Herziene lijst Genetische symbolen .

Herziene Lijst met Genetische Symbolen voor Kanaries

Door: Inte Onsman.
Werkgroep Ontwikkeling en Innovatie bij Kleurkanaries i.s.m. MUTAVI Research & Advies groep
 

 

 

Mutatie Vererving Wild-type Mutant
blauwfactor
dominant
Bl +
Bl
bont
incompleet-dominant
Pi +
Pi
dominant wit
semi-dominant
W +
W
eumo
recessief
eu +
eu
geel
dominant
Yw +
Yw
intensief
dominant
I +
I
mozaïk ***
multifactorieel (?)
dm +
dm
opaal **
recessief
op +
op
onyx **
multiple allele van op
op +
op ox
phaeo
recessief
a +
a
topaas
multiple allele van a
a +
a tz
recessief wit
recessief
wh +
wh
roodfactor
dominant
R +
bruin (gesl.geb)
recessief
b +
b
ivoor (gesl.geb)
recessief
iv +
iv
pastel (gesl.geb)*
recessief
pa +
pa
grijsvleugel (gesl.geb)*
recessief
pa +
pa gw
satinet (gesl.geb)**
recessief
ino +
ino
agaat (gesl.geb)**
recessief
ino +
ino ag

 

Met dank aan Inte Onsman voor het beschikbaar stellen van het artikel.

* en ** Multipele allelen

*** Mogelijk multifactoriele vererving

©ionsman@life-research.nl“>Inte Onsman
 
MUTAVI Research & Advies Groep