De kweekruimte

jong kan gekipt

Het volgende artikel is een vertaling van de website van Wout van Gils. Hierin benadrukt hij het belang van het afstemmen van onze fokaspiraties op praktische realiteiten – een realiteitscheck!

De Kweekruimte – De toegestane ruimte is vaak onvoldoende (Met dank aan Wout van Gils)

Ruimte, indeling, verlichting en de hoeveelheid licht bepalen uw mogelijkheden voor fokken. Deze factoren zullen het aantal kweekparen bepalen dat u ideaal gezien kunt huisvesten, rekening houdend met het aantal jonge vogels dat u aan het einde van het broedseizoen kunt verwachten.

Het verdubbelen van het aantal kweekparen betekent niet noodzakelijkerwijs het verdubbelen van het aantal jongen. Voor elke kweekopstelling is er een optimaal aantal kweekparen – beperk de beschikbare ruimte en/of het aantal vogels. De resultaten zijn afhankelijk van veel factoren. Het is aan de liefhebber om zijn optimum te bepalen en op dat niveau te blijven. Dit zal helpen veel problemen in de toekomst te voorkomen.

Allereerst moet rekening worden gehouden met de volière of het kweekgebied. Vul niet alle beschikbare ruimte met kweekparen, aangezien u hetzelfde nodig zult hebben voor de jonge vogels. De nestkasten mogen nooit meer dan de helft van de beschikbare ruimte innemen. Het is niet mogelijk om een optimaal aantal vogels per vierkante meter te geven. Dit hangt af van het aantal vogelsoorten dat wordt gefokt en ook van de manier waarop de vogels worden gehuisvest, bijvoorbeeld in nestkasten of volières.

Ten tweede is er de hoeveelheid tijd en ruimte die u beschikbaar heeft om voor uw vogels te zorgen. Dit is waarschijnlijk de factor die de meeste liefhebbers onderschatten. Naar mijn mening hebt u ’s ochtends één tot anderhalf uur nodig voor 10-20 kweekparen en nog eens twee uur ’s avonds. Dit aantal mag niet worden overschreden als extra tijd schaars is.

Denk niet dat 3½ uur per dag voor 20 koppels overdreven is. Ik ga ervan uit dat de vogels de beste zorg krijgen en deze zorg is essentieel voor goede resultaten. Hier is een beknopte samenvatting. Dagelijks de nestvoerbakjes grondig reinigen. Controleren of er geen nestvoer aan de zitstokken is blijven plakken en nauwlettend volgen hoe de nesten worden gebouwd en hoe het broeden verloopt. Ook twee keer per dag schoon water, zaden en nestvoer verstrekken, en af en toe wat groenvoer en wat tonische zaden. Bovendien moet u de vogels observeren en aantekeningen maken over de kweekparen; jongen moeten worden geringd en anderen moeten van hun ouders worden gescheiden. Tegelijkertijd moeten nestkasten worden opgeruimd en ernstig vervuilde nesten worden verwijderd. De gezondheid van de vogels moet dagelijks worden gecontroleerd en ook om te zien of de gescheiden jongen het goed doen. Controleer of de hennen de jongen goed voeden en verwijder de eerste drie gelegde eieren.

Kortom, noteer alles wat u dagelijks voor uw vogels moet doen en wijs er een tijd aan toe; u zult zien dat iemand die fulltime werkt het moeilijk zal vinden om te fokken met meer dan 15-20 koppels.

Als je begint met het houden van 30 of zelfs 50 koppels, wordt het allemaal te veel. U wordt beperkt door constant heen en weer te haasten. Een goede observatie van de vogels gebeurt niet meer en als een jong valt, wordt het pas dagen later op een vieze vloer onder in de kooi dood gevonden. Verwacht niet dat u met 50 koppels vier keer meer jonge vogels op de stok zult hebben. Ik ken fokkers die veel minder jongen hebben dan andere fokkers en dit komt vaak door onvoldoende tijd om de juiste zorg en aandacht te geven.

Controleer dit zelf. Bent u een van de fokkers die geen plezier meer beleeft aan de hobby omdat u er geen tijd meer voor heeft? Wees eerlijk – als dit het geval is, probeert u misschien uit te broeden uit te veel koppels.

Wout van Gils

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register