Nieuwe mutatie Beryl?

buryl mutatie 1Exploratie van een nieuwe mutatie met de naam ‘BERYL’

Tijdens een bezoek aan de Diamond Bird Show in de nieuwe evenementenhal ‘De Populier’ te Zandhoven (B) op zaterdag 13 oktober jl., werden we door Herman Clijmans (keurder K.B.O.F.) erop geattendeerd dat er ter plaatse enkele vogels te bewonderen waren als nieuwe ‘Phaeomutant’. Een half dozijn exemplaren was apart tentoongesteld met de aanduiding ‘BERYL – nieuwe mutatie’. Onze verbazing was groot toen we de indrukwekkende extreem sterk opgebleekte verschijning zagen van de Phaeogeel en Phaeowit-dominant, met een nagenoeg zilver-grijsbeige enigszins streperig gevormd melaninepatroon. Vooral de mutant in het wit met zijn parelgrijs-beige uitmonstering was bijzonder charmant. In eerste instantie leek deze nieuwe verschijningsvorm te wijzen op een gecombineerde mutatie van de Phaeofactor met één, of misschien zelfs meerdere, reeds bestaande melaninereducerende en/of melaninebelettende factoren. Echter, volgens Jan Van Overvelt bleek dit een achterhaalde gedachte. Er blijkt intussen veel meer aan de hand… Phaeo-Beryl, een nieuwe ster aan het kleurenfirmament voor de verre toekomst? (lees vervolgens hieronder) Een speciaal woord van dank aan Dhr. Jan Van Overvelt (voorzitter TC Kleur – K.B.O.F.) voor het ter beschikking gestelde beeldmateriaal en bijbehorende tekst (auteur M. Brosens) ten behoeve van de vele bezoekers van mijn site.

buryl mutatie

Groot was mijn verbazing toen in 2010 uit een koppel volbruine Phaeo’s een zeer lichtgekleurd Phaeo-jong bleek te liggen. Wat was dit? Een pastel-Phaeo? Een isabel Phaeo? Ik heb toen deze bruine Phaeo wit dominant man gepaard aan andere poppen, met als resultaat nog 3 mutanten. Na de rui bleken alle vier deze mutanten poppen te zijn, dus lijkt het erop dat deze factor geslachtsgebonden vererft. In het kweekseizoen 2011 werd de vader tegen zijn dochters gezet met als resultaat naast gewone Phaeo’s 6 mutanten, 4 poppen en 2 mannen. De vader werd ook nog gepaard aan een bruin split Phaeo pop. Hieruit kwam onder andere ook één bruin split Phaeo met deze nieuwe mutatie voort. Omdat ik wilde weten hoe deze factor vererft, werd deze man ook nog gebruikt tegen vier klassieke bruin-gele poppen. Hieruit kwamen 26 jongen, allemaal bruin split Phaeo. Waarschijnlijk zijn enkele van de jonge mannen uit deze koppeling split voor de nieuwe mutatie. Aangezien geen enkele jonge pop isabel of pastel was, was het voor mij zeker dat ik niet te maken had met pastel of isabel. De mutanten waren dus zeker geen pastel-Phaeo of isabel-Phaeo. Dit kweekseizoen (2012) ga ik proberen deze mutatie uit de Phaeo te kweken. Ik ga een volle mutant man koppelen aan klassieke bruinen en klassieke zwarten. Als het resultaat hiervan is dat alle jongen klassiek zijn, zou dit kunnen betekenen dat deze mutant alleen via de Phaeofactor zichtbaar wordt. De toekomst en veel proefparingen zullen nodig zijn om uit te zoeken hoe deze nieuwe kleur zich gedraagt en vererft. Intussen heeft men de gekweekte vogels van 2011 besproken in de technische commissie kleurkanaries KBOF, en alle aanwezigen waren ervan overtuigd dat het hier ging om een duidelijk herkenbare mutatie. Samengevat werd het volgende genoteerd: Werking factor: Met zekerheid kunnen we zeggen dat deze mutatie werkt op de Phaeomelanine. Deze wordt verdund en heeft een grijsachtige waas over het geheel, en de typische Phaeotekening wordt meer streperig. Omdat de mutatie ontstaan is uit Phaeokanaries die bijna geen eumelanine meer bezitten, is het te vroeg om iets over de werking op de eumelanine te zeggen. Dit zal verder moeten worden onderzocht. Vererving: Het is ook nog te vroeg om met 100% zekerheid te zeggen hoe deze mutatie vererft, maar alles wijst erop dat deze mutant geslachtsgebonden vererft. Ook bestaat het vermoeden dat deze mutatie op één of andere manier gekoppeld ligt aan de Phaeofactor. Dit zal met proefparingen verder moeten worden uitgeklaard.

Tekst: Martinus Brosens – Nieuwmoer-Kalmthout) (B) Alle foto’s Phaeo Beryl: Jan Van Overvelt en Herman Clijmans (K.B.O.F).

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Onderstaande serie artikelen van onze vriend Wout van Gils

De volgende reeks artikelen van onze vriend uit België is bijzonder relevant voor onze fans op dit moment van het jaar. De website van Wout

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register