Cursus Deel 16 : De Satinet.

Satinet geel ivoor intensief


De Satinetfactor                                                           Deel 16. 

De satinet is een mooie mutatie waarvoor nog niet alles is gezegd en geschreven. Heden ten dagen staat het nog niet met zekerheid vast of de satinet factor met de vier klassieke kleuren zwart, agaat, bruin en isabel te combineren is.Volgens de grootste satinetkwekers, mensen met vele jaren ondervinding op dit gebied, komt deze factor slechts voor bij isabellen en agaten en is hij in de agaat- en bruinreeks mogelijk nooit te kweken !uitgebreide opzoekingen en proeven o.a. door de Heer Vermeulen uit Geel, verspreid over jaren, hebben dit praktisch bewezen.Bij de verervings mogelijkheden zullen we daar uitgebreid op terug komen. 

Factorwerking : 

Alle bruine phaeomelanine en alle, tot bijna alle, zwarte eumelanine worden door de satinetfactor uit het uiterlijk van de vogel verdreven. Alleen op de bruine eumelanine heeft de satinetfactor schijnbaar geen vat.Satinetten bezitten rode ogen.Als bijwerking moeten we vermeden dat de satinetfactor werking meestal reeds zichtbaar is bij een latente verervende aanwezigheid ! 

Effecten : 

Agaat satinetten vertonen over het algemeen veel minder overblijvende melanisatie dan isabel satinetten en zijn dus meestal veel sterker opgebleekt.Zoals reeds aangehaald, verhinderd de factor het optreden van zwarte eumelanine en bruine phaeomelanine, zodat theoretisch de agaat satinetten een volledig vetstofkleurig uiterlijk zouden moeten vertonen. Niets is echter minder waar, want veel agaat satinetten laten wel degelijk nog bestreping zien, welke evenwel in duidelijkheid, volledigheid en tint, van vogel tot vogel sterk kan verschillen.Sommige lijken volledig vetstofkleurig, terwijl andere uiterlijk moeilijk te onderscheiden zijn van bleke isabel satinetten. De donskleur; over het algemeen licht beige bij isabel satinet en donkerder (grijzer) bij de agaatsatinet, kan dan uitkomst brengen.Het feit dat sommige agaat satinetten nog tekening tonen komt waarschijnlijk omdat er zich tussen de zwarte eumelanine van de klassieke agaat ook bruine eumelanine korrels bevinden, die na inwerking van de satinetfactor, overblijven en zichtbaar worden !Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat de satinet factorwerking tegen zwarte eumelanine niet steeds even radicaal verloopt, zodat er soms nog bij sommige agaat satinetten tekening overblijft. De microscoop kan hier uitkomst brengen.De mooiste satinetten, d.w.z. de meeste isabellen maar ook enkele agaten,bezitten een ietwat klaardere klassieke isabel tekening. De veren zijn daarbij kleurloos omzoomd omdat op die plaatsen alle phaeomelanine is verdwenen. Hij klassieke isabellen en agaten is de phaeomelanine op die plaatsen nog gereduceerd aanwezig.Vogels met een volledige melanisatie worden kortweg “satinet” genoemd. 

Vererving en formules : 

            rm = Reductie melanine, vererft geslachtsgebonden en recessief. 

            X/rm+ = Klassiek/satinet

            X/rm 

            X/rm   = Satinet

            X/rm 

We treffen twee zienswijzen aan voor wat de manier van vererven betreft. 

Mogelijkheid 1

De satinetfactor rm zou sterk gekoppeld zijn met de eerste reductiefactor rb (agaat) en dus ook rm+ aan rb+. Zodanig sterk zelfs, dat er zich tussen beiden tot nu toe nog geen crossing-over heeft kunnen voor doen. 

Voorbeeld : een bruine man split isabelsatinet.

            X/z rb+ rm+

            X/z rb   rm 

            kan theoretisch volgende gameten afgeven:sk1:

– rechtstreeks                z rb+ rm+ = bruin

                                               z rb   rm   = isabelsatinet

– door crossing-over       z rb   rm+ = isabel

                                               z rb+ rm  = bruinsatinet

Mogelijkheid 2 :

Lijkt veel geloofwaardiger, als zou de satinetfactor een multiple-allelomorfe zijn van de eerste reductiefactor rb (agaat), m.a.w. de eerste reductiefactor rb, zelf reeds gemuteerd van zijn wildvorm rb+, is op zijn beurt nog eens gemuteerd naar satinet rm.       rb+ = Ongemuteerde bruine phaeomelanine in wildvorm

            rb   = Gemuteerde bruine phaeomelanine, 1°ste reductiefactor

            rm   = Satinetfactor met : rb+ dominant op rb en rb dominant op rm. 

Ontwikkeling vanaf wildvorm tot satinet : 

We zien hier duidelijk dat de satinetfactor rm, NOOIT noch volledig; noch verervend kan samengaan met een volledig bruine phaeomelanine bezit rb+.

Alleen klassieke agaat en isabellen, dus vogels met een reeds gereduceerd phaeomelanine bezit (rb) kunnen met de satinetfactor gecombineerd worden.

Onder invloed van een enkelvoudige factorwerking worden ze satinetverervend.

Bij dubbele aanwezigheid bekomt de satinetfactor een dominant karakter t.o.v. de klassieke isabel en agaat en krijgen we agaat- of isabel satinetten. Daaruit volgt o.a. ook dat klassiek zwarte of bruine kanaries nooit verervend kunnen zijn voor de satinetfactor. Een klassieke groene kan wel verervend zijn voor agaat- en isabel satinetten. Een klassieke bruine alleen voor isabel satinetten ! 

Bewijs : Twee voorbeelden : 

  1. 1. Nemen we dezelfde man als onder mogelijkheid 1. 

            X/ z rb+   = Bruine man, split isabel satinet

            X/ z rm        kan volgend gameten afgeven :

rechtstreeks :  z rb+ = bruin

                                                  z rm   = isabel satinet

                 Door crossing-over :  z rm   = isabel satinet z rb+ = bruin 

  1. 2. Met een groene man, split isabel satinet. 

            X/z+ rb+ = Groene man split isabel satinet (PP-man)

            X/z rm         kan volgende gameten afgeven :

                                 rechtstreeks :     z+ rb+ = Groen

                                                             z rm   =   Isabel satinet

                          Door crossing-over :  z+ bm  = Agaat satinet

                                                                z rb+     = Bruin

 

U ziet ook hier in beide voorbeelden dat we geen bruine satinetpoppen noch klassieke isabel poppen komen. 

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register