De 4 klassieke melanine.

Kijk en vergelijk

De 4 Klassieke melaninen :                  Wout van Gils.  

Algemeen.

Tot deze groep behoren de vier basisseries (zwart-, bruin-, agaat- & isabelreeks). Deze vier basis pigment groepen kunnen met witte, gele of rode grondkleur voorkomen. Bij de rode en gele grondkleur is ook de ivoorfactor toegelaten.De zwart- en de bruinreeks, beiden met hun maximale melanine (niet gemuteerd), en de agaat- en de isabelreeks beiden in het bezit van de eerste reductiefactor.De melanine van de bestreping moet identiek zijn aan de melanine in de vleugel – en staartpennen.

Bij de zwart en bruinreeks is het melanine bezit identiek, maximale zwarte eumelanine bij de zwartreeks en maximale donkerbruine eumelanine bij de bruinreeks.Voor beide reeksen moet de bestreping duidelijk en minimaal onderbroken zijn. De breedte van de eumelanine bestreping mag de breedte van de zones tussen de bestreping niet overschrijden.De grondkleur moet egaal en ook duidelijk zichtbaar zijn tussen de bestreping!Bij schimmels en mozaïeken is een nog iets bredere bestreping toegelaten evenals iets meer phaeomelanine.Voor de bruine schimmels eisen we maximale phaeomelanine.

Bij de agaat en isabelreeks moet de werking van de eerste reductiefactor duidelijk zichtbaar zijn (reductie van de bruine phaeomelanine). Hierdoor wordt de bestreping iets fijner en meer onderbroken dan bij deze uit de maximum pigment reeksen. De gehele vogel wordt helderder.De bestreping bij de agaat is zwart en bij de isabelreeks bruin.De grondkleur moet egaal en zeer duidelijk zichtbaar zijn tussen de bestreping!Schimmel- en mozaïekkanaries bezitten een iets bredere bestreping, en vertonen een weinig phaeomelanine. Deze zonder phaeomelanine genieten de voorkeur!