Deel 2 Het africhten van TT Vogels.

tentoonstel


Africhten Tentoonstellingsvogels (deel 2)        wout van gils

In mijn vorig artikel besloot ik met de gedachte: nu heb ik alles wel verteld over de rubriek “houding”. Toch vind ik dat ik deze wat eenzijdig heb toegelicht daarom nu nog het volgende.Onder houding vallen natuurlijk nog meer fouten, een keurmeester kent deze natuurlijk allemaal maar u als liefhebber moet ze ook kunnen onderscheiden. Met houding wordt zeker niet alleen bedoeld dat de vogel zich rustig en fier gedraagt, maar is ook van toepassing op de houding van elk lichaamsdeel. Dus geen afhangende staart, gekruiste vleugels, hangende vleugels enz. dit zijn ook nog enkel zaken die zeker van belang zijn en aandacht moeten hebben bij het opkooien en verzorgen van TT vogels. Nu iets over de rubriek grote en vorm.

Grootte en vorm.

Met deze twee rubrieken is het ongeveer hetzelfde als met de vorige rubriek, de vogel wordt hier beoordeeld op grote en vorm tot in alle details toe. Krijgt u bijvoorbeeld op uw keurbriefje de opmerking bordertype, wil dat nog niet zeggen dat uw vogel op een border lijkt, het kan evengoed zijn dat een van zijn lichaamsdelen op die van een border lijken en of van geërfd zijn. En dat is dus foutief. Gebruik geen postuur vogels om de grote te veranderen, hou altijd soort bij soort, en koppel altijd zodanig dat, wat de een te veel heeft moet de ander minder hebben en dit voor alle rubrieken. Dit is een belangrijke regel in de kanarie en vogel kweek. De grote van de kanarie is 14.5 cm. De grote van de vogel moet men altijd zien in verhouding van de rest van de vogel dit moet een harmonisch beeld geven, en als dat zo is de vogel ook niet snel te groot.Een aantal bekende vorm fouten zijn te smal en/of te dikke kop, erg doorgezakte en te zware borst platte kop misvormde bek, holle en bolle rug, te kort en/of te lange poten, kop lichaam verhouding niet goed, te kleine of te grote ogen, scherpe en te smalle borst.Ik moet wel zeggen dat een vogel zeker nog wel voor een prijs in aanmerking kan komen, als al de rest BV kleur en tekening erg goed is kan deze vogel met een kleine vorm fout zeker nog wel eens in de prijzen vallen. U als kweker tentoonsteller moet zelf kunnen oordelen of de vogel fouten vertoont die al of niet door de beugel kunnen. Geeft u zo’n vogel toch mee naar de TT, denk dan niet direct dat als u in de prijzen valt.., de keurder heeft het niet gezien, maar u zult op Bv. kleur en tekening meer punten gehaald hebben, en dat is zeker te zien op het keurbriefje. Verder is er aan grote en vorm erg weinig te doen, wat betreft de grote kun je iets doen door de twee buitenste staart pennen in het begin voorzichtig te verwijderen, de nieuwe pennen komen namelijk ongeveer 5 mm langer terug en dat is soms meegenomen.Wat betreft de vorm, als de vogel mager is, dan zal dit zeker zichtbaar worden op en aan de borst. Hier kan men wel wat aan doen door de vogel van extra zaad te voorzien in het bekende snoepbakje, geef deze vogels regelmatig gepelde haver en negerzaad met wat blauwe maanzaad, met andere woorden hou de vogel goed in het vlees want te mager geeft veel fouten en uiteraard ook te vet. Dus let hier ook goed op.

Bevedering

Ik ga nu niet al de bevedering fouten opnoemen, iedereen moet deze kennen, een aantal fouten komen door dat de vogel niet of onvoldoende is uit geruid, een aantal andere komen naar voren als de vogel nauwelijks of geen badwater krijgt. Weer een aantal anderen komen naar voren als de vogel mager is of een misvormd borstbeen heeft, denk maar aan de bekende borst en of nekkrul. Wat denk je van te fel intensieve vogels met een te korte bevedering rond de ogen en of flanken, of bij onze schimmel vogels een te lange ruwe bevedering.Geef TT vogels regelmatig badwater en benevel ze ook regelmatig met de bloemenspuit. Een erg goed product om in het badwater of bloemenspuit te doen is een erg goed en al oud product en nog steeds verkrijgbaar namelijk: BIRDYL, dit maakt de bevedering zachter en glanzend. Doe de vogels op de ochtend van inkorven nog eens wat benevelen met water met birdyl. Maak ook de staart en vleugeltoppen nog even zuiver met wat warm water, door de staart er even in te dompelen en daarna glad en droog te strijken op een vlakke ondergrond, hou wel de staart goed vast tussen duim en wijsvinger om geen stukken te maken. Zorg dat de flank bevedering zo goed als droog blijft.Geel schimmel Maak de vogel op de dag van inkorven dus nooit meer door en door nat, de vogel heeft dan niet meer de tijd om zijn bevedering op te schonen via het vet van de stuit klier om zo een strakke en glanzende bevedering te krijgen.Bontheid, weet je, is niet toegestaan en levert zoals je weet weinig punten op. Wat ook belangrijk is, is je vogels niet te warm te zetten, als je dit doet en de vogel komt in de TT zaal waar meestal de temperatuur lager is dan thuis dan gaan de vogels over het algemeen ook losser zitten en zou je ook wel eens een strafpunt kunnen opleveren, dus zorg dat de temperatuur laag blijft thuis, altijd lager als in de TT zaal, ruim lager, Dit komt in tegenstelling wat de meeste denken de vogel ten goede.Ik denk het meeste over de bevedering van de vogels wel verteld te hebben. Nu wil ik het hebben over de conditie van de vogel.

Conditie.

Dit is het laatste wat ik over onze TT vogels ga schrijven, maar zeker een van de belangrijkste en in het beslissend stadium dikwijls van doorslaggevende aard. Een gekwetste zieke of gebrekkige vogel, of een vogel die een of ander lichaamsdeel mist of beschadigen daaraan laat zien die afbreuk doen aan zijn conditie heeft daar zelden of nooit schuld aan. Bijna altijd rust de oorzaak hier van bij de kweker van de vogel. Hij moet immers zorgen dat zijn vogels altijd verkeren in de omstandigheden en een verblijf die optimaal beantwoorden aan de vereisten voor een goede conditie. Het vogelverblijf, TT kooi, opkooi kooi het vervoer, kortom de verzorging in zijn totaliteit moeten altijd van dien aard zijn dat de vogels geen kans krijgen zich te beschadigen vervuilen en of gekwetst raken en of nog erger, ziek worden en zo op de TT verschijnen. Elke in richter en liefhebber tentoon steller zal kunnen getuigen en of vast stellen hoe belabberd sommige personen hun vogels binnen brengen op de TT, b.v. in open kooien, in weer en wind, vuil en onverzorgd en slecht in de verf en tralies, enz. Ook in dit gezicht zou de TT er zich eens moeten verplaatsen in de persoon van de keurmeester. Ook ik hoor sommige al zeggen: de keurmeester moet toch de vogel keuren en niet de kooi, dit klopt volkomen en is waar. Maar kan een goede vogel zich wel goed tonen in een vuile en onverzorgde kooi, komt hij zo wel mooi en verzorgd over, blijft de bevedering zo wel zuiver enz. dit stelt de keurmeester ook vast en wat denk je wat hij moet doen, juist ja aftrek punten geven voor deze opmerkingen. En wat denk je van te dunnen en of te dikke zitstokjes, kan de vogel door foutieve stokjes wel de juiste houding aannemen? Nee natuurlijk niet het gevolg is weer een aftrek punt voor houding. Hoeveel stokjes zitten te hoog en of staan los, ja jammer maar voor en goede kleurvogel kan dit net wel funest zijn voor een mooie ere plaats. Zijn de tralies goed afgewassen en geven deze niet af (komt voor bij nieuwe voorfronten) zeker bij vogels met witten en of gele ondergrond komt dit erg naar voren en is duidelijk vast te stellen.

Als u op al deze zaken let, en de kooien goed in orde brengt, dan zal dit de vogel zeker te goede komen. Met andere woorden zorg voor het goed in orde brengen van je TT kooien en of volières. Geef de TT vogels regelmatig badwater met birdyl, hou je TT kooi zeer zuiver en in orde. Als u de vogels weg brengt naar de TT, was dan nog even de staart en vleugel topjes zuiver met wat warm water, zorg wel dat de rest van de bevedering niet nat wordt, en wat ook de pootjes nog even zuiver. Zorg voor goede zuivere witte zand in de kooi, en breng de vogels weg met over de kooi een hoesje getrokken zodat de vogels niet aan trek en andere worden blootgesteld.Met dit artikel zult u zeker van een slechte vogel geen kampioen maken dit is niet mogelijk maar een goede vogel kan door op te letten en een goede verzorging waar ik u met dit artikel mee heb willen helpen net dat puntje verdienen wat hij anders te kort zou hebben gehad en dat is de verzorging meer dan waard. Want ik weet zeker dat een top vogel bij sommige liefhebbers, terug gebracht wordt allen al door verzorging naar 88 en of 89 punten. Nou dat is nou net niet wat ik bedoel, deze artikels dragen bij om een vogel die regelmatig 90 of 91 punten haalt te brengen met een iets beter verzorging naar misschien wel 91 en of 92. En dit is dan zeer zeker lonend, trouwens onze vogels dienen eigenlijk altijd een goede verzorging te hebben, ik hoop met dit artikel hier toe bij te dragen. In mijn voordracht heb ik daar bijna 3 uur voor nodig over het opkooien en verzorgen van TT vogels. Om alles hierover op te schrijven zou het artikel veel te lang maken. Ik hoop u met deze informatie op een goed spoor gezet te hebben succes op de komende TT. Wout van Gils

More Articles

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

De droogkast

De Droogkast: (het drogen) Nadat de vogels zijn gewassen, is het belangrijk om ze snel te laten drogen. Dit kan worden gedaan in de droogkast,

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 5: Gladde, Glanzende en Strakke Bevedering

Gladde, Glanzende en Strakke Bevedering Voor witte vogels of vogels met een witte ondergrond is het belangrijk om ze voor een tentoonstelling goed te wassen.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 3 : Rood opvoeren

  Het Opfokken van Rode Kanaries – Ingestuurd Artikel Voor het opfokken van rode kanaries deel ik een artikel: neem een pot  Rood Intensief van

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

De droogkast

De Droogkast: (het drogen) Nadat de vogels zijn gewassen, is het belangrijk om ze snel te laten drogen. Dit kan worden gedaan in de droogkast,

Done
ClosePlease login

No account yet? Register