De klassiek melanine in de agaatreeks.

Klassieke melanine in de agaatserie.

Agaat geel schimmel

Algemeen.                      Wout van Gils.  

De kleurkanaries behorende tot deze pigmentgroep zijn in het bezit van de eerste reductiefactor die verantwoordelijk is voor de reductie van de bruine phaeomelanine.De duidelijke, fijne en onderbroken, zwarte bestreping moet contrasteren met de geoxideerde ondergrond vrij van zichtbare bruine phaeomelanine.De oogstrepen en typische baardtekening mogen niet ontbreken. Pigment stippen tussen de baardstrepen is foutief.

De melanine zal vertrekken boven de snavel, nochtans door de werking van de eerste reductiefactor is deze lichtjes vermengd met de grondkleur.De oxidatie, minder sterk dan bij de zwartreeks, zal zichtbaar zijn vanaf de kopstreek, welke daar zelfs donkerder kan zijn, en zo doorlopen tot tussen de poten.De intensief en de citroenfactor zullen een belangrijke rol spelen om de kleurintensiteit te bepalen. Doch zal teveel citroenfactor het geheel te hard maken.Agaten in het bezit van de ivoorfactor zullen minder contrastrijk overkomen. 

De bek, poten en nagels moeten éénkleurig zijn. 

Een heldere grondkleur met een duidelijke, onderbroken bestreping in rug en flanken. Tussen de bestreping geen bruine phaeomelanine maar een duidelijk zichtbare grondkleur!  

Agaat rood intensief manDe melanine zal vertrekken boven de snavel. De bestreping zal vertrekken op de kop en via de rug, in langsrichting, doorlopen naar beneden, ook de flanken zullen goed bestreept zijn en dit in symmetrie met de rugbestreping.Bij de grote pennen en de dekveren vertrekt de zwarte eumelanine van tegen de gepigmenteerde schacht naar de buitenzijde toe. Enkel langs de buitenrand zullen de pennen kleurloos omzoomd zijn. Zichtbare bruine phaeomelanine is foutief bij de intensieve vogels! 

Bij schimmel- en mozaïekkanaries kan de bestreping nog breder overkomen. Een minimale bruine phaeomelanine is tolereerbaar bij de schimmelvogels en bij deze met witte grondkleur. Deze zonder zichtbare bruine phaeomelanine genieten de voorkeur.  

Agaten, satinet verervend, vertonen dikwijs een gehele foutieve opbleking. Een te sterke opbleking van het voorhoofd en de vleugeldekveren is foutief. 

Pigmentloze veren en/of onegaal pigment in nagels is “niet gekeurd” NG 

Agaat intensief in geel en rood (+ivoor). 

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

Agaat rood intensief
Agaat rood ivoor intensief
Agaat geel intensief
Agaat geel ivoor intensief

Voor de intensieve agaat reeks kanaries in rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor gelden volgende eisen: 

1      Intensieve grondkleur zonder zichtbare schimmelsporen, gelijkmatig verdeeld en goed zichtbaar tussen de zwarte rugbestreping.

2      Zwarte bestreping, onderbroken en minder breed dan de zwartreeks.

3      Hoorndelen egaal en in overeenstemming met de totaalkleur.

4      Zwarte vleugel- en staartpennen welke langs de buitenzijde licht omzoomd zijn.

5      Voor de gele grondkleur, dubbele geelfactor in combinatie met blauwfactor (bevordert de helderheid),

6      Ivoorfactor geeft iets minder contrast tussen grondkleur en zwarte eumelanine. 

Agaat schimmel in geel en rood (+ivoor).

 Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

Agaat rood schimmel
Agaat rood ivoor schimmel
Agaat geel schimmel
Agaat geel ivoor schimmel

Voor de schimmels in de agaatreeks kanaries met rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor, gelden volgende eisen: 

1      Bestreping mag iets breder dan bij de intensieve.

2      Hoorndelen en poten egaal en in overeenstemming met de totaalkleur.

3      Zwarte vleugel – en staartpennen, buitenzijde licht omzoomd en minimale bruine phaeomelanine.

4      Bij deze met gele grondkleur, enkele geelfactor. Mag voldoende diep aanwezig zijn maar de grondkleur moet egaal blijven.

5      Ruime blauwfactor zal de helderheid bevorderen,

6      Grondkleur moet goed zichtbaar zijn tussen zwarte rugbestreping.

7      Egale schimmelverdeling. 

Agaat wit. 

Onder deze groep valt volgende kleurslag:

Agaat wit in dominant of recessief wit.

Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk bruine phaeomelanine op een heldere ondergrond. 

a      Duidelijke, onderbroken zwarte bestreping.

b      Hoorndelen en poten egaal en in overeenstemming met de totaalkleur.

c      Minimale bruine phaeomelanine.

d      Ruime blauwfactor zal de helderheid bevorderen.

e      Duidelijk contrast

f      Bij de dominant witte minimale, maar zichtbare gele aanslag, beperkt tot de vleugelpennen