De grijsvleugel-factor

Zwart pastel gijsvleugel wit

Zwart pastel gijsvleugel wit


De grijsvleugel-factor: alleen voor kenners.

In onze kanariewereld zijn er verschillende kleurslagen. Over het algemeen zijn al deze kleurslagen te bewonderen op onze TT (tentoonstelling), en ze komen ergens wel voor bij onze toegewijde kwekers in hun kweekhok. De grijswing is echter een factor die menig kweker niet of nauwelijks durft te gebruiken. Kortom, het is een zeer moeilijke en onvoorspelbare factor. Hoewel ze voorkomen, zijn ze zeker niet in grote aantallen te vinden. Toch zijn er kwekers die deze vogels kweken en er prachtige exemplaren van op de TT tentoonstellen. Ik persoonlijk heb veel bewondering voor deze kwekers die ondanks de onvoorspelbaarheid toch in staat zijn om mooie vogels voort te brengen. Nu iets meer over deze factor.

Grijswing-factor:

Deze factor komt meestal voor bij vogels uit de zwartpastelreeks. Het puur fokken van de grijswing-factor is zo goed als uitgesloten. Uitgebreide kennis van je eigen vogels in combinatie met je stam en kweekboek kan hierbij zeer nuttig zijn en is ook noodzakelijk om deze factor goed te beheren. Deze werking staat ook wel bekend als de versterkte “pastelfactor-werking.” Dit betekent een versterkte reductie van de melanine samen met een omkeerbare ligging van dezelfde melanine in de toppen van de veren, die hier sterk gemelaniseerd zijn. Het bijzondere van de grijswingels is de tekening die een gemarmerde indruk moet geven. De vleugel- en staartpennen moeten lichtgrijs zijn met zo donker mogelijke omzoming van de toppen. De rug is lichtgrijs zonder bestreping maar met een soort “hamerslagpatroon”, ook wel omschreven als een grijs geschubd rugdek met schubjes. De flanktekening moet gemarmerd aanwezig zijn. De snaveldelen zijn loodgrijs en zo donker mogelijk. Het bezit van bruin phaeomelanine vormt hier een groot probleem. De eumelaninen zijn sterk gereduceerd, waardoor het bruine phaeomelanine nog beter naar voren komt. Dit kan worden opgelost door de blauwfactor in de vogel te introduceren. Het beste en mooiste grijswing-patroon vinden we bij de mannen. De introductie van de mozaïekfactor laat de melanisatie bij de grijswingels nog beter tot zijn recht komen, maar men moet voorkomen dat het bruin de overhand krijgt. De ivoorfactor wordt eigenlijk niet echt aanbevolen bij deze vogel, omdat dit het bruin in de vogel nog meer naar voren zou kunnen brengen. Vaak zie je vogels die een mix zijn tussen zwartpastel en grijswingels, de zwartpastellen met grijze grote pennen maar met een nog klassiek tekeningpatroon, gestreept, worden de “grijswingel”-types genoemd en zijn dus geen TT (tentoonstellings) vogels. Het uiterlijk komt ongeveer als volgt naar voren: de melanisatie in de vleugel- en staartpennen, evenals de rugveren en flanken, sterk afgezwakt, kleur lichtgrijs, een donkere gemelaniseerde omzoming van de pennen en rugveren, het overige deel van de veer slecht minimaal gemelaniseerd. De snaveldelen zijn loodkleurig en de donskleur van zowel de man als de pop is zilverachtig grijs. Het geheel moet een harmonieus uitzicht geven.

De vererving:

Dit blijft een erg groot vraagteken. Zuiver geslachtgebonden of zuiver onafhankelijk kan het zeker niet zijn; er zijn reeds vermoedens geuit die niet of nauwelijks bewezen zijn. Puur fokken is niet mogelijk, dus we kunnen grijswingels fokken die het kenmerk van grijswingels niet bezitten. Een aanbevolen kweekmethode voor grijswingels is een homozygote grijswingel x homozygote grijswingel. Partners die drager zijn van agaat, bruin of pastel doen de grijswingeleigenschappen vaak verdwijnen en geven ons weer opgebleekte zwartpastellen ofwel de grijswingel-types genoemd. Het is zeker dat de grijswingel-factor sterk verbonden is met de pastelfactor. Tot nu toe lijkt het erop dat nog geen fokzuivere of homozygote grijswingels zijn gekweekt. Het is en blijft een zeer onbetrouwbare factor, en het is bewonderenswaardig hoe sommige kwekers hiermee om kunnen gaan. Enige kans op succes komt ook voor uit de volgende paringen:

  1. Grijswingel x Zwartpastel.
  2. Zwartpastel x Zwartpastel.
  3. Grijswingel x Grijswingel-type.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat grijswingels uit de zwartreeks het beste en meest acceptabele beeld geven volgens de standaard. Dus, grijswingels fokken alleen in de zwartreeks geeft ook de meeste kans op het geschubde rugdekpatroon. Nogmaals, de beste resultaten worden behaald door met homozygote vogels uit de zwartreeks te kweken, maar zelfs dan is dit nog niet met zekerheid te stellen. Vaak hebben de jonge popjes vóór de rui een redelijke grijswingeltekening, maar dit verdwijnt gedeeltelijk tijdens de rui en wordt dan weer wat streperig. Alleen de opgebleekte pennen blijven behouden. Er is een verschil tussen schimmel- en intensieve vogels: schimmels zijn meestal iets beter gemarmerd op het rugdek, maar de vleugel- en staartpennen zijn niet volledig opgebleekt. Bij intensieve vogels zien we wel opgebleekte pennen met een mooie zwarte omzoming, maar dan is het rugdek weer minder mooi en soms zelfs weer iets streperig. Er zijn echter al erg mooie exemplaren te zien, dus het kan. Kortom, het is en blijft een zeer uitdagende vogel. Veel geduld en kennis zijn nodig, maar vooral geduld en kennis van zaken kunnen tot resultaten leiden. Het is niet voor iedereen weggelegd; ook het op papier zetten van dit artikel gaf al aan dat het niet gemakkelijk is, laat staan het fokken van deze vogels. Proficiat aan die kwekers die het wel kunnen en aandurven. Succes!

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register