Cursus Deel 6 :Intensief of Schimmel.

  1. Rood intensiefRood schimmel
  2. 2. DE INTENSIEF- EN SCHIMMELFACTOR. Deel 6. 

De ene noch de andere is op zichzelf een kleur, ze zijn wel kleur beïnvloedende factoren die we, omdat ze zo voornaam zijn, als eerste zullen bespreken.

Ze komen voor bij alle vogelsoorten en zowel bij de vetstofkleurige als bij de gemelaniseerde vogels.De intensief factor of de schimmelfactor zal o.a. mede bepalen of een gele kanarie goudgeel of strogeel, en een groene, groen of goudgroen wordt.De intensief factor heeft twee hoofdeffecten op het kanarie-uiterlijk. Hij werkt kleurverdiepend en heeft een remmende werking op de bevedering groei. Als neveneffect mogen we stellen dat hij een phaeobruin verdringend karakter bezit.(Ten gevolge van de remmende werking op de bevederings groei, zijn de veren korter en zodoende is er geen plaats meer voor pheamelanine.)

 Deel 6 Fig 1

1e effect : 

Kleur verdiepen, zowel op de melanisatie (tekening) als op de vetstofkleur (grondkleur).Bij intensieve volgens is de carotinaoide-lipochroom of vetstofkleur doorgedrongen tot in de toppen van de baarden, bij niet-intensieven zijn deze kleurloos.De kleurintensiteit is mede afhankelijk van de bevederings lengte : hoe korter de bevedering, hoe sterker de kleurdiepte.Zo zijn de bevedering van rugdek en kop korter en dieper doorgekleurd dan de bevedering van flanken en nek, die normaal iets langer uitvallen.We kunnen het zo zien dat een zelfde hoeveelheid kleurstof verdeeld over een klein veertje, dit meer zal kleuren dan diezelfde hoeveelheid verdeeld over een grotere veer. 

2e Effect : 

De intensief factor bezit een remmende werking op de bevederings groei.

Dit verschijnsel is reeds te constateren bij nestjongen, waar intensieve jongen beduiden minder donsvorming vertonen dan hun niet-intensieve broers of zusters.

De bevedering van intensieve vogels is dan ook korter en dunner en hun verschijningsvorm kleiner en fijner.Dat de intensief factor een phaeobruin verdringend karakter bezit, blijkt uit het feit dat intensieve volgens doorgaans minder omringen bruin (rond de bestreping) vertonen dan schimmelvogels.Opmerking : De aanwezigheid van een dubbele intensief factor in de kiemcel heeft een lethale (= kiemdodende) werking. Deze lethaliteit moeten we evenwel in de praktijk met een korreltje zout nemen, omdat we 100 % intensieve vogels toch niet aanhouden voor de kweek omdat ze te klein zijn en een te schrale bevedering bezitten. Als regel geldt dat korte bevedering gelijk is aan intensief. Maar er bestaan ook lang bevederde intensieve vogels, waarbij de catoninoide kleur volledig is doorgedrongen tot in de toppen van de baarden. (Wat de graadmeter is van intensiviteit !) 

Gradaties : 

Sterk intensief :  Heldere diepe kleur, kleine gestalte (t.o.v. een even grote schimmelvogel), schrale bevedering met meestal open plaatsen o.a. oogstreep.

Normaal intensief : Heldere diepe kleur, mooie strakke, gladde en goed gesloten bevedering zonder enige vorm vanschimmel .

Matig intensief :  Hier beginnen er zich reeds schimmelsporen te manifesteren op de rug, nek, keel en in de flanken. 

Zwak intensief : Schimmelvogels gaande van licht tot zwaar schimmel. 

Bij schimmelvogels is, zoals reeds aangehaald, de catoninoide kleurstof niet doorgedrongen tot in de baardtoppen. Deze zijn kleurloos, waardoor er over e vogel een witte waas komt te hangen, schimmel genoemd. Deze moet zo egaal mogelijk verdeeld zijn over het ganse lichaam, maar meestal zien wij op bepaalde plaatsen, vooral in de nekstreek, sterkere schimmelconcentraties optreden dan elders. De borst en de kop daarentegen vertonen meestal minder schimmel.

Schimmelvogels zijn langer en dikker bevederd en tonen daarom groter en forser dan intensieve vogels.

Verervingsvorm en formules : 

De intensief facotr (I) vererft intermediair dominant op zijn wildvorm, de schimmelfactor (I+). 

I+ = schimmel                       I  = intensief                               I = lethaal (niet levensvatbaar)

I+                                           I+                                                 I

 

Theoretisch kan de intensief-, schimmelfactor voorkomen in alle gradaties tussen 0 en 99 %.

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register