Ontstaan man of pop.

manpop

Man……………………………….Pop.

 ONTSTAAN VAN MAN X-X OF POP X-Y.              w.v.Gils.

We weten nu dat het lichaam (levend wezen)  opgebouwd is uit miljoenen lichaamscellen.Dat we twee soorten cellen hebben weten we ook: 

A) Lichaamscellen.

B) Geslachtscellen

De geslachtscellen die bepalen of het nu een man of een pop wordt en welke vorm of kleur ze zul-len gaan krijgen. Over de vererving van de kleur wil ik in deze uiteenzetting niet op in gaan, want dit op papier zetten zou te ver leiden voor al deze soorten. Ik persoonlijk vind dat diegene die een bepaalde kleurslag kweekt en de erfelijke formatie en eigenschappen kent, al een goed liefhebber is.Voor diegene die zich verder willen specialiseren zijn er zeer goede boeken in de handel te koop over de erfelijkheidsleer van onze vogels.Toch nog even dit, man X-X of pop X-Y of met andere woorden de “GESLACHTSCEL”.

Nogmaals samengevat bevat de “geslachtscel” :

A) Opslagplaats voor de erfelijke aanslag.

B) Mannelijk of vrouwelijk geslacht.

C) Kleur – vorm – grootte enz.

In deze geslachtscellen (voortplantingscellen) zijn een chromosomenpaar gerangschikt. Dit zijn draadvormige cellichaampjes (spiralen). Op deze cellichaampjes zijn de erfelijke eigenschappen gelegen. Deze sterk gevormde lichaampjes noemt men “CHROMOSOMEN”. Let wel, de chromo- samen komen vrijwel altijd in paren voor, waaronder zich de “GESLACHTSCHROMOSOMEN” bevinden. Hierover ga ik iets meer vertellen en aan de hand van enige tekeningen proberen iets duidelijker te maken. Zoals u reeds zult gemerkt hebben, staan bovenaan het opschrift, achter de woorden man en pop, enkele tekens: X-X en X-Y, deze zullen we nu regelmatig gaan tegen komen.                            

ontsta1

1) Mannelijke geslachtscel.

              Bevat 2 X chromosomen.                                                Fig. A

              Dit zijn geslachtschromosomen.                                                      

ontsta2

2) Vrouwelijke geslachtscel.

                Bevat één X chromosoom.                      Fig. B

                Bevat één Y chromosoom.

Dus men ook stellen:

                1) Eicel     = van de vrouw             = X Y

                2) Zaadcel = van de man                 = X X

De puntjes in de figuren A en B stellen de erfelijke eigenschappen voor.Als je goed hebt gekeken zul je merken dat bij de pop onder Y er minder voorkomen.  

HOE WORDT NU BEPAALD OF HET EEN MAN X-X OF POP X-Y WORDT.

De natuur heeft alles zo geregeld, dat bij de bevruchting de bevruchte cel een gedeelte van de vader en een gedeelte van de moeder meekreeg. Om de eenvoudige reden dat het jong alles dubbel zou hebben (wat speelt de natuur toch een mooie rol). De natuur zorgde hier al voor een splitsing.Dus het erfelijkheid bezit van vader en moeder werd gehalveerd.Voor alle duidelijkheid, laten we beginnen bij het begin.De pop X-Y wordt broedrijp. In deze periode zullen er vanaf de dooierstok een aantal dooiers loskomen en deze zullen zich op weg begeven naar de eileider. We weten al dat de dooier een voedingsbron is voor het jong dat zich later in het ei zal voeden, Op deze eierdooier heeft de vrouwelijke geslachtscel zich al vastgezet.

ontsta3Zie schets.

Vrouwelijke geslachtscel of eicel

Eierdooier   

De geslachtsrijpe man X-X produceert op dat moment, dus net voor de bevruchting, duizenden zaadcellen. In fig. A kunnen we zien dat hier tweemaal het X chromosoom aanwezig is. Op dat moment zal de cel ZICH SPLITSEN en hieruit zullen zich zaadcellen ontwikkelen welke de inhoud hebben van een halve cel.

       
  ontsta4   ontsta5
 

                             Mannelijke geslachtscel                                                    Mannelijke zaadcellen

Bij de paring zullen al deze zaadcellen zich op weg begeven naar onbevruchte eicellen. Slechts één zaadcel die hier aankomt, zal in de onbevruchte eicel dringen, waarna we kunnen spreken van             bevruchte eicel; zie schets.ontsta6

ontsta7ontsta8            Eicel                                                                                          Eierdooier                                                                                       

Mannelijke zaadcellen                     Fig. 1                                                           Fig.2

A) Als men nu goed opgelet heeft is eveneens bij de pop de eicel gehalveerd.

B) Als men nog beter kijkt, zal het ook opvallen dat in fig.1 de zaadcel binnengedrongen is in X.

                RESULTAAT = TWEEMAAL X = XX             dus een man.

C) Het zal u niet ontgaan zijn dat in fig. 2 de zaadcel is binnengedrongen in Y..

                RESULTAAT = EENMAAL X + Y = XY           dus een pop.  

Bij een goede bevruchting zullen alle eicellen bevrucht zijn. Alle overige zaadcellen zullen afsterven, waarna de verdere ontwikkeling van het ei kan beginnen. Via de klieren worden eiwitten afgescheiden, welke zich dan om de dooier met daarop de bevruchte eicelverder ontwikkelen. Daarna komt het eivlies er omheen en als laatste de eischaal Als al het gene wat hierboven is beschreven voor u duidelijk is en we weten ook hoe nu de erfelijke eigenschappen worden overgedragen op hun nakomelingen. 

NOGMAALS.

            DE ZAADCELLEN EN DE EICELLEN HEBBEN ALLEN BOUWSTOFFEN BIJ ZICH,

DIE LATER HET UITERLIJK EN ERFELIJKE VAN HET JONG BEPALEN.

Enkele voorbeelden:

1)      Als bij een bevruchting het X chromosoom van de man is samengegaan met het X chromosoom van de pop, dan zal de zoon die hieruit ontwikkeld is, de eigenschappen van de vader hebben bv. geel. Het X chromosoom van de moeder was rood. Doordat deze nu zijn samengevloeid zullen zij gezamenlijk de kleur bepalen van de zoon, welke in dit geval zeer zeker oranje zal zijn. 

2)      Dus bij een paring van twee gele vogels zullen de nakomelingen altijd geel zijn, behalve als in een van de erfelijke factoren de bontheidfactor aanwezig is, dan kunnen er ook bonte jonge vogels ontstaan. Dit kan soms generaties verborgen geweest zijn, maar toch latent aanwezig zijn.

3)      Zo zullen bv. bij een paring van roodfactorige vogels, een zeer goede zalm man XX gekoppeld aan een slechte vlekkerige zalmpop XY, de nakomelingen zeker minder goed tot slecht van kleur zijn.

Het zal nu ook wel eenvoudig klinken, waarom steeds gezegd wordt:

HOU DE KLEUREN ZUIVER EN MAAK ER GEEN MENGELING VAN !!

Want elk kleur verkeerd of ondeskundig er ingebracht, zal steeds doorgegeven worden aan de nakomelingen. DUS LET HIER GOED OP!! Begin, als ge goede vogels wilt kweken, nooit met zulk een vogels te kweken, want de mogelijkheid bestaat dat de kwaliteit in uw hok er met sprongen op achteruit gaat, en dat is toch zeker niet de bedoeling van de liefhebberij.Ook het gezegde ” Ik heb een goede man, ik zal wel goede jongen krijgen” gaat theoretisch niet op, want nogmaals: DE KLEUR, VORM, GROOTTE ENZ. is afhankelijk van wat hij of zij van vader en moeder samen aan kleur bij de bevruchting hebben meegekregen.Ook zullen uitzonderingen weer eens de regel bevestigen, maar men mag er niet op bouwen.Ik hoop dat het voor u allen wat duidelijker is geworden, vooral voor de gewone liefhebber/ kweker.Voor diegenen die er zich verder in willen verdiepen is er wel nog veel te doen en te lezen.

Voor hen zal ik ook in de volgende lijst al de factoren aangeven.

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register