De opaal.

Agaat opaal wit rec


De Opaal :                                                          Wout van Gils.
ALGEMEEN
Het bijzondere kenmerk bij de opalen is in feite de omgekeerde melanisatie.
Bij alle gekende kleurslagen is de melanine het meest zichtbaar aan de bovenzijde van de bevedering. Bij de opalen is dit echter andersom.Het aantal melaninekorrels in de bevedering is aan de bovenzijde minder geconcentreerd dan aan de onderzijde.De meeste opalen zijn dus gemakkelijk te herkennen.
Wanneer we naar de onderkant van de staart kijken zien we dat deze steeds donkerder is dan de bovenzijde. De opaalmutatie verhindert de vorming van de bruine phaeomelanine.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de opalen minder melaninebestreping mogen hebben.De zeer duidelijke melanisatie vertrekt op de bek en loopt via de rug door in de flanken en tot aan de stuit.Brede en minimaal onderbroken bestreping voor de zwart en bruinreeksen en smaller en duidelijk onderbroken bij de agaat. Isabel wordt niet gevraagd in de opaalserie.Deze mutatie komt voor met witte, gele of rode grondkleur. Deze met geel of rood kunnen gecombineerd zijn met de ivoor en/of mozaiëkfactor.Deze met witte grondkleur komt voor met de dominant wit of recessieffactor en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen schimmel of intensief. De recessieffactor geeft meer contrast.

We onderscheiden de zwart, bruin en agaatopaal.
– Bij schimmelvogels, egale en heldere grondkleur, egale schimmelverdeling, bestreping mag iets breder zijn dan bij de meeste intensieve vogels.
– Bij intensieve vogels, diepe, egaleheldere grondkleur en zonder schimmel.
– Bij mozaiëkvogels vragen we het beschreven mozaiëkpatroon.
– De oogkleur is zwart. De opaalfactor vererft recessief.

TOELICHTING
Door de werking van de opaalfactor en de ligging van de melaninekorrels in de bevedering is de eumelanine iets minder donker dan bij de klassieken.De eumelanine krijgt bij de zwart en agaatreeks een blauwzwarte schijn.
Eveneens kan bij de opaalvogels aan de onderkant van de staart, door de ligging van de melaninekorrels, donkerder melaninestreepjes of blokjes ontstaan. Dit is zeker niet strafbaar.Deze mutatie komt voor met witte, gele of rode grondkleur.Deze met geel of rood kunnen gecombineerd zijn met de ivoor en/of mozaïkfactor.
Deze met witte grondkleur komt voor met de dominantwit of de recessief factor en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen schimmel of intensief.