Deel 10: Beoordelen bastaarden

tt uitslag

tt uitslag

BEOORDELEN VAN BASTAARDEN.  Deel 10             Wout.van.Gils.

         De bastaardkweek neemt zeer snel toe. Haast iedere tentoonsteller en kweker heeft reeds bastaardproducten  gecreëerd. Nu schijnt er nog alles mogelijk en breidt nog steeds uit. Om nu STANDAARDTYPES te ontwerpen voor al die elementen, schijnt het wel een onbegonnen zaak en toch moeten ze goed en deskundig gekeurd worden.

 

     Hier is nog veel werk te verzetten.

 

     Om zich een oordeel te kunnen vormen van de VEREISTE kleur, tekening, vorm, grootte en conditie van de bastaard moet men noodzakelijkerwijze kunnen bepalen uit welke ouders hij afstamt om dan de gezamenlijke of gedeeltelijke eisen van de OUDERVOGELS te gaan stellen tegenover de daaruit komende bastaarden.

      Een keurmeester van kruisingen zal dan ook de oudervogels grondig moeten kennen, hun eigenschappen en fouten enz., want doorgaans worden namen weggegeven, die absoluut niet juist zijn en misleidend. Bastaarden moeten nieuwe vogels zijn. dwz. ze moeten toch op moeder en vooral op vader gelijken. Vroeger was men van mening dat en nu spreekt men van hybriden, dat in de bastaard de 75% moet terug te vinden zijn van de vader en 25 % van de moeder al is het menige bastaard kweker daar nog niet mee eens.

      DE BASTAARD MOET NOG ZOVEEL OP DE OUDERS GELIJKEN DAT ZIJN AFKOMST GELOOFWAARDIG IS. Dit geldt in hoofdzaak op de HOUDING en GEDRAG. Zo zal een bastaard-goudvink rustiger zijn dan een bastaard kneu. En dat een bastaard van ZUIVER WILDZANG altijd onrustiger is dan van een gedomesticeerde vogel. In kleur zijn alle variaties mogelijk. Symmetrische kleurvlakken zijn eveneens een vereiste.Ook kenmerken van de tekening van een deel van de ouders worden vaak dominant vererfd. In de kleur van de veren kunnen zeer zeker nieuwe variaties optreden. Fel gegeerd zijn als bastaardvogels de kleurmutaties van de kanarie: bruin, agaat, isabel, pastel of opaal. Hetzelfde geldt ook voor de vetstof kleureigenschappen pastel en mozaïek.

     Bij de bestudering en de keuring van een bastaard moeten wij opzoeken, vaststellen, vergelijken afleiden en redeneren. De vogel bekijken van kop tot teen: welke speciale kleuren, typisch voor welke vogel, vorm van het lichaam, vooral kop en nek, staart, grootte, houding,zenuwachtigheid kalm, zeer kalm, opgericht, liggend, aanvallend, pluimage: dun, dik grof fijn, kuif. Voor vorm nog: inval nek, breedte kop of schouders, breedte van borst, vorm van onderlijf enz.

Zoeken wij nu nog de goede en slechte eigenschappen van een HYBRYD: Doorgaans zijn deze zeer vitaal, zanglustig en onverglijkbare temperamentvolle zangers, met een een repertorium van gloedvolle potpouri’s Vele zijn ook goede imitators. De bastaarden zijn niet erg gevoelig. Ze leven doorgaans lang, zelfs tot 12 jaar en meer. Ze hebben normaal fijnere vormen en een fierdere houding. (rustiger) Het zijn intelligente dieren en ze vertonen een grote verscheidenheid van kleuren, anders dan in de natuur, waar kleuren een specifieke rol te vervullen krijgen o.a: herkenningskleur, baltskleur,dekkingskleur enz. maar daar over hebben wij het al eerder over gehad.

HOE MOET EEN BASTAARD NU ZIJN:

Zoals al eerder geschreven, is het bijna een onbegonnen werk voor al deze soorten een standaardtype te ontwerpen. Mijn inziens moet dit met samenwerking en overleg toch mogelijk zijn, alvast voor de meeste bekende, iets vast te leggen? .

Ik wil wel wat richtlijnen opsommen. (Voor wie de standaardgegevens?).

Goede resultaten zijn te behalen met wildzang x kanarie. (of andere)

1) Kanarie’s met rode ondergrond (roodisabel, agaat enz.)

            2) Andere vogels met rode ondergrond (kapoetsensijs x roodmus enz.)

            3) Ook vogels met gele ondergrond (mozambiquesijs x gele kanarie enz.)

         Men zal er ook rekening mee moeten houden, dat de malenine kleuren van de man meestal zullen overheersen (dominant). De grondkleur zal meestal door de pop worden geleverd.

         Zoals uit het vorige al naar voren is gehaald, zullen bij de metissen de kleuren practisch hetzelfde zijn als bij de ouders. Denk maar eens een Noordse Goudvink x goudvink, wel is natuurlijk het koppelen van de kweker van balang.

BIJ DE HYBRYDEN:

Vererven de herkenningspunten van de ene boven de andere. De mannelijke hybrid is meestal prachtig gekleurd en bezit een samen vloeing van de kleur, van de ene met de andere vogel, met lichte dominantie (overheersing) van vaders kleur en tekening.

DE VROUWELIJHE HYBRID is steeds vaak gekleurd, men zou het pastelkleuren kunnen noemen (Daardoor is ook meestal het geslacht te herkennen) 

DE MANNELIJKE HYBRID zullen ook het best op de vader gelijken, al zal b.v. de kleur van de kruisende kanarie er een grote rol in spelen. Vooral de vetstofkleur. (lipochromen) Wit, geel en rood van de kanarie spelen een grote rol hierin. Ook zal men verantwoord moeten kruisen om een goed resultaat te behalen. Het zomaar wat koppelen, dit is zeer jammer van de inspanning en tijd die men er aan besteedt. BV. melanine vogels kruisen met lipchroom vogels geeft natuurlijk bijna altijd bont, wat natuurlijk op onze tentoonstellingen volkomen waardeloos is. Dit is natuurlijk ook het geval bij de metissen, denk maar eens aan witte padda x grijze padda.

IN HET ALGEMEEN:

A)    Kunnen we a1 zeker vastleggen dat de manlijke hybriden en metissen de specifieke kenmerken dragen van de vader.

B)     Principieel mag men zeggen dat de kruising veel van de kleur en de tekening van de vader heeft.

C)    De poppen zijn in ’t algemeen erg vaag en neutraal van kleur. (Pastelkleurig).

D)    De geslachtskenmerken uiten zich ook meestal door de kleur.

E)     De grootte is intermediair. (tussenhoudend) Toch is de vogel het mooiste als hij iets groter is dan de gemiddelde grote van een van de ouders.

F)     De vorm is zoals bij andere vogels. Alle lichaamsdelen moeten harmonisch zijn, zonde te lange poten, te smalle of te lange bek, te grote zwart kop. Tekening niet symmetrisch enz.

G)    Niet iedere kruising is een hybride of een metis. Men kan ook een zuiver ras bekomen als kruising.

H)    Dat kruisingen in de natuur weinig of niet voorkomen!

ENKELE VOORBEELDEN VAN KRUISINGEN MET KANARIEBLOED.

Sijs x kanarie                           edelzanger x kanarie                            alariovink x kanarie

            Putter x kanarie                       mozambique x kanarie                           kanarie x distelvink

            Kapoetsensijs x kanarie            zwartkopsijs x kanarie                           kanarie x groenvink

Cini x kanare                           gloster x sijs                                        groenvink x border  

Omgekeerde kruising met mankanarie is moeilijker maar denk maar eens

aan: satinet x ……….              

       pastel x ……….

   poppen hebben zelfde kleur als vader.

Enkele voorbeelden van kruisingen “ ZONDER KANARIEBLOED”

Edelzanger x Mozambique                                distelvink x goudvink

Kapoetsensijs x distelvink                                splendid x elegant

Sijs x groenvink                                               kneu x goudvink

Kruisbek x distelvink                                       edelzanger x goudvink

Zebravink x muskaatvink                                 loodbekje x zebravink

Jap. Meeuw x zwartkopnon                              ceresamandine x binzenastrilde

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN BIJ KRUISINGEN:

         Kleurverwatering.

         Bewolkt van kleur.

         Bonte bevedering.

         Bonte hoorndelen.

         Niet-symmetrisch getekend.

         Lichte hoorndelen bij donkere vogels.

         Grote afscheiding kleurvlakken.

         Geen goede fijne onderbroken tekening.

         Flanktekening niet goed. (bij de meeste soorten)

         Spiegels zo zuiver mogelijk.

         Niet te zeer onrustig.

         Ruwe en slechte bevedering.

Deze lijst kan zeer zeker aangevuld worden, maar dit was niet het opzet van deze uiteenzetting.Het gaat er mij om u in grote lijnen een opsomming te hebben kunnen geven over de hybriden en metissen en u enkele begrippen duidelijk te maken. Ik hoop dat ik op mijn manier hier min of meer in geslaagd ben.

 

 

 

More Articles

Vogels in vogelvlucht

Deel 15: Slotwoord

SLOTWOORD.                                                    wout van Gils Beste vogelvrienden, bent u akkoord met mijn titel: “VOGELS IN VOGELVLUCHT”    Bent u het ook eens dat voor velen dit

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 14: Bibliografie

Geraadpleegde LITERATUUR.                       1)      De Vogelwereld   (Dennis Avon en Tony Tilford)                     2)      Broedende vogels   (Moussault)                     3)      Maandblad De

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 13: Makkelijk om te weten

MAKKELIJK OM te weten.      Wout.van.Gils. AFSTAMMING: Tweeledige term; wordt gebruikt voor herleiding naar de oervoorvader en voor  herleiding naar voorouders van verschillend ras aan de

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 12: De stam

koppel witte

DE STAM .                                                 Wout van Gils. In het kort kunnen we stellen dat een stam is het kweken van dezelfde vogels die een zo

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 15: Slotwoord

SLOTWOORD.                                                    wout van Gils Beste vogelvrienden, bent u akkoord met mijn titel: “VOGELS IN VOGELVLUCHT”    Bent u het ook eens dat voor velen dit

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 14: Bibliografie

Geraadpleegde LITERATUUR.                       1)      De Vogelwereld   (Dennis Avon en Tony Tilford)                     2)      Broedende vogels   (Moussault)                     3)      Maandblad De

ClosePlease login

No account yet? Register