De dominant wit.

Recessief wit a


Dominant wit.                                                         Wout van Gils.

Deze kanarie kleur heeft al een erg lange geschiedenis achter de rug,al meer dan 3 eeuwen geleden is deze ontstaan. Het heeft ook vrij lang geduurd alvorens hij werd erkend in het land van herkomst namelijk Duitsland. Nog steeds is deze vogel erg bekend onder de naam DUITS WIT het is een HETERZYGOTE (meervoudige verervende)vogel,in het bezit van de verborgen geelfactor. De dominantwit factor (duits wit) vererft dominant en onafhankelijk ten opzichte van de wildfactor. Een dominante kleur is in staat een recessieve op de achtergrond te verdringen. We kunnen dus stellen De dominant is altijd de zichtbare kleur,de recessieve kleuren zijn de kleuren die door de domi­nante kleuren op de achtergrond worden verdrongen. De dominant witte kanarie vertoont praktisch altijd de bekende GELE AANSLAG aan de smalle zijde van de slagpennen. Deze aan­slag is onvermijdelijk en de keurmeester stellen dan ook een minimale aanslag bij deze vogelsoort (Duits-wit) Het zal dan ook duidelijk zijn dat een dominant witte kanarie vogel met aanslag in de schouders en of staart niet in aanmerking zal komen voor de prijzen. Het is door de komst van de recessief witte kanarie dat de dominant witte kanaries het erg moeilijk begonnen te krijgen. Het is bijna zo ver geweest dat deze vogels bijna van de tentoonstellingen waren verdwenen. Gelukkig is er de laatste jaren over deze vogelsoort weer flink gediscuteerd,en ook de technische kommissie,s hebben deze vogel weer onder de aandacht gebracht,en gelukkig zijn er weer liefhebbers die deze vogelsoort weer volop gaan kweken en op de tentoonstelling brengen. Ook diverse speciaal clubs en of andere verenigingen brengen deze vogelsoort onder in een aparte reeks,een lovenswaardig initiatief wat zeker resulteert in veel en goede dominant witte vogels op deze tentoonstellingen. 

DE STANDAARD EISEN..:

– Zuiver en helder wit van kleur zijn.

– Zo weinig mogelijk aanslag in de vleugelpennen (buitenste 3)

– Geen enkel spoor van bontvorming mag aanwezig zijn.

– Hoorndelen (snavel,poten,nagels) vleeskleurig.

– Vorm grote enz zoals de kanarie standaard voorschrijft. 

 VOORKOMENDE FOUTEN..:

– Kleur niet zuiver en helder wit.

– Vuilwit of ivoorfactor.

– Aanslag in de schouders en of staart.

– Te veel meer dan 3 pennen in de vleugelpennen.

– Ruwe en of te lange bevedering.

– Bontvorming in bevedering en of hoorndelen.  

De dominant witte kanarie komt met een licht schimmelfactor het best tot zijn recht.Een volle intensief factor zal de vorming van de aanslag alleen maar in de hand werken.Voor de kweek gebruiken we vogels die niet intensief zijn,maar Bv geelschimmel * dominant wit en of omgekeerd.

Zoals gezegd het in kweken van de intensief factor levert zeker geen voordelen op het tegendeel eerder het zal zeker een verscherping opleveren van de aanslag in de vleugelpennen.Het gebruiken van ivoor factorige vogels met het doel om de aanslag te verminderen is ook uit den boze de aanslag zal wel verminderen maar de helderheid van de kleur wit zal gaan naar erg vuil wit,met alle gevolgen van dien.Dus nooit de ivoorfactor in kweken in deze vogelsoort.

 OPMERKING…:

 Als men de literatuur van de kanarie,s dan wordt er ook gesproken over de LETHAAL FACTOR.(niet levens vatbaar)Volgens de theorie zou deze factor ook optreden als we dominant wit * dominant wit kweken.Maar dit is louter theorie.Veel kwekers kweken deze vogels met goed resultaat dus Dom wit* Dom wit ,zonder dat de lethaal factor optreed.Het is hier wel erg van belang dat men rekening houd met de lengte van de bevedering nooit te kort nemen ,dus nooit een te korte bevedering kans op lethaal factor en te schrale bevede­ring en een te grote aanslag in de vleugelpennen.Bij een te lange bevedering krijgen we problemen met gladheid van de bevedering structuur.Zoals je ziet is het niet makkelijk,maar gelukkig komen deze vogels de laatste jaren weer terug op onze tentoonstellingen en dit is te danken aan onze kwekers technische commissie,s en aan onze keurmeesters die wat meer rekening gaan houden met deze erg moeilijke dominant wit factor.Het is ook net als bij de recessief wit factor dat men deze vogels goed moet verzorgen ,en ook veel badwater ,en wassen voor de vogels die naar de tentoonstelling gaan.

 Succes met deze vogels.    VAN GILS WOUT.   E-maol  wout@woutvangils.be

 

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register