Cursus Deel 23 : Neven eigenschappen.

EISEN GESTELD AAN DE NEVEN EIGENSCHAPPEN.       Deel 23 .

De grootte.

De optimale grootte van een doorsnee kleurkanarie is de laatste jaren geëvolueerd van 13,5 cm tot 14 cm, met grenzen van 13,5 cm naar 14,5 cm.  Zeker niet groter, want dan wordt de raszuiverheid stilaan twijfelachtig.  Intensieve vogels zijn doorgaans iets kleiner dan schimmelvogels.  De grootte hangt nauw samen met de vorm. 

De vorm. 

De typische kanarievorm moet ten alle tijden behouden blijven.  Zichtbare in kruising van andere rassen moet bestraft worden.Om een goed geheel  te bekomen moeten alle lichaamsdelen zo volmaakt mogelijk zijn en in verhouding tot elkaar staan.  Er mogen nooit wanverhoudingen voorkomen.

De kop. 

Vrij fors, tamelijk breed en licht ovaal van vorm.  Een tamelijk korte bek met vrij brede basis.  Het oog goed in het verlengde van de snavel.

Voorkomende fouten  :

Wanverhouding tussen kop en lichaam.

Te kleine of te dikke kop.

Afgeplat, benepen, misvormde kop.

Te plat achterhoofd.

Te lange bek, te zware bek.

Misvormde bek.

Wenkbrauwen. 

De nek. 

Tamelijk kort en goed gevuld.

Voorkomende fouten  :

Te lange of te korte hals.

Uitgeholde nek.

Nek ingevallen of te lang. 

De borst. 

Moet rond en breed  zijn, goed geveld zonder zwaar te worden en mooi afgerond overgaan naar de buik.

Voorkomende fouten  :

Te scherpe en/of te vette borst.

Onregelmatige borst- en buiklijn.

Doorgezakte borst. 

De rug. 

Vol en breed, in de breedte gezien mooi afgerond en een rechte lijn vormend met de staart.

Voorkomende fouten  :

Ingevallen rug.

Misvormde rug

Holle of bolle rug. 

De staart.

Goed gesloten, volledig en iets gevorkt eindigend.  De lengte in goede verhouding met de rest vanhet lichaam.

Voorkomende fouten  :

Te lange of te korte staart.

Wanverhouding tussen lichaam en staart.

Spreidstaart, waaiervormige staart. 

De poten en loopbenen

Niet te lang, licht gebogen, de billen iets zichtbaar en geen te lange nagels.

Voorkomende fouten  :

Wanverhouding tussen lichaam en poten.

Te kleine of te korte poten.

De bevedering. 

Moet volledig glad en goed gesloten zijn.  De staart bezit 12 pennen en de vleugels 18 de bevedering bij intensieve vogels is korter en over het algemeen minder goed gesloten dan bij normale  schimmelexemplaren.  Intensieve vogels vertonen veelal lichte oogstreepjes, omdat de bevedering juist achter de ogen zeer kort is.De staart dient goed gesloten en eindigen in een (licht) V-vorm.

Bevedering te los, te lang, te schraal,, onvolledig, niet gesloten.

Onnatuurlijke scheiding in bevedering.

Kale(open) plekken in bevedering.

Ruisporen, ruistoppels, onvolgroeide pennen.

Gebroken pennen.

Ontbrekende dekveren.

Nestdons.

Onvoldoende glans.

Bijgeknipte veren.

Oogstrepen te diep. 

De houding. 

Fier, levendig, rechtop, rug en staart in een lijn en een hoek van 45° tot 60° vormend met de horizontale.

De vogel mag beweeglijk zijn zonder echt te onrustig, bang of wild te worden.

De vleugels zijn goed gesloten en de toppen mogen elkaar juist raken bij het staartbegin, niet kruisen;

De loopbenen iets gebogen en de poten moeten de zitstok goed omklemmen.

 

Voorkomende fouten  : 

Te zenuwachtig, wild, vlinderen.

Overdreven onrustig.

Zenuwtrekken.

Gehurkt, vooroverhellend, achterover hellend.

Onvoldoende gestrekt.

Niet opgerichte kop.

Gemis aan fierheid.

Afhangende staart.

Hangende of / en kruisende vleugels.

De conditie. 

Voornamelijk de gezondheid en de reinheid van de vogel zijn hierin vervat.  Het gezegde :  “Aan de vogel kent men de liefhebber” is hier zeer toepasselijk.  De vogel moet zuiver zijn, vrij van ziektes; aandoeningen of kwalen, vrij van kwetsuren of hun gevolgen.

Voorkomende fouten  :

Bevuilde bevedering, vuile poten.

Onfris uitzicht.

Gekwetste vogel.

Gezwel aan poten, bek, ogen, …

Dik zitten door ziekte, ongedierte aanwezig;

Schubvormig aan bek of loopbenen.

Te lange teennagels.

Te lange, ongelijke bek.

Beschadigde washuid, bek, …

Stijve teen (en).

Ontbrekende tenen of teennagels.

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register