De Gesel van onze vogels.

bloedmijt

Een gesel voor onze kanaries – de bloedluis.                Alain louage.

De naam “bloedluis” is gebrand in het geheugen van onze liefhebbers maar deze naam is misleidend. We hebben immers niet te maken met een luis maar met een spinachtige.
De wetenschappelijke naam luidt ” dermanyssus gallinae”.Deze volwassen parasiet heeft 8 poten en een mond die gemaakt is om bloed te zuigen dagelijks leggen de volwassen wijfjes van de vogelmijt 3 tot 7 eitjes in naden en kieren. Indien ze geen bloedmaal hebben gehad zijn deze spin-achtigen grijsachtig van kleur en ongeveer 0,7 mm lang. Na een bloedmaal worden ze helder rood en meten ongeveer 1 mm. Deze kleur wordt donkerder naarmate het langer geleden is dat ze zich gevoed hebben.De mijt overleeft bij temperaturen tussen – 20 en + 45 °C.Het uitkomen van de eitjes hangt sterk af van de omstandigheden :
– als er geen vogels aanwezig zijn en vorstweer komen de eitjes niet uit.
– onder normale omstandigheden (20 tot 25 °C, 70 tot 80 % relatieve vochtigheid) komt 30 % van de eitjes binnen de 8 dagen uit.– Bij warm , broeierig weer (30 tot 35 °C, 95 % relatieve vochtigheid) komen de eitjes massaal uit en krijg je een explosie van rode bloedluis in de hokken.Vóór het een volwassen dier wordt, doorloopt het een nimfstadium die 5 tot 6 dagen duurt. De larve voedt zich niet en vervelt na 1-2 dagen tot een protonymfe.Ook deze voedt zich niet en na een tweede vervelling ontstaat een volwassen mijt. Na een bloedmaal en paring kunnen de jonge mijten in een tijdsperiode van enkele dagen eieren leggen.Volgens Zweeds onderzoek kunnen de volwassen mijten tot negen maanden overleven. Bij afwezigheid van de natuurlijke gastheer kunnen ze ook op zoogdieren (ook op de mens) parasiteren.De beet van de mijt veroorzaakt een uitslag met rode, sterk jeukende vlekken op de plaats van de beet. Deze uitslag wordt veroorzaakt door een allergische reactie op componenten van het speeksel van de mijt.Gedurende de avond en nacht komen de “lichtschuwende” mijten uit hun donkere schuilplaatsen te voorschijn en vallen de vogels aan.Bij een liefhebber van mijn vereniging (die spijtig genoeg veel te vroeg overleden is) heb ik ze al waargenomen overdag in de dichte bevedering van zijn borderkanaries.Het probleem met dit ongewenst diertje is dat je het pas ziet als het al een probleem is.Door de onophoudelijke aanvallen van de honderden mijten verzwakken de jonge vogels in de nesten zo snel dat de bleke lichaamskleur en de bleke keelholte bij het sperren opvalt . Na enkele uren of dagen hebben ze de kracht niet meer om te azen en volgt de dood snel.
Tevens blijven ook de oudere vogels (de broedvogels) niet gespaard.Door de aanvallen van de ongewenste “gasten” wordt er zeer onrustig gebroed wat leidt tot het verlaten van de nesten. De volgende dag zijn de eieren koud of liggen de jongen dood in het nest.Ook kunnen de volwassen vogels lichte tot zware ademhalingsproblemen hebben, bloedarmoede ( lichte huidskleur) en kan een hoge sterfte plaatsvinden.Soms neemt men een speciale geur in het hok waar en ziet men een zilvergrijze aanslag van de lege huidjes van de mijten.(dit zijn de vervellingsresten)Een ander ongewenst effect is dat de mijten ziekten kunnen overbrengen en dat onze vogels vatbaarder worden voor ziekten. ( bijvoorbeeld E.Colli)De mijten verspreiden zich via de vogels, maar kunnen zich ook in (verlaten) vogelnesten ophouden en uiteindelijk een andere bloeddonor opzoeken.Het is dan ook van belang om het nestelen van inlandse vogels onder de dakpannen te voorkomen.De rode bloedluis veroorzaakt ook veel overlast op kippen. Sommigen noemen de mijt het grootste probleem van de pluimveesector. Het bloedprikken van de rode bloedluis leidt tot irritatie en onrust bij de kippen en eieren met bloedstippen.Bij zware besmettingen kan de bloedluis bloedarmoede en sterfte bij de kippen veroorzaken.Dit jaar ben ik na tien jaar géén enkel “bloedluis” te hebben gezien terug geconfronteerd met een mijtenplaag.Het seizoen begon veelbelovend – mijn elf poppen werden eind maart geplaatst in de kweekbakken. Snel maakten de helft van mijn poppen een nest en volgden eieren. In de tweede helft van april –gedurende een weekend werd het broeierig, plakkerig warm (30 tot 33 °C) Op dit ogenblik waren mijn eerste jongen enkele dagen oud. Het vervolg kan men voorspellen – één na één sneuvelden mijn nesten.Na het weggooien van het derde nest dode jongen bemerkte ik tientallen mijten op de bodem van de stenen nestpot. Mijn eerste ronde was kompleet verloren – één jonge vogel overleefde.Tevens had ik één viertal onbevruchte legsels en twee poppen waren zodanig verzwakt dat ze ademhalingsproblemen hadden. (hijgen bij het binnenkomen van de kweekplaats)Onmiddellijk na het vaststellen van de “bloedluizen” spoot ik met Ardap in de kweekbakken (en de omgevingtot er een fijne nevel in ging. Een tweetal dagen later controleerde ik de bodem van verschillende nesten.Tot mijn grote verbijstering stelde ik de aanwezigheid van bloedluis in meerdere nesten vast. Ik concludeerde hieruit dat de aanwezige mijten resistent waren tegen Ardap.Ik gooide de bestrijding over een andere boeg na raad ingewonnen te hebben bij mijn broer die dierenarts is en enkele leden van de vereniging. Ik gebruikte verschillende producten waaronder Vermikill, het druppelen van de oudervogels met ivermectine ( om de twee weken) en het behandelen van de nestpotjes met frontline .(is een product die gebruikt wordt voor de bestrijding van vlooien bij katten en honden)De tweede ronde bracht geen verbetering (géén enkel jonge vogel), ik denk door de verzwakking van de ouderdieren , het storen van de dieren door de bloedluis en de bestrijding ervan.Twee ronden brachten mij één jonge geringde vogel (één pop) op die ondertussen al een tweetal maanden was.Op dit ogenblik had ik ook een hopeloos gevoel en had de indruk dat het bestrijden van de rode bloedluis dweilen met een open kraan was geworden.Bijgevolg besloot ik gedurende de derde ronde de pasgeboren jonge vogels te druppelen met een verdunde oplossing van ivermectine. Tevens druppelde ik één tot twee druppels om de drie dagen van een kruidenmengsel op de nestkastjes. Ook besliste ik een opwelling géén eivoer meer te verstrekken – de oudervogels moesten mijn jongen maar volledig opkweken met de verschafte voedingskorrels (nutribird C19 en Pretty Bird)Tot mijn grote verwondering groeiden de uitgekipte vogels door het druppelen met ivermectine en met de verschafte voedingskorrels zeer goed op.Na dit niet geslaagde kweekseizoen heb ik het besluit genomen om het de aanwezige mijten en hun eitjes niet gemakkelijk te maken en mij zo snel als mogelijk van deze plaag te verlossen.Er zijn verschillende methoden bloedluisbestrijding maar ze zijn niet allemaal even effectief. Tevens rijst de vraag of al die bestrijdingmiddeltjes kwaad kunnen voor de gezondheid. Ik waarschuw iedereen in ieder geval de raadgevingen van de producenten op te volgen want sommige producten kunnen kankerverwekkend zijn, ademhalingsproblemen of allergieën kunnen voorkomen.Bijgevolg denk aan uw gezondheid en neem de nodige voorzorgen. (gebruik gasmasker en handschoenen)Sommige natuurproducten zijn géén wondermiddelen, maar eerlijke producten die hun steentje aan de gezondheid bijdragen van onze vogels en onszelf .Hier volgt een korte beschrijving van de verschillende bestrijdingsmethoden.Sommige methoden hebben hun toepassing in de pluimveesector – het is mijn inziens belangrijk om meerdere bestrijdingmiddelen of afweermiddelen te gebruiken. Waarom ?
Om resistentie te voorkomen tegen één bepaald product en om het te luizen op verschillende vlakken moeilijk te maken.Vooraleer een insecticide te gebruiken, reinigt men alle materiaal en de hokken grondig en verwijdert men alle vogelnesten in de omgeving.Enkele gekende (of minder gekende) producten zijn :Vermikill spray Producent : Van Nielandt
Aktieve bestanddelen : Bio-allethrine,PyrethrumKenia, piperonylbutoxide oCEPOU (poeder)
Ocepou bestaat voor 85 % uit carbaryl. Dit is een product die niet meer te verkrijgen is in de handel omdat het streng verboden is in Nederland en België.Ocepou is een Frans product dat sporadisch opduikt op grote tentoonstellingen of in handelszaken langs de grensstreek. Carbaryl is kankerverwekkend, kan een verhoogde gevoeligheid voor infectieziekten veroorzaken en men moet opletten voor allergieën (gevoeligheid voor de ogen)Het is een effectief product ter bestrijding van bloedluis en vedermijten.Zodiac+ (spray voor gebruik in hokken) en Blast-Off Anti-Mijt (poeder om vogels te behandelen)Product op basis van methoprene die zorgt dat alle bloedluizen en uitkomende larven worden gedood.
Het product bevat natuurlijke actieve ingrediënten.erdeling + handelaren : zie de volgende link op internet http://www.birdcareco.com/Nederlands/Handelaren/handelaren.html

U 2 , U 3 ( niet over de vogels sprayen, aan te brengen met kwast)Aktieve bestanddelen : pyrethrinen en piperonylbutoxide.Pyrethrum is een zenuwgas die het zenuwstelsel van het insect prikkelt waardoor verlamming optreedt. Piperonylbutoxide versterkt de werking van het pyrethrum.
Verdeler : denka

Ardap (spray)

Ivermectine ( druppels)
Ivermectine (IVOMEC) is afgeleid van de avermectines, een familie van sterk actieve, breed werkende antiparasitaire middelen.Het middel doodt door zijn werking op het zenuwstelsel van de mijten.De behandeling is het aanbrengen  van een tot twee druppels van het middel in de halsstreek van de vogel.De jonge vogels ( dit zijn de pas uitgekipte jongen) worden gedruppeld met een verdunde oplossing.Het druppelen van oude en jonge vogels moet om de twee weken herhaald worden.Vernevelen van de ruimte met Bolfo-Fogger (Bayer Fogger bevat natuurlijk pyrethrum, een plantaardig insecticide geteeld in Kenia. Het doodt onmiddellijk.vliegen,muggen,vlooien,wespen,motten,vlooien,kakkerlakken,kevers,mijten …. door zijn krachtige werking. Gedurende de toepassing mogen geen personen of dieren in de behandelende ruimte vertoeven.Men sluit de vensters en buitendeuren; binnendeuren en deuren van de te behandelen kasten worden opengezet.Men zet de bus Fogger rechtop in het midden van de te behandelen ruimte.Het ventiel wordt volledig naar beneden gedrukt tot een krachtige nevel ontstaat.De ruimte wordt nu verlaten en men houdt de behandelende ruimte minimaal 4 uur gesloten.Na deze periode wordt de ruimte minimaal 1 uur krachtig verlucht.Biodest – BL ( nieuw middel)Is eigenlijk gewone biodiesel. Wordt gebruikt in de pluiveesector en is een veilig middel op basis van koolzaadolie, dat ook in frituurvet zit.Leverancier : Wiersma & Zoon Oliehandel in Loënga (F)Verklaring van de naam :bio van biodiesel, dest van destructie; BL an bloedluis.Het product verdampt niet, is geurloos en volledig biologisch afbreekbaar.Actif Allium (nieuw middel – toegepast door de pluimveesector)Dit middel werd ontwikkeld door de firma Conekro in Ede.
Het is een biologisch middel op basis van knoflook.De werking steunt op het “onaantrekkelijk maken van de vogel voor de bloedluis.Niet alle bloedluis wordt gedood – een basispopulatie blijft aanwezig die beheersbaar is.Het gebruik van luiswerende middelen.Luiswerende producten zoals in de handel verkrijgbare oplossingen.(op basis van de natuurlijke oliën van eucalyptus,pepermunt, enz.) kunnen gebruikt worden in combinatie met één of meerdere van bovenvermelde bestrijdingsmiddelen.Ook kan men “nestkruiden”aanschaffen. Deze zijn samengesteld uit een mengsel van kruiden met een antiparasitaire en rustgevende werking.(samenstelling: lavendelbloesem, stinkende gouwe, eucalyptusblad, noteboomblad, thijm, vlierbloesem, enz.)

 Het volgende kweekseizoen (2006) zal ik gebruik maken van het druppelen van de vogels met ivermectine en het toedienen van een kruidendrank (firma herba) op basis van knoflook.
Mijn kweekruimte ( + het kweekmateriaal) zal gezuiverd worden door een behandeling met Bolfo-Fogger (BayerDe nesten zal ik regelmatig behandelen met één druppeltje kruidenmengsel op basis van eucalyptus. (firma herba)Tevens overweeg ik om nestkuiden onder het nest aan te brengen.

Tot slot van dit artikel besluit ik dat het behandelende diertje een ernstige bedreiging vormt voor onze liefhebberij en het grootste probleem vormt in de pluimveesector.Verschillende “nieuwe” middelen worden uitgetest op hun doeltreffendheid. Mag ik u verzoeken uw ervaringen mee te delen (via de Canaria) bij het gebruik van nieuwe , andere of bestaande produkten  tegen MIJTEN.

Belangrijk is dat deze middelen onze gezondheid en die van onze vogels niet schaden.

Alain Louagie – 31 augustus

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Onderstaande serie artikelen van onze vriend Wout van Gils

De volgende reeks artikelen van onze vriend uit België is bijzonder relevant voor onze fans op dit moment van het jaar. De website van Wout

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register