De mutatie

Zwart onyx


DE MUTATIE.                                                                        wout van gils

Zoals ik al eerder aanhaalde is een mutatie een “GRIL VAN DE NATUUR”, met andere woorden, de natuur veroorlooft zich soms vreemde sprongen. Plotseling verschijnt er een vogel die niet normaal is en afwijkt van al zijn soortgenoten. Deze afwijkingen kan hij zelfs verder vererven.Zulke zeldzame veranderingen worden niet van buiten veroorzaakt. Door een slecht voedsel kan wel pigmentverlies ontstaan, dit is wel wat anders. Deze afwijkingen ontstaan door “Wijzigingen in de vererving”. Het zijn deze vogels die weinig of geen overlevingskans hebben in de natuur. Daartegenover staat dat de ervaren kweker zeer geïnteresseerd is in deze zichtbare kleurafwijking die dan erfelijk zijn. Tegenwoordig kennen we al een hele reeks mutaties, die zeer interessant zijn geworden in de kweek. Want nogmaals:

 

EN MUTATIE IS ONTSTAAN, OMDAT ER OM DE EEN OF ANDERE OORZAAK

EEN OF MEER ERFELIJKE FACTOREN VERLOREN ZIJN GEGAAN.

 

Zeker nu de vogelvangst al jaren is afgeschaft. Gelukkig kunnen wij kwekers al veel van deze vogels kweken, waarvan we vroeger, toen de vogelvangst nog wel mocht, de erfelijke eigenschappen hebben overgenomen. Opvallend is wel dat van vogels die onder de mensen leven meer afwijkingen ontstaan dan van onze zeldzame soorten. Men hoort toch regelmatig dat er een “Albino” merel of huismus is waargenomen, of een merel of spreeuw met een pigmentverdunning

(isabel of opaal). Bij onze huismussen ziet men dit ook al . Veel van deze soorten Bv. groenvink, sijs, lijster en nog enkele anderen horen dan ook al bijna bij de “gedomesticeerde vogels”. Dus bijna hetzelfde als onze kanarievogel.U ziet, ook in deze richting is er nog veel te doen. Men kan zich ook afvragen of het mogelijk is om Bv. zwarte vogels te kweken. Ook daar is men zoals ik al links en rechts gehoord heb mee bezig.Tot op heden zijn, als ze al er waren, alle zogenaamde mutaties gekomen door een bepaald voedsel te geven aan de vogel, want na de eerstvolgende rui verdween het hele zwarte pakje en kwam nagenoeg een normale vogel naar voren. Als wij nu eens het geluk mogen hebben dat in onze kweekhokken eens een “mutatie” optreed, dan is het zaaks deze:

 

                        A)    Terugparen aan de ouders (meeste gevallen).

B)     Onderling koppelen broer x  zus.

          C)    De oorzaak ervan goed vast te leggen.

 

De meeste mutaties vererven recessief. Voor onze vogelsport is en blijft de “mutatie” een interessante bezigheid, waarvan we hopelijk het laatste nog niet gezien hebben.

E-mail adres  wout@woutvangils.be

More Articles

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Vedermijten of vederluis.

   De vedermijt en vederluis.                              Wout van Gils. Men moet onderscheid maken tussen veerluizen en vedermijten Vederluizen worden wel op de vogel aangetroffen, namelijk in de

ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Fouten in de hoorndelen.

Fouten aan de hoorndelen bij Kanarievogels:  Wout van Gils Over de hoorndelen van onze kanarievogels is over het algemeen niet veel te melden ,ze zijn

ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register