E-mail uit New zeeland.

 

Rood mozaïek type 2 d

Bernard Reinen (Nieuw-Zeeland)   31-08-2012 Ontvangen.

Heeft onlangs onze goede vriend Wout van Gils in België bezocht. Wout is een man die al zijn energie, hart en ziel in de bevordering van de Kanarie hobby en kweek in al zijn facetten heeft gestopt. En tevens heeft hij door het delen van zijn rijkdom aan kennis met allen en iedereen een grote bijdrage geleverd aan de verbreiding en instandhouding van onze hobby. Bernard was een beetje treurig omdat er zoveel van de gekleurde Kanaries die we proberen te kweken bij hun gewoon in Nederland en België in overvloed voor liefhebbers beschikbaar zijn. Hij vond het ook onwaarschijnlijk dat we ooit deze rijkdom aan vogels zouden kunnen importeren naar Nieuw-Zeeland en Australië. Ik besloot om een opsomming te maken van welke bedragen hier dan mee gemoeid zouden zijn. Zelfs als Biosecurity Australië vandaag de invoering van deze vogels zou goedkeuren dan zouden de kosten ervan enorme gevolgen hebben. Huidige vergoedingen voor quarantaine op Australisch grondgebied alleen al zouden oplopen tot $17.000 voor een zending van één enkele Kanarie. Een zending van 200 Kanaries zou iets meer voordeel opleveren, want dat zou ongeveer $33.000 moeten kosten. Echter, als één van de vogels sterft zou er een sterke kans bestaan dat de hele zending zal worden vernietigd. Als er zeventig procent kans is dat één van de vogels zou sterven, dan zou dat de kosten van de te isoleren 200 vogels dichter bij $100.000 brengen, oftewel zouden de kosten $500 per vogel bedragen! Verder dient er nog rekening te worden gehouden met bijkomende kosten met betrekking tot de aankoop van de vogels, de vrachtkosten, de tijdelijke huisvesting en dan ook nog de kosten voor de beoordeling door bioveiligheid alsmede de kosten van diensten in het land van oorsprong, zoals zijnde de pre-quarantaine. Geen wonder dat de smokkel van deze vogels naar Australië en Nieuw-Zeeland zo lucratief is. Dat komt mede door de invoering van de PMV-1, dat maakt het praktisch onmogelijk om aan vogels te kunnen komen via import. We staan er werkelijk helemaal alleen voor.

Sportieve groeten, Herman Kamp.

Importing Canaries

Bernard Reinen (New Zealand) has recently visited our dear friend Wout van Gils in Belgium – this I had also heard from Wout himself – a man who has poured his heart and soul into promoting the canary fancy in Europe and beyond by sharing his wealth of knowledge with all and sundry. Any way Bernard was ruefully pointing out how some of the coloured canaries that we are trying to breed are readily available in their hundreds in Holland – a “land of plenty” for bird fanciers. He also considered it unlikely that we would ever be able to import birds into New Zealand and Australia again. I decided to do some sums. Even if Biosecurity Australia were to approve the general imports of birds today the cost implications would be formidable. Present fees for quarantine on Australian soil alone would amount to $17,000 for a consignment of one single canary. A consignment of 200 canaries would attract large economies of scale and cost $33,000. However, if one of the birds died there would be a strong chance that the whole consignment would be destroyed. If there is a seventy percent chance of one of the birds dying, the cost of quarantining 200 birds would be closer to $100,000 or $500 per bird! There are further charges to be taken into account – purchase of birds, freight, lodgment/assessment by Biosecurity as well as the cost of pre-quarantine services in the country of origin. Little wonder that bird smuggling into Australia has become so lucrative and sadly exemplified by the introduction of PMV-1. We truly are on our own.

Sportive greetings, Herman Kamp.

 

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Onderstaande serie artikelen van onze vriend Wout van Gils

De volgende reeks artikelen van onze vriend uit België is bijzonder relevant voor onze fans op dit moment van het jaar. De website van Wout

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register