De bevedering is toch zo belangrijk.

kanarievogels

 

kanarievogels


De bevedering is toch zo belangrijk !:             Wout van Gils                                         

Een van de rubrieken op onze keurbriefjes is de bevedering ,zeker niet een te onderschatten zaak ,in de kweek ,maar ook zeker als rubriek op het keurbriefje ,er worden hier nogal wat fouten in gemaakt ,ja tijdens het koppelen maar ook ,tijdens de verzorging en opkooien van onze TT vogels ,de vogel ka hierdoor nogal wat puntjes verliezen ,maar ook winnen door een goede verzorging en met kennis ter zake te koppelen ,en zorgen dat de vogel ook zijn bevedering in conditie kan houden. 

Te lange bevedering : 

Deze fout komt nogal eens voor bij onze kanarievogels ,en het zijn natuurlijk de schimmel vogels die hier meestal het ergste onder te lijden heeft.?Door deze lange bevedering zal de vogel zijn bevedering niet goed kunnen sluiten er zal er dan ook altijd wat rommelig ,en pluizerig uitzien.Door deze te lange bevedering kan de vogel nooit een mooi gesloten verder pakje laten zien ,en zal dus daar altijd op gestraft worden.Het is hier meestal de kweker die in de fout is gegaan Het niet goed opletten tijdens het koppelen is hier dan ook de oorzaak van . 

Te korte bevedering : 

Ook dit komt voor bij onze vogels ,en ook hier is een duidelijke fout van de liefhebber voor af gegaan ,je ziet dit uiteraard veel voorkomen bij intensieve vogels ,je ziet dit bijvoorbeeld duidelijk aan een opening achter het oog de bevedering sluit daar niet ,en laat dus daar een opening zien wat uiteraard als foutief wordt aangezien. Ook ziet men een schrale bevedering aan de bek ,ofwel de oortjes op het kopje ,kortom op menige plaats ziet men openingen aan de bevedering .Het niet goed opletten tijdens het koppelen is hier dan ook de oorzaak van . 

De oortjes  (pluimpjes) 

Deze opmerking kennen onze tentoonstellers ook wel ,af en toe ziet men vogels Badzoutmeestal in de intensief reeks ,en ook wel wat meer in de zwart en agaat reeksen ,vogels met opstaande pluimpjes op het kopje kort bij de oortjes ,daarom noemt men dit dan ook oortjes .Deze veertjes storen wat op het kopje en wordt dan ook als een lichte fout beoordeeld.Opletten bij het koppelen is ook hier weer een must ,koppel nooit twee vogels met deze fouten aan elkaar. 

Te los in de flanken : 

De bevedering zit niet goed gesloten ,zeker niet onder aan de flanken komen deze wat langere bevedering te voorschijn ,,soms als de vogel verspringt komen deze pluimpjes weer goed te zitten ,maar bij de meeste blijven deze onder de vleugels uitkomen .dit wordt ook wel eens licht bestraft .Al moet gezegd worden dat vogels die goed in conditie zijn deze eigenschap ook wel eens laten zien ,maar dan is dit wel minimaal ,en zijn duidelijk de pluimpjes niet te lang Te .Los in de flanken zal uiteraard het meeste voor komen bij de schimmel vogels. 

Putje op het rugdek

Je ziet wel eens vogels die op het rugdek een soort putje hebben een duidelijke fout in de bevedering valt ook direct op ,ook deze fout is typisch voor schimmel vogels ,maar kan ook ontstaan door vederpikken ,en of door een lichte vorm van lumps ,het is niet weg te werken ,ofwel het moet ontstaan zijn door vuil. 

De nekkrul : 

Ook dat is een fout die we veel zien de vogel heeft een soort krul in de nekstreek liggen die veel over een komt met de put in het rugdek ,ook hier kan het ontstaan zijn door verenpikken ofwel door vuil maar meestal is het toch een aangeboren fout die er moeilijk zowel niet uit te krijgen is ,en dus steeds fouten zal opleveren op de keurbrief. 

Ruwe bevedering : 

Ook dit ziet men regelmatig ,meestal komt dit omdat de vogel lange tijd geen badwater heeft gehad , of de vogel heeft last van mijten ,en of ander ongedierte gehad (of nog )of een andere oorzaak is dan weer een te lange of te korte bevedering .Door deze fouten komen er nog meer fouten naar voren ,je ziet door deze fout ook weinig of geen flank of rugdek tekening en de vogel zal door deze te lange en of slordige bevedering fel in punten achter uit gaan. 

Gebroken vleugel of staart pennen : 

Ook dit zie je nog voorkomen ,dit kan natuurlijk ook ontstaan zijn tijdens je vervoer ,of andere reden ,maar door de vogels ruim voor de TT hierop te controleren zullen deze fouten zeer zeker minder voorkomen ,let wel als je een pen links verwijderd moet je dit ook doen rechts ,anders krijg je bv een ongelijke staart te zien daar de nieuwe pennen altijd een M/m of 5 langer te rug komen. 

Fouten in de staart :  

Dit zijn ook fouten die men regelmatig ziet ,een te brede staart ,waaier staart,ongelijke staart ,een gerafelde staart ,pennen nog in de schacht,in de groei enz, .Ook ziet men misvormde staarten door bv het uittrekken ,ofwel door verenpikken in de nest of volière .Erfelijke eigenschappen komen hier ook wel eens voor .En in sommige kleuren komt het ook meer voor.Dikwijls zijn de fouten door dat de vogel niet goed is afgericht ,deze beschadigingen kan men meestal weer goed wegwerken door de staart te dompelen in goed warm water ,en dan glad strijken ,ofwel stomen boven warm water kan ook wel .Alle andere zijn meestal niet meer te herstellen en zal aftrekpunten opleveren. 

Vleugel fouten : 

Men ziet dan ook weer gerafelde pennen ,gebroken pennen , haakpennen ,kortom ook hier zijn wel fouten te bespeuren ook de X vleugels komt veel voor maar deze valt dan wel weer onder de rubriek houding .hetzelfde geld voor afhangende vleugels .Maar ook vleugel fouten zijn meestal te herstellen als men ruim van te voren en tijdens de rui de pennen hierop controleert ,en uiteraard het badwater tijdig verstrekken. 

Rui fouten : 

Deze bevederings foutjes komen ook nog voor ,maar is meestal van tijdelijke aard meestal ziet men nog ruistoppeltjes op het kopje ,en deze zijn snel te verwijderen ,door tegen de stoppels in te strijken de pelletjes worden dan gebroken en vallen er zo sneller af. Alle andere ruifouten hebben hun tijd nodig en duurt de periode van de rui in totaal ongeveer zes weken. 

Besluit : 

Zoals je kunt vast stellen komen de meeste bevedering fouten door niet opletten van de liefhebber zelf zelden komen deze van de vogel ,het begin is gemaakt door de liefhebber en begint al met het koppelen. Een groot aantal kan men helpen oplossen door regelmatig de vogels van badwater te voorzien ,de vogels niet te dik op elkaar plaatsen ,een ruime verblijfplaats afleiding enz .Dan de vogels ruim voor de Tt direct na de rui controleren op gebroken pennen enz .Weet ook dat bevedering fouten ook andere fouten laten zien slechte ruwe ,onverzorgde het levert je aftrek punten op , de vogel kan er meestal zelf weinig aan doen ,maar de liefhebber des te meer .Slechte bevedering laten meestal ook de tekening in flanken en rugdek niet goed zien ,en ook daar zullen dan weer aftrekpunten vallen.Het is dan ook van grote waarden en belang dat de bevedering goed wordt verzorgd en behandeld .En daarbij zal de liefhebber kweker zelf een grote rol in spelen en niet de vogel ,en dit geld ook voor bestrijding van ongedierte bijvoorbeeld vedermijt en andere maar daar is ook al voldoende over geschreven.Als dit duidelijk is over gekomen heeft ook dit artikel weer wat opgeleverd .en denk er aan bij een goede  bevedering  hoort ook regelmatig badwater.

Succes Wout van Gils  E-Mail wout@woutvangils.be

 

More Articles

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Vedermijten of vederluis.

   De vedermijt en vederluis.                              Wout van Gils. Men moet onderscheid maken tussen veerluizen en vedermijten Vederluizen worden wel op de vogel aangetroffen, namelijk in de

ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Fouten in de hoorndelen.

Fouten aan de hoorndelen bij Kanarievogels:  Wout van Gils Over de hoorndelen van onze kanarievogels is over het algemeen niet veel te melden ,ze zijn

ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register