Vogels op rantsoen ?

Vogels op rantsoen in rust periode?? (2)                                 W.v.Gils

Inleiding :

Na het vorige artikel hierover heb ik naar aanleiding van wat reactie,s een vervolg geschreven ,ik denk dat na het lezen van dit artikel het zeker niet de bedoeling is dat de we de vogels minder moeten gaan voederen ,zeker niet ,maar wel doelbewust voederen ,en voeding geven waar de vogels tijdens de rust periode om vragen. Dat is de bedoeling van dit en vorig artikel,maar de meeste onder u kanariekwekers zullen dit wel erkennen ,en uitaard ook zo naar handelen .Maar hieronder toch nog even een toelichting en of op frisser voor ons allen.

Wat staat ons nu te doen ?                                                  

Dikwijls is het zo, dat de zuinigheid de wijsheid bedriegt. In dit gezegde kan een kern van waarheid schuil gaan. Aaanzuren drinkwaterlleen goed Doordachte \ zuinigheid is op zijn plaats. Tot verbazing luister ik vaak naar de verhalen van de duivensportliefhebbers. Met welk een toewijding, zorg en enthousiasme ze een vogel naar de top hebben gebracht. Ja, een postduif moet tastbaar, zichtbaar iets presteren. Van verre afstand op tijd naar huis komen en iedere sportvriend hoeft nadien de computerlijst maar te pakken om te kunnen zien wie het wel of niet gemaakt heeft met zijn duiven. Wie men dit bij herhaling jaren lang wel ziet doen, dat is een vakman. Die weet, misschien alleen proef onder vinderlijk, hoe het wel moet met de voeding. Maar nog verbaasder staat men als er na de ruitijd door sommige duiven liefhebbers (en dat zijn er maar weinig meer) wordt gevraagd: is er voor de wintertijd niet wat goedkoper voer, want dan hoeven ze niets te presteren. Men vergeet dan, dat dikwijls eind december de “vroege kweek” weer gaat beginnen. Ik zou er dagen kunnen over schrijven maar De gedachte dat de voeding van onze kooivogels tijdens de winterperiode! (rusttijd) wel wat minder kan, is eigenlijk wel waar. Tenminste het rantsoen kan er anders uitzien als tijdens de kweek en ruitijd, maar het houdt helemaal niet in, dat we de vogels iets kunnen gaan voorzetten van b.v. mindere kwaliteit of alleen maar omdat het product minder kost. Tijdens de rusttijd stellen de vogels hoge eisen aan de voeding om de doodeenvoudige reden, dat ze zich in deze periode moeten kunnen handhaven en nieuwe krachten verzamelen voor het nieuwe kweekseizoen. Met een handje vol onkruidzaden, een sneetje brood of een andere goedkopere zaadsoort zijn ze niet geholpen.

In de winterperiode is een gemengde samenstelling van zaden even; belangrijk als altijd, want ook in rust moeten de vogels de kans krijgen om hun lichaamscellen en verenkleed te kunnen onderhouden. Dit is alleen mogelijk als het voedingseiwit rijkelijk gevarieerd in de ruimte wordt gebracht. Een vaststaand feit is, dat de vogels in rust kunnen volstaan met een wat lager eiwitgehalte in het rantsoen omdat ze volgroeid zijn. Eiwitrijke zaden zoals: kempzaad – negerzaad, blauwe maanzaad, kool – en raapzaad, klaverzaad, lijnzaad en sichorei zaad kunnen in het mengsel wel in een hogere percentage worden opgenomen, doch moeten als ze voor een vogelsoort als geëigend voedsel gelden, wel in het voedsel aanwezig zijn .Zeker mag dit gebeuren bij vogels, welke in een constant warmere ! ruimte zijn gehuisvest.Te energierijke zaden zouden zelf tot overmatige vetaanzet kunnen leiden.De vraag is echter of we het zaadmengsel voor de buitenvogels, die aan de koude zijn blootgesteld mogen wijzigen. De vogels hebben beslist meer energie (brandstof) en ook eiwitten nodig in hun omstandigheden. Boven genoemde zaadsoorten zijn niet alleen eiwitrijk, doch brengen door hun oliegehalte ook een hogere energiewaarde in.Het is niet gewenst om via het eivoer, dat in hoofdzaak zou bestaan uit wat beschuit en of broodmeel, soya-olie of vet en druivensuiker en verder geen dierlijke eiwitten, de vogels aan extra energie te helpen.Het eiwitgehalte voor de buitenvogels is hierin te laag en daardoor beslist duurder dan een kilo gewoon gemengd vogelzaad van goede samenstelling. Verstandig is het om wel om enkele malen per week eivoer te verstekken gedurende rusttijd aan alle vogels . Dit bevat wel het dierlijke eiwitten en is een bron van vitaminen en sporenelementen. Deze eivoeders worden door de vogels graag opgenomen en van opnieuw gewennen aan een ander rantsoen in de kweektijd is geen sprake. Het tijdens de rusttijd verstrekken van een weinig eivoer of opfokvoer ,in plaats van krachtvoer zoals boven omschreven, houdt alle vogels in goede topconditie. Maar het zaad zal en moet in deze periode de hoofdzaak blijven. Het gaat niet om veel eivoer of opfokvoer in deze periode,maar wel om zoveel , dat alle vogels de kans krijgen om er wat van op te nemen. B;v. 2 à 3 keer per week 1/3 van het dagrantsoen van de betreffende vogelsoort. Door jarenlange ervaring is deze theorie van zelf sprekend door de ervaren vogelliefhebbers .Men kan gewoon aan de vogels zien wat ze wel of niet gehad hebben.

Nog even uw aandacht voor de mineraal en scherpe kiezel voorziening tijdens de wintermaanden.Het is verstandig om de gehele rustperiode de zaadetende vogels de zijn vrije keuze te laten in het opnemen van vogelmineralen, grit en – scherpe maagkiezel. Al nemen ze hier in de rusttijd belangrijk minder C van, toch moeten ze de kans krijgen eventuele tekorten aan te vullen. Vooral ook scherpe maagkiezel, die moet dienen om de gepelde en de krop geweekte zaadjes in de spiermaag te vermalen. Door de uitzettende en samentrekkende beweging, die de spiermaag maakt, kneuzen deze aanwezige scherpe kiezeltjes de zaadjes en vergroten daardoor het oppervlak hiervan. Een betere inwerking van de verteringssappen is hierdoor mogelijk geworden en hierdoor kan een optimale vertering plaats hebben. Dit is belangrijk want darmstoornissen kunnen hierdoor worden voorkomen.Goed samengestelde mineralen met maagkiezel en zeewier voorzien volkomen in deze behoefte.Vergeet niet bij de vogels met recessief factor het regelmatig toedienen van vitamine A .

 Besluit :

Kortom je moet eens opletten wat een gevecht er ontstaat als de vogels voordien een dergelijk product werd onthouden. En nu wordt het opeens verstrekt aan deze vogels een discussie en gevecht onderling tot resultaat het geeft duidelijk aan de behoefte van deze producten en voor de kosten behoeven we het zeker niet te laten. Het is wel belangrijk er op toe te zien dat de vogels wel alle zaden opeten ,is dit niet zo dan kan er een reden zijn om iets minder te voeren ,het is dan goed mogelijk dat de vogels er alleen maar het lekkerste er uithalen ,wand een goede zaadmengeling is volkomen goed uitgebalanceerd ,en moet volledig worden opgenomen Laat ons dit duidelijk zijn , en onze vogels zullen ons er weer rijkelijk voor belonen door ons een goede en gezonde kweek te bezorgen. En hou voor ogen OVERDAAD SCHAAD ook in onze hobby het kweken van kanarie vogels. Succes.Wout van Gils .E-mail adres  wout@woutvangils.be

More Articles

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Vedermijten of vederluis.

   De vedermijt en vederluis.                              Wout van Gils. Men moet onderscheid maken tussen veerluizen en vedermijten Vederluizen worden wel op de vogel aangetroffen, namelijk in de

ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Fouten in de hoorndelen.

Fouten aan de hoorndelen bij Kanarievogels:  Wout van Gils Over de hoorndelen van onze kanarievogels is over het algemeen niet veel te melden ,ze zijn

ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register