De Grijsvleugel alleen voor kenners.

Zwart geel grijsvleugelDe grijsvleugel alleen voor  kenners.                                                         

In onze kanarie wereld zijn diverse kleurslagen ,al de kleurslagen zijn oer het algemeen op onze TT te bewonderen ,en komen wel ergens bij onze liefhebbers kwekers voor in hun kweekhok .Ook de grijsvleugel maar dit is toch wel een factor die menig kweker niet of nauwelijks aandurft ,kortom een erg moeilijke en onberekenbare factor. En ze komen voor maar zeker niet in grote aantallen .En ook hier zijn er wel weer kwekers die toch deze vogels kweken ,en er mooie vogels mee op de TT brengen Ik persoonlijk heb grote bewondering voor deze kwekers die van deze erg ontoerekenbare factor om nog zo een aantal mooie vogels te kunnen brengen. Over deze factor nu iets meer.

Grijsvleugel factor : 

Deze factor vinden wij meestal terug bij vogels uit de zwart pastelreeks . Het fokzuiver kweken van de grijsvleugel factor is zo goed als uitgesloten ,erg veel kennis van je eigen vogels in combinatie van je stam ,en kweekboek kunnen je erg van dienst zijn en is ook noodzakelijk om dit goed te beheren bij deze factor.Deze werking wordt ook wel genoemd de versterkte “ pastelfactor werking.” Dus een versterkte reductie van de melanine tesamen met een omkeerbare ligging van die zelfde melanine in de toppen van de baarden ,die hier weer sterk gemelaniseerd zijn. De grote bijzonderheid bij de grijsvleugels vormt de tekening deze moet een gemarmerde indruk geven.De vleugel en staartpennen moeten lichtgrijs zijn met een zo donker mogelijke omzoming van de toppen .De rug is lichtgrijs zonder bestreping maar met een soort  “ hamerslagpatroon “ Men kan het ook omschrijven als een grijs geschubd rugdek met schubjes .De flanktekening moet gemarmerd aanwezig zijn.De hoorndelen zijn loodgrijs en zo donker mogelijk.Het bezit aan bruin Pheao melanine vormt hier een groot probleem .De eumelaninen zijn sterk gereduceerd waardoor het bruinphaeomelanine nog beter uitkomt ,wat men kan trachten op te lossen door de blauwfactor te gebruiken in de vogel.Het beste en mooiste grijsvleugel patroon vinden we bij de mannen!!De invoering van de mozaïek factor doet bij de grijsvleugels de melanisatie nog beter tot zijn recht komen ,maar men moet dan wel voorkomen dat het bruin de overhand krijgt .De ivoorfactor is eigenlijk in deze vogel niet echt aan te raden omdat daardoor het bruin in de vogel nog meer naar voren zou kunnen komen.Dikwijls ziet men vogels die het midden houden tussen zwartpastel en grijsvleugels ,de zwartpastellen met grijze grote pennen maar met een nog klassieke tekening patroon ,dus gestreept ,deze noemt men de “ Grijsvleugel “ types en zijn dus geen TT vogels .Het uitzicht komt ongeveer het volgende naar voren De melanisatie in de vleugel en staartpennen alsmede de rugdek veren en flanken sterk afgezwakt kleur lichtgrijs,een donkere gemelaniseerde omzoming van de pennen en rugdek veren,overige deel van de veer slecht minimaal gemelaniseerd. De hoorndelen zijn loodkleurig en de donskleur zowel van de man als pop zilverachtig grijs .Het geheel moet een harmonieus uitzicht geven. 

De vererving :

Dit vormt en blijft nog een erg groot vraagteken.Zuiver geslachtgebonden of zuiver onafhankelijk kan het zeker niet zijn ,er zijn reeds verontstellingen geuit die niet of nauwelijks bewezen zijn .Fokzuiver is de grijsvleugel niet te kweken .Zo kunnen we grijsvleugels kweken die het kenmerk grijsvleugels niet bezitten. Een aanbeveling voor het kweken van grijsvleugels is Een homozygoot grijsvleugel x homozygoot grijsvleugel .Partners verervend voor agaat ,bruin of pastel doen de grijsvleugel eigenschappen dikwijls verdwijnen en geven ons weer de opgebleekte zwartpastellen ofwel de grijsvleugel type genoemd.Een zaak is zeker de grijsvleugel factor is sterk gebonden aan de pastelfactor .Tot nu toe heeft men schijnbaar nog geen fokzuivere of homozygote grijsvleugels weten te kweken. Het is en blijft een erg onbetrouwbare factor ,en bewonderings waardig hoe sommige kwekers hier mee om kunnen gaan. Enige kans tot slagen komt ook voor uit de volgende paringen.

1 – Grijsvleugel x Zwartpastel.

2 – Zwartpastel x Zwartpastel.

3 – Grijsvleugel x Grijsvleugel type.

Het zal ook iedereen wel duidelijk zijn dat de grijsvleugels uit de zwartreeks alleen het beste en aanvaardbare beeld geven naar de standaard toe. Dus grijsvleugels kweken alleen in de zwart reeks en die geven ook de meeste kans op het geschubde rugdek patroon .Nogmaals de beste resultaten bekomt men door met homozygote vogels te gaan kweken uit de zwartreeks maar ook dan is dit nog niet met zekerheid te stellen .Dikwijls hebben de jonge popjes voor de rui een redelijke grijsvleugel tekening ,maar dit verdwijnt weer gedeeltelijk tijdens de rui ,en het wordt dan weer wat streperig. Allen de opgebleekte pennen blijven gehandhaafd. Er is zoals bij vele een verschil tussen schimmel en intensieve vogels de schimmels zijn meestal iets beter gemarmerd op het rugdek doch de vleugel en staart pennen zijn niet geheel opgebleekt .Bij de intensieve vogels zien we dit weer wel opgebleekt met een mooie zwarte omzoming ,doch dan is weer eens het rugdek minder mooi en soms zelfs weer iets streperig ,maar er zijn hier al erg mooie exemplaren te zien dus het kan. Kortom het is en blijft een erg moeilijke vogel ,veelgeduld en kennis is er voor nodig maar vooral geduld ,en kennis ter zaken kan je resultaat geven ,het is niet voor iedereen weggelegd ook het op papier zetten van dit artikel gaf voor mij al aan dat het niet makkelijk is laat staan deze vogels nog eens te kweken Proficiat aan die kwekers die het wel kunnen en aandurven. Dank aan J Belien voor  het  beschikbaar stellen van het artikel.  Succes Wout van Gils.