Cursus Deel 13 : De grijsvleugel.

Zwart geel grijsvleugel

De grijsvleugelfactor.                                     Deel 13. 

De grijsvleugel factor vinden wij meestal terug bij vogels uit de zwartpastelreeks.  Ook bij agaatpastel zien we nog al eens opgebleekte slagpennen, wat duidelijk te zien is bij geopende vleugels.De grote bijzonderheid bij grijsvleugels vormt de tekening.  De vleugel- en staartpennen moeten parelgrijs zijn met een zo donker mogelijke omzoming van de toppen.  De rug is parelgrijs zonder bestreping, maar met een soort hamerslagpatroon. Men kan het ook omschrijven als een grijs geschubd rugdek met schelpjes in de vorm van pauwogen.  De flanktekening lijkt minder uitgesproken en is gestreepter.  De hoorndelen zijn loodgrijs, zo donker mogelijk.  Het bezit aan bruin phaeomelanine vormt hier een groot probleem.  De eumelaninen zijn sterk gereduceerd, waardoor het bruinphaeomelanine nog beter uitkomt, wat men moet trachten te vermijden door een aangepaste blauwfactorwerking.Het mooiste grijsvleugelpatroon vinden we bij de mannen.

Deel 13 Fig 1 

De invoering van de mozaïekfactor en /of de ivoorfactor, doet bij de grijsvleugels de melanisatie nog beter tot zijn recht komen, maar dan op voorwaarde dat het bruin weg is, wat vooral bij ivoren nogal eens problemen kan opleveren.Vogels die het midden houden tussen zwartpastel en grijsvleugels, t.t.z. zwartpastellen met grijze grote pennen maar met een nog klassiek tekeningpatroon, dus gestreept, noemt men GRIJSVLEUGELTYPES en zijn geen TT-vogels: Verervingsvorm en formules  : 

Dit vormt nog steeds een groot vraagteken.  Zuiver geslachtsgebonden of zuiver onafhankelijk kan het zeker niet zijn.  Er zijn reeds vele veronderstellingen geuit, die nooit bewezen zijn.  We gaan ons hier zelf niet aan een prognose wagen.Tot op heden is het genoeg te weten dat  :Uit grijsvleugel x grijsvleugel komen o.a. ook grijsvleugeltypes.nDe beste grijsvleugels komen uit homozygoot grijsvleugel x homozygoot grijsvleugel.Partners verervend voor agaat; bruin of isabel doen de grijsvleugeleigenschappen gedeeltelijk verdwijnen en geven ons meer grijsvleugeltypes, dus opgebleekte zwartpastellen.Een ding is zeker :de grijsvleugelfactor is zeer sterk gebonden aan de pastelfactor.Tot nu toe heeft men schijnbaar nog geen volledige fokzuivere of homozygote grijsvleugels weten te kweken.

– Alleen in de zwartreeks komen er tot nu toe vogels voor die het gevraagde typische grijsvleugel rug patroon bezitten.

– Willen we echter echte grijsvleugels kweken, dit alleen in de zwartserie, is het paren van pastel x pastel aan te raden.  Met split pastelvogels kweekt men teveel grijsvleugel types.  Dit komt mijn inziens doordat er tot op heden nog geen echter grijsvleugel poppen zijn; dus zijn alleen grijsvleugel type poppen.

– De beste resultaten bekomt men door met homozygote vogels te kweken uit de zwartreeks, anders komen er teveel ongewenste vogels in de nakomelingen.  Dit jaar kweekte ik 160 jongen uit mijn 24 koppels grijsvleugels, maar zelfs met mijn homozygote vogels is het zeer de vraag of ik dit jaar een goed stam bijeen zal krijgen.  Het aantal goede grijsvleugel jongen is dus miniem.

Voor de jeugdrui hebben de jonge poppen wel een mooie grijsvleugel rugtekening.Maar dit verdwijnt met de jeugdrui en wordt teug streperig.  Alleen de opgebleekte pennen blijven.Er is een groot verschil tussen intensieve en schimmelvogels.  De schimmels zijn beter gemarmerd op de rug, doch de staart- en vleugelpennen zijn niet geheel opgebleekt.  Bij intensieve vogels zien we geheel opgebleekte staart- en vleugelpennen omzoomd met een zwarte rand, doch het rugdek is dan niet zo mooi en soms zelfs iets streperig.

Conclusie  :

Alles zal bij de grijsvleugel afhangen van de werking van de aanwezige pastelfactor.  Hoe sterker die zal werken, hoe meer melanine-cellen er zullen afsterven en hoe groter dat het melanine-verlies  zal zijn in de bevedering en dus ook hoe duidelijker het grijsvleugel effect zal optreden.Naar alle waarschijnlijkheid zal men hier nooit over een vaste Verervings vorm kunnen spreken; omdat de grijsvleugel factor in wezen geen factor is, maar een gevolg.

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register