De pheao.

Phaeo bruin rood intensief


De Phaeo :                                                  Wout van Gils.
ALGEMEEN.

Bij deze mutatie wordt de zwarte of bruine eumelanine belet in haar ontwikkeling.

De bruine phaeomelanine blijft onaangeroerd.

Hierdoor komt het typische phaeopatroon (= inomutatie) tot stand.

Enkel bij de maximumpigmentreeksen (zwart & bruin) zullen de kenmerken zich optimaal manifesteren.

Door de afwezigheid van bruine en zwarte eumelanine is de bestreping verdwenen.

De melanisatie rond de schacht van de pennen en de dekveren is melanineloos geworden evenals de contourveren in de rug en flanken waardoor het typische ‘ino patroon’ tot stand komt.

Deze pennen en veren moeten wel maximaal met bruine phaeomelanine omzoomd blijven.

Nog resterende eumalinine is foutief !Dit duidelijke, witte patroon vertrekt vanop de kop, via de rug en flanken tot aan de stuit.Het phaeopatroon vervangt de bestreping van de klassieke kleurkanarie.

De ino-mutatie komt voor in witte, gele en rode grondkleur.

Deze met rode en gele kunnen ook met de ivoorfactor en/of de mozaiëkfactor gecombineerd worden.

De phaeo-wit komt voor met de dominant of recessief witfactor.De snavel en poten moeten vleeskleurig zijn.

De oogkleur is robijnrood.De inofactor vererft recessief en onafhankelijk.

Zowel mannen als poppentype’s zijn erkend in schimmel en intensief.

TOELICHTING :Phaeo geel intensief

De phaeo uit zich het best bij de vogels uit de zwart en de bruinreeks omdat hier de melanine maximaal aanwezig is. Bruin en zwartphaeo’s moeten aan dezelfde eisen voldoen en worden hierdoor onder éénzelfde noemer ‘Phaeo’ geplaatst.Phaeo’s uit de zwartreeks vertonen een hardere (duidelijker) veeromzoming en de phaeo’s uit de bruinreeks zijn doorgaans egaler.De oogkleur is donkerder bij phaeo’s uit de zwartreeks.

De donsbevedering is zwart bij phaeo’s uit de zwartreeks en bruin uit deze uit de bruinreeks.

Het grote verschil tussen de mannen en poppen is dat de mannen een duidelijker contrast vertonen met weliswaar een geconcentreerder bezit van phaeomelanine waardoor de poppen egaler over het geheel overkomen met iets minder contrast.De mannen bezitten dan ook meestal sterker geconcenteerd phaeomelanine waardoor er op de borst en rond de snavel meer lipochroomkleur zichtbaar wordt.Dit moet beschouwd worden als een typisch-mannenkenmerk én mag niet bestraft worden.