Over jarige mozaieken.

db mosaik-hahn-typ2-21


 Overjarige mozaïeken.

Op de laatste algemene vergadering voor kleurkanariekeurders te Roosdaal op 12 mei 2001 kwam het probleem van pendoorkleuring bij overjarige mozaïeken uitgebreid aan bod. Er waren verschillende standpunten zodat het voor de Technische Commissie onmogelijk was om onmiddellijk een gepast besluit te nemen en zolang bleef de huidige standaard van toepassing. Er werd beloofd om het probleem ernstig en prioritair te bespreken binnen de technische commissie. Om geen stap achterwaarts te zetten werd er internationaal geïnformeerd.Op de vergadering van 16 juni 2001 werd dit punt opnieuw bij voorrang behandeld door de technische commissie en werden er definitieve beslissingen genomen. Hiervan werd volgend verslag opgemaakt.

 Het probleem van de doorgekleurde vleugel & staartpennen.

Rood moz. type 2 prachtig mozaïekpatroon en geen lipochroomkleur in vleugelpennen

 overja3

Agaat Onyx geel moz. type 1 geen lipochroomkleur in vleugelpennen!

 Wanneer we de standaard volgen lezen we dat een ideaal mozaïekpatroon een sterk begrensde vleugelbochttekening heeft. Dus, zo weinig mogelijk en beter nog géén doorlopende lipochroom naar de vleugelpennen, zowel voor de rood- als geelfactorige mozaïeken. Verder dienen alle andere tekeningen aan de gestelde normen te voldoen Overjarige mozaïeken met rode grondkleur moeten als overjarige vogel steeds doorgekleurde vleugelpennen vertonen. Om hun rode grondkleur te behouden is men genoodzaakt om rood stimulerende middelen te verschaffen en doordat kanaries het tweede levensjaar hun vleugel en staartpennen verliezèn komen deze dus automatisch rood doorgekleurd terug. Voor mozaïeken met gele grondkleur is dit overja5probleem minder storend. Mozaïeken met gele grondkleur worden normaal niet bijgekleurd en verandert de lipochroomkleur in de vleugelpennen bij overjarige vogels minimaal tegenover vleugelpennen bij jonge geel mozaïeken.Doch bepaalde geelmozaïekkwekers geven eveneens kleurstimulerende middelen om bij hun jonge geel mozaïeken een diepere gele mozaïektekening te bekomen. Hierdoor krijgen we hetzelfde effect als bij de roodfactorige mozaïeken. De vleugel & staartpennen blijven onaangepast het eerste levensjaar omdat het de nestpennen zijn maar het toedienen van gele kleurstimulia aan overjarige vogels zal eveneens leiden tot een te sterke gele kleur in de vleugelpennen en ook met puntenaftrek moeten bestraft worden.

overja2Om toch aan de normen, van een ideale mozaïek, te beantwoorden hadden vooruitziende kwekers een aantal van hun jonge mozaïeken met ringen van de voorbije jaren geringd en stelden op die manier mozaïeken met ongekleurde vleugelpennen in de B-reeks tentoon. Een overjarige roodmozaïek, zowel lipochroom als gepigmenteerd, moet automatisch rood doorgekleurde vleugelpennen bezitten! Wat betreft de geel mozaïeken in de B-reeks moeten we tolerant blijven. Aangezien deze overjarige vogels meestal moeilijk te onderscheiden zijn van de jonge mozaïeken blijven we deze beoordelen zoals de standaard het voorschrijft. Een begrensd mozaïekpatroon dat ook op de schouders begrensd blijft, een absolute minimum lipochroom in de vleugelpennen. het maximum toe te kennen punten bedraagt 92 punten voor dergelijke vogels. Op provinciale shows en het nationaal kampioenschap zijn er voor overjarige mozaïeken geen reeksen meer voorzien.

overja2Conclusie

Roodfactorige mozaïekkanaries in de B-reekYen kunnen 92 punten toebedeeld krijgen als ze het werkelijk verdienen en alle vleugel- & staartpennen egaal rood gekleurd zijn. Voorgeelfactorige mozaïeken in de B-reekY wordt een minimum aan lipochroomkleur in de vleugel- & staartpennen gevraagd om het maximum punten (92) te kunnen krijgen.