Deel 7: De vitaminen

Comed logoCOMEDhan


De vitaminen .                                                                                                          W.v.Gils

In tegenstelling tot de mineralen moeten we wat de vitaminen betreft aandacht schenken aan bewaring , en de ouderdom van de voedermiddelen. Bij droog en koel bewaren (b.v. in de koelkast) is de houdbaarheid van enkele vitaminen beperkt tot 4 a 6 maanden. Dit geldt voor in de handel verkrijgbaar eivoer. Zelf gemaakt eivoer kan men hoogstens 1 week in de koelkast bruikbaar houden.Vitaminen zijn organische stoffen (geen eiwitten), die in geringe hoeveelheid voor de vogels noodzakelijk zijn. Ze bevatten vaak stikstof, soms zwavel en fosfor. B12 bevat O.a. kobalt. Alleen bij overdreven hoeveelheden vitamine A.en D aan vogels doen zich vergiftigings verschijnselen voor. Vitaminen A en D worden in de lever opgeslagen. Vit. D .Zorgt voor kalk in het bloed. Bij teveel vit. D te veel kalk in het bloed; dichtslibben van aderen.Granen en oliehoudende zaden bezitten weinig vit. A en D;wel vit. E en B. In vet oplosbaar zijn de vitaminen:A,D.E en K. In water oplosbaar zijn de vitaminen: BI,B2,B6.Bl2, Foliumzuur , nicotinezuur, pantheenzuur, Choline,inositol en vit. C

Vitamine A :

Vitamine A zorgt voor bouw en onderhoud van alle slijmvliescellen; dus van de ogen. bek en luchtwegen spijsvertering- kanaal en geboortewegen. Bij een tekort ziet men dan ook de verschijnselen van: tranende ogen, ontstekingen huid, darmkanaal en problemen met de ademhaling. Vitamine A Is kleur loos en komt alleen voor In dierlijke producten (vis melk eierdooier etc.)Vitamine A wordt in de lever opgeslagen. Geeft men uitsluitend zaad dan is de eventuele voorraad gauw uitgeput De carotenoïden komen voor in wortelen, groenten, groene planten (niet in zaden en granen) behalve in gele maïs.De carotenoïden zijn provitaminen. In het lichaam kan hier uit de vitamine A gemaakt worden. Ook de pro-vitamine A kan infecties voorkomen, gunstig zijn voor de vruchtbaarheid en bepalen de kleur van de veren. Sommige vogels zijn niet in staat uit het pro-vitamine A het vit. A te maken. Vitainine A komt het meest als tekort voor. Vooral is dit het geval bij papegaaien. Bij een groot tekort zwellen zelfs de klieren in de tong op.In de broedtijd is de behoefte ‘2x zo groot als normaal. Behoefte : 8000 – 12000 IE per kg droogvoer.

Vitamine D :

Vitamine D staat bekend als anti-rachitis vitamine. Vitamine D is belangrijk voor de opname van kalk en fosfor in het bloed. Is er een tekort aan Vit. D dan is er te weinig af zetting van kalk en fosfor In het bot. Is de verhouding van kalk en fosfor goed dan is de behoefte aan vit D gering. Vogels die van directe zon kunnen profiteren vormen .via een pro-vitamine D vitamine D In het niet bevederde deel van het dier. Veel vit. D komt voor in melk, eierdooier en levertraan. Zaden en groenvoer hebben geen vit. D. In de zon gedroogde producten hebben vit. D. Het beste is vit– D3– Vit. D Is goed houdbaar.Behoefte: 2000 – 2500 IE per kg voer.

Vitamine E :

megabac fotoTen onrechte werd Vit. E vroeger het antisteriliteit – vitamine genoemd.Vit. E is bij verschillende stofwisselingen betrokken; het komt In alle cellen voor en beschermt de celwanden. het Is een antioxidans,dus beschermt afbraak waardoor vit. A kan blijven werken. Is er een tekort, dan treedt vooral bij jonge vogels een beweging stoornis op. Door vit. E wordt het hersen en zenuwstelsel goed werkzaam. Vit. E komt in praktisch alle voedermiddelen voor; Vitamine E Haver zelfs veel. Onjuiste bewaring veroorzaakt te weinig vit. E in de voedermiddelen.Behoefte: 15 – 25 mg / per kg. voer.Vit. E bevordert de houdbaarheid van onverzadigde vet – zuren in plantaardige oliën (niet ranzig). het heeft een gematigde invloed op de stofwisseling. Opname van vet wordt hierdoor gereguleerd. het vormt dus een soort evenwicht in wat opgenomen wordt.

VITAMINE K :

Het vit. K speelt een rol bij de celstofwisseling (eiwitsynthese) en bij het bloedstollingproces. Een tekort komt praktisch alleen voor bij voedselgebrek. Vit. K wordt door de darmflora gevormd. Het eerst hebben parkieten en papegaaien een tekort aan vit. K deze vogels hebben een zeer geringe darmflora.Vit. K komt voor In groenten. Behoefte 1 – 5 mg per kg droogvoer.

In water oplosbare vitaminen.

Hiervan zijn er 11 bekend. Van deze vitamines kunnen door de vogels geen reserves worden aangelegd. Ze fungeren als fosforzure verbindingen.Geeft men de vogels dagelijks, regelmatig iets groenvoer dan wordt praktisch in de behoefte voorzien. Is er een tekort dan vindt geen goede vertering plaats. Het kan de oorzaak zijn van het slecht voeren van de jongen.

Vitamine Bl :

De functie van vit. BI In de eiwit en koolhydratenstof – wisseling draagt bij tot de peristaltiek van de darmen.Het bevordert dus de eetlust. Bij een tekort treedt dus eetlustvermindering op; jonge vogels worden in de groei geremd, de spieren zijn niet best ontwikkeld en bij zitten van de vogels zakken de poten door tot op het hakgewricht. Bij een langdurig tekort worden de nekspieren aangetast;de kop wordt naar achteren getrokken (genezing blijft mogelijk). BIJ het behandelen van de vogels met een coccidiostatieum (=anti vit. Bl) dient extra vit. BI verstrekt te worden.Vit. Bl komt voor In groeiende planten, in vele plantaardige en dierlijke producten. In kiemen en zaden vruchten, melkpoeder, vismeel, gist, etc.Behoefte 2-3 mg per kg voer

Vitamine B2 :

De vit, B2 behoefte is groter als meer eiwit en vet in de voeding voorkomt. Bij een tekort kan diarree optreden door een ontsteking van het darmslijmvlies, ook het naar binnen groeien van de tenen komt voor. Verder kan een afwijking aan de donsveren voorkomen. Door aan doening van het zenuwstelsel zijn ongecontroleerde bewegingen mogelijk. Vit. D2 komt vooral voor In dierlijk voeder. De granen zijn arm aanVit. B2 Behoefte 5-8 mg per kg voer. ‘

Nicotinezuur :

Dit vitamine wordt wel het anti-pellagra vitamine genoemd.het dient voor de ademhaling van de cellen. Het kan uit het aminozuur tryptophaan gevormd worden. Bij een tekort krijgt men huidafwijkingen, aandoeningen van het darmkanaal en het zenuwstelsel. De groei en bevedering zijn slecht.Nicotinezuur komt voor in gist, vismeel, lever, graankiemen en in plantaardig voedsel.Behoefte: 30-50 mg per kg droogvoer.

Vitamine B3 :

B3 speelt een rol bij de stofwisseling, de pigmentering en de synthese van cholesterol. Bij een tekort treden er huid aan doeningen, een ruig verenkleed, kale plekken in de nieuw gevormde veren, minder pigment bij de snavel hoeken, Rond de ogen en op de tenen knobbeltjes.Vit – B3 komt in praktisch alle voedingsmiddelen voor.Behoefte: 6-12- mg per kg droog voer.

Vitamine B6:

Vit. B6 is voor de vorming van tryptophaan en voor de stof- wisseling van mineralen van betekenis. Bij een tekort komen huid- ontstekingen, bloedarmoede, storingen In het zenuwstelsel, slechte eieren met slechte uitkomsten, trage groei en slechte veervorming bij de jongen voor. Vit. B6 komt voor in Gist in kiemen en de zemelen van zaden. Dierlijke voeders zijn arm             aan vit. B6. Behoefte: 3-6 mg per kg droog voer. 

Vitamine B12 :

Evenals vit. A en D wordt vit. B12 In de lever opgeslagen.Bij een tekort komt de vorming van aminozuren in het eedrang. Dit geeft een slechte uitkomst van de eieren door embryo sterfte             Ook komen voor been – en veerafwijkingen bij de jongen (b.v. krullende veren Vit. B12 komt uitsluitend voor in dierlijke producten.rauwe sojabonen hebben een anti vit. B12 werking.Behoefte: 15-30 microgr. per kg droogvoor. vit. Be

Poliumzuur :

Sulfa producten verhinderen de synthese van foliumzuur in bacteriën Bij een tekort ontstaat een ernstige vorm van bloedarmoede. Poliumzuur komt in praktisch alle plantaardige en dierlijke voedermiddelen voor (melkpoeder, vismeel enz.)Behoefte: 015-1,5 mg per kg droogvoor.

Vitamine C :

Vitainine C wordt in het vogellichaam in lever en nieren gemaakt, en in de lever opgeslagen.Vit. C komt In groene planten In rozenbottels etc. voor.Behoefte: 30-60 mg per kg droogvoer.

Blotine:

Biotine wordt door de kropflora aangemaakt. Er kan een tekort ontstaan door een onoordeelkundig gebruik van een antibiotica, waardoor de kropflora kapot gemaakt wordt. Het zelfde vindt plaats als men de vogels rouwe eieren voert. Bij een tekort kan korstvorming aan de snavel en poten optreden. Biotine komt In dierlijke en plantaardige voer (melkpoeder, eierdooiers) Behoefte: 40-60 microgr. per kg voer.

Choline :

Choline is fosfaat bevattend en speelt een rol bij het transport van vet .Volwassen vogels kunnen het zelf maken .Bij een tekort treedt lever vetting op .Choline komt in praktisch alle voedermiddelen voor Oa Zaden,melkpoeder Enz. Behoefte : 500-700 Mg per Kgr droogvoer.

.DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,

 a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening goed is zullen weinig ziektenvoorkomen.

b. Alleen zaden aan vogels geven leidt tot moeilijkheden door tekorten aan vitaminen.

c. Benodigde vitaminen hangen samen met de hoeveelheid om te zetten voer. Bij een tekort vertragen de levensprocessen,het organisme wordt negatief beïnvloed en op den duur komen gebreken naar voren,

d.      Gewaakt moet worden tegen een onjuiste bewaring van het voedsel. Het zelfde geldt voor de duur van de bewaring. Hoge temperatuur en vocht moeten vermeden worden,

e. Af en toe wat vitaminen aan het drinkwater of voer toevoegen is alleen goed voor de vitaminen die :In de lever kunnen worden opgeslagen.,(A,D en B12)

f. Vergiftigingen door te veel vitaminen komen praktisch niet voor. daar een 100-voudige dosis van de benodigde hoeveelheid wordt verdragen.

g. Gevitaminiseerd voedsel wordt vaak niet of in te geringe hoeveelheden opgenomen. Verbetering is vaak mogelijk door toevoeging van geraspte wortel of appel of door het voer iets rul te maken met vruchtensappen o.a. roosvicee.

h. Met regelmatig dagelijks Iets groenvoer te verstrekken voorziet men grotendeels in de vitaminen behoeften. Er zijn echter vogels die het pro-vitamine A niet kunnen omzetten             in het noodzakelijke Vit A. Verder ontbreekt hierbij het vitamine 1) als de vogels niet van het directe zonlicht kunnen  profiteren. Nodig is dus extra toevoegen (af en toe) van een vit. A-D preparaat.

i. Staakt men zelf het eivoer dan is het absoluut noodzakelijk een goed vitamine product daaraan toe te voegen.   a. Aquavit – vitaminen complex . Als aanvulling geeft men hiervan 2 druppels per liter water of 10 druppels voor de algehele voorziening Gistocal. Hiervan gebruikt men 1-2 gr per kg lichaamsgewicht per dag.

E-mail adres wout@woutvangils.be

 

More Articles

De Fundamenten

Deel 11: praktische voorzieningen van vitamine

megabac foto

DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,   a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening  goed is zullen weinig

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 10: Voedingstabel vogels

 VOEDINGS TABEL KANARIES .                                                                                          Wout.van.Gils. Altijd beschikken over: vers en fris drinkwater grit, sepia ,Maagkiezel     Hoeveelheid Per

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 9: Cocidiose of atoxoplasmose?

Is het nu Coccidiose of is het Atoxoplasmose ????  Algemene informatie : Coccidiose en atoxoplasrnose vallen in de categorie “protozoaire ziekten’. U zult zich af

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 11: praktische voorzieningen van vitamine

megabac foto

DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,   a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening  goed is zullen weinig

ClosePlease login

No account yet? Register