Kweekproblemen bij Kanaries

Enkele Kweekproblemen bij Kanaries

Zij die beweren dat er nooit problemen optreden, moeten nog geboren worden. Met dit artikel probeer ik enkele mogelijke problemen te beschrijven en waar mogelijk oplossingen aan te dragen. Het is niet uitgesloten dat ik niet alles beschrijf of dat er andere oplossingen zijn voor bepaalde problemen. Verder op mijn website vind je zeker meer uitgebreide informatie.

Lichturen:

Dit is een van de meest gemaakte fouten, namelijk het niet goed omgaan met de lichturen. Zoals je weet, zijn er 2 methoden. Het licht direct op 15 uur zetten – weet wel dat met deze methode de mannen ongeveer een week later in conditie zijn dan de poppen. Dus, de mannen beginnen een week eerder op te lichten. De andere methode is het langzaam verhogen van de lichturen tot 15 uur in een periode van 6 à 7 weken.

Voeding:

Vanaf het moment van voorbereiding op de kweek mag je niet meer veranderen van voeding. Blijf bij het merk dat je de hele winter hebt gegeven en ga niet switchen. Wel voegen we wat extra toevoegingen toe, zoals Megabactin onder het eivoer, wat extra hennep en negerzaad, en ook wat witte pirella onder het eivoer is aan te bevelen. Voeg regelmatig tot aan het koppelen Fertibol of tarwekiemolie toe onder het zaad of eivoer. En wat zeer zeker niet mag ontbreken, is de Megabactin, dit blijf je geven 3 maal per week.

Vechten:

Het komt regelmatig voor dat twee bij elkaar geplaatste vogels vechten en zo de rust in het hok verstoren. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals twee mannen die bij elkaar zijn geplaatst. Blijf controleren. Het is ook van belang dat de vogels oud genoeg en broedrijp zijn. Plaats je een pop die nog niet voldoende broedrijp is bij een broedrijpe man, dan kan trammelant in de kooi verwacht worden. De leeftijd moet minimaal 9 maanden zijn.

Pop Begint niet:

Het komt ook voor dat een pop niet begint met de bouw van een nest. Dit kan komen doordat er nog onvoldoende lichturen zijn, zodat deze pop nog niet in broedstemming komt. Ook kan het zijn dat de pop nog te jong is; 9 maanden oud is minimaal, maar liever nog iets ouder. Het kan ook helpen om een andere man bij de pop te plaatsen.

Onbevruchte eieren:eitjes schouwen

Dit is een probleem dat regelmatig voorkomt; elke kweker heeft wel eens een koppel met onbevruchte eitjes gehad. Ook dit kan meerdere oorzaken hebben. De man kan nog niet voldoende broedrijp zijn, of de pop laat zich niet dekken. Dit kan weer veroorzaakt worden door te lange nagels van de man. Wanneer de nagels te lang zijn, zal dit voor de pop aanvoelen alsof ze wordt geprikt met een naald, en ze gooit vervolgens de man van haar rug. Het kan ook zijn dat de man of de pop niet vruchtbaar is; ook in dit geval geen bevruchte eieren.

Eieren komen niet uit:

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bij een te lage luchtvochtigheid wordt de eischaal te hard en kan het jong de schaal niet breken. Ook kan het jong in de dop zijn afgestorven door beschadiging van de schaal of door erfelijke afwijkingen. De eitjes kunnen vast komen te liggen (blijf controleren), of de pop heeft om een of andere reden het nest verlaten.

Ouders Voeren niet:

Wanneer de pop en de geboren jongen gezond zijn, zal het voeren van de jongen geen enkel probleem geven. Wanneer dit niet het geval is, kan dit verschillende oorzaken hebben. De pop is uit conditie; probeer de jongen over te leggen naar andere nesten. De jongen zijn verzwakt; probeer een druppel water met druivensuiker in de bekjes van de jongen te druppelen en geef een zure appel onder het eivoer. Ook enkele pinkies geven wil ook wel eens helpen.

Plukken:

Wanneer de jongen goed in de veren beginnen te komen, kan het gebeuren dat de jongen worden geplukt. In ernstige gevallen zo erg dat deze helemaal kaal zijn en zullen sterven doordat ze de warmte niet kunnen vasthouden. Vaak is het de pop die weer wil beginnen met het bouwen van een nieuw nest, ook wil soms een vervelende man beginnen met het plukken van de veren. Wanneer men constateert dat er geplukt wordt, kan men de jongen in een babykooi plaatsen, voor de tralies van de broedkooi. Zelf plaats ik de jongen met de kweekman in een andere kooi en laat ik de man de jongen verder grootbrengen. Ook kan het helpen om voldoende nieuw nestmateriaal te verstrekken, en dit al te doen als de jongen ongeveer 14 dagen oud zijn.

Willen niet op zaad komen:

Het kan gebeuren dat jongen die bij de ouders zijn weggehaald dik gaan zitten. Ook dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de jongen nog niet geheel zelfstandig zijn; ze moeten ongeveer 30 dagen zijn. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de vogel. Er zijn ook jongen die na 25 dagen zelfstandig zijn, maar ook die dit pas na 35 dagen zijn. Ook wil het nog wel eens een probleem zijn om de zaden goed te pellen; men kan de jongen dan zaad geven dat even gemalen is in een koffiemolen of met een fles over het te geven zaad rollen, dan is het zaad wat gebroken.

Ongedierte:

Een groot probleem tijdens de kweek kan bloedluis zijn, een kleine mijt die zich tegoed doet aan het bloed van onze vogels. Vaak zijn deze met de voor ons legaal beschikbare insecticiden niet goed te bestrijden. Een veel gebruikt middel is de Evermectine. Meer over bloedluizen en de bestrijding ervan vind je zeker op mijn site. Lees dit ook en pas het toe, want eenmaal bloedluizen hebben je kweek veel geleden. En het bestrijden ervan is goed mogelijk voor iedereen.

Succes met je kweek

Wout van Gils

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register