Zitstokken zit het wel goed ??

eitjes kanarie

Zitstokken zit het wel goed ????           Wout van Gils.

 

Ja beste vogelvrienden een vreemd begin voor een artikel zal je denken ,ik moet toegeven ik vind het zelf ook ,maar ik weet zeker als je het artikel goed doorlezen hebt dat je je zult afvragen ZIT ,T WEL GOED ????.Ik denk van niet en dat er vele onder ons kanarie kwekers en of andere vogelliefhebbers weer aan het werk kunnen wand wees gerust bij vele kwekers vogelliefhebbers ZIT HET NIET GOED. 

Nu we gaan ter zaken wat ik bedoel met mijn artikel is het volgende ZIT DE VOGEL WEL GOED ????Ja zal je denken die zit goed. Nu daar ben ik het in vele gevallen lang niet mee eens tijdens mijn lange ervaring als kanarie kweker TT speler en als keurmeester is mij erg veel opgevallen over de houding van de vogels en steeds in het nadeel van deze vogels.Dikwijls is dit erg jammer vooral als het gaat om goede vogels die net dat laatste puntje verliezen door een iets minder goede houding, en de oorzaak licht jammer genoeg niet bij de vogel en of keurmeester maar bij de liefhebber.Niet altijd staat de liefhebber er bij stil maar ik weet zeker na het lezen van dit artikel wel.

En je zult moeten toegeven ,T ZAT NIET GOED !!!! 

Ik zal beginnen bij de inrichting en huisvesting van de vogels loop zo de gehele kweek en voorbereiding door. Met te stoppen in de TT kooi en ik geef hierbij de fouten en de verbeteringen en of methode weer om de vogel een goede zit te geven.  Zodat we straks kunnen zeggen ,T ZIT WEL GOED. Eerst wil ik de juiste houding beschrijven van de kanarievogel

 DE HOUDING VAN ONZE KANARIEVOGELS. 

Onze kleurkanarie moet op de zitstok een perfect uitgebalan­ceerde houding aannemen. Het lichaam geheel vrij van de zitstok onder een hoek van 45°.De vleugels nauw gesloten tegen het lichaam zonder te krui­sen, de staart wordt gedragen in de lijn van de lichaamsas en ook deze dient goed gesloten te zijn .U ziet een vrij eenvoudige opdracht maar in de praktijk is het dikwijls anders gesteld.  We gaan eens zien. 

In DE VOILERE VAN ONZE VOGELS. 

Bij aankoop van vogels worden deze na enige dagen in een observatie kooi te hebben geplaatst deze overgeplaatst naar de voliere .Daar komen dikwijls de volgende fouten voor:

A – ZITSTOKKEN ZIJN TE DIK.

B – ZITSTOKKEN ZIJN TE DUN.

C – ZITSTOKKEN ZITTEN VEEL TE HOOG TEGEN HET PLAFON.

D – ZITSTOKKEN BESTAAN UIT BOOMTAKKEN ENZ.

E – ZITSTOKKEN ZIJN VEEL TE GLAD, VUIL EN OF ERG RUW.

F – ZITSTOKKEN ZITTEN VLAK EN ONDER ELKAAR.

G – ZITSTOKKEN TE VER ACHTER IN DE VOILERE GEMONTEERD.

H – DENK AAN DE LICHT/ZON INVAL PER KLEURSOORT.  

Door deze fouten komen de volgende oorzaken naar voren bij onze vogels en kunnen de oorzaak worden van latere gebreken en of fouten die opgemerkt worden door de keurmeesters. En die eigenlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten worden opgevangen en of aangeleerd.

1 – Bij te dunne zitstokken zal de vogel zich niet goed kunnen houden en zal gaan op en neer waggelen en of gaan vlinderen zal ook regelmatig van zijn stok schuiven en zo onrustig worden en zijn verenpak onnodig beschadigen.

Ook zal hij gewoontes aanleren die er later moeilijk uit te krijgen zijn. Omdat de stokken te dun zijn zal de vogel een liggende houding aannemen. (gaat praktisch liggen op  de zitstok)dit is later erg moeilijk af te leren. 2 – Bij te dikke zitstokken komen de punten die zijn aange­haald in NR 1 praktisch geheel terug.Ook zal de ontwikkeling van de tenen en poten van de jonge vogels niet ten goede komen voetverdikking en te lange teennagels en knobbeltjes kunnen er door ontstaan  .

3 – Zitstokken plaatsen op een te grote hoogte bijna tegen het plafon of zo, zal de vogel ook een  liggende en gedrukte  houding aanleren en dit valt ook weer moeilijk af te  leren.

4 – Dit ziet men ook wel eens het zal duidelijk zijn dat deze  vogels minder goede houdingen aanleren en aan de poten  zullen knobbels voetverdikkingen  kunnen ontstaan, ook de  open staande tenen kunnen hierdoor ontstaan. 

  5 – Ook hier ontstaan fouten zoals genoemd in de punten 1T/m 5.Verder zullen hier gekwetste    tenen en of vermiste teennagels ontstaan, en er zullen zeker ontstekingen ontstaan met alle nare  en onherstelbare fouten nadien als  resul­taat.

6 – Ook hier ontstaan fouten zoals genoemd in de punten 1T/m 5.Verder zal hier het beruchte verenpikken een aan­ vang kunnen nemen, de vogels kunnen zo elkaar gemakkelijk  aan en door de verveling en de makkelijke prooi via de  zitstok is je hok zo verminkt door dit veren gepik. 

 7 – Dit hoeft nu niet zo,n grote gevolgen te hebben maar persoonlijk zie ik de stokken liever wat dichter bij de liefhebber staan zodat de vogels gewent raken aan het doen en laten van de mens. Later in de TT kooi kan dit voordelen  ople­veren.

8 – Zoals ik al eens in een ander artikel beschreven heb mogen niet alle vogels zitten in het zonlicht .Dus hou hier ook  reke­ning mee wil men na de rui periode niet voor verrassingen komen te staan. 

U ziet beste vogelvrienden hier zijn nog al wat aanpassingen te doen. Ik zou aanraden het volgende te doen. Maak je stokken afzonderlijk van elkaar en of met tussenschotjes zodat de vogels elkaar niet aankunnen de stokje met een diameter van.. Millimeter en mijn voorkeur is stokjes die gegroefd zijn. Zorg verder dat ze maximaal een afstand hebben van het hoogste punt van ongeveer 16 CM.En breng deze zo ver als kan naar voren in je voilere en per vogelsoort(en) zorgen voor wel of geen zonlicht inval.  En zorg dat de vogelstokken nooit onder elkaar staan zonder een afscherming(kapjes)erboven. Iedereen kent tegenwoordig de bekende een zit driehoekjes gebruik deze en gebruik deze op de juiste plaats.Zorg verder voor een goede hygiëne van de kooi en zitstokken. Gegarandeerd komen je vogels beter uit de voilere en het begin van de aanzet van een goede houding is gemaakt.

 DE KWEEKKOOI. 

ls de vogels uit de volière ofwel verblijfplaats komen en we gaan de vogels voorbereiden in de kweekkooi ,om later in de kweekkooi te gaan kweken kan er met de zitstokken ook nog veel fout gaan OA : 

A – ZITSTOKKEN ZIJN TE HOOG GEPLAATST.

B – ZITSTOKKEN ZIJN TE DUN EN OF TE GLAD.

C – ZITSTOKKEN TE DICHT BIJ DE NESTBAKJE GEPLAATST.

D – ZITSTOK VERGETEN BIJ HET DRINKBAKJE.

E – ZITSTOKKEN TE DICHT OF TE KORT NAAST ELKAAR.

F – ZITSTOK ZO PLAATSEN DAT VOGEL MET KOP EN OF STAART NAAR JE      TOE ZIT TE KIJKEN . 

Door deze fouten komen de volgende oorzaken naar voren bij onze vogels en kunnen de oorzaak worden van latere gebreken en of fouten die opgemerkt worden door de keurmeesters. En die eigenlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten worden opgevangen en of aan of afgeleerd. 

1 – Zitstokken te hoog in de kweekkooi geeft problemen bij het bevliegen van de pop door de man, dit geeft niet alleen  slechte bevruchting en of onbevruchte eieren. Maar ook de pop en de man en eventuele jongen zullen genoodzaakt zijn een gedrukte houding aan te ne­men ,die ze zich zullen aanleren en indien een van de vogels later   voor de TT gebruikt  zal gaan worden dan zal deze houding  niet meer of toch zeer moeilijk zal af te leren zijn. 

2 – Dit geeft ook weer grote problemen bij het bevliegen van  de pop en kan weer lijden tot      onbevruchte en of slecht be­vruchte eieren. Ook de eventuele jongen en oude vogels zullen altijd een  gedrukte houding gaan aanleren dit om hun evenwicht gemakke­lijk in balans te houden. De vogels zal steeds op stok  gaan zitten met doorgezakte pootjes, dit wordt een gewoon­  te en de vogel zal dit later in een kooi met goede  stokken automatisch gaan doen omdat ze het zich zo  aangeleerd heeft.

3 – Dit kan weer lijden tot hinderen van de pop tijdens het  broeden, de man kan zo makkelijk bij de veren van de pop en kan tijdens deze verveling aanleiding geven tot het hinde­ ren van de pop tijdens het broeden en zelfs lijden tot het  uitrek­ken van het gehele nestmateriaal. Met als resultaat een mislukt broedsel Ook als er jongen in het nest liggen kan dit sneller  aanleiding geven tot verenplukken. Met beschadiging en misgroei van de veren tot gevolg, waar  men later wel weer eens spijt van  kan krijgen. 

4 – Dit ziet men ook wel eens ,de vogel komt toch wel aan zijn drinkwater maar de beschadiging aan het verenpak is groot­  en zeker de staart heeft veel te lijden en gebroken staart pennen al regelmatig voorkomen met misgroei tot gevolg. 

5 – Zitstokken te dicht op of achter elkaar, geeft ook weer  aanleiding tot het elkaar uitrekken van de staartpennen en een reden te meer om met verenpikken te beginnen.    Men zal hierdoor steeds een slechte staart bevedering  hebben met misgroei tot gevolg.  Ook weer aanleren van een gedrukte houding kan hiervan de  oorzaak worden 

6 – Dit geeft tot voordeel dat de vogel altijd naar je toe   moet kijken dat doen ze ook ze gaan   altijd naar het licht toe. Je zult zo de vogels altijd beter kunnen observeren en even­tuele ziekten en of andere zaken veel eerder opvallen. Verder zullen de vogels eerder eigen aan je worden dan dat  de stokken in de lengte van de kooi staan en dat je de  vogel alleen maar ziet aan de zijkant. Met andere woorden het speelt in het voordeel van de vogel   ze zullen rustiger zijn ,als dat de stokjes in de breedte  staan, en kweker kan veel beter observeren .Alleen maar voordelen dus voor vogel en kweker. ziet beste vogelvrienden ook in de kweekkooi kan het fout gaan en de jonge vogels worden door deze foutieve stokken gewoonten aangeleerd die ze later heel  heel moeilijk zijn af te leren. Wat weer tot punten verlies kan lijden op de TT.us controleer je zitstokken in je broedkooi en doe aanpassingen als dit nodig mocht zijn. 

Nu ik toch in de kweekkooi bezig ben wil ik nog even iets kwijt over het nestbakje het hoort wel niet bij dit artikel

of misschien toch wel. Zet je nestbakje voor in de broedkooi tegen de tralies. De broedende pop wordt zo rustiger en eigen aan je er is een betere luchtcirculatie voor de eieren en de broed, en later zullen de jongen bij lange na niet zo schuw zijn ,en niet meer wegduiken als je het nest controleert.e jonge vogels leren zo eigen aan je te worden en zullen dit steeds bij zich blijven dragen wat later weer voordelen kan geven bij eventuele Tentoonstellingen. 

TENTOONSTELLINGSKOOI. 

Als de vogels uitgeruid zijn en met de nodige zorg uitgesor­teerd zijn voor de tentoonstelling komen ze op een gegeven moment in de TT kooi terecht. De TT kooien van tegenwoordig zijn van goede kwaliteit en inrichting. Maar oudere kooien of die kooien die door de kweker zelf zijn gemaakt. Zijn zelfs fouten aan die spijtig genoeg onze vogel moet bekomen.                        

Deze fouten kunnen zijn OA : 

A – STOKJES TE HOOG GEPLAATST IN DE TT KOOI.

B – STOKJES TE DUN (EIGENLIJK EEN KOOI VOOR EXOTEN)

C – STOKJES ZODANIG OPGESCHEURD DAT ZE GLAD ZIJN.

D – STOKJES TE DICHT BIJ ELKAAR EN OF BIJ DE ZIJKANT VAN DE TT KOOI.

E – STOKJES TE LAAG BIJ DE BODEM. 

Ja beste sportvriend ook hoor je al denken, die oorzaken  ken ik nu onderhand wel. Nou dat is nu precies wat ik heb willen bereiken met dit artikel namelijk ZIT ,T wel goed met onze zitstokken. Ik denk als je goed gaat kijken dat er nogal wat hapert en verbeterd kan worden ten voordele van onze vogels en liefheb­ber zelf. Toch wil ook van de TT kooi stokjes de oorzaak be­schrijven om zodoende je zeker te overtuigen dat het NIET ALTIJD GOED ZIT. 

1 – Al welke houding je de vogel ook hebt aangeleerd de vogel voelt dat ze bijna tegen het dak van de TT kooi zit en zal  genoodzaakt een gedrukte houding gaan aannemen. En de keurmees­ter is genoodzaakt dit te bestraffen.

2 – Men ziet dit regelmatig en ik denk dat er kwekers zijn die  diverse soorten vogels hebben onder andere tropen, en  zodoende komt onze kanarie vogel wel eens in zo,n kooi met  die dunne stokjes en de vogel kan zich bijna niet houden   een suurt maar op en neer of zal steeds naar de bodem gaan om makkelijk te gaan zitten. Denk dus aan de juiste maat   zitsokjes voor onze kanarievogels.

3 – Het zuiver en goed ontsmetten van de kooien is een MUST voor onze vogels, de liefhebbers doen dat dan ook maar  onbewust zijn er veel liefhebbers die hun stokjes steeds  goed zuiver maken met een scheurmatje dat deze op den  duur erg glad worden zonder dat ze er zelf erg in hebben. De vogel zal hier weer veel hinder van hebben de   meeste zoals genoemd in punt 2    Dus aandacht in deze gevraagd of ga over op de gegroefde  zitstokjes als de vogels ze konden vragen deden ze het.

4 – Dit zal tot gevolg hebben dat de staart altijd erg vuil is  en of beschadigd Wat weer zal lijden tot puntverlies bij de beoordeling.

5 – Dit zal tot gevolg hebben dat de staart altijd erg vuil is  en of beschadigd.  Wat weer zal lijden tot puntverlies bij de beoordeling.

 BESTE SPORTVRIENDEN:

Ik hoop met dit artikel jullie weer aan het denken en observe­ren te zetten. Ik weet zeker dat er bij vele liefhebbers het een en ander hesteld  moet worden ,en doe het dan ook voor de vogel voor je zelf voor de keurmeester en bezoeker .De vogel zal er zich naar graag en gewillig naar gaan gedragen.

Verder ZIT ,T WEL GOED dacht ik, alleen wist ik van te voren niet dat zo,n eenvoudige titel zo,n lang verhaal zou worden.

 Ik hoop dat het onze vogels ten goede komt. VAN GILS WOUT Keurmeester AOB/BOU/COM.

E-mail adres  wout@woutvangils.be

More Articles

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Vedermijten of vederluis.

   De vedermijt en vederluis.                              Wout van Gils. Men moet onderscheid maken tussen veerluizen en vedermijten Vederluizen worden wel op de vogel aangetroffen, namelijk in de

ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Fouten in de hoorndelen.

Fouten aan de hoorndelen bij Kanarievogels:  Wout van Gils Over de hoorndelen van onze kanarievogels is over het algemeen niet veel te melden ,ze zijn

ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register