Hoe kanarievogels voorbereiden op tentoonstellingen.

Hoe kanarievogels voorbereiden op tentoonstellingen.

Ik verwijs naar een artikel dat ik een hele tijd geleden heb geschreven (’t Geelgorsje van Jan-Feb 2007) en waarin ik beloofde mijn ervaringen te delen over hoe ik mijn kanarievogels voorbereid op tentoonstellingen.

Selectie.

Een goede voorselectie begint al bij het nest. Vogels die opvallen qua grootte en kleur worden met een + genoteerd in mijn kweekboek na het ringen. Vogels met een bonte pen of hoornbont gaan, zodra ze zelfstandig zijn, direct naar de handel.

Zes weken voor de eerste TT.

Dan beoordeel ik de uitgeruide vogels op zicht en selecteer degene die naar mijn mening geschikt zijn voor de TT. Ik maak daarbij gebruik van de standaard voor de betreffende kanariekleurslag. Dit is essentieel. Als je hier niet genoeg kennis van hebt, vraag dan hulp aan iemand in je club die er verstand van heeft. Selecteer streng en bespaar jezelf werk met het verzorgen en africhten van vogels die niet geschikt zijn voor de TT. Dit bespaart je tijd.

Vervolgens neem ik alle geschikte vogels in de hand en controleer ze op gebroken pennen in de vleugels en staart. Als er slechte zijn, verwijder deze dan voorzichtig. Let op: als je pennen aan de linkerkant verwijdert, doe dit dan ook met dezelfde pen aan de rechterkant om ongelijke pennen te voorkomen, wat bestraft kan worden. Roodfactorige vogels moeten weer worden opgevoerd, anders wordt de pen kleurloos. Let ook op bontheid (broek), nagels, hoorndelen en eventuele schimmelsporen bij de intensieve vogels, en bij de schimmelvogels op de verdeling ervan. Als je dit hebt gedaan, plaats dan de vogels per 3 à 4 stuks in de kweekkooi en laat ze daar een week of 3 herstellen. Geef een goede zaadmengeling, regelmatig eivoer, wat gepelde haver en/of negerzaad, en af en toe wat blauw maanzaad. Zorg ook voor regelmatig badwater. Vraag in deze periode ook een bevriende kanariekweker of iemand uit de vereniging om je vogels te beoordelen. Misschien ziet hij nog iets dat je ondanks je goede zorgen over het hoofd hebt gezien. Na deze 3 weken gaan de vogels de TT-kooi in.

Keur je vogels eenmaal opgekooide kritisch op de volgende punten:

Kleur en tekening

Hoewel de meeste punten in deze rubrieken te verdienen of te verliezen zijn, ga ik hier niet verder op in. Er zijn standaarden opgesteld die iedere liefhebber kan lezen om de vogels te beoordelen. Maar toch, wordt er wel voldoende gekeken naar de vogels? Als je ziet dat er nog steeds vogels zijn op tentoonstellingen met bontheid, onherstelbare kleurfouten of missende teennagels, vraag ik me soms af: hebben deze liefhebbers genoeg tijd en zorg besteed aan hun vogels voor de tentoonstelling, of weten ze het wel maar doen ze het bewust? Als je dan maar 75 punten krijgt, lijkt me dit niet erg bevredigend. Duidelijke zichtbare fouten kan elke liefhebber zelf zien, en je moet niet doen alsof. Het is beter zulke vogels thuis te houden.

De houding

Het aantal fouten dat in deze rubriek kan voorkomen, is voor een groot deel onder dezelfde noemer te brengen. Er zijn blijkbaar veel liefhebbers die geen belang lijken te hechten aan het africhten van TT-vogels en er zelfs trots op zijn dat ze een goed resultaat hebben behaald met een vogel die rechtstreeks uit de volière is gehaald. Natuurlijk bevestigen uitzonderingen de regel, maar geloof me, dit is eigenlijk niet normaal. Natuurlijk komt het voor dat een vogel een rustige aard heeft die niet overeenkomt met zijn normale gedragswijze, maar over het algemeen zal dit weinig voorkomen. Het kan ook blijken dat die kalmte wel degelijk erfelijk is, en dit moet dan zeker in het nageslacht worden vastgelegd. Maar meestal hapert er dan nog iets aan een andere factor, zodat je de vogel toch moet africhten. Er zijn ook liefhebbers die veel moeite doen om de vogels af te richten, zodat ze kalm zijn als hij er zelf voorstaat, maar als er een vreemde komt, is het een schuwe vogel. Hoe kun je dat voorkomen? Plaats je vogels om te beginnen in een ruimte waar veel beweging is en waar ze regelmatig vreemde personen en handelingen zien. Plaats ook een radio in deze ruimte en laat de poes er af en toe rondlopen. Omdat de vogel van de volière en kweekkooi nu in de TT-kooi terechtkomt, is dat ook een overgang. Normaal vliegt de vogel van stok naar stok, maar nu moet hij springen en dat leidt wel eens tot neiging tot vlinderen. Begrijp me niet verkeerd dat ik nu stel dat de reden is van vlinderen, zeker niet, maar in het beginstadium van opkooien heeft het er wel iets mee te maken. Je kunt dit voorkomen door de stokjes in de kweekkooi ongeveer op dezelfde afstand te zetten als in de TT-kooi, en dit voor altijd, dus ook tijdens de kweek. Zorg ook voor de juiste dikte van zitstokken, 15 mm, en maak ze ruw door er bijvoorbeeld met een zaagblad overheen te gaan. Te dunne en te dikke stokken zullen ook houdingfouten veroorzaken. Om de vogel de juiste houding aan te leren, kun je het volgende doen. Plaats de kooien de eerste dagen met de fronten tegen elkaar en breng ze elke dag iets verder van elkaar weg tot de kooien naast elkaar staan. Als de vogels tegen de tralies blijven komen, maak dan aan de binnenzijde van de tralies een doorschijnend plastic voorfrontje. De vogel zal daar tegenaan willen vliegen maar uiteraard lukt dit niet. Dit gaat zo enkele dagen door en de vogel geeft het op en blijft voortaan op de stok zitten. Hetzelfde kun je doen als de vogel steeds of te veel op de bodem gaat zitten. Plaats van voren naar achteren een plexiglasplaatje schuin erin, en de vogel kan niet meer normaal zitten op de bodem, want ze schuiven steeds weg en leren erg snel dat het op de stok makkelijker zitten is. Als de vogel een gedrukte houding aanneemt, kun je enkele dagen een spiegeltje op de TT-kooi leggen. De vogel ziet zichzelf en zal zich steeds rekken en omhoog komen en zal zeker zijn normale houding weer aannemen. Laat dit spiegeltje echter niet te lang liggen, want dan gaat de vogel een verkeerde houding aanleren, en dat wordt ook weer bestraft. In keurderstermen zegt men dan dat de vogel zich spiegelt, dus nooit langer dan 2 à 3 dagen, je kunt dit zelf vaststellen. Plaats je drinkflesje en het bekende snoepbakje ook zo hoog mogelijk, zodat de vogel zich moet rekken om erbij te kunnen. Dit komt de houding ten goede. De vogel zal een opgerichte houding aannemen. Met het snoepbakje zijn ook wonderen te verrichten, maar ik denk dat je wel weet dat ook onze vogels snel iets lekkers en wat extra’s kennen. Wat ook erg goed werkt bij het rustig worden is de bloemenspuit. Benevel regelmatig de vogels met deze spuit en gebruik hiervoor warm water. Bootst in je ruimte ook even een TT na, verplaats regelmatig je kooien van boven naar beneden, van links naar rechts, ga er met verschillende kleuren kleding naar binnen, met een pet en zonder, kortom, doe zoveel mogelijk verschillende kleren en handelingen met de kooien en vogels. Dit komt zeer ten goede aan de africhting en houding. Met een minimum aan inspanning gedragen onze vogels zich zo dat opmerkingen als onrustig, tralies, bodem, houdingfouten, enzovoort bijna tot het verleden behoren, wat de kansen op een EP (Ereprijs) flink vergroot. Je zult nu ook wel gemerkt hebben dat er een goede voorselectie nodig is, anders is al dit werk tevergeefs geweest als later blijkt dat de vogel bijvoorbeeld een bonte teennagel heeft.

Grootte en Vorm.

Deze twee rubrieken hebben ongeveer hetzelfde principe als de vorige, waarbij de vogel wordt beoordeeld op grootte en vorm tot in alle details. Als je bijvoorbeeld de opmerking “bordertype” op je keurbriefje krijgt, betekent dit niet noodzakelijk dat je vogel op een border lijkt. Het kan ook zijn dat een van zijn lichaamsdelen op dat van een border lijkt en/of geërfd is, wat foutief is. Gebruik geen postuurvogels om de grootte te veranderen; houd altijd soort bij soort en koppel op een manier waarbij de een minder heeft van wat de ander te veel heeft, en dit geldt voor alle rubrieken. Dit is een belangrijke regel in de kanarie- en vogelkweek. De standaardgrootte van een kanarie is 14,5 cm. Bekijk de grootte van de vogel altijd in verhouding tot de rest van het lichaam; dit moet een harmonieus beeld opleveren. Enkele bekende vormfouten zijn een te smalle en/of te dikke kop, een erg doorgezakte en te zware borst, een platte kop, een misvormde bek, een holle en bolle rug, te korte en/of te lange poten, een onjuiste verhouding tussen kop en lichaam, te kleine of te grote ogen, en een scherpe en te smalle borst. Een vogel met een kleine vormfout kan echter nog steeds in de prijzen vallen als de rest, zoals kleur en tekening, uitstekend is. Het is aan jou als kweker/tentoonsteller om te oordelen of de vogel fouten vertoont die al dan niet acceptabel zijn. Als je zo’n vogel toch naar de TT brengt en in de prijzen valt, betekent dit niet direct dat de keurder het niet heeft gezien; wellicht heeft de vogel elders, zoals op kleur en tekening, veel punten gescoord. Kortom, een goede voorselectie is cruciaal, anders kan al je werk tevergeefs zijn als later blijkt dat de vogel bijvoorbeeld een bonte teennagel heeft.

Bevedering.

Ik ga nu niet alle fouten in de bevedering opsommen; dat behoort tot basiskennis. Sommige fouten ontstaan doordat de vogel niet voldoende geruid is, terwijl andere naar voren komen als de vogel nauwelijks of geen badwater krijgt. Zorg ervoor dat TT-vogels regelmatig badwater krijgen en benevel ze ook met de bloemenspuit. Een uitstekend product om aan het badwater of de bloemenspuit toe te voegen, is het nog steeds verkrijgbare BIRDYL. Dit maakt de bevedering zachter en glanzend. Benevel de vogels op de ochtend van het inkorven nogmaals met water met Birdyl. Maak ook de staart en vleugeltoppen schoon met wat warm water, dompel de staart even onder en strijk deze vervolgens glad en droog op een vlakke ondergrond. Houd hierbij de staart goed vast tussen duim en wijsvinger om beschadiging te voorkomen. Zorg dat de flankbevedering zo droog mogelijk blijft. Maak de vogel op de dag van het inkorven nooit helemaal door en door nat; de vogel heeft dan niet genoeg tijd om zijn bevedering op te schonen via het vet van de stuitklier en zo een strakke en glanzende bevedering te krijgen. Het is ook belangrijk om je vogels niet te warm te houden. Als je dit doet en de vogel komt in de TT-zaal waar de temperatuur meestal lager is dan thuis, zullen de vogels over het algemeen losser zitten en dit kan je zelfs strafpunten kosten. Zorg er dus voor dat de temperatuur thuis lager blijft dan in de TT-zaal, ruim lager zelfs. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, komt dit de vogel ten goede. Ik denk dat ik het meeste over de bevedering van de vogels heb verteld. Nu wil ik het hebben over de conditie van de vogel.

Conditie.

Dit is het laatste waar ik over ga schrijven met betrekking tot onze TT-vogels, maar het is zeker een van de belangrijkste aspecten en vaak beslissend. Een gekwetste, zieke, gebrekkige vogel of een vogel met een missend of beschadigd lichaamsdeel dat afbreuk doet aan zijn conditie, heeft daar zelden of nooit schuld aan. De kweker van de vogel draagt bijna altijd de verantwoordelijkheid hiervoor. Hij moet ervoor zorgen dat zijn vogels altijd verkeren in omstandigheden en een verblijf die optimaal voldoen aan de eisen voor een goede conditie. Het vogelverblijf, TT-kooi, opkooikooi, het vervoer, kortom, de totale verzorging moet altijd van dien aard zijn dat de vogels geen kans krijgen zich te beschadigen, vervuilen en/of te verwonden, of erger nog, ziek worden en zo op de TT verschijnen.

Als je op al deze zaken let en ook de kooien goed in orde maakt, zal dit zeker ten goede komen aan de vogel. Met andere woorden, zorg ervoor dat je TT-kooien en/of volières goed in orde zijn. Geef TT-vogels regelmatig badwater met Birdyl, houd je TT-kooi zeer schoon en in orde. Als je de vogels naar de TT brengt, was dan nog even de staart en vleugeltopjes schoon met wat warm water. Zorg ervoor dat de rest van de bevedering niet nat wordt en maak ook de pootjes nog even schoon. Zorg voor goed, zuiver wit of bruin zand in de kooi en breng de vogels weg met een hoesje erover getrokken, zodat de vogels niet aan tocht en andere invloeden worden blootgesteld. Met dit artikel zul je zeker geen kampioen maken van een slechte vogel; dat is niet mogelijk. Maar een goede vogel kan door aandacht te schenken aan een goede verzorging, waar ik je met dit artikel mee heb willen helpen, net dat extra puntje verdienen dat anders ontbrak. Dit is de inspanning meer dan waard, want ik ben ervan overtuigd dat een topvogel bij sommige liefhebbers wordt teruggebracht naar 88 of 89 punten alleen al door een mindere verzorging. Hopelijk draagt dit artikel bij aan het opwaarderen van een vogel die regelmatig 90 punten haalt, naar misschien wel 91 of 92 met een iets betere verzorging. En dat is zeker de moeite waard, want onze vogels verdienen eigenlijk altijd een goede verzorging. Ik hoop met dit artikel hieraan bij te dragen.

Wout van Gils

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Onderstaande serie artikelen van onze vriend Wout van Gils

De volgende reeks artikelen van onze vriend uit België is bijzonder relevant voor onze fans op dit moment van het jaar. De website van Wout

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register