Tentoonstellen brengt begrip op.

tt uitslag

tt uitslag


 

Tentoonstelling spelen brengt begrip op.                            Wout van Gils.

 

Binnenkort gaat het TT seizoen weer beginnen, dit met alle voorbereidingen voor de verenigingen en bestuursleden. De leden tentoonstellers beginnen weer met het uitsorteren van hun gekweekte vogels. En ze beginnen met de voorbereiding om de TT vogels in optimale conditie naar de tentoonstellingszaal te brengen, om ze daar door de heren keurmeesters te laten beoordelen. Vele kwekers onder ons zullen zelf al een beoordeling gegeven hebben aan hun vogels, of ze hebben dit al laten doen door een van hun vrienden vogelkwekers. Een goede kweker zal zeker de fouten kennen van zijn of haar vogels maar dat de punten toch nog wel eens afwijken van wat men gedacht heeft. AlbinoOf ook bij verschillende keurmeesters, of andere tentoonstellingen zullen de punten wel eens sterk kunnen afwijken. Over dit punt wil ik in het kort iets schrijven in dit artikel, echter zonder afbreuk te doen aan mijn collega keurmeesters en of inrichters. Maar proberen te verduidelijken dat er wel degelijk een aanwijsbare reden is dat er verschil van punten is op verschillende tentoonstellingen en door verschillende keurmeesters. Al moet ik ZEKER stellen dat een TOPVOGEL maar weinig zal afwijken van zijn beoordeling op diverse tentoonstellingen maar het gebeurt wel.

EVENTUELE OORZAKEN KUNNEN ZIJN.

ORGANISATIE FOUTEN.
Ik noem deze zo omdat deze kunnen gebeuren bij de inrichters. Ik moet wel toegeven, meestal noodgedwongen omdat de inrichters dikwijls niet over een betere accommodatie kunnen beschikken.

 

1. Foutieve verlichting van de zaal.

2. Weinig of geen lichtinval van buiten.
3. Verkeerde opstelling van de vogels.
4. Te veel temperatuurwisseling in de zaal.
5. Vogels te dicht tegenover elkaar opgesteld.
6. De licht uren per dag veel te lang.
7. Minder goede organisatie bij het inkorven.
8. Vogels staan te kort opgesteld bij luchtverwarming.
9. Gekleurde lampen in de zaal enz.
10. ’s morgens veel te laat het licht aan.

Een aantal zaken kunnen zeker bijdragen tot een andere beoordeling van de vogels tijdens een keuring, en kan zeker leiden tot een aantal punten verlies ten opzichte van een vorige keuring. Het is iets waar zowel de liefhebber de vogel en of de keurmeester weinig aan kunnen doen. Door goede afspraken en organisatie zullen een aantal van deze fouten zeker niet meer voorkomen. Maar zoals eerder gezegd de inrichters beschikken meestal ook niet over een betere ruimte. Maar met wat goede wil zijn een aantal zaken zeker te vermijden, de keurmeester en de liefhebbers varen er wel bij.

CONDITIE FOUTEN VAN DE VOGEL.
Ik noem deze maar zo omdat dit ook kan ontstaan tussen een wekelijkse keuring. Deze fouten kunnen ontstaan bij de liefhebber door verkeerde behandeling, voeding, licht en of temperatuur. Ook kan met de vogel te fel en te lang gespeeld zijn dat deze totaal uit conditie valt en over zijn hoogte punt heen is. Al de fouten die hier uit voortvloeien zijn meestal conditie fouten. De kleur en tekening zal meestal niet veranderen uitgezonderd bij de rood factorige vogels. Maar als de vogel uit conditie raakt zal deze ook anders in de bevedering gaan zitten en de tekening zal ook anders naar voren komen, en zodoende zal een keurmeester ook nog opmerkingen maken over bijvoorbeeld de flank of rugdek tekeningen. En op deze fouten zal de keurmeester dan noodgedwongen een aantal punten aftrekken van het totaal. En de reden was dat de vogel minder goed is verzorgd en over zijn hoogte punt heen is.

ENKELE REDENEN HIERVAN KUNNEN ZIJN.

1. Een te groot temperatuur verschil bij de liefhebber.
2. Een te groot verschil van het aantal lichturen.
3. Het te laat wassen en of besproeien van de vogels.
4. Het verkeert wassen en of besproeien van de vogels.
5. Opkooien in te vuile kooi (deze week te weinig tijd gehad)
6. Verkeerde voeding.(lichte coccidiose)
7. Vogels worden te vet en of te mager(opletten in deze)
8. Vogel heeft beginnende rui.
9. Verkeerde behandeling tijden opkooien en inkorven.
10. Vogels hebben in de trek gezeten.
11. Vogel raakt in broedconditie.
12. Te lange teennagels en of bovendek.

Ja beste liefhebber een aantal van deze punten kunnen zeker leiden tot puntverlies in een week tijd, en dit waar de zowel de keurmeester als de inrichter weinig aan kunnen doen. U zult dan de fout(en) bij u zelf moeten gaan zoeken en moeten erkennen dat u in die week wel eens te weinig tijd of aandacht aan uw vogels geschonken heeft. Met de gekende gevolgen.

DE KEURING EN DE KEURMEESTER.
Deze mensen hebben allemaal een examen afgelegd in zijn specialiteit(en), zij zouden allemaal eenvormig moeten keuren en in de meeste gevallen gebeurt dat ook. Maar ook zij zijn mensen en kunnen fouten maken. Een aantal gevallen waar de keurmeester onbewust mee wordt beïnvloed heb ik proberen aan te halen in de 2 bovenstaande rubrieken en deze komen jammer genoeg erg veel voor. Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat de verlichting in de zaal te laat aan was en bij het begin van de keuring de meeste vogels nog bezig zijn met zich te wassen en of aan de voerbak zitten. Of dat de verwarming te laag ofwel te hoog stond, laat staan de vogels vier of vijf hoog staan. En dan nog niet te spreken over de verlichting en of het aantal te keuren vogels. Maar ook de keurmeester kan fouten maken, en ook dat zal zeker zo gebeuren alsook de liefhebber en of de inrichter fouten kan maken.

MISGINGEN / FOUTEN DOOR DE KEURMEESTER.

1. Keurt niet zijn of haar hoofdspecialiteit. (noodgedwongen)
2. Keurmeester houdt zich niet op de hoogte van de ontwikkelingen van standaardeisen en vogelsoorten.
3. Keurmeester houdt er een eigen visie op na.
4. Moet te veel vogels keuren(wordt vermoeid aan de ogen)
5. De reeks vogels is niet groot, en de keurmeester kan dan meestal geen vergelijk maken
6. Een black-out van de keurmeester.
7. Een menselijke vergissing van de keurmeester.

U ziet hier dat ook door diverse redenen fouten gemaakt kunnen worden, in zowel voor en of nadeel van de vogel(liefhebber). Over het algemeen valt dit nog wel mee. Maar dat het ook regelmatig voorkomt is zeker. Maar met wat goede wil zijn een aantal zaken zeker te vermijden, de keurmeester en de liefhebbers varen er wel bij.

VERSCHIL VAN WEDSTRIJD (TENTOONSTELLING)
Ook hier zou de liefhebber wat meer begrip moeten opbrengen voor de keurmeester. Want ook hier zal punten verschil ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld een clubkampioenschap en of gewest tentoonstellingen. Veel liefhebbers onder ons spelen goed tot zeer goed in hun gewest en op hun clubkampioenschap, zij gaan dan met veel hoop naar bijvoorbeeld een provinciaal kampioenschap of een kampioenschap van een specialclub. Later blijkt dan dat hun vogel(s) twee tot drie punten minder hebben dan op vorige tentoonstelling (gewest) en het is dezelfde vogel. En dan begint het gediscussieer weer. Maar we zouden toch moeten begrijpen dat op een grote tentoonstelling de concurrentie veel groter is, de reeksen vogels zijn groter en de keurmeester heeft meer keus en vergelijking. Deze zal zijn manier van keuren iets gaan verleggen en strenger gaan keuren, hij heeft hier de mogelijkheden toe door het grote aanbod van kwaliteit. Zodoende zullen er ook vogels afvallen die dicht tegen de top aanzitten. Ik hoor al menig liefhebber denken waarom keurt men dan niet altijd zowel om de volgende reden past de keurmeester zijn strengheid aan. Als deze strikt op alle tentoonstellingen zou moeten keuren volgens de standaardeisen dan zouden er op b.v. clubkampioenschappen en op vele gewest tentoonstellingen erg veel reeksen niet uitgaan, deze gaan nu wel uit met b.v. 90 – 91 en dikwijls met nog wel 92 punten. Een keurmeester moet ook een tentoonstelling maken en zal zich daarom ook noodgedwongen aanpassen. De liefhebber zou dit ook moeten begrijpen, en ook begrip voor moeten opbrengen.

OPLOSSING?
Dit zal niet altijd even makkelijk zijn als gezegd maar ieder kan uit het bovenstaande zeker informatie halen en gebruiken. Ik weet zeker, als we in de toekomst iedereen kunnen overtuigen van het nut van een TAFELKEURING, dan zullen zeker de meeste problemen wat betreft het eenvormig keuren uit de wereld geholpen zijn. De vogels en de iedereen varen er wel bij. Ik zou dan ook alle inrichters willen oproepen om toekomst gericht te gaan werken en een vergadering te beleggen over de toekomst van tafelkeuringen en hier achter te gaan staan. Het zal ook de vereniging ten goede komen, men kan meer mensen (jeugd) betrekken bij de keuring die dan op zijn beurt misschien over gaan tot uitbreiding van de vogelsport. Wij zullen ze in de toekomst nodig hebben wees zeker .Beste tentoonstellers zonder iemand te willen raken hoop ik met dit artikel iedere tentoonsteller, inrichter, keurmeester of wie dan ook wat stof te hebben aangereikt om over na te denken en of te praten en of te verbeteren. Om zodoende meer respect voor elkaar te tonen, en dat we weten dat:
MENSEN DIE WERKEN FOUTEN MAKEN, EN MENSEN DIE NIET WERKEN GEEN FOUTEN MAKEN WANT ZIJ DOEN NIETS.

En mijn inziens is de toekomst overal TAFELKEURING.met daglicht  Organisatie, kennis en vogelkennis is er voldoende maar de eenvormigheid voor, tijdens en na, de keuring ontbreekt nog wel eens wat. Succes op de komende tentoonstellingen. Wout van Gils

More Articles

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

De droogkast

De Droogkast: (het drogen) Nadat de vogels zijn gewassen, is het belangrijk om ze snel te laten drogen. Dit kan worden gedaan in de droogkast,

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 5: Gladde, Glanzende en Strakke Bevedering

Gladde, Glanzende en Strakke Bevedering Voor witte vogels of vogels met een witte ondergrond is het belangrijk om ze voor een tentoonstelling goed te wassen.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 3 : Rood opvoeren

  Het Opfokken van Rode Kanaries – Ingestuurd Artikel Voor het opfokken van rode kanaries deel ik een artikel: neem een pot  Rood Intensief van

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

De droogkast

De Droogkast: (het drogen) Nadat de vogels zijn gewassen, is het belangrijk om ze snel te laten drogen. Dit kan worden gedaan in de droogkast,

Done
ClosePlease login

No account yet? Register