Cursus Deel 9 : De gemelaniseerde.

Deel 9 fig 1

 DE GEMELANISEERDEN .                                              Deel 9. 

De voorvader van onze hedendaagse kanarie was de wilde kanarie, een grauwgroen schimmelvogeltje, dat naast zijn goede zangeigenschappen ook alle kleuren in zich droeg die we tegenwoordig kennen.  Behalve natuurlijk het rood, dat door kruising met de kapoetsensijs in de kanarie is gebracht.De kleurkanaries kunnen we onderverdelen in TWEE HOOFDGROEPEN  :

1.         De gemelaniseerden of getekenden.

2.         De vetstofkleurigen of lipochromen.

De benDming “gepigmenteerden”, zoals in vele werken gebruikt voor “gemelaniseerden”, lijkt een onjuiste woordkeuze, omdat zowel melanine als vetstof pigmentkleuren zijn !  M.a.w.  :  vetstofkleurigen zijn ook gepigmenteerden ! De groenen (waaronder ook de wilde kanarie) behoren samen met de blauwen en de bronzen tot de zwartreeks, die op hun beurt met de bruinen, de agaten en de isabellen de klassiek-gemelaniseerden uitmaken:Vogels uit de zwartreeks bezitten naast hun grondkleur, waar we bij vetstofkleurigen dieper op in zullen gaan,  een maximum aan melanines en worden daarom ook wildvorm of oervorm genoemd. Zoals we achteraf zullen zien, zal deze wildvorm als REFERENTIE dienen om alle komende kleurveranderingen te kunne vergelijken en aangeven !Zoals we reeds weten, bezit de wilde kanarie als vertegenwoordiger van de zwartreeks naast een gele vetstofkleur, ook een maximum aan melanie in zijn bevedering.  Deze melanie komt erin voor onder twee verschillende soorten, n.l.  : Zwarte tot bruine eumelanine  :  kortweg zwartmelanine genoemd.  Microscopisch gezien, samengesteld uit staafvormige melaninekorrels van ongeveer 0,001 mm groot en zich voornamelijk bevindend in de staart- en vleugelpennen en in de donsbaarden van de contourveertjes.  De toppen van de baarden bevatten vanaf de as tot ongeveer het midden eumelanine.  Bestudeer daarom de details van de veren in desbetreffende hoofdstuk.Bruin tot lichtbruine phaeomelanine  :  ook bruinmelanine genoemd, is bolvormig en ligt in de toppen van de baarden van vlag en vaan in vleugel- en staartpennen, alsook in de baardtoppen van de contourveertjes (zie tekening).    Samengevat  :  De eumelanine maakt de tekening uit en de phaeomelanine ligt er verspreid rond !

Deel 9 fig 1 

                                                             Figuur 10 

In formulevorm  : 

De zwartreeks =  z+rb+    (bevindt zich op de x-chromosoom)
Het + teken wijst er ons op dat er zich nog geen verandering heeft voorgedaan, in de kleursamenstelling, m.a.w. de wildvorm is nog aanwezig.
z+   = Zwart eumelanine-bezit naar wildvorm
rb+=  Bruin phaeomelanine naar wildvorm

De agaatreeks  =  z+rb     (bevindt zich op de x-chromosoom)
Door het optreden van een mutatie bekwamen we uit twee groenen plots een agaat.  Het bruine phaeomelanine is hier verminderd of gereduceerd tot heel lichtbruine phaeomelanine.  Dit wordt ook de eerste reductiefactor genoemd.
Rb  =  reductie bruin.
Let wel  :  met reductie bruin wordt uitsluitend de reductie van het bruin phaeomelanine bedoeld.  Dit om later alle mogelijke misverstanden te vermijden met het andere bruin,  het bruin eumaline dat we zullen bekomen door een tweede mutatie, namelijk  :

De bruinreeks  =  z rb+   (gelegen op het x-chromosoom)
Het verdwenen + teken bij z geeft hier weer aan dat er een wijziging is gebeur t.o.v. de wildvorm.  De zwarte eumelanine (z+) is bruin eumelanine (z) geworden.
Was er bij de agaten en bij de bruinen sprake van mutaties, bij onze volgende kleurslag gaat het meer om de schranderheid van de Heer Helder, een Nederlander, die, zich steunend op de erfelijkheidsleer; de twee eerder geziene mutaties wist te verenigen in de …

De isabelreeks  =  z rb    (weer gelegen op de x-chromosoom)
Hier komen we tot kanaries die dus de mutaties van agaat en bruin zichtbaar in zich verenigen.Deze isabellen zijn dus niet ontstaan uit een mutatie, maar uit een weloverwogen paring van een bruine man x een agaat pop.  Daaruit kwamen groene passe-partout mannen en bruine poppen.  Uit deze groene PP-mannen kwamen een jaar later, na crossing-over; o.a.: isabel dochters.  Ook de omgekeerde paring is mogelijk  ! 

            X/z+rb (1)                  x                      X/z  rb+  (3)

            X/z+rb (2)                                          Y

            = agaatman                                         = bruine pop 

1° mogelijkheid  :  1 – 3  = X/z+rb =  groene zonen, split voor agaat, bruin en isabel !
                                         X/z rb+
            Dit is een passe-partout man en kan volgende gemeten vormen en afgeven  :
             rechtstreeks  :  z+rb  =  agaat
                                               z rb+ =  bruin

– na crossing-over van z+ en z, of rb+ en rb

                                               z rb   =  isabel

                                               z+rb+ = groen 

2° mogelijkheid  :  1 – 4  =  X/z+rb  =  agaat dochters             Y/ 

3° mogelijkheid  :  2 – 3  =  X/z+rb  =  idem als mogelijkheid 1        X/z rb 

4° mogelijkheid  :  2 – 4  =  X/z+rb =  idem als mogelijkheid 2.                                Y/

Opmerking   :

Ook zwart gele mannen, komende uit isabel x groen of omgekeerd, bezitten deze P.P.-eigenschap.  Zij kunnen dus ook de 4 gameten zwart, agaat, bruin en isabel vormen en weergeven in hun nakomelingen. Sterkte tabel  : 

zwartreeks   =  het sterkst, dus dominant

bruinreeks    =  evenwaardig aan agaat

agaatreeks  =  evenwaardig aan bruin

isabelreeks  =  het zwakst, dus recessief.           

Agaat kan dus NOOIT verervend zijn voor bruin en omgekeerd ! 

Deze kleurslagen worden de KLASSIEKE  KLEUREN genoemd. 

Later, door inwerking van andere factoren o.a.: pastel, opaal, ino,  bekwamen we de NIEUWE KLEUREN, maar die behandelen we afzonderlijk.

Voor info over de veren zie  volgende  delen .  

 

More Articles

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Cursus Deel 31: Ziekten bij kanarievogels

Ziekten bij kanarievogels: Deel 31. Het grootste probleem waarmee vogelhouders te maken krijgen. Eigenlijk zou deze rubriek aan een deskundige dierenarts moeten worden overgelaten. Helaas

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 30 : Ontsmetten en Bestrijden

Ontsmetten en bestrijden – Deel 30 Vaak wordt gezegd, en terecht: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dit geldt zeker ook voor dit onderwerp. Het valt

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus Deel 24 : Vorm fouten enz.

FOUTEN IN VORM, BEVEDERING, ENZ. Deel 24. Vaak wordt er geschreven over het kweken van vogels en hoe ze zouden moeten zijn. Zowel kanariekwekers als

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kleurkanarie Cursus

Cursus deel 32 : Herkennen man of pop.

PoP   HERKENNING VAN MAN EN VROUW Voor veel kanariekwekers is het herkennen van het geslacht vrij goed te doen. Meestal geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register