Het ei

Het Ei

Binnenkort begint het weer. Zenuwachtig kijken de kwekers in hun vluchten, vangen dan een man, dan weer een pop, en controleren maar! Zijn de vogels gezond, en wat ook belangrijk begint te worden: beginnen de vogels geslachtsrijp te worden. Ik denk dat we allemaal deze taferelen kennen. Ik wil het hier niet hebben over de voorbereiding, maar over het ei zelf. Menig probleem kan zich afspelen alleen al met het ei, daarom gaan we hier eens wat dieper op in.

Als de vogels geslachtsrijp zijn, d.w.z.:

– 10 maanden oud zijn.
– Goed gezond zijn, heldere ogen en een zuiver glanzend verenpak hebben.
– De man opgezette testikels laat zien, met een licht ingevallen buik.
– De pop de “broedvlek” volledig laat zien.

Dan gaan we onze vogels in de kweekkooi zetten, en na enkele dagen geven we nest en nestmateriaal. Na een goede koppeling zal de man de pop bevliegen. De man drukt zijn tap tegen de cloaca van de pop. Door het samentrekken van bepaalde spieren bij de man worden de zaadcellen bij de pop binnengebracht. Deze gaan dan op weg naar de eileider, en van daaruit naar de eicel om daar samen een “KIEMCEL” te vormen. “Het begin van een nieuw leven!” Het geheel komt naar buiten via een fantastisch proces in de vorm van ons allen bekend als “EI”.

Zoals gezegd gaan we hier wat verder op in.

“HET EI”

Als de oudervogels broedrijp zijn, zullen bij de paring mannelijke zaadcellen en vrouwelijke eicellen vrijkomen.

Vrouwelijk eicellen
Vrouwelijk eicellen

 

 

 

Mannelijke zaadcellen
Mannelijke zaadcellen

 

 

 

Van een zeer groot aantal mannelijke zaadcellen is er maar één nodig om een eicel te bevruchten. Dus bij een legsel van 4 eieren zijn bij een goede bevruchting 4 zaadcellen nodig. Als een zaadcel eenmaal is samengegaan met zo’n eicel, kan een andere (volgende) zaadcel hier niets meer aan veranderen. Het beginstadium van het jong is dan al bepaald. Ook hebben de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel al de erfelijke eigenschappen meegekregen. Dus op dat moment is al bepaald hoe de vorm, kleur, man of pop wordt vastgesteld. Hieraan is dus ook niets meer te veranderen. De bevruchte eicel zit nu vast op de dooierwand, en vanaf dat moment zal het ei zich tijdens de broedperiode verder ontwikkelen.

1. Eiwit. – 2. Hagelsnoeren. – 3. Bevruchte eicel die zich zal ontwikkelen tot embryo. – 4. Dooier. – 5. Luchtkamer. – 6. Schaalvliezen. – 7. Kalkschaal.

ei

Nadat het ei ongeveer 12 uur is bebroed, begint de ontwikkeling van het jong. Vanuit dit beginstadium zal een compleet netwerk om de dooier groeien. De dooier komt nu in een compleet levend netwerk te liggen en voorziet “het embryo” van voedsel. Het hele netwerk is nu in enkele dagen voorzien van bloedvaten, die dan weer verbonden zijn met het embryo. Het bloed van het embryo stroomt nu door deze bloedvaten, waaruit dan de voedingsstoffen worden opgenomen die het voor zijn verdere ontwikkeling nodig heeft. Dat de ontwikkeling van het jong maar een klein gedeelte van de dooiervoeding nodig heeft, blijkt wel doordat het jong voor het uitkomen (1 dag) nog maar + 1/4 deel heeft opgenomen. De laatste uren voor het uitkomen wordt het overige voedsel opgenomen, waardoor het jong de eerste levensuren kan doorkomen. Ja, zo makkelijk is dat, in theorie natuurlijk. Al moet toch gezegd worden dat bij goede verzorging en koppeling het meestal toch wel zo is.

 

Nu in het kort over het ei zelf (zie bovenstaande tekening):

DE KALKSCHAAL:
Dat deze hoofdzakelijk bestaat uit kalk en erg poreus is, zal wel geen uitleg meer nodig hebben. Wat wel belangrijk is, is dat we onze vogels voldoende bouwstoffen geven om deze eieren op te bouwen. Bijvoorbeeld, schelpengruis en sepia. Als we dit te weinig geven of helemaal niet, dan is de kans op windeieren zeer groot, en dat moeten we te allen tijde voorkomen.

DE SCHAALVLIEZEN:
Deze hebben een beschermende functie; ze zorgen ervoor dat er geen schadelijke bacteriën door de kalkkristallen heen dringen en toegang krijgen tot de kiem. Voorkom ook dat de kalkkristallen dicht komen te zitten. Let dus op met nestmateriaal en het materiaal waarin we onze eitjes bewaren als we ze rapen.

DE LUCHTKAMER:
Deze ligt tussen de twee vliezen en dient om een luchtreserve aan te leggen voor het jonge leven. Als de vogel uitkomt, breekt deze eerst het binnenste vlies van de luchtkamer, en kan zodoende nog in het ei voor het eerst lucht (zuurstof) inademen om zo voldoende kracht op te bouwen om volledig eruit te breken.

HET EIWIT:
Het ei bestaat uit + 85 á 90% water en verder uit eiwitten. Deze geleiachtige massa dient ter bescherming van de kiem en houdt bovendien het vocht vast binnen in het ei.

DE DOOIER:
Deze gele dooier bestaat uit 50% vetten, eiwitten en andere voedingsstoffen, en voor de rest uit water. Dit is het voedsel waarvan het embryo moet gaan groeien. De witte dooier ligt direct om de kiemschijf en dient ook in de eerste periode als voedsel voor het embryo. Dit is dan ook van een fijnere samenstelling dan die van de gele dooier.

DE HAGELSNOEREN:
Deze zijn verbonden met het dooiermembraan. Dit zijn als het ware elastiekjes die ervoor zorgen dat de kiemschijf van het ei zich steeds aan de bovenkant bevindt. De reden is dat de bovenkant van het ei bij het broeden steeds het dichtst bij de bloedvlek van de pop komt, en zodoende de meeste warmte ontvangt. Maar de pop keert toch ook de eieren, zult u zeggen. Dat klopt, en dit is nu juist de taak van de hagelsnoeren. Deze zorgen ervoor dat steeds, hoe men ook keert of draait, de kiemschijf boven blijft. Waarom dan de eieren draaien, zult u zeggen. Dit om ervoor te zorgen dat deze hagelsnoeren hun functie juist blijven vervullen en niet zullen rekken (uitzakken), en ze zorgen zo voor de op

 

timale warmte van de kiemschijf. Als al deze functies nu goed werken, zal het weinig problemen scheppen voor het jonge leven om uit het ei te geraken. En toch gebeurt het jaarlijks zeer veel, op elke lezing het onderwerp van gesprek “JONGEN DOOD IN HET EI”!

Hierover ook in het kort wat oorzaken van dit probleem:

ONBEVRUCHTE EIEREN:

– Zaadcel man niet levensvatbaar.
– Inteelt te ver doorgevoerd.
– Gebrek aan bouwstoffen (vitaminen).
– Man te oud, geen goede bevlieging, nagels van de man te lang.
– Losse zitstokken, geknoei met medicamenten.
– Lethaalfactor (intensief x intensief).

AFSTERVEN VAN KIEMCEL:

– Eierschaal beschadigd.
– Temperatuurwisseling (muizen – pop heeft nest verlaten).
– Eitjes vast in het nest (kunnen niet gekeerd worden).
– Lethaalfactor.
– Kalkkristallen zitten dicht (eierschaal laat geen zuurstof door).
– Geen goed nestmateriaal (touw bewerkt met giftstoffen).
– Te weinig of te veel vocht.

DOOD IN HET EI:

– Eierschaal te hard (vochtregeling).
– Schaalvliezen te hard.
– Lucht – zuurstofgehalte kweekkooi.
– Vochtgehalte te hoog – te laag.
– Lethaalfactor.
– Erfelijke factoren door bijvoorbeeld te ver doorgevoerde inteelt.
– Eieren niet goed meer gekeerd.

 

BESLUIT:

U ziet dat er veel problemen naar voren kunnen komen, maar indien u met overleg, inzicht, en zeer zeker goede gezonde vogels gaat kweken, zal dit probleem niet overdreven vaak voorkomen. Let er maar eens op. Bij een goed en gezond broedsel liggen de eitjes altijd met de spitse punt tegenover elkaar, met een mooie glans eroverheen. Hopelijk komt zo’n broedsel bij u dit jaar veel voor.

Een goede kweek en tot een volgende keer!

Wout van Gils

 

 

 

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register