Beste roodkwekers, ik hoop met dit artikel weer enkele gegevens en tips te hebben kunnen verstrekken. Over de rode kanaries zullen meningsverschillen blijven bestaan, maar met geduld, overleg, zelfzekerheid en een grote nauwkeurigheid zijn er mooie en gezonde rode vogels te kweken door iedereen. Het valt mij al jaren op, bij mij in het kweekhok, op de T.T. bij mijn collega roodkwekers, dat vele rode en rood gepigmenteerde vogels mooie grote en forse vogels zijn. Glad in de bevedering zitten mooie houding, een streling voor het oog, ondanks onze voor- en tegenstanders over het opvoeren ervan. Roodkwekers, veel succes en tot een volgende keer. En denk eraan: OVERDAAD SCHAAD VOOR DE VOGELS MAAR OOK IN UW BEURS. 

VAN GILS WOUT’   E -mail wout@woutvangils.be

 

 

 

 

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register