Ontdekking in wetenschappelijkonderzoek.

kanarievogels

kanarievogels


Ontdekkingen in het wetenschappelijk onderzoek van kanaries.

De kanariepop geeft aan de achtereenvolgens gelegde eitjes een steeds hoger oplopende hoeveelheid testosteron (mannelijk geslachtshormoon) mee.Ook de popjes, die gaan leggen zonder te zijn bevlogen, doen dit, en daarmee is dan bewezen, dat het testosteron door de pop, en niet via het sperma van de man, wordt ingebracht. Het testosteron bevindt zich in de eidooier. Van een heleboel vogels is bekend, dat de legsels niet gelijk uitkomen en dat de later uitgekomen jongen een grotere dosis testosteron bezitten. De kanariepop is echt geen uitzondering. De kanariepop houdt er als het ware rekening mee dat de jonkies niet gelijk uitkomen en heeft daarvoor maatregelen getroffen. Blijkbaar is dat de beste strategie.
Dat de kanariepop in onze ogen te vroeg gaat broeden (dus voordat het legsel compleet is) is zeker geen teken van degeneratie, maar is juist heel natuurlijk gedrag, omdat dit gedrag in de natuur eerder regel dan uitzondering is. Omdat het de kweker beter uitkomt, als de jongen gelijk uitkomen, zijn we de eitjes maar gaan uitrapen en daar is op zich niets mis mee. Toen ik de eitjes nog uitraapte, en dat heb ik heel lang gedaan, viel het me op, dat er reeds bij het ringen, vrijwel in elk vol nest (4 à 5 jongen), duidelijk verschil in grootte was. Ik propageerde dat als een eerste mogelijkheid voor selectie en raadde aan altijd te ringen in volgorde van grootte. De laagste nummers in het nest waren de preferente vogels en het hoogste ringnummer in het nest was de eventuele achterblijver, waarschijnlijk geboren uit het laatst gelegde eitje, het zogenoemde “Schlussei”.De ongelijkheid bij het ringen van de gelijk uitgekomen jongen, moet dan in verband staan met de ongelijke startposities van de eitjes in een legsel. Die ongelijkheid komt door de naar het laatst gelegde eitje toe oplopende dosis testosteron. Dat testosteron is niet zo maar iets: Het verhoogt het voedsel bedelgedrag.
      Het verhoogt de groeisnelheid.
      Het verhoogt de agressiviteit. 

De rangorde in de groep wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van testosteron in de eitjes waaruit de vogels geboren worden. De kanariepopjes kunnen aan de eitjes iets meegeven (testosteron) dat het gedrag van de jongen verandert. De jongen staan hoger in de rangorde. Ze zijn dominanter.Deze ontdekkingen geven wel heel duidelijk aan, dat de mogelijkheid tot dominantie toeneemt met de volgorde van de gelegde eitjes. Door deze inzichten is het waarschijnlijk zo, dat niet alleen de volle nesten interessant zijn, maar ook nog eens dat de later uitgekomen jongen, nog duidelijker, dat het laatst uitgekomen jong het preferente vogeltje is. Er zijn echter praktische moeilijkheden voor de kweker.Toen eenmaal bekend was, dat bij bepaalde vogels het testosterongehalte per gelegd ei verschillend was en naar het laatst gelegde ei steeds toe nam kon het niet anders of men ging zich afvragen wat de betekenis hiervan was.
Dit heeft er toe geleid, dat er heel wat onderzoek is gedaan naar heel wat vogels. Het onderzoek naar het testosteron van kanaries is van heel recente datum en is nog steeds bezig, want herhaaldelijk kwam ik het Engelse unpublished tegen hetgeen betekent niet gepubliceerd. Onderzoek met kanaries is er al heel lang en dat zal ook wel zo blijven, want de Rockefeller University heeft haar eigen kolonie Belgische Waterslagers.
We kunnen ook nog leren hoe deze onderzoekers de kanaries kunstmatig in broedconditie brengen. Zelf pas ik die methode al jaren toe. Ze werd ooit eens door Franck, de redacteur van de waterslagers gepropageerd. Van de korte daglengte 8 u licht – 16 u donker, naar 14 u licht – 10 u donker en na 14 dagen kunnen de eerste eitjes al verschijnen. Geen geleidelijke opvoering van de verlichting. De hoeveelheid testosteron die de pop meegeeft is afhankelijk van:
      Het testosteron van de pop zelf.
      De milieuomstandigheden.
      Volgorde in het legsel. 

De onderzoekers konden de eerste eitjes van een groot aantal legsels met een zeer fijne injectienaald injecteren met testosteron. Uit een heleboel proeven blijkt, dat uit de met testosteron geïnjecteerde eitjes andere vogeltjes ontstaan dan uit de eitjes van de controle vogels, geboren uit eitjes die slechts een neutrale injectie hadden gekregen. Wanneer de eitjes met testosteron en zonder testosteron gelijktijdig uitkomen, blijken de jongen uit de met testosteron geïnjecteerde eitjes een duidelijke voorsprong te hebben. Ze hebben:
      Verhoogd voedselbedelgedrag.
      Groeien sneller.
      Zijn agressiever.

Het is zinvol om bij de geraapte eitjes en bij de niet geraapte eitjes wat meer aandacht te besteden aan de zgn. achterblijvertjes, want we weten nu dat de later uitgekomen eitjes iets bezitten, wat de eerst gelegde eitjes niet of niet in die mate bezitten. Hoe je in de kweek op dit later uitkomen van de eitjes kunt inspelen kan misschien in een later artikel worden uitgelegd want de ongelijkheid van de nestjongen is een onontkoombaar verschijnsel bij de kweek met kanaries.De ongelijkheid in groei (grootte) treedt op, nee moet optreden door de verschillen in de startposities van de eitjes, het verschil in testosteron. Zelfs als de eitjes geraapt worden tot en met het 6e eitje (en wie doet dat?), dan nog zullen de groeiverschillen optreden.
Tot slot nog iets, waarover we eigenlijk nog niets weten, het gaan lopen van de eitjes, dwz de pop laat de eitjes in de steek voordat ze uitkomen. Mogelijk zit het antwoord in het feit dat de kanariepop gaat broeden voordat het legsel compleet is.
Als ik als niet-raper in mijn kweekboek kijk, blijkt dat ± 50 % van de popjes beginnen te broeden op het eerste of tweede eitje. De popjes die pas gaan broeden op het 3e of 4e eitje zijn de uitzonderingen.De normale broedduur is 14 dagen. Door het uitrapen van de eitjes moet de pop de broedduur verlengen en dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn, dat ze de eitjes in de steek laat.Lang niet alle probleempje zijn door de ontdekking van het verschillend testosterongehalte opeens opgelost. Bij rapen en bij niet rapen zal toch wel eens een vogeltje doodgaan.
De grootte van het eitjes is bij de onderzoekers niet aan de aandacht ontsnapt. Onze kanaries hebben zeker niet allemaal een standaard grootte en dat geldt ook voor de eitjes. De hoeveelheid testosteron, die de pop meegeeft is ook afhankelijk van de milieuomstandigheden. In die milieuomstandigheden is er nogal wat verschil. Ik noem maar eens wat:
      Je kweekt in een vlucht met een man en drie of vier popjes.
      Je kweekt parenbroed.
     Je kweekt wisselbroed.

Dit zijn al heel duidelijk verschillende omstandigheden.
We blijven het onderzoek volgen.

 Dank Voor deze informatie. Bronnen:

David Winkler: Testosterone in egg yolks: An ornithologist’s perspective
Hubert Schwabl: Yolk is a source of maternal testosterone for developing birds.
Hubert Schwabl: Maternal testosterone in the avian egg enhances postnatal growth.

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register