Cursus Deel 8 : Pigmentvorming.

 PIGMENTVORMING .                                                      Deel 8. 

 A.  Melanine. 

Om volledig te zijn en om beter de veranderingen in het melanine bezit bij kleurkanaries te kunnen begrijpen, zijn we verplicht iets dieper in te gaan op zowel de vorming van die kleurstoffen in de lichaamscellen als naar hun uiteindelijke bestemming in de verven.  Het zijn, zoals meestal met al die lichaamsprocessen het geval is, voornamelijk aminozuren en enzymen (beide zijn eiwitsoorten), die aan de basis liggen van zowel de vorming van eu- als van phaeomelanine.  Het aminozuur TYROSINE zou de oorsprong vormen voor beide soorten.  De namen van al de andere scheikundige stoffen die mogelijk ook een rol kunnen spelen in dit proces zijn voor ons minder voornaam.  De voornaamste geven we in het schema weer als louter documentatie. 

Figuur 9

Deel 8 Fig 1

Zoals U ziet zijn Tyrosine en het enzym Tyrosynase bepalend voor het ontstaan van beide melaninesoorten.  Voor de ontwikkeling van phaeomelanine is er slechts de bijwerking van een ander aminozuur (Cysteine) nodig.Bij de vorming van eumelanine zijn de zaken ingewikkelder.  Hier spelen meerdere scheikundige stoffen met hun onderlinge reacties een rol .  De reacties zullen t.z.t. ook kleurbepalend werken.Bij beide melanines wordt de werking en inwerking op elkaar van deze verschillende scheikundige stoffen geregeld door het genetisch bezit van de vogel aan eigenschappen in zijn daarvoor verantwoordelijke genen.M.a.w. en ter verduidelijking een voorbeeld  :

Een kanarie embryo kreeg van zowel de vader als van de moeder een sterk, donker bezit aan zwarte eumelanine met zich mee.  Deze eigenschap werd bij dat jong vastgelegd op zijn daartoe bestemde genen, zetelend op beide geslachtschromosomen (eumelanine vererft namelijk geslachtsgebonden).  Welnu, die bepaalde genen gaan er nu voor zorgen dat alle nodige enzymen en aminozuren optimaal gaan werken om bij de verdere ontwikkeling van dat jong een zo sterk en donker mogelijk bezit aan zwarte eumelanine te verzekeren.

Dit aangaande de aanmaak van melanines.  Nu iets meer over de vorming, de ontwikkeling en de verdeling van de melanine korrels zelf.  Melaninekorrels worden na een minder belangrijk per proces uiteindelijk gevormd in melaninecellen, MELNOCYTEN genoemd, die zich bevinden in de huid.  Zijn de meeste van lichaamscellen rond tot ovaal, dan zijn de pigmentcellen dit niet !  Ze bezitten dradige uitsteeksels, DENDRIETEN, waarmee de  in de cel gevormde melanine in fijne druppeltjes naar de veercellen wordt afgezet en verdeel.  Normaal begint eerst de levering van phaeomelanine om daarna, als deze in de randen der veren is verdeeld, over te schakelen op de verdeling van eumelanine.

E overgang geschiedt niet plotseling.  Vandaar de lichtere overgang tussen beide melaninesoorten in !De melaninekorrels in de melanocyten zijn oorspronkelijk kleurloos, maar komen onder invloed van de enzymewerking tot “oxydatie”, d.w.z. tot kleur in de huid. 

B.  Vetstof.  

Bepaalde in voedsel opgenomen carotinoiden of pro-vetstof kleurstoffen, kunnen  onder invloed van enzymen worden omgezet in vetstofkleuren.

Zo wordt de gele grondkleur bij onze kanaries mede gevormd door omzetting van het voedsel LUTEINE bij kanarie, XANTHOPHYL, zijnde het enige voorkomende carotinoide bij de gele kanarie.  Voor de rode kanarie : zie 6.2. De Roodfactor.

Carotinoiden of vetstof kleuren zijn alleen oplosbaar in vetten en oliën en dus niet in water.  Ze bevinden zich in dier en plant.  Carotinoide kleurafzetting in de bevedering vindt plaats vanaf het begin van de veerontwikkeling wanneer de veer kleine en fijne vetstof kleurkorreltjes samen met de melaninekorrels vanuit de melanocyten over de veer worden verspreid en verdeeld.Tot op heden werd algemeen aangenomen dat de vetstofkanaries zouden zijn ontstaan in afwezigheid van het enzyme Tyrosynase, waardoor elke vorm van melanine vorming onmogelijk zou zijn.  Vandaar ook de benaming enzymefactor.

Heden ten dagen is men van deze gedachte afgestapt, omdat men stilaan begon te beseffen dat dit niet mogelijk was.  Immers, bij afwezigheid van het enzyme Tyrosynase, moest ook de oogkleur melanineloos zijn, maar niet roodbruin tot zwart zoals dat bij gewone vetstof kleurige kanaries het geval is.Het ontbreken van Tyrosynase zou ons dus eerder leiden naar echte albino’s, maar die zijn er op dit ogenblik nog niet bij kleurkanaries.

Volgens recente Nederlandse opzoekingen, is het ontstaan van vetstof kleurige kanaries eerder te wijten aan het ontbreken van melanine cellen in hun huid.  Dit kan plaatselijk zijn (=bont) of algemeen (=volledig vetstof kleurig).  In beide gevallen wordt de ontwikkeling van beide melanines niet gestopt,  alleen de verspreiding naar de veren toe wordt onderbroken.  Bij bonte kanariejongen is dit duidelijk merkbaar aan de donkere huidvlekken die ze vrijwel vanaf hun geboorte vertonen op plaatsen waar er zich nog melanine cellen in hun huid bevinden en waar dus achteraf ook donkere gemelaniseerde bevederingsgroei zal optreden.  De ogen houden hun normale donkere kleur, omdat de oogmelanisatie evenals de melanisatie van de hoorndelen uit andere melaninecellen zouden gevormd worden.Dat door deze moderne interpretatie de zienswijze over de enzymefactor E+ zou vervallen, maakt voor ons weinig uit, omdat het eventueel ontbreken melanine cellen in de huid van vetstof kleurige, ook wel met het een of ander falende enzyme zal te maken hebben.  Alleen de interpretatie verandert dan, al de rest, vererving incluis, blijft hetzelfde.

 

 

 

 

 

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register