Nogmaals iets over de legnood.

Rood mozaïek type 1


Nogmaals de legnood bij kanaries:        Wout van Gils

Elke liefhebber zal dit eens of meerder keren in zijn kweek tegen gekomen zijn, dikwijls met goede afloop maar ook wel eens met een dodelijke afloop voor de pop. en dat is erg jammer en dit moeten we dan ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Dit zal niet altijd te mogelijk zijn , maar toch is het zeker te voorkomen door een aantal zaken goed in het oog te houden.

 

WAT KUNNEN DE OORZAKEN ZIJN.

·       Een abnormaal groot ei.

·       Een misvormd ei.

·       Slechte toestand van de eischaal enz.

·       Storingen van de eileiders.

·       Spierkrampen.

·       Slijmhuid beschadiging.

·       Grote temperatuur schommelingen.

·       Onrust ,lawaai ,grote trillingen enz.

·       Poppen je jong .

·       Onvoldoende kalk en grit ,zeer slechte bodem bedekking.

·       Niet in Conditie zijn van de pop.

·       Te oude pop

·       Te snel  achter elkaar laten leggen.

 

We kunnen zo nog wel een aantal zaken opnoemen die de eventuele oorzaak kunnen zijn van de legnood.Poppen die nog niet volledig volwassen     en broedrijp zijn (+/- 10 maanden) zet men het beste nog niet in voor de kweek ,omdat juist het eerste ei naar verhouding dikwijls nogal groot kan zijn., anderzijds zijn bij te jonge vogels vaak de spieren van de ei leiders nog niet volledig ontwikkeld     ,zodat ook dit een oorzaak     kan zijn van de legnood daar het ei niet afgezet kan worden. De spieren kunnen dan nog niet de juiste druk uitoefenen om het ei te laten afkomen.Bij te oude poppen daarentegen komen dikwijls erg kleine eitjes voor ,die niet genoeg weerstand geven aan de spieren om door de eileider voortgestuwd te kunnen worden. Ook kan het bij oudere poppen voorkomen dat het weefsel van de eileiders is uitgerekt en dat daardoor niet de nodige stuwing op het ei kan worden uitgeoefend.

Eieren met een te ruwe schaal kunnen ook ernstige hinder geven ,deze ruwe schaal kan een oorzak hebben door een storing in de kalkvorming ,maar kan ook het gevolg zijn van eileider ontsteking. Bij deze hier genoemde storingen kan ook het windei ontstaan dus een ei zonder kalkschaal.Doordat het ei dan week is heeft de spierstuwing ook hier geen invloed op het ei en verstopt het in de eileider. Daarom is het zeer belangrijk om tijdens de kweekperiode ,maar ook daarvoor ,voor een kalkrijke voeding te zorgen en ook de poppen niet meer dan 3 broedsels te laten doen. Dit laatste is een der oorzaken van kalkverarming en eileiders ziektes.Een andere oorzaak van legnood is het vitamine-A tekort .Dit kan als gevolg hebben dat slijmhuid beschadiging optreed in de eileiders.Gelukkig geven de meeste kwekers de broodnodige speciaal vitaminen en eiwitrijk voedsel met een grit en mineralen. Hopelijk gaan hier meer kwekers bij de voorbereiding hun aandacht op vestigen.Zorg wel voor geen overdrijving van de eiwithoudende voeding. En zorg ook voor voldoende rust tussen de twee legsels .Temperatuur schommelingen ,zowel van warm naar koud als van koud naar warm kunnen ook de oorzak zijn bij onze kanaries zal dat iets minder gevoelig zijn als bij BV de exoten .Het is daarom raadzaam om grote temperatuur verschillen tijdens de leg periode te voorkomen.

HET ZIEKTE BEELD..;

Bij een eventuele legnood is het van groot belang dat men deze in een zo vroeg mogelijk stadium herkent en behandelt. In het beginstadium is het ziekte beeld echter niet duidelijk .De vogel verblijft vaak in het nest en perst zonder dat het tot leggen komt.Als ze apart gehouden worden ziet men ze onrustig heen en weer wippen op de nestrand of zittend met een naar beneden gerichte staart .Daarna komt het snel tot het ergere algemene ziekte beeld dat naar de legnood wijst .De vogel zit met gesloten ogen en hangende vleugels op de bodem de bevedering is opgezet en naar de staart toe meer omhoog gericht. De ademhaling is hijgend geworden ,dit is ook de reden dat sommige kwekers spreken over de legkoorts ?Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat zich in het lichaam gifstoffen ophopen die normaal met de ontlasting langs de cloaca het lichaam verlaten ,wat nu door de verstopte cloaca bijna niet mogelijk is .Het gevolg is een bloedvergiftiging met alle gevolgen van dien.              Ook kunnen door de verhoogde druk de doorlopende aders dicht gedrukt worden waardoor storingen in de bloedsomloop kunnen ontstaan.Bij een nauwkeurig onderzoek kan men vaststellen ,door voorzichtig af te tasten ,en het ei voelen door de wand van de opgezet onderlijf. Vergissen met eventuele andere BV opgezette spiermaag is bijna niet mogelijk, maar kan wel eens voorkomen bij een beginnende liefhebber.

IS BEHANDELING MOGELIJK. ??

Hierover is al menigmaal geschreven in diverse artikels en vogelboeken ,iedereen kent de koud waterstraal op de cloaca laten lopen en de pop zo laten schrikken (spierkrampen opwekken).Deze methode heeft alleen kans tot slagen als de legnood te wijten is aan een verslapping van de spieren van het legorgaan.Het stuk drukken van het ei moet te aller tijden voorkomen worden inwendige beschadigingen kunnen lijden tot voorgoed niet meet leggen van de pop.Door de bloedvergiftiging die de pop eventueel kan oplopen zoals eerder beschreven is snelle hulp dringend gewenst .zit het ei reeds in de cloaca dan kan men wat slaolie aanbrengen voor in de cloaca ,probeer dan de vogel in te wikkelen in een voor gewarmd compres dit mag nooit de 33 graden te boven gaan ,en leg de vogel een tijd in een BV zieke kooi waarin ook de temperatuur ongeveer 35 graden maximaal is laat de vogel hier enkele uren in zitten. Dit is eigenlijk de enige goede methode om het ei te laten afkomen en dikwijls lukt het ook Andere methode zijn erg risico vol voor de pop met onherstelbare beschadiging tot zelfs de dood van de vogel toe.Vogels die aan een legnood ondergaan hebben dient men enkele dagen in de ziekenkooi te houden met een temperatuur van 20 graden en dit op droge zuivere ondergrond om geen infecties op te lopen .Ook mogen deze vogels die dit alles doorstaan hebben pas in een volgend jaar ingezet worden voor een volgende kweek zo niet toch zeker een rustperiode van 2 maanden er tussen laten.Zoals bij alle ziekten ,is ook de legnood het voorkomen beter dan genezen   .Als men de oorzaken kent kan men zeker ze beletten op te treden . Hopelijk heb ik met dit artikel daartoe bijgedragen .Een goede kweek zonder legnood ,begint door goed op te letten ,en de juiste voeding en leeftijd van de vogels met daartussen voldoende rust.

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register