De klassiek melanine in de bruinreeks.

Klassieke melanine in de bruinserie.    Wout van Gils. 

Bruin rood ivoor intensief man

Algemeen

De kleurkanaries behorende tot deze pigmentgroep zullen de bruine eumelanine en de bruine phaeomelanine maximaal bezitten.De donkerbruine eumelanine, in de vorm van een bestreping in rug en flanken, moet duidelijk uitkomen op de ondergrond. De breedte van de eumelanine bestreping mag de breedte van de zones tussen de bestreping niet overschrijden.De oxidatie kan zichtbaar zijn vanaf de kopstreek, welke daar zelfs een weinig donkerder kan zijn, en zo doorlopen tot tussen de poten.Bij deze in het bezit van de ivoorfactor zal de grondkleur minder contrastrijk overkomen. Bij schimmels, in rood – en geelivoor kan het phaeomelaninebezit sterker tot uiting komen.De bek, poten en nagels kunnen licht gepigmenteerd zijn maar moeten egaal & éénkleurig zijn.Voor de intensieve exemplaren dus een duidelijke, minimaal onderbroken bestreping op een egale grondkleur. Tussen de bestreping geen bruine phaeomelanine maar een duidelijk zichtbare grondkleur! 

Voor de schimmels eveneens een duidelijke bestreping op een egale grondkleur met zichtbare bruine phaeomelanine over het geheel. Een  herkenbare grondkleur blijft vereist!

Gelijkmatige verdeling van de schimmel.

Bij de bruin witte maken we het onderscheid tussen intensief en schimmel, net zoals bij de bruin geel en rood.

Bij de intensieve, zonder bruine phaeomelanine, zullen normaal de mannen het best de standaard benaderen en bij de schimmels, waar we maximale bruine phaeomelanine vragen, zullen de poppen normaal beter de standaard benaderen.

Een duidelijk bestrepingspatroon voor beiden!

De melanine vertrekt aan de snavel. De bestreping vertrekt op de kop en zal via de rug, in langsrichting, doorlopen naar beneden. Ook de flanken zullen goed bestreept zijn en dit in symmetrie met de rugbestreping.

Bruin wit schimmelBij de grote pennen en de dekveren vertrekt de donkerbruine eumelanine van tegen de licht gepigmenteerde schacht en zal verder, naar de buitenzijde toe, praktisch de volledige pluim bedekken. Enkel langs de buitenrand zal de grondkleur zichtbaar zijn maar bruine phaeomelanine is uit den boze bij alle intensieve in de drie grondkleuren.

 Bij de schimmel- en mozaïeken mag de bestreping zelf nog iets breder overkomen. Een weinig bruine phaeomelanine is tolereerbaar bij de mozaïekvogels.Pigmentloze veren “niet gekeurd” = NG 

Bruin intensief in geel en rood (+ivoor). 

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

opsommingsteken Bruin rood intensief
opsommingsteken Bruin rood ivoor intensief
opsommingsteken Bruin geel intensief
opsommingsteken Bruin geel ivoor intensief

Voor de intensieve bruinreeks kanaries in rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor, gelden volgende eisen: 

1     Duidelijke donkerbruine, minimaal onderbroken bestreping.

2     Hoorndelen in overeenstemming met de melaninekleur en egaal.

3     Donkerbruine vleugel- en staartpennen, enkel omzoomd door de grondkleur.

4     Bij de gele grondkleur, dubbele geelfactor in combinatie met blauwfactor (bevordert de helderheid).

5     Grondkleur moet goed zichtbaar zijn tussen bruine bestreping.

6     Intensieffactor; geen zichtbare schimmelsporen.

7     Grondkleur zo egaal mogelijk

8     Ivoorfactor geeft iets minder contrast tussen grondkleur en bruine eumelanine. 

Bruin schimmel in geel en rood (+ivoor). 

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

opsommingsteken Bruin rood schimmel
opsommingsteken Bruin rood ivoor schimmel
opsommingsteken Bruin geel schimmel
opsommingsteken Bruin geel ivoor schimmel

Voor de schimmels in de bruinreeks kanaries in rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor, gelden volgende eisen:

1     Zo egaal mogelijk geheel, maximale phaeomelanine.

2     Bestreping mag nog breder dan bij de intensieve.

3     Hoorndelen in overeenstemming met de melaninekleur en egaal.

4     Donkerbruine vleugel – en staartpennen, omzoomd door de grondkleur en bruine phaeomelanine.

5     Bij de gele grondkleur, enkele geelfactor, duidelijk aanwezig en egaal.

6     Geen witte omzomingen op het rugdek.

7     Egale schimmelverdeling.

8     Ivoorfactor geeft iets minder contrast maar laat phaeomelanine sterker tot uiting komen.

Bruin wit. 

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen: 

opsommingsteken Bruin wit intensief
opsommingsteken Bruin wit schimmel

 Beiden mogelijk met dominant of recessief witfactor.

Vanaf heden wordt er onderscheid gemaakt tussen bruin wit intensief en schimmel. Op de keurfiche vermelden we dus steeds BRUIN WIT INTENSIEF of SCHIMMEL.

        Bij de intensieve wordt er gestreefd naar zo weinig mogelijk bruine phaeomelanine contrasterend met de duidelijke donkerbruine eumelanine bestreping.

        Bij de schimmels wordt er gestreefd naar zo veel mogelijk bruine phaeomelanine in combinatie met een duidelijke donkerbruine eumelanine bestreping. Ook hier is harmonie belangrijk evenals een zichtbare grondkleur. 

Voor de bruin wit intensief gelden volgende eisen: ü     Minimale bruine phaeomelanine.

a     Duidelijke donkerbruine, minimaal onderbroken bestreping..

b     Hoorndelen kunnen licht pigment vertonen, egaliteit is absolute eis.

ü     Maximale eumelanine in vleugel – en staartpennen, omzoomd met minimale bruine phaeomelanine

d     Blauwfactor en intensieffactor zullen de helderheid en contrast bevorderen.

e     Gele aanslag beperkt tot de vleugelpennen voor de dominant witte grondkleur.

 Voor de bruin wit schimmel gelden volgende eisen:

1     Maximale bruine phaeomelanine.

2     Bestreping mag nog breder dan bij intensieve.

3     Indien de hoorndelen pigment bevatten, moet dit absoluut egaal.

4     Maximale donkerbruine eumelanine in vleugel – en staartpennen.

5     Grondkleur moet zichtbaar blijven.

6     Gele aanslag beperkt tot de vleugelpennen voor de dominant witte.

 Opmerking.

Bij de bruine kanaries, en dan speciaal bij de schimmels, merken we soms lichte omzomingen op in de rug. Deze bestraffen we in de reeks “melanine” en geven absoluut minder dan 25/30 punten.