Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24.

Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als tentoonstellers begrijpen echter ook hoe cruciaal andere aspecten zijn bij het kweken van kanarievogels. In dit artikel wil ik deze aspecten bespreken en met enkele tekeningen duidelijk maken wat keurmeesters bedoelen met hun opmerkingen over fouten. Er zijn talloze fouten die zich kunnen voordoen in onze kanarievogels.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN ZIJN ONDER MEER:

Te klein – te groot – ruwe bevedering – verkeerde houding – kleurfouten – tekeningsfouten – conditiefouten – vormfouten – africhtingsfouten – kopfouten – snavelfouten – hoorndeelfouten – bevederingsfouten – grondkleurfouten – enzovoort. Ik zou hier verder op in kunnen gaan, maar deze rubrieken zijn algemeen bekend, en keurmeesters plaatsen deze fouten onder de desbetreffende rubriek. De bijgevoegde tekeningen zullen hopelijk meer inzicht geven in de mogelijke fouten.

Onthoud als kweker en tentoonsteller dat je tijdens het koppelen van vogels altijd moet letten op de fouten die in dit artikel worden genoemd:

WAT DE ENE VOGEL TE VEEL HEEFT,

MOET DE ANDERE VOGEL MINDER HEBBEN.

Een combinatie van een goede stam vogels en inzicht in bovengenoemde regel moet leiden tot een goede stam vogels met resultaten op onze T.T.’s. Op bladzijde 50 vind je het ideale beeld van een kanarievogel met de bijbehorende eigenschappen:

HOUDING: Fier, levendig en een hoek vormend van 45° of iets meer met het horizontale vlak. Hij of zij mag beweeglijk zijn en al eens tegen de tralies komen, echter zonder té onrustig, bang of wild zijn.

GROOTTE: 13,5 – 14,5 cm. Bij de kampioenkeuze zal, bij overige gelijkheid van de resterende kwaliteiten, de grootste de voorkeur verdienen, zonder dat de grootte van 14,5 cm wordt overschreden.

VORM: De vorm van de kleurkanarie moet steeds spoelvormig zijn; iedere afwijking van deze normen kan duiden op het niet raszuiver zijn. Elke zichtbare kruising met andere kanarierassen moet bestraft worden.

LET OP: Fouten als hangende vleugels, gekruiste staartpunten, afhangende staart, enzovoort zijn géén vormfouten, maar zijn allemaal fouten in houding. Elk afzonderlijk deel van de kanarie waarvan de houding verkeerd is, dient bestraft te worden in de rubriek houding. Evenzo wordt elk afzonderlijk deel waarvan de grootte niet juist is, bestraft in de rubriek grootte. Hetzelfde geldt voor de rubriek vorm.

Over deze vormfouten wil ik ook iets schrijven. Ook hierover zijn meningen verdeeld, maar als de vogel in FIG. 1 duidelijk is, zullen ook de vorm- of houdingsfouten bij u zeker zichtbaar worden. In de bijgevoegde tekeningen zijn de meest voorkomende fouten aangehaald.

 
 

(Figuur 1)

anatomie

 1. Kop: Ovaal, met afgeronde vlakken aan alle zijden; niet plat of hoekig.
 2. Nek: Goed gevuld en niet ingevallen.
 3. Wangen: Licht gebold tot bijna vlak, nooit sterk bol.
 4. Rug: Bijna recht, niet ingevallen of bol.
 5. Vleugelpunten: Gesloten en rustend op de stuit.
 6. Staart: Iets opgericht in verhouding tot de neutrale lijn.
 7. Oog: Bijna in het midden van de kop, absoluut geen wenkbrauwen.
 8. Snavel: Kegelvormig, de beide helften bijna even lang en gesloten.
 9. Kin: Gevuld en vormt één lijn met de borst.
 10. Borstlijn: Gebogen overlangs, nooit bol of vlak; overdwars mooi rond en niet plat of puntig.
 11. Buiklijn: Gebogen en vormt één lijn met de borst, niet uitgezakt.
 12. Dijen: Bevederd en juist zichtbaar. Loopbeen bijna rechtop.
 13. Tenen: Gesloten rond de zitstok.
 14. Nagels: Niet te lang of plat op de stok liggend.
 15. Staart: Gevorkt, maar niet te diep.

Kop- en snavelfouten

1. Platte kop.

kop01

2. Normaal.

kop02

3. Te dikke snavel.

kop05

4. Overhellende kop.

kop01

5. Puntige en lange snavel.

kop01

6. Korte snavel, kleine kop.

kop05

7. Gekrulde kopveertjes.

kop07

8. Kop en nek te breed.

Vormfouten bij kanarievogels

kop06

1. Normale houding.

kan01

2. Gebroken ruglijn.

kan04

3. Smalle nek, geen ronde borst.

4. Holle, ingevallen rug.

kan09

5. (a) “Cravate” (b) Los op borst.

kan05

6. Losse flanken.

kan07

7. Zware vogel, zware borst, te vet.

kan09

8. Hangende vleugels.

kan08

10. Te horizontale houding.

kan10

11. Te verticale houding.

Deze fouten komen regelmatig voor. Ook zijn er fouten in de houding, zoals een gedrukte, liggende houding, achteroverhellend, terughoudend, zenuwachtig, vlinderend op de bodem, vuil, enz.

Andere veelvoorkomende fouten zijn tekeningsfouten. Als een vogel een tekeningpatroon heeft, moet dit patroon kort, fijn, smal en onderbroken symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn, doorlopend tot in de flanken, ook onderbroken en symmetrisch ten opzichte van elkaar. Alleen de kleur en het uiterlijk kunnen door bepaalde factoren veranderen door te kweken, maar dat is niet het doel van dit artikel om te bespreken. De voorkomende tekeningsfouten zijn onder andere een niet-onderbroken tekening, te streperige flanktekening, te harde tekening (bij sommige vogelsoorten), ongelijke tekening, en ongelijke/weinig flanktekening. Men moet rekening houden met de intensieve of schimmel factor, die ook het uiterlijk van de tekening enigszins kan wijzigen.

A. Bij intensieve factor wordt de tekening iets fijner van uiterlijk. B. Bij schimmelfactor wordt/kan de tekening iets breder van uiterlijk zijn.

Zoals eerder vermeld, wordt de kleur en het uiterlijk van het tekeningpatroon bepaald door het kweken van bepaalde factoren.

De voorkomende bevederingsfouten. In het algemeen moet de bevedering zijdeachtig zijn en goed aangesloten met een mooie glans. Er mogen geen kale of ruwe plekken voorkomen. Bij intensieve vogels zal de kleur goed doorgekleurd zijn tot in de toppen van de bevedering, vooral bij de overjarige vogels. De eerstejaars vogels zullen iets minder doorgekleurd zijn. De schimmelvogel vraagt een goede en gelijkmatige schimmelverdeling over het hele lichaam, met ook een goed gesloten bevedering.

A. Intensieve vogels hebben korte bevedering. B. Schimmelvogels hebben lange bevedering.

De meest voorkomende fouten in de bevedering zijn ruwe bevedering, ruistoppels, losse/ruwe flanken, borstkrul, nekkrul, gebroken pennen, ontbrekende vleugel- en/of staartpennen, geen glans/dof, opening op de borst, lange bevedering, oogstreep, losse duimpennen, gerafelde bevedering. Met aandacht van de kweker kunnen veel van deze fouten tot het verleden behoren.

De conditiefouten. Deze zijn meestal snel te herkennen en kunnen in de meeste gevallen worden gecorrigeerd. In andere gevallen kan zo’n vogel nog geschikt zijn voor de kweek, maar niet voor de T.T.

Enkele conditiefouten zijn:

 • Te lange bovensnavel en teennagels.
 • Misvormde snavel/tenen.
 • Erg vuile, ruwe veren, vuile poten en staart.
 • Ontbrekende teen of teennagels.
 • Schubvorming op de snavel.
 • Vogel is ziek, opgezwollen, diarree.
 • Tranende ogen/blindheid, enz.

Wout van Gils

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register