Cursus Deel 19 : De Onyx.

Agaat onyx wit

Agaat onyx wit

De Onyx :                                                   Deel 19 

Voorlopige raadgevingen over de onyx. (Heden  is er een volledige  nieuwe standaard voor  opgemaakt,wil je met deze  vogels veder is het raadzaam deze aan te  kopen.)

ALGEMEENHEDEN : 

Om reden van de onyxfactor ie er geen zichtbare phaeomelanine meer bij de onyx .De kwaliteit van de eumelanine is dubbel .Deze massa eumelanine wordt niet alleen terug gevonden in de slag en staart pennen maar ook tussen de bestreping .De onyxfactor is een recesseieve factor die zich op het zelfde allele bevindt als de opaal .Door de afwezigheid van de phaeomelanine lijkt de zwarte kleur van de slag en staartpennen minder donker .Maar door de massa eumelanine worden de slag en staartpennen ,als ook de tussenliggende bestreping meer zwart maar blijven minder diep van kleur dan bij de klassieke bruin en zwart reeks .Het zwart is het meest zichtbaar op de kop ,in de nek en op de rug .Bij de andere bevederings plaatsen is de pluim langer waardoor de vetstofkleur beter uitkomt. 

VETSTOF : 

De vetstof kleur is door de afwezigheid van de phaeomelanine van een andere tint dan deze die wij zien bij de klassieke vogels .Maar deze afwezigheid van de phaeomelanine is vervangen door een vermenging van een overvloedige zwarte kleur ,speciaal daar waar de structuur van de pluim het toelaat.

DE TEKENING : 

De karakteristieken van de onyx mutatie komen het best tot uiting bij vogels die het maxium aan eumelanine bezitten , zo donker mogelijk verdeeld over het volle lichaam .Opdat deze mutatie zich op zijn best zou tonen hebben we vogels nodig met een veel bredere en zwaardere tekening en die zo donker mogelijk zijn op de onderbuik .Tussen de kop nek en rugtekening zal de kleur zo donker mogelijk moeten zijn ,Teneinde een kompacte kleur te bekomen. Zoals bij al onze kleurkanaries zal de kleur van de slag en staartpennen en de globale tekening zo egaal mogelijk zijn en dit vanaf de snavelbasis tot aan het staart uiteinde. 

KLEUR VAN DE BEK EN DE POTEN : 

Zo diep mogelijk donker en egaal .Om reden van het ontbreken van de pheaomelanine worden de hoorndelen lichter .Maar door de afwezigheid van de hoeveelheid eumelanine worden ze zelfs nog donkerder. 

BESLUIT : 

  • De kombinatie van nieuwe kleuren mutaties in onze gepigmenteerde kleuren wordt niet aanvaard.De kweek heeft ons aangetoond dat de onyx en de opaal zich op het zelfde allele bevinden .De vogel die de twee mutaties toont wordt niet aanvaard als tentoonstellings vogel.Persoonlijk denk ik dat de echte onyx de diep donkere kanarie is met een asgrijze sluier. Deze asgrijze sluier doet aan de opaal denken, en deze opaal heft zeker en vast zijn invloed bij de verschijning van de onyx.De dag dat de onyx aanvaard kan worden als tentoonstellingsvogel zullen we dit nieuwe sieraad moeten erkennen. Maar laten we onze tijd nog nemen deze nieuwe mutatie is nog niet voldoende ingewerkt .Bovendien moeten er ons ook nog meer voorbeelden getoond worden voor de beslissingen genomen worden en richtlijnen gegeven kunnen worden wat betreft de TT – karakteristieken.

 

Uit AOB tijdschrift : Door Wilfried DEYAERT.

 

 

KEURADVIEZEN ONYX KLEURKANARIES.

Voorstel keurmeestersvereniging A.N.B.v.V. februari 1997.

Voorlopige Keurtechnische aanwijzingen; 

Melanine:

Door de Onyx-factor in de kleurkanarie is er geen phaeomelanine meer in de bevedering aanwezig.De hoeveelheid eumelanime is meer dan verdubbeld. Deze vergrote hoeveelheid eumelanine ligt in de bestreping maar ook daarbuiten. De Onyx-factor is een recessieve factor die op hetzelfde alleie als de opaalfactor ligt. In het algemeen is de aanmaak van kleuren bij de kleurkanarie met een grote hoeveelheid eumelanine wat onregelmatig. Dit verschijnsel kennen we reeds bij de grijs-vleugels en de opalen in de zwarte groep.Bij de Onyxen, vooral in de agaatreeks ontstaat er bijvoorbeeld in de staartpennen, als het ware, een zebra-effect.Door het wegvallen van de bruine phaeomelanine wordt de uiting van het zwart in de pennen en bestreping eerst duidelijk lichter. Denk hierbij aan de duidelijk lichtere kleur van de eumo kleurkanarie waarbij de kwaliteit van het zwart niet is aangetast, maar de inkleuring van de phaeomelanine-eellen niet plaats vindt. Door het grotere bezit aan eumelanine-cellen wordt de kleur van de bestreping en pennen weer duidelijk donkerder maar komt als minder zwart over dan bij de klassieke kleuren in de zwart(bruine) groep. Door de sterke toename van het aantal eumelanine-eellen wordt eveneens de kleur tussen de bestreping donkerder, zwarter derhalve. Het zwart tussen de bestreping is op kop, hals, rug en misschien flanken meer waarneembaar dan op de andere plaatsen, waar mede door de lengte van

de bevedering, de lipochroomkleur meer tot uiting blijft komen.

lipochroom

Kenmerkend voor vogels in de zwart(bruine) groep is dat de lipochroomkleur een vermenging van wit, geel of rood met de bruine phaeomelanine is welke in combinatie met de blauwfactor en de intensieffactor een volledige vermenging van deze bestanddelen geeft tot de heldere, diep(grijs)blauwe, diep (gras)groene of diep (brons)rode kleur. Door een juiste vermenging van het bruine phaeomelanine, vooral aan de onderzijde van de vogel, kan deze diepe bijtint goed in de broekbevedering doorlopen zonder dat er een verwatering van de “bijkleur” plaatsvindt.De kleur van de bijtint is door de afwezigheid van het bruine phaeomelanine, en daardoor niet mogelijke vermenging met de lipochoom kleur, anders dan de bijtint van de klassieke vogels in de betreffende groepen. Het wit is in de zwarte groep bijvoorbeeld minder blauw (maar door vermenging van het extra zwarte eunelanine nog steeds grijsblauw te noemen), het geel is minder groen en het rood minder bronsrood.De afwezigheid van vermenging van het bruine phaeomelanine met de lipochroom kleur wordt overigens vervangen door een vermenging met de extra zwarte eumelanine. Vermenging met dit zwarte eumelanine vindt wel plaats maar vooral in die gebieden waar de structuur van de bevedering dat toe laat. Mede hierdoor zal de “bijkleur” duidelijk minder gelijkmatig in de broekbevedering doorlopen. Ook zal er hoogstwaarschijnlijk een iets lichtere plaats onder de snavel (keel) aanwezig blijven.Mogelijk dat met de loop der jaren middels toename van het cumelanine bezit, enlof toename van het aantal strepen deze wat lichter overkomende plaatsen wat kunnen worden “ingekleurd”. De verwachting is van niet, daar bijvoorbeeld bij mozaïek kleurkanaries in de zwarte, bruine of agaat groep, met een maximaal strepenbezit maar geringe hoeveelheid phaeomelanine, deze lichtere lipochroomkleur op deze plaatsen aanwezig blijft. Het spreekt voor zich dat bij het keuren van deze vogels, op deze punten, in de eerste jaren enigszins soepel dienen te worden beoordeeld.

Tekening:

De mutatiekenmerk en van de onyx-kleurkanarie komen het best tot uiting indien de vogel in het bezit is van een maximale hoeveelheid eumelanine. Zo donker mogelijk

zoveel mogelijk en zo goed mogelijk over de gehele vogel verdeeld. Een fijne minimale bestreping, als bij de standaardkleuren, werkt deze eigenschappen sterk tegen. De mutatie kenmerken komen derhalve het best tot uiting indien de bestreping in haar gehele presentatie

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register