De blauwfactor ja / nee.

Zwart geel pastel intensief


De blauwfactor Ja of Nee ?                                               wout van Gils

 Inleiding

Wij kanariekwekers kennen allemaal een groot aantal kleurslagen. Dat al deze kleurslagen hun uiterlijk te danken hebben aan een combinatie van kleuren, al dan niet samen met «factoren», die weer een bepaalde werking hebben op de bovengenoemde kleuren combinaties.De kleuren die wij kennen zijn bij onze kanarievogels o.a.:

1) HET ZWART = Eumelanine

2) HET BRUIN = Phéomeanine.

De grondkleuren: geel, rood en wit. Deze kunnen samen met de boven genoemde kleuren een combinatie maken. Het zwart en het bruin kunnen weinig of veel voorkomen in deze combinaties. Daarnaast zijn er nog andere factoren die weer een invloed hebben op het totale kleurbeeld van een.bepaalde vogel NL :

SCHIMMELFACTOR – INTENSIEFFACTOR
IVOORFACTOR – MOZAIKFACTOR
ISABELFACTOR -AGAATFACTOR
PASTELFACTOR -SATINETFACTOR
OPAALFACTOR en de! BLAUWFACTOR!

Het is deze blauwfactor die de keurmeester nogal eens bestraft bij bepaalde T.T. vogels. Regelmatig komt over deze factor een gesprek naar voren op mijn lezingen. Mijn collega,S en ik zelf wijzen dan ook regelmatig op de goede en de kwade kant van deze factor. Daarom wil ik hierover eens een artikel maken, met de voor en nadelen van deze factor.

Velen vragen zich overigens af:

1) WAAR KOMT DEZE BLAUWFACTOR VANDAAN?

2) WELKE WERKING HEEFT HIJ OP ANDERE KLEUREN?

3) HOE KUNNEN WE DE BLAUWFACTOR HERKENNEN?

Vele liefhebbers weten hier geen antwoord op en gebruiken daardoor deze factor jammer genoeg VERKEERD.Hoe werkt de blauwfactor? en Hoe ontstaat deze?De blauwfactor wordt ook genoemd de Optische factor of structuurfactor». Er zijn er ook die zeggen de «citroenfactor», dit is weer minder waar, want dit is weer een combinatie van de blauwfactor met geel. De blauwfactor op een bv zwart gele kanarie zorgt ervoor dat deze vogel pas echt donkerder wordt.

Wat doet nu de blauwfactor? DEZE FACTOR VEROORZAAKT EEN STRUCTUUR WIJZIGING IN DE MERGCELLEN VAN DE BEVEDERING. DAARDOOR VERANDERD HET OPTISCH EFFECT VAN PIGMENT EN VETSTOFKLEUR.Het ontstaan van deze factor is zoals de meeste voortgekomen uit een mutatie. Op een gegeven moment (wanneer weet ik niet) werd bij een kweker een vogel waargenomen, waarvan het geel ging lijken op een citroenkleur. Daarbij viel ook op dat het bestaande bruin veel minder was geworden. Deze citroen gele kleur was een combinatie van de gele kleur en deze nieuwe factor (mutant). Deze nieuwe factor heeft men de naam gegeven van BLAUWFACTOR». Achteraf bekeken is dit heel normaal want een combinatie van blauw + geel geeft groen. PROBEER DIT MAAR EENS DOOR EEN BLAUW EN EEN GEEL KLEURPOTLOOD DOOR ELKAAR TE KLEUREN. RESULTAAT: GROEN.

(Je zult zich nu ook afvragen hoe het geel en het blauw nu in onze kanarievogel komt, en hoe komt het nu dat dit samen de citroengele kleur geeft? Om hier een antwoord op te krijgen zullen we de bevedering van de vogel iets beter moeten gaan ontleden en kennen.Zoals we allen al weten heeft een veertje een smalle zijde (vaanzijde) en een brede zijde (vlagzijde), deze bevinden zich leder aan een zijde van de schacht. Deze zijn weer opgebouwd uit zijtakjes (baarden) die weer in elkaar grijpen. Onderaan van de schacht zit de dons. In de baarden bevindt zich de kleurstof, fig. 1. In dit voorbeeld is deze kleur geel. De schacht kunnen wij beschouwen als het toevoerkanaal van de kleurstof. Als wij nu een zo’n zijtakje doormidden zouden knippen en wij zouden deze vergroten, dan zien wij het volgende: fig. 2. Zoals men in fig. 2 kan zien noemen wij het hart van zo’n baardje de kern. Daaromheen zit de gele kleurstof. Als wij nu een kanarie in ons bezit hebben met de blauwfactor dan is op deze kern nog een soort ring aanwezig, fig. 3, die allemaal uit kleine holten bestaat.Deze holtes zijn nu een gevolg van de ontstane mutatie, waardoor de structuur, de samenstelling, anders is geworden. Daarom ook dat de blauwfactor ook wel structuurfactor wordt genoemd. Deze holtes (fig. 3) zijn nu de makers van het blauw in onze kanaries. Vroeger op school hebben ze ons geleerd dat het daglicht bestaat uit de kleuren ,rood ,Geel ,Groen , Blauw En violet.    

Samen geven ze ons de kleur wit, dus het daglicht. Als nu het daglicht valt op bv. een stukje papier, dan worden alle rode, gele, groene en violette stralen door het stukje papier opgenomen, en de blauwe lichtstralen teruggekaatst, dan zullen wij de kleur van dat papier als blauw waarnemen. Ditzelfde gebeurt nu ook met het daglicht dat op onze gele kanarie valt die in het bezit is van de blauwfactor, dus een vogel waarbij zich rondom de kern van de baardjes een ring bevindt. Deze ring bestaande uit holtes (fig. 3), is in staat om de blauwe lichtstralen uit het daglicht te splitsen en voor een gedeelte terug te kaatsen (fig. 4), de overige stralen, de rode, groene en violette, worden opgenomen door de kern. De teruggekaatste lichtstralen, de blauwe dus, worden samen met de eveneens teruggekaatste gele lichtstralen, die op de gele kleurstofdeeltjes vallen, waargenomen als citroengeel.Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat de blauwfactor een structuurwijziging veroorzaakt in de bouw van de baarden in de veren, en dat dit veroorzaakt wordt door de bewolkte zones (holtes) rond de kern. Dus boe groter de concentratie van melanine in de kern, hoe groter het blauweffect zal zijn. Het is jammer dat we hieraan weinig te zeggen hebben. BIJ ONZE KANARIEVOGELS HEBBEN WIJ TE MAKEN MET WEINIG TERUG GEKAATSTE BLAUWE STRALEN. Was het maar waar dat alle blauwe stralen teruggekaatst werden, dan zouden we ook echte blauwe kanaries kennen. Denk maar eens aan ons blauw van de parkieten en exoten. Dit is dus bij onze kanaries niet haalbaar. Als men praat over de enkele of dubbele blauwfactor, zit bier maar een gedeelte waarheld in. De sterkte van de blauwfactor is alleen afhankelijk van het aantal bezit te holtes rondom de kern, ik denk dat dit nu wel iedereen duidelijk is. Verder is het belangrijk te weten dat de blauwfactor het best kleurverdiepend zal werken bij vogels met korte bevedering. Bij een goede selectieve kweek (stamkweek) is deze blauwfactor goed te verbeteren, steeds vogels met een max. aan blauwstructuur aan elkaar koppelen. Let wel op dat de intensiviteit van de kleur en bevedering hier een grote invloed hebben op het uiterlijk van de vogel. Denk maar eens aan onze Zwart wit intensief vogel, hij zal ook altijd winnen van onze zwart wit schimmel vogel. Het waarom zal nu wel duidelijk zijn, als ik zeg dat op de niet intensieve vogels de blauwfactor weinig of geen vat heeft. DE BLAUWFACTOR MOET DUS GEPAARD GAAN MET DE INTENSIEF FACTOR EN DAARBIJ EEN ZEER DONKERE ZWAAR GEMELANISEERDE KERN VAN DE BAARDEN. (dus bv. een groene kanarie). Bijna ben ik aan het einde van de uiteenzetting van de blauwfactor, ik moet ook nog vertellen dat de blauwfactor in onze kanarievogel echter ook een heel belangrijke invloed heeft op het BRUINBEZIT, en wel dit bruin wat tussen de streepjes ligt. De blauwfactor zet het bruin wat tussen de streepjes ligt om in zwart of bruin waaruit de streepjes ontstaan. Dus de blauwfactor heeft een dubbele werking:

1 – HEEFT EEN BRUINBELETTENDE WERKING.

2 – GEEFT AAN HET GEHEEL EEN HARDERE kleur   –       KLEUR,CITROENGEEL.(structuurwijziging)

1) Zwart wit intensief.                              Dubbele blauwfactor

2) Zwart geel

3) Zwart geel  int.

4) Zwart geel pastel

5) Zwart geel ivoor pastel  int.

6) Geel  Intensief

7) Zwart geel                                       Enkele blauwfactor

8) Zwart wit pastel

9) Agaat wit

10) Agaat wit pastel.

Ter herinnering: bij alle bruine vogels nooit een blauwfactor in kweken, alleen bij de hierboven vermelde soorten. (Let op bij de aankoop)

Vererving

De blauwfactor vererft onafhankelijk en intermediair. Met andere woorden, dat het eenmalig bezit van deze factor ook tot uiting komt, Bv. de zwart wit. Een dubbele aanwezigheid geeft dan ook een volle blauwuiting, de zwart wit intensief. Dus bezit een zwart gele kanarie hoog geel, de blauwfactor en vanzelfsprekend de intensief factor, dan zou er volgens het boekje een fantastische vogel uit moeten .Het zal duidelijk zijn dat bij de zwart witte vogels de intensief factor alleen vast gesteld kan worden door de lengte van de bevedering.komen, maar ja er tellen nog enkele rubrieken mee. Maar we zitten heel dicht bij de top, en dat is toch de bedoeling of niet soms.

 Besluit:

Ik hoop dat ik met deze uiteenzetting wederom veel kanariekwekers weer wat heb bijgeleerd. Het is een moeilijke factor en men weet nooit boe sterk deze werkt, maar het belangrijkste is dat we weten wanneer we hem moeten gebruiken. Ik hoop dat het voor iedereen wat duidelijk is geweest

Succes met de Blauwfactor ,en gebruik hem waar het nodig is. Wout van Gils

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register