Deel 9: Kruisingen en hybriden


Halfzijder


KRUISINGEN EN HYBRIDEN                                                   Wout.van.Gils.

 

Algemeenheden:

In de natuur zullen er weinig gevallen voorkomen van kruisingen. De natuur zelf heeft een soort barrière ingesteld om alles ordelijk en naast elkaar te laten samenleven. Zelfs nauw aan elkaar verwante soorten kruisen niet of zelden met elkaar om de eenvoudige reden dat:

A)    Hun lichaamsbouw verschilt.

B)     Hun levensgewoonten verschillen.

C)    Hun gedrag verschilt.

D)    Hun geslachtskenmerken verschillen.

Deze verschillen zijn zelfs zo erg dat paringen en bevruchtingen vrijwel uitgesloten zijn.

HIEROP BERUST OOK HET BEGRIP “SOORT”.

Heb ik in het begin van dit verslag niet aangehaald dat alle vogels terug gaan naar hun gemeenschappelijke voorvaders. Dit brengt ons dan weer:

A)    SOORT OF ONDERSOORTEN OF RASSEN ONDER BIJGESLACHTEN.

B)     GESLACHTEN BIJ FAMILIES.

C)    FAMILIES BIJ ORDEN.

Dus ter verduidelijking:

TOT EEN SOORT REKENT MEN ALLE INDIVIDUEN DIE ONDERLING EEN NATUURLIJKE VOORTPLANTINGSGEMEENSCHAP HEBBEN.

De bastaardkweker zal zeer zeker thuis moeten zijn in de orde en families van de vogels. Toen hij daarin begon te kweken en toen het lukte twee nauw verwante soorten met elkaar te kruisen en zo bastaardsoorten te verkrijgen. Zo ontstonden dus de vogels die niet in het wild voorkwamen. (Door het knoeien in en met de natuur)

– Als het nu lukt twee soorten met goed gevolg met elkaar te kruisen dan betekent dit dat het twee verwante soorten moeten zijn. bv. groenvink x sijs.

– Zouden deze bastaarden vruchtbaar zijn, dan gaat dit zeer zeker niet om soorten, maar om rassen (ondersoorten) van dezelfde soort. Bv. goudvink x noordse goudvink.

IN HET NATUURLIJKE SYSTEEM IS ER GEEN PLAATS VOOR BASTAARDEN.

 Toch moeten we ze classificeren, omdat de liefhebber kweker ze op een gegeven moment bracht, want zonder een overzichtelijke indeling kan er onmogelijk worden gewerkt.Op de tentoonstellingen hebben wij een onderverdeling van de verschillende bastaarden gemaakt in verschillende klassen. In het algemeen is het op de tentoonstellingen wel in te delen, maar een indeling gelijk in alle landen is nog helemaal niet in zicht. In de meeste Europese landen onderscheidt men twee soorten bastaardgroepen:

A)    MET KANARIEBLOED.

B)    ZONDER KANARIEBLOED.

” EN VOOR IEDEREEN NOGMAALS”

ALLEEN NAUW AAN ELKAAR VERWANTE SOORTEN KAN MEN KRUISEN.

Eigenlijk maak ik hier een fout, want het woord “kruisingen” wordt ten onrechte gebruikt in onze hobby en dit om volgende redenen. Men kan ze als volgt rangschikken.

1)      EEN KRUISING is een koppeling van twee vogels behorende tot dezelfde soort, zoals:

A)    Sijs x sijs.

B)     Harzer x harzer.

C)    Border x border.

D)    Putter x putter.

E)     Japanse Hoso x hoso.

2)      EEN HYBRIDE (geslachtskruising) is een kruising uit 2 verschillende soorten behorende tot dezelfde familie, zoals:

A)    Distelvink x goudvink.

B)     Edelzanger x goudvink.

C)    Mozambiquesijs x distelvink.

D)    Cini x kanarie.

In principe zijn alle hybriden “ONVRUCHTBAAR“. Al komen de laatste jaren nogal eens andere geruchten boven water, o.a. cini x kanarie, hymalaya groenvink x groenvink, bronze mannetje x spitsstaart. ’t Ja, de tijd zal ons moeten leren wie hier gelijk heeft. 

3)      EEN METIS (soort kruising) is een kruising uit 2 verschillende rassen behorend tot dezelfde  soort. o.a.

A)    Gloster x border.

B)     Lizard x kleurkanarie.

C)    Reisduif x ijsduif.

D)    Gloster x kanarie.

E)     Goudvink x noordse goudvink. 

Opmerkingen:

a)      Wat we zeker niet mogen vergeten, is dat de prachtvinken een onderfamilie zijn van de wevervogels. Ze hebben alleen maar de naam gemeen met de echte vinken. Ze kregen foutieve namen van “VINK”, om de volgende redenen, omdat men alle kegelsnavelige (zaadeters) betitelen met vinkachtige, zodat een echte kruising tussen echte vinken: botvink, keep of sijs met prachtvinken, vuurvinken of tijgervinken UITGESLOTEN is

b)      Kruisingen tussen twee verschillende families zijn natuurlijk uitgesloten, om de reden dat het aantal chromosomen van beide vogels zo verschillend zijn dat deze chromosomen niet op elkaar passen, (aantal chromosomenparen zijn ongelijk) en niet levensvatbaar, zoals:

A)    Kanarie x parkiet.

B)     Torenvalk x spreeuw.

C)    Zebravink x appelvink.

D)    Kerkuil x kokmeeuw.

De eerder genoemde twee groepen van indeling van onze bastaarden verdienen toch nog wat andere opmerkingen en wel om de volgende redenen:

A)    KRUISING MET KANARIE BLOED.

B)    KRUISING ZONDER KANARIE BLOED.

          Natuurlijk is deze indeling uit oogpunt van kweek vogelkundig volledig onzinnig. Beter zou zijn als men onderscheid maakte tussen bastaarden met kanariemoeder of met wildzangmoeder.  Daar er voor het ogenblik nog geen juist afgelijnde classificatie onder de kruisingsproducten bestaat, houden wij het dus bij de hierboven vermelde indeling: Kruising met en zonder kanariebloed.   De benaming van een kruisingsproduct wordt als volgt uitgedrukt:

SOORTNAAM of RASNAAM van de VADER en dan SOORTNAAM of RASNAAM van de Moeder, beiden verbonden met een kruisje X, bv Distelvink x kanarie,             Distelvink man x kanariepop = HYBRID en voor de METIS: border x waterslager.

         In het algemeen kan men van de HYBRIDEN zeggen dat de kleuren van de vader moeten overheersen over die van de moeder, dus ongeveer 75% vader en 25% moeder. De dominantie van de mannelijke hybride komt daardoor grotendeels tot uiting door vaders kleur.  Bij de METISSENbevinden zich de kleuren de een na de ander en er is geen sprake van kleurendominantie. Dikwijls is het verschil van gevederte tot verhouding met het geslacht moeilijk te beoordelen.

E-mail adres wout@woutvangils.be

More Articles

Vogels in vogelvlucht

Deel 15: Slotwoord

SLOTWOORD.                                                    wout van Gils Beste vogelvrienden, bent u akkoord met mijn titel: “VOGELS IN VOGELVLUCHT”    Bent u het ook eens dat voor velen dit

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 14: Bibliografie

Geraadpleegde LITERATUUR.                       1)      De Vogelwereld   (Dennis Avon en Tony Tilford)                     2)      Broedende vogels   (Moussault)                     3)      Maandblad De

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 13: Makkelijk om te weten

MAKKELIJK OM te weten.      Wout.van.Gils. AFSTAMMING: Tweeledige term; wordt gebruikt voor herleiding naar de oervoorvader en voor  herleiding naar voorouders van verschillend ras aan de

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 12: De stam

koppel witte

DE STAM .                                                 Wout van Gils. In het kort kunnen we stellen dat een stam is het kweken van dezelfde vogels die een zo

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 15: Slotwoord

SLOTWOORD.                                                    wout van Gils Beste vogelvrienden, bent u akkoord met mijn titel: “VOGELS IN VOGELVLUCHT”    Bent u het ook eens dat voor velen dit

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 14: Bibliografie

Geraadpleegde LITERATUUR.                       1)      De Vogelwereld   (Dennis Avon en Tony Tilford)                     2)      Broedende vogels   (Moussault)                     3)      Maandblad De

ClosePlease login

No account yet? Register