De azulfactor .

 De Azul factor. 

Over de azulfactor is de laatste tijd heel wat gesproken en allerlei meningen worden hierbij geuit. Proefondervindelijk heb ik het volgende vastgesteld.Azulvogels een iets mauvere lichaamskleur t.o.v. een klassieke vogel (als je natuurlijk met recessiefwitte vogels kweekt is dit niet op te merken).Azulvogels hebben een iets tragere groei t.o.v. klassieke vogels (al mag men dat bij goed voerende poppen niet overdrijven).De werking van de azulfactor is reeds zichtbaar in de nest.

De feomelanine – die bij een klassieke zwarte vogel voor de eerste rui zeer goed waarneembaar is als bruine feomelanine – is niet bruin meer. Deze melanine heeft een transformatie ondergaan en is grijs geworden. Alhoewel niet volledig. Bij sommige vogels blijft er in de zwartreeks nog een zweempje bruine feomelanine over. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de hoeveelheid feomelanine die in de vogel aanwezig is. Dus zomaar zeggen dat de azulfactor alle bruine feomelanine transformeert zodat deze grijs toont is niet correct. Na de ruiperiode kan men in de zwartreeks dit klein beetje overblijvende bruine feomelanine ook niet meer zien. Deze feomelanine heeft ook een grijze kleur gekregen. Daarvoor is de eerste optische factor verantwoordelijk.

Wat helemaal niet correct is, is het feit dat de azulfactor het feomelaninebezit vermindert. Sommige beweren zelfs dat de azulfactor hetzelfde zou zijn als een monomelanine vogel. Niets is minder waar natuurlijk. Heel wat monomelanine vogels zijn wel in het bezit van de azulfactor maar dit is totaal iets anders.De kleur van de bek wordt niet beïnvloed door de azulfactor. Naast de hoeveelheid eumelanine en feomelanine zijn er nog heel wat onbekende factoren en milieu-invloeden die vooral de kleur van de hoorndelen bepalen.

Aangezien bij vogels die in het bezit zijn van deze factor de kleur van de aanwezige melanine (zowel eumelanine als feomelanine) niet de natuurlijke kleur is, maar een meer (donker)grijze kleur, kan ik niet anders dan besluiten dat deze factor een optische factor moet zijn. Nergens heb ik in gespecialiseerde literatuur kunnen achterhalen dat bij vogels, zoogdieren of planten de bruine kleur van feomelanine grijs kan zijn. Wel grijs tonen door de inwerking van andere factoren. Deze factor noem ik in de toekomst dan ook de ‘tweede optische factor’.

Een analoog besluit als bij de werking van de eerste optische factor dringt zich op.@ gilbert van de Borre.  Bedankt Gilbert.