De klassieke melanine in de zwartreeks.

De klassieke melanine in de zwartserie.Wout van Gils.

Zwart geel intensief

Algemeen ( Let op het tekening patroon )

 De kleurkanaries behorende tot deze pigmentgroep zullen de zwarte eumelanine en de bruine phaeomelanine maximaal bezitten. De zwarte eumelanine, in de vorm van een bestreping in rug en flanken, welke duidelijk moet uitkomen op een zo sterk mogelijk geoxideerde (donkere) ondergrond. De breedte van de eumelanine bestreping mag de breedte van de zones tussen de bestreping niet overschrijden.

De oxidatie zal zichtbaar zijn vanaf de kopstreek, welke daar zelfs donkerder zal zijn, en zo doorlopen tot tussen de poten.De intensief en de citroenfactor zullen een belangrijke rol spelen om de kleurintensiteit te bepalen. De vogels in het bezit van de ivoorfactor zullen minder contrastrijk overkomen.De bek, poten en nagels zullen éénkleurig en maximaal donker zijn. 

Een zo donker mogelijke grondkleur met een duidelijke minimaal onderbroken bestreping.

Tussen de bestreping geen zichtbare bruine phaeomelanine maar een duidelijke grondkleur! De breedte van de eumelanine bestreping mag de breedte van de zones tussen de bestreping niet overschrijden.

De melanine vertrekt aan de snavel. De bestreping vertrekt op de kop en via de rug, in langsrichting, doorlopen naar beneden. De flanken zullen goed bestreept zijn en dit in symmetrie met de rugbestreping.Bij de grote pennen en de dekveren vertrekt de zwarte eumelanine van tegen de zwarte schacht en zal verder, naar de buitenzijde toe, praktisch de volledige pluim bedekken. Enkel langs de buitenrand zal de grondkleur zichtbaar zijn. Zichtbare bruine phaeomelanine is foutief bij de intensieve vogels!Bij schimmel – en mozaïekkanaries mag de bestreping nog breder overkomen. Een weinig bruine phaeomelanine is tolereerbaar bij de schimmelvogels.

Pigmentloze veren en of nagels is “niet gekeurd” = NG

Zwart intensieve in geel en rood (+ivoor)

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

Zwart rood intensief
Zwart rood ivoor intensief
Zwart geel intensief
Zwart geel ivoor intensief

Voor de intensieve zwartreeks kanaries in rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor gelden volgende eisen:

          1      Zo donker mogelijk geheel.

2      Duidelijke bestreping,  minimaal onderbroken en maximaal zwart.

3      Nagels, pootjes en bek egaal gekleurd en maximaal donker.

4      Vleugel- en staartpennen maximaal zwart, omzoomd door de grondkleur zonder bruine phaeomelanine.

5      Grondkleur moet absoluut goed zichtbaar zijn tussen zwarte bestreping.

6      Voor de gele grondkleur, dubbele geelfactor in combinatie met maximale blauwfactor (bevordert de helderheid),

7      Goede intensieffactor; geen zichtbare schimmelsporen

 Zwart schimmel in geel en rood (+ivoor).

 Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

Zwart rood schimmel
Zwart rood ivoor schimmel
Zwart geel schimmel
Zwart geel ivoor schimmel

Voor de schimmels in de zwartreeks kanaries met rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor, gelden volgende eisen:

a      Zo donker mogelijk geheel.

b      Bestreping mag nog iets breder dan bij de intensieve.

c      Nagels, poten en bek egaal gekleurd en maximaal donker.

d      Vleugel- en staartpennen maximaal zwart, omzoomd door de grondkleur en absoluut minimale bruine phaeomelanine.

f      Grondkleur moet goed zichtbaar zijn tussen zwarte bestreping.

g      Bij deze met gele grondkleur, enkele geelfactor. Mag voldoende diep aanwezig zijn maar de grondkleur moet egaal blijven.

h      Ruime blauwfactor zal de helderheid bevorderen,

i      Egale schimmelverdeling.

Zwart wit

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

Zwart wit in dominant of recessief wit.

Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk bruine phaeomelanine op een zo sterk mogelijk geoxideerde (donkere) ondergrond.  

*Vanaf heden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen intensief en schimmel. Ook de COM keurfiche voorziet dit niet! Op de keurfiche wordt enkel ZWART WIT vermeld!.

               1      Zo donker mogelijk geheel.(maximale oxidatie)

2      Duidelijke, minimaal onderbroken bestreping.

3      Bek, poten en nagels egaal en zo donker mogelijk.

4      Vleugel- en staartpennen maximaal zwart, minimaal omzoomd met bruine phaeomelanine.

5      Maximale blauwfactor zal de helderheid bevorderen.

6      Goed contrasterende grondkleur zonder zichtbare bruine phaeomelanine tussen de zwarte bestreping.

7      Bij de dominant witte minimale, maar zichtbare gele aanslag, beperkt tot de vleugelpennen.