Help er vallen vleugelpennen.

veren donsveren

 

Help er vallen enkele vleugelpennen bij mijn kweekmannen. !! (W.v.Gils)

Inleiding :

Help er vallen enkele vleugelpennen bij de kweekmannen. !!!!! Hoe komt dit nu ,en wat kan ik er aan doen??????

Deze vraag krijg ik via De KANARIE HOMEPAGE en E-mail ,en andere ontmoetingen regelmatig gesteld de afgelopen jaren ,en ik moet bekennen ik zelf heb er ook last van niet van allemaal maar toch te veel.De vragen zijn voor mij erg moeilijk te beantwoorden daar ik er zelf ook al een jaar of vier mee te maken heb en er niet direct een oorzaak / oplossing voor kan vinden.Ik heb wel al jaren de gegevens verzameld ,en vragen hier over gesteld maar een duidelijk antwoord is er voor mij nog niet gekomen wat ik weet heb ik in dit artikel weer gegeven. Hopelijk kan u dit al van dienst zijn . Een zaak staat wel vast het is een beginnende rui die wel niet direct doorzet ,maar zich uit tot het gooien van enkele vleugelpennen .Meestal zijn het de 6 en de 7 pen in de vleugel maar ook dikwijls de 4 en de 5 pen .Het probleem is dat het meestal voorkomt bij de mannen ,en zelden ,in veel mindere maten bij de poppen. Dit artikel schrijf ik om via deze weg nog meer gegevens te verzamelen om toch tot een reden / oorzaak te komen ,indien u er ook last van heeft en er gegevens of een reden voor kan opgeven dan ben ik u dankbaar deze gegevens door te sturen naar mijn E mail adres ,mijn adres is woutvgils@skynet.be“> woutvgils@skynet.be .op een later stadium zal er dan een vervolg artikel over geschreven worden met hopelijk meer duidelijkheid over dit probleem .Ik hoop op een talrijke medewerking van onze kanariekwekers .Dit artikel mag dan ook overgenomen worden voor uw clubbladen ,informatie avonden enz .Met hopelijk veel informatie die teruggekoppeld wordt ,en een oplossing kan aandragen .Kanarie kwekers laat eens van je horen ,dit moeten we toch kunnen oplossen met zijn allen ?.

Wat stelt men vast :

Tijdens de kweek eind mei begin juni stelt menig liefhebber vast dat er enkele pennen rond dwarrelen in het kweek hok ,in eerste instantie staat hij er niet zo bij stil maar als dit regelmatig terug komt en in diverse hokken wordt waargenomen begint het echt op te vallen ,bij controle valt het dan op dat het de mannen zijn die enkele pennen laten vallen ,soms de 6 7 en of 8 pen in de vleugel ,maar ook wordt regelmatig vast gesteld de 4 of 5 pen in de vleugel. Later zal pas blijken dat van deze mannen de meeste nestjes onbevrucht zijn .ofwel er is van een legsel van 4 of 5 eitjes maar een ei bevrucht .Opvallende vast stelling is ook dat de vogel niet verder door gaat met pennen gooien ,en verlopig ook niet verder in de rui valt.Het blijft duidelijk bij deze pennen in de vleugels .Als men de vogel in een later stadium in de volière doet dan zal na enkele weken de rui verder gaan openbaren.

Erg vreemd is dat de poppen hier veel minder last van hebben .er is hier misschien een reden voor aan te halen ,de poppen hebben meestal bij de vroeg kweek ,enkele weken minder lichturen gehad dan de mannen . Een van de opmerkingen steeds is ook ik kweek al meer dan 10 jaar ,doe nog steeds het zelfde oplichten ,en voorbereidingen op de kweek maar ik heb hier pas de laatste 4 a 5 jaar last van gekregen .inderdaad ja dat stel ik zelf ook vast.

Enkele vermeende oorzaken ?.

Wat sommige dachten is dat het mannen waren waar men tentoonstelling mee gespeeld had ,deze vogels werden direct of na een korte periode ingezet voor de kweek ,en deze mannen zouden dan hun pennen eind mei begin juni laten vallen ,dit zou een oorzaak kunnen zijn .Maar ik heb dit opgevolgd ,het bleek inderdaad dat sommige mannen waren die de pennen lieten vallen ,maar opvallend was dat er ook mannen bij waren waar ik niet mee tentoongesteld had dus dit is toch niet de hoofd oorzaak ?.

Een andere oorzaak dacht men .dat het mannen waren die men bij de pop weg genomen had omdat bv deze te vet werd in de kweekkooi ,of de pop en jongen lastig viel ,en deze te lang in de volière heeft gezeten alvorens terug bij de pop terug te zetten .Ook hier blijkt weer dat enkele mannen pennen lieten vallen ,maar bij de meeste kwekers dit niet gebeurde ,dus ook hier weer geen 100 % reden van het laten vallen van de pennen. Dit gebeurde wel als men de mannen te lang in de volière en van de pop afhaalt .

Een aantal kwekers stelde vast dat het meestal jonge mannen waren die deze pennen lieten vallen .en de oudere mannen die langer op rust zijn dit niet of op enkele na geen pennen lieten vallen .Ook deze gedachte heb ik gecontroleerd ,ook hier had ik helaas weer verschillende vaststellingen .Inderdaad als de man te lang in de volière blijft valt deze versneld in de rui ,maar bij mannen die er hooguit maar een kleine week in hadden gezeten werden bij diverse kwekers ook nog pennen gestoten dus ook geen concreet antwoord / vaststelling

Een andere opmerking is dat we onze vogels een te veel aan licht uren geven ,dit begint al bij de voorbereiding meestal wekelijks een a 1 1/2 uur er bij tot we aan de 15 uur zitten ,de mannen hebben dan al een 2 tal weken meer licht dan de poppen .enkele kwekers beweren als men wekelijks de uren opvoert met een half uur ,en de maximale licht uren op hooguit 13 uur laat uitkomen dat het euvel verholpen zou zijn ?? Dit is een zaak die we komend seizoen gaan uittesten ikzelf met enkele collega kwekers. En moeten we vervolgen !!!!!

Een andere opmerking die ik kreeg van goede kwekers is .Zij denken dat het mannen zijn die bij poppen zitten die het minder goed en snel over gaan op broeden ,en jongen grootbrengen ,en bij mannen die erg veel gebruikt worden met wisselbroed .Dit heb ik bij mezelf gecontroleerd .Ik had ook mannen die bij erg goede poppen zaten een gemiddelde van 4 jongen ,maar waarvan de man de eerste week in juni pennen gooide. De oorzaak wisselbroed heb ik niet kunnen controleren ,daar ik dit minder doe. Een en ander gaan we natuurlijk wel vervolgen.

Wel een opvallende vast stelling is dat mij verschillende kwekers melde als men begint te kweken begin maart dat men er geen last van heeft,zij geven dus duidelijk aan dat een te lang aan licht uren wel eens de oorzaak zou kunnen zijn .Maar ik stel dan weer de vraag ,waarom is dit pas de laatste 4 a 5 jaar opgekomen voor deze tijd deden we het zelfde er gebeurde niets ,dus geen pennen werpen. Ik zelf begin met oplichten begin Februari en koppel op 1 maart .en toch zijn er jaarlijks een aantal mannen die het hebben .Maar dat het licht een gedeelde oorzaak heeft ben ik van overtuigd.

Een andere opmerking die ik enkele malen hoorde en tegenkwam is dat de oorzaak gezocht moet worden ,in het te lang in top conditie zijn van je fokvogels ,er wordt te veel van geëist ,en de pennen die ze gooien is een vorm van conditie verlies ,zou natuurlijk mogelijk kunnen zijn ,als het tentoonstellings vogels betreft ,maar we zijn er onlangs achter dat dit zeker niet altijd het geval is dus ook hier geen duidelijke oorzaak.

Enkele kwekers melde mij dat het niet goed verzetten van het zomeruur in je kweek hok wel eens de reden zou kunnen zijn ,zij adviseren niets aan de zomertijd te doen ,en de klok op wintertijd laten staan ,Dit zelf heb ik niet gecontroleerd ,omdat ik dan een probleem heb s,morgens met het voeren der vogels ,omdat het dan nog donker is .Maar als dit meer liefhebbers vaststellen is het belangrijk dit te weten . Laat het dan ook horen.

Oplossingen ????

Zoals de oproep blijkt van dit artikel kan ik en vele andere die ik al geraadpleegd heb nog geen directe oplossing geven .Of toch ? Enkele kwekers met grote ervaring die beginnen te kweken in maart de koppel datum geven ze aan op 19 Maart beweren er totaal geen last van te hebben ,en zij geven dan aan dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn .Maar daarom is de gestelde vraag niet beantwoord dat we er een jaar of 5 geleden geen last van hadden .toen we bv in februari beginnen te kweken ,maar toch komt hier weer naar voren het aantal lichturen wel eens de oorzaak kan zijn . En er zeker iets mee te maken heeft.We moeten hier proberen vast te stellen waarom dit dan nu wel gebeurd ,en voorheen niet .

Opvallende vast stellingen :

Dat zijn ze eigelijk allemaal ,maar het merkwaardige aan het pennen stoten is toch dat het meestal maar een beperkt aantal vogels is ,die toch onder de zelfde omstandigheden zijn voorbereid op de kweek ,en het zelfde aantal lichturen hebben gehad .Een andere opmerking is dat het meestal de 6 –7- 8 of pen is die in de vleugel afstoten wordt. Waarom dit nu zo is daarom staat er ook help voor dit artikel . Ik hoop op dit artikel veel reactie,s en vast stellingen te krijgen om te komen tot een reden van ,en oplossing van het vallen van enkele pennen .

Ook dat er sommige mannen nog enkele eitjes bevruchten is opmerkelijk maar toch zeggen de meeste kwekers dat ze het risico niet willen nemen en een andere man nemen. Het geeft duidelijk aan hoe groot het probleem is van het gooien van enkele pennen.

Vreemd is ook dat het geruime tijd blijft bij het gooien van deze 3 pennen en zoals eerder vermeld ook op de 6-7- of 8 ste pen,en daarna weinig of niets meer normaal begint de rui ook door te lopen naar de borst veertjes. Maar daar is hier duidelijk nog niet het geval .

En waarom er de poppen weinig of gen last van hebben is ook erg vreemd te noemen ,al is dit niet helemaal waar sommige kwekers melde dat het bij hen ook poppen deden . De vast stelling in mijn kweekhok is dat het duidelijk mannen waren en geen poppen.

Besluit.

Ik ga nu gaan met diverse kwekers proberen dit te achterhalen ,maar aan u kanarie kwekers wordt gevraagd uw bevindingen in deze door te sturen naar mijn E-Mail adres woutvgils@skynet.be“> woutvgils@skynet.be .Ik zal deze verzamelen en verwerken om hopelijk met een ander artikel een oplossing aan te bieden ,diverse kwekers hebben mij hier hun medewerking in beloofd ,elke vorm van informatie is welkom ,en zal verwerkt worden om deze oorzaak te achter halen ,we weten dat de lichturen een rol spelen ,maar waarom maar bij een aantal vogels en niet allemaal .kortom erg interessant wat hier uit gaat komen .Hopelijk een oplossing . Dank voor uw medewerking ,en ik wacht u reactie met belangstelling tegen moet. Zeker mag ik tot op heden niet vergeten mijn kanarie vrienden die me nu al hun bevindingen hebben doorgegeven ,en of doorgestuurd en dit ook al enkele jaren mijn dank.

Wout van Gils

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register