Agaat wit en Agaatpastel wit.

Agaat pastel Agaat topaas


 

Van Technische commissie kleurkanaries  A.o.B                                             01-11-2001

 De Agaat wit en Agaat pastel wit.

 De nieuwe agaat wit brengt ons een mooie vogel.

 Reeds tientallen jaren kweekten we naar een vogel zonder phaeo bruin, en nu we deze vogel in ons bezit hebben, die heel dicht de standaardeisen benadert, mogen we hem zeker niet wegschrijven.Deze agaat wit leunt dicht aan bij de beschrijving van onze vroegere agaat wit, namelijk “zo weinig mogelijk of geen bruine phaeomelanine”Enkel de tussenliggende grondkleur van beide vogeltypes is merkelijk afwijkend De gekende tussenliggende kleur is meer bruin grijs naar blauwachtig (naargelang de aanwezigheid van de citroenfactor). Door de afwezigheid van de bruine phaeomelanine wordt de grondkleur van de agaat bleker (grijswit) waardoor we een groter kontrast verkrijgen tussen de zwarte eumelanine en de witte grondkleur bij deze agaat.We moeten er wel op letten dat de eumelanine tekening niet te breed wordt. De ze moet ook nog onderbroken zijn. De stippeltekening aan de keel is niet toegelaten, en de typische baardtekening van de agaat is nog steeds vereist. Ook moeten we voldoende aandacht schenken aan de vorm en grootte van de vogel daar deze heldere agaten meestal naar de kleine kant zijn.Onze vroegere agaat wit mag zeker nog niet afgeschreven worden, een goede vogel zal steeds nog in aanmerking komen voor een ereprijs of kampioentitel. 

agaatw4                 agaatw5   agaatw6  Agaat Wit                                            Agaat Wi t                                           Agaat pastel wit                                             Zeer goed exemplaar                           Zeer goed is nog helderder                       Mooi helder geheel.

Voor wat betreft de agaat pastel wit moeten we een duidelijke reductie van de zwarte eumelanine, ten gevolge van de 2°reductiefactor, kunnen vaststellen. Ook is de werking van de pastelfactor goed waar te nemen in de grondkleur, deze is hier krijtwit.

De toekomst zal uitwijzen waar we naar toe evolueren !!!