Hypofyse reactie orgaan op het licht

tijdklok dimmer nieuw.a


Hypofyse : Ofwel het reactieorgaan op het l licht. .                                                                           W.v.Gils

 Inleiding :

In mijn artikel “ licht en temperatuur “ heb ik al aangehaald hoe belangrijk het is om goed en verantwoord met deze aantal llicht uren om te gaan ,dit zowel bij onze vroeg kweek ,maar ook om bepaalde vogels in optimale conditie naar een tentoonstelling te brengen is dit erg een middel om dat te bereiken . In dit artikel wil ik nog even stil staan bij dit belangrijk orgaantje van onze vogels wat genoemd wordt de Hypofyse . En een erg belangrijk orgaan voor onze vogels . In de korte dagen ( winter ) moeten wij onze vogels dan ook goed verzorgen ,zij zullen in deze korte dag ( ongeveer 9 licht uren ) zoveel voedsel tot zich moeten nemen om voldoende brandstof te hebben om de de 15 uur rusttijd (donker) te kunnen overwinnen. Men ziet aan de vogels ook dat zij hier ook ontzettend hun best voor doen om voldoende voer tot zich op te nemen ,wand let maar eens op in de schemering zowel s’morgen als s’avonds zitten zij nog aan de voerbak zo lang als dat ze het nog zien .Dit om maar voldoende tot zich te nemen om de nacht goed door te doorkomen. En wees eens eerlijk hoeveel kweekhokken en voiler,s hebben maar een minimaal aan invals licht ,en is het nog eerder donker ,en hebben de vogels per dag misschien s’morgen ,als s’avonds een half uur minder licht ,en dan zijn het nog maar 8 uur meer in plaats van de normale 9 uur. Het zal duidelijk zijn dat deze vogels zonder bijlichten van kunst licht ook veel later in broed of kweek conditie komen daar er minder en later voldoende licht inval komt. Een kleine tip om even bij stil te staan.

 Algemene informatie :

 Wij kanarie kwekers weten maar al te goed hoe belangrijk het aantal licht uren zijn voor onze kanarie vogels. Bij het houden en kweken van vogels ,hangt het resultaat al heel veel af van de lengte van de dagen ,of met andere woorden hoe gaat men om met het aantal licht uren van je vogels. Het orgaan wat dit regelt bij de vogels zal ieder vogelliefhebber wel kennen of eens van gehoord hebben ,en dit heet de “hypofyse” Dit orgaan reageert op de signalen uit de natuur in de dit geval het aantal licht uren ,langer licht geeft de prikkels door aan de geslachtorganen ,de man zal meer gaan fluiten ,en een verdikte tap gaan krijgen de pop zal stilaan in broed conditie komen .Bij het korten der dagen (licht uren ) zal dit in omgekeerde volgorde gebeuren de vogels raken uit conditie ,en krijgen weer een signaal om bv van verenkleed te gaan veranderen (rui)Kortom het licht vormt een enorme invloed uit op het gedrag van onze vogels men moet er dan ook erg goed en verstandig mee omgaan .

 In de natuur :

 In het vroege voorjaar ook al is het nog koud mekt men aan onze vogels in de tuin ,dat de dagen beginnen te lengen ,de vogels beginnen wat met elkaar te vechten ,maar wat zeker opvalt de vogels beginnen te fluiten en worden agressiever. Nog wat later beginnen sommige vogels al met het maken van een nest ,en ja zelfs meer er komen hier en dar al eieren in het nest te liggen. Ja zelfs al is het nog wat koud of nat weer sommige vogels worden zo geprikkeld door deze lengte van d dagen dat ze snel overgaan tot voortplanting. Dit geeft duidelijk aan dat de hypofyse reageert op de lengte der dagen ,en minder op de temperatuur. Het is erg belangrijk dat wij kwekers hier op in spelen,en mee om moeten gaan .Hier kan de vogel zelf niets aan doen zeker niet als we werken met kunstlicht.

De licht uren :

De normale licht uren voor vogels waarmee men gaat kweken licht tussen de 14 a 15 uur per dag. Deze uren overeenstemmen met de volle kweekperiode in de natuur die dan ook licht op dit aantal uren ( juni ) opgemerkt dient dan wel dat dit ook weer de langste dagen zijn van het jaar. Daarom zitten wij als kwekers ,met de vroeg kweek tussen de 13 en 15 licht uren Andere laat kwekers laten gewoon de natuur zijn gang gaan en wachten de datum af ,zoals wij die van vroeger kenden namelijk omstreeks 19 april ( 13 uur Licht)

 De licht uren per maand :

In bijgaande grafieken zijn de licht uren aangegeven zoals ze bij een normaal jaargetijde zouden zijn ,het kan natuurlijk iets afwijken bv bij erg donker en slecht voorjaar,maar het geeft weer hoe de licht uren zich verlengen ,of inkorten .en hierop kunnen wij in spelen met onze tijdklok ,naargelang de methode die je kiest voor het in conditie brengen van je vogels. Je ziet ook in de grafiek hoe mooi deze in elkaar zou passen als men de cyclus volgt zowel in de lengte van dag of nacht uren. De natuur heeft het erg mooi voor elkaar ,het is aan ons kanarie kwekers ,en zeker zij die vroeg gaan beginnen dit op een zo goed mogelijke natuurlijke omgeving aan te passen ,Hiervoor zijn tegenwoordig erg goede verlichtings dim ,en regelinstallaties te koop met de daarbij behorende lampen,die ook weer niet te fel mogen zijn ,maar laat je hierover goed informeren ook over de lichtsterkte.

hypofy1

hypofy2 
Overzicht lichturen per maand :

Dag Uren

Maand

Nacht uren

10

Januari

14

11

Februari

13

12

Maart

12

13

April

11

14

Mei

11

15

juni

9

15

juli

9

13

Augustus

11

12

September

12

11

October

13

10

November

14

9

December

15

   

 De vroege kweek :

 Hierover zij al veel artikels geschreven ,ik wil hier dan ook niet meer al te uitgebreid over schrijven ,hierboven staat eigenlijk a duidelijk vermeld waar we rekening mee moeten houden In het kort komt het hier op neer ,En iedere kweker heft hierin zijn voorkeur. Men kent bij het opvoeren van het aantal licht uren de “ DIRECT “ functie ,en de  “GEREGELDE “ Functie . De “ NATUURLIJKE ” functie. Bij welk van de functie die je ook kiest zorg dat je vogels de leeftijd van ongeveer 10 Maanden hebben ,en uiteraard gezond en levendig zijn. Het zal duidelijk zijn dat als men kiest voor de Directe en de Geregelde functie dat her gebruik gemaakt moet worden ,van een geregelde tijdklok met dimmer ,deze zijn in alle vormen en maten te koop .

 De Direct Functie :

 Deze functie wordt gebruikt door de vroeg kwekers ,die al beginnen begin Januari Bij deze functie voert men het aantal licht uren direct op naar 13 uren en 10 tal dagen later doet men daar nog een uurtje bij zodat men op 14 uren zit. Dit doet men vanaf een 4 tal weken voor de datum dat men begint te koppelen ,men kan dit doen in samenwerking met wat temperatuur verhoging ,maar is niet direct noodzakelijk . Hou er rekening mee,met het instellen van de tijdklok dat ,er nog een uur verzet moet worden ,en dat het licht aan is als je s’morgen moet gaan voeren erg belangrijk hier rekening mee te houden ,en niet later deze klok nog eens te verzetten. Vogels kunnen uit hun ritme geraken. Na deze aantal weken licht uren plaatst men de mannen in je kweekhokjes (ruimte) afhankelijk welke methode je gebruikt voor het kweken van je vogels. Een extra stimulans voor de mannen kan zijn er nog enkel popjes in de buurt te zetten die ze zien en horen ,dit zal de drift zeker verder doen opwekken. Een 10 tal dagen later kan men de popjes er bij plaatsen ,en een week later kan men zeker het nest en nest materiaal geven .Opgemerkt dient te worden dat de mannen iets meer tijd nodig hebben met het in conditie komen met deze methode dan de popjes ,hou daar dus ook rekening mee !! Vogels blijven normaal maar een Vier tal maanden in hun broedconditie ,daarna zullen zijn niet meer bevruchten ,en of minder og niet meer leggen en of hun jongen voldoende voeren. Een klein nadeel van deze methode is toch wel dat je vogels iets eerder in de rui vallen ,maar bij een normale goede kweek hoeft dit geen probleem te zijn.

 De geregelde functie :

 Deze functie wordt het aantal licht uren systematisch opgevoerd met de tijdregelaar ,het aantal licht uren wordt over een periode van ongeveer 6 weken op gevoerd van 9 dag licht uren naar 15 dacht licht uren .zowel bij de mannen als bij de poppen. Het probleem dat de mannen hier iets achter blijven is hier minder. Verder is het koppelen afhankelijk van de keuze die u als kweker maakt ,en staat al beschreven in de Direct functie .

De natuurlijke functie:

Hier is eigenlijk weinig over te schrijven de natuur regelt het voor je ,en het zijn meestal deze kwekers die in een voilere kweken die hier mee te maken hebben of zij die bewust kiezen voor een laat kweek uiteraard ook in broedkooien .en de datum van koppelen licht dan omstreeks 19 april /mei . Opgemerkt dient dan wel dat ook de vogels in een kweekruimte voldoende lichtinval hebben wand dagelijks zowel s,morgen ,als s’avonds een 45 min minder of te weinig licht maakt heel veel uit over het wel of niet snel in broedconditie komen.

Besluit :

Het zal wel duidelijk zijn nu hoe belangrijk het licht op onze vogels is Het kan het natuurlijk ritme vervroegen ,maar ook vertragen .Een te kort aan licht uren kan ook funest zijn ,maar een teveel aan licht uren is ook zeker een foutieve handeling ,ook hierdoor zal de vogel uit zijn ritme gehaald worden wie kent niet de Zg Stokrui. Hou er altijd rekening mee dat een vogel ongeveer vier maanden in zijn voortplanting conditie kan blijven ,daarna beslist wederom moeder natuur ,ook al werken we zelf aan onze natuur in de vorm van ons aantal licht uren . dus spring er verantwoord en verstandig mee om .Hoe je het ook draait of keert   het “NATUURLIJK “ ritme en dat is hoe je het ook keert of wendt een vaststaand gegeven is dat na de kweektijd een ruitijd komt ,en daarna de verdiende rustperiode ,wij moeten voor de omgeving zorgen met al zijn facetten voer ,ruimte ,water ,enz maar vooral goed en verstandig omspringen met het aantal licht uren, want wij bootsen de natuur na onze vogels reageren hier alleen maar op, ik hoop dat dit artikel hier toe bijdraagt. Succes.

 Wout v Gils

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register