Vogelpest wat nu ?

kanarievogels

kanarievogels


Vogelpest !!! Wat nu.                Wout van Gils.

Naar aanleiding van diverse E-mails over deze ziekte ben ik eens wat informatie gaan opzoeken ,om toch wat meer informatie te kunnen verstekken over deze ziekte bij onze volière vogels .Vogelpest influenzavirus(=aviaire influenza).( Aviaire Influenza) wordt veroorzaakt door een virus en wordt als zeer besmettelijk aangemerkt .Ook wordt het wel eens genoemd New Castle Disease ,maar er zijn verschillende stammen in deze ziekten . Het is een zeer acuut verlopen ziekte van hoenderachtig en kalkoenen en ander pluimvee .De ziekte kent een korte incubatietijd en gaat gepaard met sufheid ,Ademhaling stoornissen ,bewegings stoornissen en ernstige diaree met een hoge mortaliteit. Besmette vogels scheiden het virus uit via luchtwegen ,oogvocht en natuurlijk via de mest. De verspreiding van de ziekte kan plaats vinden via direct contact tussen vogels of indirect via luchtstromingen of door blootstelling aan besmet materiaal ,mest ,voer ,kratten ,kooien en andere transportmiddelen. En het kan uiteraard ook via de mens worden overgedragen . De vogelpest zou voor ons mensen niet schadelijk zijn.

Aviaire influenza (ook aviaire griep of vogelpest genoemd) is een virale aandoening met een tropisme voor het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel of het zenuwstelsel die pluimvee en vogels in het wild of in gevangenschap treft. De zwaarste vorm manifesteert zich als een ernstige en veralgemeende ziekte die een zeer hoge mortaliteit veroorzaakt. Deze bijzonder zware klinische vorm werd vroeger “vogelpest” genoemd, maar sinds het symposium van Beltsville in 1981 werd deze benaming aangepast tot “infectie met zeer pathogeen influenzavirus”.

BESMETTING en TRANSMISSIE.
Influenzavirussen kunnen zeer talrijke diersoorten infecteren en het concept “speciesbarrière” beïnvloedt hun ecologie maar weinig.influenza A virussen geïsoleerd bij zoogdieren komen voort uit de genenpoel van aviaire influenza. De verschillende virale stammen zijn in belangrijke mate gastheerspecifiek, maar toch werden er periodieke interspecifieke uitwisselingen waargenomen van virale genen en zelfs van influenzavirus met de uitbraak van pandemieën bij de mens, bij kleine zoogdieren en bij vogels als gevolg. De genenpoel van influenzavirussen bij watervogels wordt waarschijnlijk onderhouden door een continue, maar beperkte virale transmissie in deze soorten gedurende het ganse jaar. Het varken speelt een rol van tussengastheer bij de uitwisseling van viraal genetisch materiaal tussen influenzavirussen van vogels en die van de mens Kalkoenen en vogels die genezen zijn, blijven dragers van het influenzavirus gedurende verschillende maanden en vormen dus ook een contaminatiebron voor andere vogels. Anderzijds blijven talrijke besmette voorwerpen, zoals bij de meeste virusziektes, een rol spelen als vector. Voorbeelden hiervan zijn, bijvoorbeeld, de laarzen en kledij van iedere persoon die een direct contact heeft gehad met de dieren en ook de kratten en voertuigen voor transport van gevogelte. Belangrijke hygiënische voorzorgen (reiniging, desinfectie) moeten worden toegepast om de voortzetting van de ziekte door deze vectoren te vermijden. Een aerogene transmissie zoals beschreven voor de mens en het varken kon nog nooit worden aangetoond voor vogels.
ZIEKTEBEELD
De pathogeniciteit van influenzavirussen is zeer variabel en hangt voornamelijk af van de virulentie van de virusstam. Nochtans kan de pathogenese ook worden beïnvloed door het type vogel, hun leeftijd en de aanwezigheid van eventueel voorkomende infecties of ongunstige omgevingsfactoren.
De virulentie van influenzavirussen hangt af van het soort klievingsplaats van hun hemagglutinine. Toch moeten alle stammen van het subtype H5 of H7 als mogelijke pathogenen voor gevogelte worden beschouwd. De sequentiebepaling van de klievingsplaats van het H gen laat toe om pathogene stammen te identificeren.
KLINISCHE SYMPTOMEN.
Na een natuurlijke infectie met een HPAI virus bij kippen of kalkoenen neemt men een zeer hoge mortaliteit waar (tot 100 %) geassocieerd met klinische symptomen beschreven voor ” vogelpest ” : ademhalingsmoeilijkheden, tranende ogen, sinusitis, oedeem van de kop, cyanose van de kam en de lellen, en diarree. Bij bepaalde vogels, vooral bij zeer jonge dieren, komen vooral een plotse dood, zonder klinische symptomen voor.
Onder pluimvee wordt verstaan :

Alle bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden pluimvee en vogels ,kippen kalkoenen,hoenders ,eenden ganzen,fazanten,patrijzen enz die in gevangenschap worden gehouden. Sportduiven vallen niet onder deze regeling omdat duiven niet geïnfecteerd zouden kunnen worden.Omdat deze duiven een jaarlijkse verplichte enting tegen het virus moeten ondergaan die deze ziekte veroorzaakt .En moet door een dierenarts uitgevoerd worden met overhandiging van een officieel bewijs .(zie opmerking )

Welk risico hebben onze kanarie vogels nu :

wat betreft het risico voor uw kanaries: dit is moeilijk te zeggen omdat er geen wetenschappelijke artikels zijn welk effect het H7N7 (het type dat nu problemen geeft in Belgie, Nederland en Duitsland) virus heeft op kanaries.Er zijn wel artikels bekend waar uitbraken van HPAI(andere serotypen) ziekte en sterfte veroorzaken bij kanaries.
Dus beter voorzorgen nemen:
       * bezoekers: handen ontsmetten,voetbad in volière. 
       * wanneer er een uitbraak is in uw buurt: vogels binnen houden,indien niet mogelijk bovenkant volière   afdekken
       *aankoop van nieuwe vogels: quarantaine van 3 weken,best geen vogels aankopen waar recent(jonger dan 3 weken) een uitbraak is geweest.

Besluit :

Ondanks heb ik ook gelezen in de pakara nieuwsbrief ,gaat het voor een belangrijk deel om zogenaamde media angst een paniek die wordt aangewakkerd bij mensen met siervogels papegaaien enz .Maar ondanks alles is het toch raadzaam erg voorzichtig om te springen met hoenderachtige in de buurt van je vogels ,en de voorschriften die we krijgen via de overheid en de media             strikt op te volgen . Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron : Pakara nieuwsbrief .Kliniek voor vogels. Dr Hooimeyer. En Coda centrum voor dieren onderzoek.

Opmerking aangaande duiven : ( ingezonden )

Opmerking aangaande duiven:de vaccinatie die wettelijk verplicht is bij de duiven is een vaccinatie tegen pseudovogelpest(=Newcastle=paramyxovirus serotype 1) en heeft niets te maken met vogelpest .
Volgens een Amerikaans artikel speelt de duif geen rol in de verspreiding van de vogelpest omdat uit een studie is gebleken dat de duif na experimentele besmetting geen ziektesymptomen vertoont en bovendien het virus niet uitscheidt.

Voor meer informatie raadpleeg onderstaande Websites.

http://www.var.fgov.be/vogelpest_nl.php :dit is de website van het FAVV(federaal agentschap voor de voedselveiligheid) waar up to date informatie wordt gegeven aangaande de vogelpest. 
http://www.favv.be/indexNL.htm : dit is de website van het CODA(centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie)
http://www.cbspigeon.com/av/index.html : dit is het bewuste duivenartikel waarin staat dat duiven niet kunnen geïnfecteerd raken met aviaire influenza en dus geen rol spelen in het verspreiden van het virus
http://www.pipa.be/ : dit is een website die up to date informatie geeft over de situatie bij de duiven

More Articles

De kweek

Zwarte stip behandeld met succes .

  Ingezonden. Als je tylan had gegeven, zouden je vogels niet dood zijn! Lees maar eens! Veel liefhebbers in Zuid-Europese landen hadden al lange tijd

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 15: Buis en bloedpennen verzorgen

Bloedpennen kunnen ontstaan doordat het bloedvaatje in de veerfollikel beschadigd is, waardoor bloed in de schacht vloeit. Soms herstelt het zich nog wel, maar in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Trichomoniasis bij kanarievogels

  Trichomoniasis bij kanarievogels komt helaas steeds vaker voor, en de kweker moet hier zeker meer aandacht aan besteden, omdat veel kwekers zeggen dat het

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Middel tegen zwarte stip?

Een zeer effectief middel tegen ZWARTE STIP bij kanaries. DEEL 2 Door: In een eerder artikel dat ik rond het jaar 2000 heb geschreven, wil

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Zwarte stip behandeld met succes .

  Ingezonden. Als je tylan had gegeven, zouden je vogels niet dood zijn! Lees maar eens! Veel liefhebbers in Zuid-Europese landen hadden al lange tijd

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 15: Buis en bloedpennen verzorgen

Bloedpennen kunnen ontstaan doordat het bloedvaatje in de veerfollikel beschadigd is, waardoor bloed in de schacht vloeit. Soms herstelt het zich nog wel, maar in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register