De pastel.

Klassieke melanine in de isabelserie.

 

Isabel pastel wit


De pastel.                                                             Wout van Gils.

Algemeen

De kleurkanaries behorende tot deze pigmentgroep zijn in het bezit van de eerste reductiefactor welke verantwoordelijk is voor de reductie van de bruine phaeomelanine.De duidelijke, fijne en onderbroken, bruine bestreping op een ondergrond vrij van zichtbare bruine phaeomelanine. Een duidelijke flanktekening is vereist.De melanine zal vertrekken op de kop. Door de werking van de eerste reductiefactor ontstaat er een lichte opbleking boven de snavel.De intensief en de citroenfactor zullen een belangrijke rol spelen om de kleurintensiteit te bepalen. Isabellen in het bezit van de ivoorfactor zullen minder contrastrijk overkomen. De bek, poten en nagels moeten vleeskleurig zijn. 

Een egale grondkleur met een duidelijke, onderbroken en symmetrische bestreping in rug en flanken. Een minder brede bestreping dan bij de maximum pigmentreeksen (bruin).Tussen de bestreping geen bruine phaeomelanine maar een duidelijk zichtbare grondkleur! 

De melanine zal vertrekken op de kop en de bestreping zal via de rug, in langsrichting, doorlopen naar beneden. Ook de flanken moeten bestreept zijn Isabel pastel geel intensiefen dit in symmetrie met de rugbestreping.Bij de grote pennen en de dekveren vertrekt de bruine eumelanine van tegen de kleurloze schacht naar de buitenzijde toe. Enkel langs de buitenrand zullen de pennen licht omzoomd zijn. Er mag geen melanineonderbreking in de vleugel- en staartpennen op te merken zijn en de melanine moet van dezelfde tint zijn als de bestreping.

Zichtbare bruine phaeomelanine is foutief bij de intensieve vogels!  

Bij schimmel- en mozaïekkanaries mag de bestreping breder overkomen. Een minimale bruine phaeomelanine is tolereerbaar bij de schimmelvogels en bij deze met witte grondkleur maar deze zonder genieten de voorkeur.  

Isabellen, satinet verervend, vertonen dikwijls een foutieve opbleking op het voorhoofd en in de vleugeldekveren. 

Pigmentloze veren is “niet gekeurd” NG

 Isabel intensief in geel en rood (+ivoor) 

Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

opsommingsteken Isabel rood intensief
opsommingsteken Isabel rood ivoor intensief
opsommingsteken Isabel geel intensief
opsommingsteken Isabel geel ivoor intensief

Voor de intensieve isabel reeks kanaries in rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor gelden volgende eisen:

         1      Intensieve grondkleur zonder zichtbare schimmelsporen, gelijkmatig    

                   verdeeld en goed zichtbaar tussen de rugbestreping.

2      Bruine bestreping, duidelijk en onderbroken.

3      Hoorndelen en pootjes vleeskleurig.

4      Bruine vleugel- en staartpennen, welke moeten overeenstemmen met de kleur van de bestreping.

5      Voor de gele grondkleur, dubbele geelfactor in combinatie met blauwfactor (bevordert de helderheid),

6      De ivoorfactor geeft minder contrast tussen grondkleur en bruine eumelanine.

 Isabel schimmel in rood en geel (+ivoor).

 Onder deze groep vallen volgende kleurslagen:

opsommingsteken Isabel rood schimmel
opsommingsteken Isabel rood ivoor schimmel
opsommingsteken Isabel geel schimmel
opsommingsteken Isabel geel ivoor schimmel

 Voor de schimmels in de isabelreeks kanaries met rode en gele grondkleur, al of niet in combinatie met de ivoorfactor, gelden volgende eisen:

1      Bestreping mag iets breder dan bij de intensieve.

2      Hoorndelen en poten vleeskleurig.

3      Bruine melanine in vleugel- en staartpennen, naar buitenzijde licht kleurloos omzoomd.

4      Minimale bruine phaeomelanine.

6      Bij deze met gele grondkleur, enkele geelfactor. Deze mag voldoende diep aanwezig zijn maar moet egaal blijven.

7      Blauwfactor zal de helderheid bevorderen,

8      Grondkleur moet goed zichtbaar zijn tussen bruine bestreping.

9      Egale schimmelverdeling.

Isabel wit. 

Onder deze groep valt volgende kleurslag:

opsommingsteken Isabel wit in dominant of recessief wit.

Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk bruine phaeomelanine op een heldere ondergrond. 

a      Duidelijke, onderbroken bruine bestreping.

b      Hoorndelen en poten vleeskleurig..

c      Minimale bruine phaeomelanine.

e      Blauwfactor zal de helderheid bevorderen.

f      Duidelijk contrast

g      Bij de dominant witte minimale, maar zichtbare gele aanslag, beperkt tot in de vleugelpennen.