Hoe kanaries selecteren voor de TT

Bruin onyx geel mozaiek 1Agaat opaal wit rec


Hoe kanarievogels selecteren voor de tentoonstellingen. Wout van Gils

Inleiding :

Tentoonstelling spelen met vogels vraagt ook kennis ,het is niet zo dat men een vogels uitvangt in een TT zet en er resultaat mee behaalt ,helaas maar zo werkt het niet Een goede electie begint bij mij al van in het nest. Vogels die uitblinken qua grootte ,vorm en kleur en tekening worden na het ringen onmiddellijk met een opmerking genoteerd in mijn kweekboek. Vogels met een bonte pennen of hoornbont ,te klein slecht in de bevedering enz gaan eenmaal ze zelfstandig zijn onmiddellijk naar de handel. Zo spaar je ruimte voor de goede vogels ,en het scheelt ook een pak aan zaad en eivoer. Daarna blijf ik de vogels goed observeren ,en je zult zien dat bepaalde vogels opvallen aan de zaadbak ,drinkflesje ,aan het badwater enz kortom ze vallen op .Door hun doen en laten ,en door vorm en kleur. Meestal zijn het die vogels die men moet hebben voor de wedstrijden. Maar alvorens we zo ver zijn moet er nog wat gebeuren met de vogels .

Zes weken voor de eerste TT.

Na rui1Dan ga ik op zicht tussen de uitgeruide vogels diegene uitzoeken die m.i. en volgens de standaard eisen van de vogel ,en of vogels goed zijn ,of deze kort benaderen .Maak daarbij gebruik van de standaard van de betreffende kanarie kleurslag. Dit is echt nodig. Heb je hiervoor nog niet genoeg kennis doe dan een beroep op iemand van je club die hiervan iets afweet. Selecteer streng en bespaar jezelf veel werk met het verzorgen en africhten van vogels die niet TT geschikt zijn, dat is jammer van je tijd.

Daarna neem ik alle TT geschikte vogels in de hand en controleer ze op gebroken pennen in vleugel en staart, zijn er slechte bij verwijder deze dan voorzichtig. LET OP als men pennen links verwijdert, doe dit ook met dezelfde pen rechts, anders krijgt men ongelijke pennen en dit wordt ook bestraft Beter is de pen (n) niet te trekken maar ongeveer 5 M/m voor het leven af te knippen ,deze sterft dan af .Na een dag of 5 trek je de pen er uit zonder moeite ,en je zult nooit geen bloedpen hebben . Roodfactorige vogels zullen weer moeten worden opgevoerd, anders komt natuurlijk de pen kleurloos terug. Let dan nog eens goed op bontheid (broek), nagels en hoorndelen en op eventuele schimmelsporen bij de intensieve vogels, en bij de schimmelvogels op de verdeling ervan. De lengte van de bevedering speelt ook hier een grote rol ,te lang ,is foutief . Als je dit hebt gedaan plaats dan de vogels per 3 à 4 stuks in de kweekkooi, en laat daar de vogels een week of 3 bekomen. Geef een goede zaadmengeling, regelmatig eivoer, wat gepelde haver en/of negerzaad en af en toe wat blauw maanzaad, zorg ook voor regelmatig badwater. Vraag in deze periode ook nog eens een bevriend kanarie kweker of iemand uit de vereniging om eens je vogels te beoordelen, misschien ziet hij nog iets dat je ondanks je goede zorgen toch nog over het hoofd hebt gezien. Na deze 3 weken gaan de vogels de TT kooi in.

Kleur en tekening

Hoewel in deze rubrieken de meeste punten te verdienen en/of te verliezen zijn, ga ik hier niet verder op in. Er zijn hiervoor standaarden opgesteld en deze zijn zodanig opgesteld dat iedere liefhebber deze kan lezen en daarvan leren de vogels te beoordelen. Maar toch nog dit.., wordt er wel voldoende gekeken naar de vogels? Als men ziet dat men nog regelmatig vogels tegenkomt op onze TT met bontheid en of onherstelbare kleurfouten en/of missen van teennagels dan vraag ik me soms af: hoe is het mogelijk..? Hebben deze liefhebbers wel genoeg tijd en zorg besteed aan hun vogels voor deze naar de TT te brengen, of weten ze het wel en doen ze het bewust. Maar als je dan maar 75 punten krijgt lijkt me dit niet erg leuk te zijn. Al die duidelijke zichtbare fouten kan iedere liefhebber zelf zien en men moet niet doen “alsof”, maar men houdt zulke vogels mijn inziens beter thuis. En weet bontheid komt overal voor op alle plaatsen van de vogel en zijn bevedering .

De houding

Het aantal fouten dat in deze rubriek kan voorkomen, is voor een groot deel onder dezelfde noemer te brengen. Er zijn blijkbaar veel liefhebbers die geen belang schijnen te Agaat onyx withechten aan het africhten van TT vogels, en er zelfs prat op gaan dat zij een goed resultaat hebben gehaald met een vogel die recht uit de volière is gevangen. Natuurlijk bevestigen de uitzonderingen de regel, maar neem van me aan, dit is eigenlijk niet normaal. Natuurlijk komt het voor, ook een vogel kan een rustige aard hebben die niet strookt met zijn normale gedragswijze, maar over het algemeen zal dit weinig voorkomen. Eveneens zal al eens blijken dat die kalmte wel degelijk erfelijk is, en dit moet men dan ook zeker in het nageslacht proberen vast te leggen. Maar meestal hapert er dan nog iets aan een andere factor zodat men toch de vogel moet gaan africhten. Ook zijn er liefhebbers die zoveel werk maken van het africhten dat de vogels kalm zijn als hij er zelf voorstaat maar als er een vreemde komt is het een schuwe vogel. Hoe kan je dat dan wel doen? Om te beginnen plaats uw vogels in een ruimte waar veel beweging is, waar ze geregeld vreemde personen en handelingen zien, plaats ook een radio in deze. Daar de vogel van de volière en kweekkooi nu in de TT kooi terecht komt is ook een overgang. Normaal vliegt de vogel van stok naar stok, maar nu moet hij springen en dat lijdt wel eens tot neiging tot vlinderen. Begrijp me niet verkeerd dat ik nu stel dat de reden is van vlinderen, zeker niet, maar in het beginstadium van opkooien heeft het er wel iets mee te maken. Men kan dit voorkomen door de stokjes in de kweekkooi ongeveer op dezelfde afstand te zetten als in de TT kooi, en dit voor altijd, dus ook tijdens de kweek. Zorg verder ook voor de juiste dikte van zitstokken, 15 mm en maak dit ruw door bv. er met een zaagblad over heen te gaan, te dunne en ook te dikke stokken zullen ook weer houdingfouten te weeg brengen. Om de vogel de juiste houding aan te leren kan men het volgende doen. Plaats de kooien de eerste dagen met de fronten tegen elkaar en iedere dag breng je ze iets verder van elkaar weg tot de kooien naast elkaar staan. Als de vogels tegen de tralies blijven komen maak dan aan de binnenzijde van de tralies een doorschijnend plastiek voorfrontje. De vogel zal daar tegenaan willen vliegen maar uiteraard lukt dit niet, dit gaat zo enkele dagen door en de vogel geeft het op en blijft voortaan op de stok zitten. Hetzelfde kan men doen als de vogel steeds of te veel op de bodem gaat zitten, men plaatst van voren naar achter een plexi glasplaatje schuin er in en de vogel kan niet meer normaal zitten op de bodem, want zij schuiven steeds weg en leert erg snel dat het op de stok makkelijker zitten is. Als de vogel een gedrukte houding aanneemt kan men enkele dagen een spiegeltje leggen op de TT kooi, de vogel ziet zijn eigen en zal zich steeds rekken en omhoog komen en zal zeker zijn normale houding weer gaan aannemen. Let wel, laat dit spiegeltje niet te lang liggen want dan gaat de vogel een verkeerde houding aanleren, en dat wordt ook weer bestraft. In keurdersterm zegt men dan, de vogel spiegelt zich, dus nooit langer dan 2 à 3 dagen, je kunt dit zelf vaststellen.Tegenwoordig heeft men ook spiegeltjes die men aan de binnen zijde van de kooi kan plakken ,dit voorkomt het spiegelen van de vogel. Plaats je drinkflesje en het bekende snoepbakje ook zo hoog mogelijk, zodat de vogel zich moet rekken om er bij te kunnen, het komt de houding ten goede. De vogel zal een opgerichte houding aannemen. Met het snoepbakje zijn ook wonderen te verrichten maar ik denk dat je wel weet dat ook onze vogels snel iets lekker en wat extra’s kennen. Wat ook erg goed werkt bij het rustig worden is de bloemenspuit. Benevel regelmatig de vogels met deze spuit, en gebruik hiervoor warm water. Boots in je ruimte ook even een TT na verplaats regelmatig je kooien van boven naar onder van links naar rechts, ga er met verschillende kleuren kleding naar binnen, met een pet en zonder, kortom zoveel mogelijk verschillende kleren en handelingen doen met de kooien en vogels komt zeer goed de africhting en houding ten goede. Je ziet dat met een minimum aan inspanning onze vogels zich zo gedragen dat opmerkingen als, onrustig, tralies, bodem, houdingfouten enz. zo goed als tot het verleden behoren, wat de kansen op een EP flink vergroot. Je zult nu ook wel gemerkt hebben dat er een goede voorselectie nodig is, anders is al dit werk tevergeefs geweest als later blijkt de vogel bv. een bonte teennagel heeft.

Grootte en vorm.

Met deze twee rubrieken is het ongeveer hetzelfde als met de vorige rubriek, de vogel wordt hier beoordeeld op grootte en vorm tot in alle details toe. Krijgt u bijvoorbeeld op uw keurbriefje de opmerking bordertype, wil dat nog niet zeggen dat uw vogel op een border lijkt, het kan evengoed zijn dat een van zijn lichaamsdelen op die van een border lijken en/of geërfd zijn. Dat is dus foutief. Gebruik geen postuurvogels om de grootte te veranderen, hou altijd soort bij soort, en koppel altijd zodanig dat, wat de een te veel heeft de ander minder moet hebben en dit voor alle rubrieken. Dit is een belangrijke regel in de kanarie- en vogelkweek. De grootte van de kanarie is 14.5 cm. De grootte van de vogel moet men altijd zien in verhouding van de rest van de vogel, dit moet een harmonisch beeld geven en als dat zo is, is de vogel ook niet snel te groot. Een aantal bekende vormfouten zijn te smal en/of te dikke kop, erg doorgezakte en te zware borst, platte kop, misvormde bek, holle en bolle rug, te kort en/of te lange poten, koplichaam verhouding niet goed, te kleine of te grote ogen, scherpe en te smalle borst. Ook mag ik zeker niet vergeten het bekende muizenkopje ,deze ook direct uitschakelen Ik moet wel zeggen dat een vogel zeker nog wel voor een prijs in aanmerking kan komen, als al de rest, bv. kleur en tekening, erg goed is kan deze vogel met een kleine vormfout zeker nog wel eens in de prijzen vallen. U als kweker/tentoonsteller moet zelf kunnen oordelen of de vogel fouten vertoont die al of niet door de beugel kunnen. Geeft u een dergelijk vogel toch mee naar de TT, denk dan niet direct dat als u in de prijzen valt..: de keurder heeft het niet gezien, maar u zult op bv. kleur en tekening meer punten gehaald hebben, en dat is zeker te zien op het keurbriefje. Verder is er aan grootte en vorm erg weinig te doen, wat betreft de grootte kun je iets doen door de twee buitenste staartpennen in het begin voorzichtig te verwijderen, de nieuwe pennen komt namelijk ongeveer 5 mm langer terug en dat is soms meegenomen. Wat betreft de vorm, als de vogel mager is, dan zal dit zeker zichtbaar worden op en aan de borst. Hier kan men wel wat aan doen door de vogel van extra zaad te voorzien in het bekende snoepbakje, geef deze vogels regelmatig gepelde haver en negerzaad met wat blauw maanzaad, met andere woorden, hou de vogel goed in het vlees want te mager geeft veel fouten en uiteraard ook te vet. Dus let hier ook goed op.

Bevedering

Ik ga nu niet al de bevederingfouten opnoemen, iedereen moet deze kennen, Een aantal fouten komen door dat de vogel niet of onvoldoende is uitgeruid, een aantal andere komen naar voren als de vogel nauwelijks of geen badwater krijgt. Weer een aantal anderen komen naar voren als de vogel mager is of een misvormd borstbeen heeft, denk maar aan de bekende borst- en/of nekkrul. Wat denk je van te fel intensieve vogels met een te korte bevedering rond de ogen en/of flanken, of bij onze schimmel vogels een te lange ruwe bevedering. Geef TT vogels regelmatig badwater en benevel ze ook regelmatig met de bloemenspuit. Een erg goed product om in het badwater of bloemenspuit te doen is al een oud product en nog steeds verkrijgbaar, namelijk: BIRDYL, dit maakt de bevedering zachter en glanzend. Benevel de vogels op de ochtend van inkorven nog eens met water met Birdyl. Maak ook de staart en vleugeltoppen nog even zuiver met wat warm water door de staart er even in te dompelen en daarna glad en droog te strijken op een vlakke ondergrond, hou wel de staart goed vast tussen duim en wijsvinger om geen stukken te maken. Zorg dat de flank bevedering zo goed als droog blijft. Maak de vogel op de dag van inkorven dus nooit meer door en door nat, de vogel heeft dan niet meer de tijd om zijn bevedering op te schonen via het vet van de stuitklier om zo een strakke en glanzende bevedering te krijgen. Wat ook belangrijk is, is je vogels niet te warm te zetten. Als je dit doet en de vogel komt in de TT zaal waar meestal de temperatuur lager is dan thuis dan gaan de vogels over het algemeen ook losser zitten en dat zou je ook wel eens een strafpunt kunnen opleveren. Zorg dus dat de temperatuur laag blijft thuis, altijd lager dan in de TT zaal, ruim lager. Dit komt, in tegenstelling wat de meeste denken, de vogel ten goede. Ik denk het meeste over de bevedering van de vogels wel verteld te hebben. Nu wil ik het hebben over de conditie van de vogel.

Conditie.

Dit is het laatste wat ik over onze TT vogels ga schrijven, maar zeker een van de belangrijkste en in het beslissende stadium dikwijls van doorslaggevende aard. Een gekwetste, zieke of gebrekkige vogel, of een vogel die een of ander lichaamsdeel mist of beschadigingen daaraan laat zien die afbreuk doen aan zijn conditie, heeft daar zelden of nooit schuld aan. Bijna altijd rust de oorzaak hiervan bij de kweker van de vogel. Hij moet immers zorgen dat zijn vogels altijd verkeren in omstandigheden en een verblijf die optimaal beantwoorden aan de vereisten voor een goede conditie. Het vogelverblijf, TT kooi, opkooikooi, het vervoer, kortom de verzorging in zijn totaliteit moeten altijd van dien aard zijn dat de vogels geen kans krijgen zich te beschadigen, vervuilen en/of gekwetst raken of nog erger, ziek worden en zo op de TT verschijnen.

Als u op al deze zaken let, en ook de kooien goed in orde brengt, dan zal dit de vogel zeker ten goede komen. Met andere woorden zorg voor het goed in orde brengen van je TT kooien en of volières. Geef de TT vogels regelmatig badwater met Birdyl, hou je TT kooi zeer zuiver en in orde. Als u de vogels weg brengt naar de TT, was dan nog even de staart en vleugeltopjes zuiver met wat warm water, zorg wel dat de rest van de bevedering niet nat wordt, en maak ook de pootjes nog even zuiver. Zorg voor goed zuiver wit of bruin zand in de kooi, en breng de vogels weg met over de kooi een hoesje getrokken zodat de vogels niet aan tocht en andere worden blootgesteld. Met dit artikel zult u zeker van een slechte vogel geen kampioen maken, dit is niet mogelijk maar een goede vogel kan door op te letten en een goede verzorging waar ik u met dit artikel mee heb willen helpen net dat puntje verdienen wat hij anders te kort zou hebben gehad en dat is de verzorging meer dan waard. Want ik weet zeker dat een topvogel bij sommige liefhebbers teruggebracht wordt naar 88 of 89 punten alleen al door een mindere verzorging. Hopelijk draagt dit artikel bij om een vogel die regelmatig 90 punten haalt, met een iets betere verzorging op te waarderen naar misschien wel 91 of 92. En dit is dan zeer zeker lonend, trouwens onze vogels dienen eigenlijk altijd een goede verzorging te hebben, ik hoop met dit artikel hier toe bij te dragen. Succes Wout van Gils .wout@woutvangils.be

More Articles

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

De droogkast

De Droogkast: (het drogen) Nadat de vogels zijn gewassen, is het belangrijk om ze snel te laten drogen. Dit kan worden gedaan in de droogkast,

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 5: Gladde, Glanzende en Strakke Bevedering

Gladde, Glanzende en Strakke Bevedering Voor witte vogels of vogels met een witte ondergrond is het belangrijk om ze voor een tentoonstelling goed te wassen.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 3 : Rood opvoeren

  Het Opfokken van Rode Kanaries – Ingestuurd Artikel Voor het opfokken van rode kanaries deel ik een artikel: neem een pot  Rood Intensief van

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

De droogkast

De Droogkast: (het drogen) Nadat de vogels zijn gewassen, is het belangrijk om ze snel te laten drogen. Dit kan worden gedaan in de droogkast,

Done
ClosePlease login

No account yet? Register