Cursus Deel 18 : De Eumo.

Bruin geel eumo intensief

De Eumo.                                            Deel 18. 

Deze is omstreeks 1982 ontstaan bij van haaff lange tijd werd deze de van haaff mutant genoemd .In 1991 beslisten verschillende comiteits om deze mutant Eumo te gaan noemen (Pheao Melanine beletter)Deze eumo hebben we in zwart bruin en agaatreeks ,De isabel is niet bestand.Deze eumo is te zien in wit geel of rode grondkleur al dan niet met de ivoor factor ,uiteraard met de intensief of schimmel facor en de mozaik factor.De emofactor veroorzaakt rode ogen en belet het optreden van de bruin fhaeomelanine, tegerlijkertijd wordt de eumelanine lichtjens gereduceerd ,zowel in de zwart ,agaat ,bruin en isabelserie.De kleur kan zwartgrijs tot lichtbeige zijn ,heel veel zal afhangen van de schimmel of intensieffactor en ook zal de blauwfactor een grote rol spelen Deze factor vererft onafhankelijk en recessief ten opzichte van de wildvorm. De werking lijkt erg op de satinetfactor ,nochtans hebben hier zowel de zwart als de agaateumo bestreping op rug en flanken en de kleur van de vleugel en staart pennen is zwartgrijs voor de zwartserie en grijsbeige voor de agaatserie.De bruinserie hebben donkerbeige vleugel en staartpennen . De isabel eumo is lichtbeige maar niet aangenomen. Eumo,s uit de zwart en bruinserie hebben duidelijke bestreping ,iets fijner voor de intensieve ,op een heldere grondkleur. De rode ogen zijn soms zichtbaar en soms weer niet ,heel veel hangt af hoeveel melanine de vogel nog bezit.Door een wijziging in de vederstructuur krijgt de aanwezige carotinoide een andere ligging het zij geelivoor bij de geel factorige en roodivoor bij de rood factorige vogels.Deze kleuren kunnen voorkomen ,in de zwart ,agaat en bruin bij de zwart serie vertonen deze soms een heel lichte melanine.Een kort nauw aansluitende bevedering voor de intensieve en iets langere 3b dichter voor de schimmelvogels maar dit zal wel duidelijk zijn.Kort samen gevat kan men stellen Dat de eumofactor in de pigmentserie het volgende veroorzaakt.Belet het optreden van de Pheaomelanine en een reductie van de bruine of zwarte eumelanine : Hierdoor ontstaat ook een lichtere oogkleur en worden de hoorndelen en de pootjes vleeskleurig zelfs in de zwart serie

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register